Hovenga

Gartnerløkka 16

Prisantydning
1 750 000 kr
Omkostninger
8 660 kr
Andel fellesgjeld
706 240 kr
Totalpris
2 464 900 kr
Formuesverdi
693 834 kr
Formuesverdi sekundær
2 497 801 kr
Felleskostnader
7 597 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2005
P-rom
73 ㎡
Bruksareal
77 ㎡
Tomteareal
11 000 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
1
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Attraktiv og romslig vestvendt leilighet fra 2005 i populært område - Mulighet for 2 soverom - Separat vaskerom

Om eiendommen

Standard

Boligen holder normal standard fra byggeår, og synes velholdt. Oppført i 2005 får du her en nyere bolig med en attraktiv planløsning. Opprinnelig er boligen vist med to soverom, men nåværende eier fikk dette endret i byggeprosessen. Det andre soverommet er ment å være i dagens stue, og ved behov for dette ekstra rommet kan det enkelt deles av i stuen.

Fra felles utvendig trapp som deles med nabo er det inngang til entré med plass til å henge av deg yttertøyet. Videre kommer du inn i stuen, som har god plass til møblering med sofagruppe og ekstra sittegruppe med dagens løsning. Videre inn mot kjøkkenet er det plass til spisestue, som da ligger i åpen løsning mot kjøkkenet.

Kjøkkeninnredningen har lyse, profilerte fronter og hvitevarene medfølger. Godt med naturlig lys i leiligheten, der stuen/kjøkkenet er gjennomlyst. Stue og kjøkken har parkettgulv.

Fra stuen er det utgang til lun balkong mot vest, der du får ettermiddags og kveldssol. Godt skjermet for vær og vind med overbygg og lun krok inn mot stuen.

Soverommet ligger i tilknytning til entré, og har plass til dobbeltseng. Store garderobeskap med god plass langs kortvegg. Belegg på gulv og tapetserte vegger.

Baderommet er helfliset og har gulvvarme. Det er montert dusjkabinett, servantseksjon med tilhørende speil og skap på vegg, samt gulvtoalett.

Det er også separat vaskerom/teknisk rom, som både er en sjelden og svært praktisk løsning. Innenfor vaskerommet er det også romslig bod, i tillegg til at det medfølger en romslig utvendig sportsbod med hyller og lagringsplass på loft over leiligheten med adkomst fra trappestige.

Boligene og balkongdekke er nylig beiset utvendig, og borettslaget holder på å etablere fibertilknytning for bredbånd. Dette arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av høsten 2022. Både bredbånd og TV er i dag inkludert i felleskostnadene.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 73 kvm, Bruksareal: 77 kvm
P-rom inneholder: Entré, stue, kjøkken, bad, vaskerom og soverom

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2005 i følge Porsgrunn kommune.

Oppvarming

Peisovn i stuen. Ellers elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Nord Taksering AS den 04.07.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Vindusforinger (vinduskarm) i stue
Fuktsvelling pga blomstervase etc.

TG2- AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Innvendig > Overflater
Sot på overflater pga manglende ventilasjon til ildsted. Noe solfalmet parkett i stue.

Innvendig > Radon
Boligen ligger i et område moderat til lav forekomst av radon. Radonmåling ger ikke foretatt.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige dører
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er
fall til sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
TG 2 som følge av manglende dokumentasjon og halvparten av forventet levetid er oppbrukt.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Som følge av alder har ventilator noe begrenset restlevetid.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er regsitrert for lite ventilasjon i boligen.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Beliggenhet

Boligen har en svært attraktiv beliggenhet på Hovenga. Tilbaketrukket og rolig, med kort vei til Hovengasenteret, Gartnerløkka bo- og aktivitetssenter og Kjølnesområdet med campus for Universitetet i Sørøst-Norge og Fagskolen i Telemark er området flott for både unge og eldre.

På Hovengasenteret finner du flere kjente forretninger, i tillegg til apotek og Meny dagligvareforretning med post i butikk. På området til senteret er det også McDonald's og Rema 1000.

Kjølnesområdet har, i tillegg til universitet og fagskole, også barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Hit er det cirka 1,4 kilometer å gå.

