Spangereid

Garebakken 5

Prisantydning
3 690 000 kr
Omkostninger
109 250 kr
Totalpris
3 799 250 kr
Formuesverdi
3 806 921 kr
Formuesverdi sekundær
3 806 921 kr
Byggeår
2003
Internt bruksareal (BRA‑i)
244 ㎡
Bruksareal
263 ㎡
Tomteareal
1 136 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik enebolig med integrert garasje | Frittstående bod | Veletablert tomt med sjøutsikt og gode solforhold

Om eiendommen

Oppvarming

Varmepumpe og peisovn i stuen på hovedplan. Vedovn i gang/hall i underetasje. Varmekabler i flere rom. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Spangereid, følg skilting mot Lindesnes. I første rundkjøring etter Spangereidkanalen, ta til høyre inn i Kong Spangs vei og videre til venstre. Kjør rett frem i ca 350 meter. Ta til høyre i Garebakken. Eiendommen ligger på høyre side etter ca 100 meter. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Skolekrets

Spangereid barneskole

Parkering

I garasje. Ellers rikelig med parkeringsmuligheter på egen tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i blindveg i rolig, etablert boligfelt på Spangereid. Meget barnevennlig område med lekeplass like nedenfor eiendommen.
Solrikt med fin sjøutsikt og gang/sykkelavstand til de fleste fasiliteter. Skole, barnehage, idrettsanlegg m/flerbrukshall, dagligvarebutikk m.m. Fine turområder, både på land og i skjærgården.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 03.03.2003. Ferdigattesten gjelder bolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning.
- Utvendig bod under terrasse ved siden av garasje er ikke tegnet inn på opprinnelig godkjente tegninger.
- Hagestuen/boden er byggemeldt og godkjent som bod, men er inndelt med stue og bod, samt lagringsloft.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan for Presthuskollen vedtatt av kommunestyret 27.04.1989 med ID 102916. Kommuneplanens arealdel 2023-2035 med ID 202301 ikrafttredelse 07.09.2023. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/455/172:
29.04.2024 - Dokumentnr: 1380786 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

07.10.1999 - Dokumentnr: 4495 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:455 Bnr:33

01.01.2020 - Dokumentnr: 1270057 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:155 Bnr:172

Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 92 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 109 250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det betales eiendomsskatt i Lindesnes kommune.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

I området er det for det meste eneboligbebyggelse.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Vinsjevik den 18.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen ligger i ett etablert boligfelt i Garebakken Spangereid sentrum i Lindesnes kommune. Sørøstvendt bolig med utsikt mot skjærgården . Det er gangavstand skole og barnehage samt Båly havn med hotell og restaurant Under. Kort kjørevei til Lindesnes Fyr. Boligen er bygget i 2002 og er godt ivaretatt gjennom årene. Innholdsrik med 2 stuer , 4 soverom og store uteområder.
Boligen og eiendommen fremstår på befaringsdagen som ryddig og velholdt.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Sørøstvendt bolig med god utsikt over skjærgården.
-Kort vei til Båly havn og havhotell samt restaurant Under.
-Kort vei til skole og barnehage.
-Godt ivaretatt bolig og eiendom.
-4 soverom.
-God parkering på egen tomt.
-Garasje integrert i bolig.
-Utebod/hagestue.
-Heltre eikegulv i stue.

Forutsetninger og vedlegg
Lovlighet
Enebolig:
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Utvendig bod er ikke inntegnet på mottatte tegninger.
Hagestue:
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Utebod er delt i to med hagestue og bod. Dette er ikke inntegnet på omsøkte tegninger.

Følgende avvik har fått TG2: 
Nevneverdige sammendrag av avvik TG2:
-Det anbefales å montere snøfangere på taket.
-Rekkverk på veranda er lavt etter dagens standard.
-Det er avvik på våtrom.
-Det anbefales el-tilsyn.
-Verandadør ved kjøkken er svekket.
-VVS tank er over 20 år.
-Det er påvist forhøyet fukt i innforet vegg i soverom i underetasjen.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap. Fryseskap/-boks, komfyr/stekeovn/koketopp samt oppvaskmaskin. Taklampe i stue medfølger ikke.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Velforening

Det er egen velforening for Garebakken hvor man i fellesskap tar seg av blant annet plenklipp på lekeplass. Det betales ikke et fast årlig beløp.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/455/172:
29.04.2024 - Dokumentnr: 1380786 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

07.10.1999 - Dokumentnr: 4495 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:455 Bnr:33

01.01.2020 - Dokumentnr: 1270057 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:155 Bnr:172

Info kommunale avgifter

Beløpet dekker faste gebyrer: Vann (1869,-) Avløp (2778,-), Vannmålerleie (250,-), Branntilsyn/Feiing (440,-) og standardrenovasjon/MAREN (3990,-). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr 17,16 m3 og kr 39,70 m3.»

Byggemåte

Taktekke med betongtakstein og undertak av sutak. Malte trevinduer med 2 lags glass fra byggeår. Bindingsverk fra byggeår med vindtetting , utlekting, musebånd samt malt liggende og stående trekledning. Etsjeskille: Trebjelkelag med undergulv av furugulv eller spon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Fiberkabel fra Altifiber. Kjøper må tegne eget abonnement.

Sammendrag selgers egenerklæring

Tak, yttervegg og fasade:
3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: Det har oppstått kondens i trekkerør fra fotocelle til takboks i gang 1. etg. Da har ikke vært fuktskade siden vannet kom ut i takboksen. Meldt som forsikringssak og utbedret.
Elektrisitet:
9. Har det vært feil på det elektriske anlegget? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: Vann i takboksen førte til at jordfeilbryter slo ut. Feilen er rettet. Se tidligere info.
Rør:
13. Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. Årstall: 2024.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: I forbindelse med utbedring av feil i takboks kuttet håndverker hull i utvendig rør i rør. Feilen ble utbedret.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Spangereid rør
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? 2 Ja.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Visning

onsdag 22. mai
kl. 16:00-17:00
Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Produktnummer: 31EE0A20-5D56-4CAD-B6F1-5E8A783D8C16