Grimstad

Gartneriet - Byhus

Prisantydning
6 200 000 kr - 6 600 000 kr
P-rom
146 - 155 m2
Antall soverom
4
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
Vis 4 151 ㎡ 181 ㎡ 6 231 170 kr

Oversikt

Om eiendommen

Gartneriet - Grøm | Prosjekterte, innholdsrike byhus

Om eiendommen

Oppvarming

Peisovn leveres av typen Curve 100 fra Peisselskabet. Elektrisk gulvvarme leveres på våtrom iht romskjema, samt ca 3 kvm i gang/entré. Se byggteknisk beskrivelse.

Beliggenhet

Beliggenhet

Prosjektet ligger på en solrik og frodig tomt som tidligere var et gartneri, meget sentralt i Grimstad, ca 700 meter vest for sentrum (i luftlinje). På Gartneriet skal det utvikles et levende boligområde for mennesker i alle aldersgrupper og livsfaser. Landlig, i Grimstad sentrum, med behagelig gangavstand til det meste, kommer det 56 nye boliger hvor det blir trygt å spire for de små, godt
å være for de voksne og komfortabelt å høste for de ekstra godt voksne.

På Gartneriet bor du tilgjengelig og attraktivt med et bredt hverdagstilbud i umiddelbar nærhet. Dette gjør hverdagen enkel, reduserer behovet for bruk av bil til daglige gjøremål og gjør det litt enklere å leve grønnere.

Dagligvaren finnes i umiddelbar nærhet. Det gjør også alt du måtte trenge av tilbud innen handel, helse, aktiviteter, barnehage og skoler i flere trinn.

På Gartneriet skal innbydende fellesarealer etableres med et attraktivt lekeområde og en liten kafé - en møteplass hvor venner og gode naboer kan treffes.

Sentralt på Sørlandet
Fra Grimstad til Kristiansand er det kun 46 kilometer via E18. Grimstad har også nærhet til flere sentrale sørlandsbyer som Arendal og Lillesand. Med så korte avstander kan du fint bo her selv om du har arbeidsplass et annet sted på Sørlandet. Via Agder Kollektivtrafikk har du dessuten et godt opparbeidet kollektivtilbud fra Grimstad.

Barnevennlig
I Grimstad er det et godt utbygd barnehage- og skoletilbud i tillegg til varierte muligheter for fritidsaktiviteter for både små og store. Byens grønne lunger
og lokale badeplasser gjør Grimstad til en perle å vokse opp i.

Byliv og shopping
En kort spasertur fra Gartneriet finner du byens trivelige gågate med fortaus- kaféer og nisjebutikker. Her ligger også Sørlandets beste restaurant og flere lokale bakerier. På det nye kjøpesenteret ved Byhagen får du alt du trenger.

Utdanning
På Universitetet Agder, Campus Grimstad, finnes et bredt studietilbud både innen hel- og deltidsstudier.

Adkomst
Hvis du kommer med bil langs E-18 østfra, tar du avkjøring nr 80, Frivollkrysset, og følger Storgaten ca 300 meter retning sentrum før du tar til høyre inn Tønnevoldsgate. Gartneriet ligger inn en stikkvei til høyre etter ca 300 meter. Tomten er merket. Kommer du vestfra, tar du av mot Grimstad i sentrum i avkjøring nr 81, Øygardsdalkrysset. Etter ca 200 meter tar du til venstre inn Lillesandsveien, og følger denne frem til rundkjøringen og tar til venstre inn Tønnevoldsgate. Gartneriet ligger inn en stikkvei til venstre etter ca 200 meter. Tomten er merket.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Eiendommen vil bli tilkoblet offentlig vei, vann og avløp.
Privat vei inne på utbyggingstomten.

Reguleringsplan

Eiendommen og prosjektet ligger innenfor reguleringsplan for Grømheia, med plankart datert 01.11.18, med ikrafttredelse 12.05.20. Formål boligbybyggelse (konsentrert småhusbebyggelse), kombinert bebyggelse (bolig/ forretning), kommunalteknisk anlegg, parkering og lekeplass.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter opp- fordres til å sette seg inn i eguleringsplanen før kjøp.

Dette er første salgstrinn i en større utbygging med inntil ca 56 enheter. Kjøper kan ikke motsette seg videreutvikling og sluttføring av prosjektet i tråd reguleringsplan dens bestemmelser.