Cirka 1 kilometer å gå til Porsgrunn sentrum og Kammerherreløkka. Her har du kollektivknutepunkt med hyppige bussavganger og togstasjon.

Tomt

Areal: 11 000 kvm, Eierform: Fellestomt
Oppgitt areal er borettslagets totale areal, slik det er opplyst om fra forretningsfører.

Parkering

Borettslaget har felles parkeringsplasser. Styreleder opplyser at borettslaget i dag eier og disponerer en garasje for utstyr. Styret er i utgangspunktet positive til å selge denne for cirka 95.000,-, men det er ikke tatt noen endelig avgjørelse. Ny eier må selv gjøre avtale med styret hvis man ønsker å gå videre med dette.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 11.01.2006. Ferdigattesten gjelder nybygg - boligblokk på 2 etasjer. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, frilufsområde (på land), felles garasjeanlegg, turvei, felles avkjørsel, felles lekearel, gang-/sykkelvei, kjørevei og bevaring av landskap og vegetasjon, tilhører reguleringsplan Gartnerløkka, datert 27.01.2000.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende (LNFR), boligbebyggelse - nåværende, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav  og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 13.06.2019.

Relaterte planer: Gartneri på Hovenga, datert 30.10.1986.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Forkjøpsrett

Forkjøpsrett for medlemmer av PBBL. Følgende rekkefølge avgjør ansiennitet/forkjøpsrett.
1 - Andelseier i borettslaget
2 - Medlemskap i boligbyggelaget

Forkjøpsretten avklares etter at bud er akseptert av selger. Etter budaksept vil megler oversende salgsinformasjon til forretningsfører. Forkjøpsretten utlyses på Forretningsførers hjemmeside. Megler får tilbakemelding fra forretningsfører når forkjøpsretten er avklart. Dersom forkjøpsretten blir benyttet så innebærer dette at forkjøpsrettsberettiget trer inn i avtalen som allerede foreligger mellom selger og den som har fått sitt bud akseptert. For mer informasjon kontakt megler.

Husdyrhold

Husordensreglene tillater ikke husdyrhold uten skriftlig tillatelse fra styret i borettslaget. Borettslagslovens § 5-11 (4) åpner for dyrehold på tross av forbud, dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Boligen tilhører Gartnerløkka Borettslag og Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er forretningsfører.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 750 000,- (Prisantydning) 706 240,- (Andel av fellesgjeld) 2 456 240,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 4 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 8 660,- (Omkostninger totalt) 2 464 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Medlemskap i PBBL kr. 500,- og årskontingent kr. 200,- faktureres direkte fra PBBL. Ved benyttelse av forkjøpsrett, vil det påløpe et gebyr på kr. 7 643,-  fra PBBL.

Felleskostnader

Kr. 7 597,- pr.mnd.

Felleskostnadene har følgende fordeling:
Felleskostnader: kr. 2 600,-
Avdrag lån: kr. 3 401,-
Renter lån: kr. 1 596,-

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader faktureres månedlig, og inkluderer renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld, kommunale avgifter, bygningsforsikring, drift og vedlikehold av fellesarealer, honorar til styre og forretningsfører, samt tv og internett.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 706 240 pr. 04.04.22

Lånevilkår fellesgjeld

Lånenummer: 82108183906, DNB BANK ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 04.04.2022: 2.16% pa.
Antall terminer til innfrielse: 59
Saldo per 04.04.2022: 19 552 428
Andel av saldo: 706 240
Første termin: 30.09.2008 Første avdrag: 31.03.2012 ( siste termin 31.12.2036 )
Nibor + margin 1,5% fra 01.07.2015

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 693 834,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 497 801,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Gartnerløkka 16, Andelsnr. 4106 Orgnr. 981126017 i Porsgrunn kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Hvitevarer som står i boligen ved visning vil følge med boligen.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 07 36 47.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-22-0056

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-22-0056. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Fredrik Risanger Busk, tlf. 45 07 36 47

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med Sørmegleren Telemark AS: Fastpris kr. 25 000,-, Tilretteleggingsgebyr kr. 12 000,-  samt Markedspakke kr. 16 250,-

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3059197