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eiersek-sjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/1/400:
05.07.1775 - Dokumentnr: 905381 - Erklæring/avtale
OPPGANGSFORRETNING.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


11.04.1826 - Dokumentnr: 900427 - Utskifting
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


11.09.1843 - Dokumentnr: 900864 - Utskifting
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.02.1869 - Dokumentnr: 900071 - Utskifting
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.08.1905 - Dokumentnr: 900082 - Skjønn
GRUNNNAVSTÅELSE TIL JERNBANEANLEGGET GRIMSTAD-FROLANDSBANEN
SENERE OVERDRATT TIL DEN NORSKE STAT.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


11.09.1918 - Dokumentnr: 900104 - Skjønn
UNDER- OG OVERTAKST ANG. LEDNINGSSTOLPER.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.10.1938 - Dokumentnr: 900531 - Elektriske kraftlinjer
Arendal komm. kraftledninger reg. i Nedenes sorenskriveri.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


29.07.1948 - Dokumentnr: 746 - Erklæring/avtale
VEDTAKELSE AV VILKÅR IANL. STATSTILSKUDD TIL VANNVERK
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.06.1970 - Dokumentnr: 1655 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:184
RETT OGSÅ FOR SENERE UTSKILTE TOMTER
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.08.1986 - Dokumentnr: 5574 - Erklæring/avtale
GRENSEGANGSSAK
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


02.07.1990 - Dokumentnr: 3930 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:280
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


21.10.1991 - Dokumentnr: 5257 - Elektriske kraftlinjer
RETT FOR AUST-AGDER KRAFTVERK TIL Å ANLEGGE OG HA STÅENDE PÅ
EIENDOMMEN EN TRAFOKIOSK OG HØYSPENTKABEL ETTER NÆRM.BEST.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


17.12.1991 - Dokumentnr: 6645 - Bruksrett
til "Svinehaven" for selger og hustru.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


17.12.1991 - Dokumentnr: 6645 - Erklæring/avtale
Kjøperett for Tore Sørvåg til 1/2 etter nærm.best.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.03.1998 - Dokumentnr: 1614 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:311
Kan ikke slettes uten samtykke fra Grimstad kommune
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


22.06.2023 - Dokumentnr: 658912 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


03.11.2022 - Dokumentnr: 1252136 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Elektronisk innsendt

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgs- oppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarm- ingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstill- else. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokument- avgift på 2.5 % av tomteverdi som er kr 1 200 000 per enhet i byhusene. Dokumentavgift utgjør kr 30 000 per enhet. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr 585. Tinglysningsgebyr for ev pantobligasjoner utgjør p.t. kr 585. I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr 30 per m2 BRA som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt ev endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det er lagt vekt på å gi husene god standard på utstyr, innredning og overflater. Se detaljert beskrivelse i leveransebeskrivelse og romskjema i prospekt.

Velforening

Det vil bli opprettet velforening, hvor alle boenheter har pliktig medlemskap. Årsavgift settes av velforeningen.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/1/400:
05.07.1775 - Dokumentnr: 905381 - Erklæring/avtale
OPPGANGSFORRETNING.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


11.04.1826 - Dokumentnr: 900427 - Utskifting
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


11.09.1843 - Dokumentnr: 900864 - Utskifting
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.02.1869 - Dokumentnr: 900071 - Utskifting
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.08.1905 - Dokumentnr: 900082 - Skjønn
GRUNNNAVSTÅELSE TIL JERNBANEANLEGGET GRIMSTAD-FROLANDSBANEN
SENERE OVERDRATT TIL DEN NORSKE STAT.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


11.09.1918 - Dokumentnr: 900104 - Skjønn
UNDER- OG OVERTAKST ANG. LEDNINGSSTOLPER.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.10.1938 - Dokumentnr: 900531 - Elektriske kraftlinjer
Arendal komm. kraftledninger reg. i Nedenes sorenskriveri.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


29.07.1948 - Dokumentnr: 746 - Erklæring/avtale
VEDTAKELSE AV VILKÅR IANL. STATSTILSKUDD TIL VANNVERK
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.06.1970 - Dokumentnr: 1655 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:184
RETT OGSÅ FOR SENERE UTSKILTE TOMTER
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.08.1986 - Dokumentnr: 5574 - Erklæring/avtale
GRENSEGANGSSAK
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


02.07.1990 - Dokumentnr: 3930 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:280
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


21.10.1991 - Dokumentnr: 5257 - Elektriske kraftlinjer
RETT FOR AUST-AGDER KRAFTVERK TIL Å ANLEGGE OG HA STÅENDE PÅ
EIENDOMMEN EN TRAFOKIOSK OG HØYSPENTKABEL ETTER NÆRM.BEST.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


17.12.1991 - Dokumentnr: 6645 - Bruksrett
til "Svinehaven" for selger og hustru.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


17.12.1991 - Dokumentnr: 6645 - Erklæring/avtale
Kjøperett for Tore Sørvåg til 1/2 etter nærm.best.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.03.1998 - Dokumentnr: 1614 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:311
Kan ikke slettes uten samtykke fra Grimstad kommune
Overført fra: Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


22.06.2023 - Dokumentnr: 658912 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


03.11.2022 - Dokumentnr: 1252136 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:1 Bnr:1
Elektronisk innsendt

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgs- oppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.
Produktnr: 74B3046D-5680-4A84-A408-E303FBDEFC11