GARE/SPANGEREID

Gare 31

Prisantydning
4 590 000 kr
Omkostninger
130 620 kr
Totalpris
4 720 620 kr
Formuesverdi
601 453 kr
Formuesverdi sekundær
2 165 231 kr
Kommunale avgifter
6 338 kr / år
Byggeår
1850
P-rom
194 ㎡
Bruksareal
381 ㎡
Tomteareal
1 360 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Påbygd og modernisert enebolig m/uthus og stor hage. Tilh. Båthus og Naust

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 194 kvm, Bruksareal: 381 kvm, Sekundærrom: 187 kvm.

- 1. etasje -
BRA: 105 kvm, P-rom: 105 kvm.
P-rom inkl.: Entré/hall, gang, stue, spisestue, kjøkken, soverom, bad og vaskerom.

- Loftsetasje/2.etg. -
BRA: 101 kvm, P-rom: 89 kvm.
P-rom inkl.: Trapperom, gang, 4 soverom og bad.

- Uthus, vedskjul og boder -
BRA (s-rom): 131 kvm (totalt)
S-rom inkl.: Bod (uisolert), bod (gipset), bod (panel), løe og vedskjul.

- Båthus -
BRA: 31 kvm, S-rom: 31 kvm.
S-rom inkl.: Gangbaner båthus (14 kvm) + loft (17 kvm).

- Halvpart av sjøbod -
BRA: 13 kvm, S-rom: 13 kvm.
S-rom inkl.: Sjøbod.

Det gjøres oppmerksom på at hemser ikke er målbare i boligen. Disse er på hhv. 19 kvm og 25 kvm (gulvareal). Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

Ca. 1800 ifølge Lindesnes kommune.

Boligen er trolig oppført på 1800-tallet og ble bygget ut og modernisert i 2012. Eldre del er oppført på eldre murer med stubbegulv, mens nyere del med støpt ringmur/dekke. Eldre del har laftede tømmervegger, og nyere del har reisverk av bindingsverk. Fasader har liggende kledning. Taket er utført som saltak med teglstein på taket.

Påkostning og modernisering

2008/2012: I denne perioden er del vinduer, kledning, taktekking, bad, kjøkken m.m. blitt modernisert. Tilbygg i 2012.

2022: Ny terrasse, samt ny kledning øst vegg uthus.

Oppvarming

Oppvarming via piper x 2, varmepumpe, vannborenvarme/radiator og varmekabler. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Siden bygning er oppført før bygningslovens virkning av 1965, foreligger det ingen
bygningsdokumenter på den opprinnelige boligen. Det foreligger tegninger, godkjenning og ferdigattest på tilbygget fra 2012.

Båthus og Naust ligger på et fellesareal i Garestranda. De fleste eiendommene på Gare har rettigheter her i form av båthus og/eller naust .  Denne eiendommen har både båthus og naust.  
Eiendommen er veirett fra fylkesveien og ned til Garestranda (jmf. jordskiftedom 2006) . Videre følger det rett/og plikt til å være med i på vedlikeholdet av veien sammen med øvrige rettighetshavere. Kostnaden for vedlikehold av vei og fellesanlegg i Garestranda har iflg. selger ligget på ca kr 1500,- per år.

SEFRAK: Boligens eldre del + uthuset er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: "Enebolig opprinnelig oppført på 1800 tallet en gang som er blitt bygget på rundt 2012, er beliggende attraktivt til i landlig område ved Gare på Spangereid. Området har nærhet til spangereidsentrum, turområder, strand, kollektiv transport, skoler og barnehage. Tomten er på ca. 1274m² og er opparbeidet med singel i innkjørsel, skifer, romslig plen med terrasse, prydbusker, trer, bedd samt medfølgende uthus med diverse boder. Det medfølger og båthus fra 2007/08 samt en del av en eldre sjøbod til eiendommen. Boligens eldre overflater har fått ett betydelig løft i de senere år, trolig fra 2008 til 2012. Utvendige overflater er derav modernisert med nyere taktekking og kledning. Innvendig har og da de fleste overflater blitt modernisert i form av maling m.m. Stedvis er og overflater blitt helt nye. Boligen er i hovedsak funnet i bra stand ut ifra alder, men det ble på befaring registrert noen TG2 og TG3 avvik som stedvis må påregnes utbedret/følges opp, disse er nevnt i rapportsammendraget. Til informasjon må og en del av TG3 avvikene sees på som normale i forhold alder bolig, men vil fravike fra dagens standard/krav."

Øvrige viktige opplysninger for deg som kjøper kan være:
- Romslig bolig med sjarmerende eldre sørlandspreg.
- 2 bad, vaskerom, kjøkken samt 5 soverom. Bad og kjøkken i 1 etasjen er fra 2008/12 perioden.
- 2 romslige hemser med gode lagringsplasser.
- Oppvarming med to piper, varmepumpe, vannborenvarme/radiator og varmekabler.
- Romslig og forholdsvis usjenert plen på baksiden av uthus.
- Uthus med diverse boder samt båthus og sjøbod. Disse bygningene er ikke tilstandsvurdert, men det bemerkes at det vil måtte påregnes arbeid på disse grunnet stand. Hovedsakelig uthus med dets boder samt sjøbod.

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):

Krypkjeller > Krypkjelleren er hovedsakelig funnet i normal stand ut ifra alder. TG3 gis hovedsakelig etter nye krav da det registreres tegn til fukt, ingen ventilering, isolering som er anlagt i ettertid samt duken er og stedvis noe løs. Det var for øvrig kun krypkjeller under trappen som ble redegjort for. Anbefalte tiltak: En utbedring av duk og isolering anbefales. Videre bør man vurdere om det er mulighet for å ventilere bedre samt det kan vurderes å anlegge duk i bunn mot grunn for å hindre jordfuktighet. Holde krypkjeller under jevnlig oppsyn for øvrig.

Vinduer/dører > Vinduer/dører fremstår i hovedsakelig bra stand ut ifra dets varierende alder. TG3 gis da det ble påvist noen avvik som må påregnes utbedret: Punktert glass/vindu må skiftes. Vinduer loftsetasjen mot framsiden har behov for større vedlikehold, her er og ett vindu med råteskader dette må skiftes. Videre har en del av vinduene i 1 etasjen framsiden manglende kitt/fuge og må fuges over. Ytterdør framsiden registreres det og noe fukt på innvendig gulv, det bør påregnes å gå over utv. beslag og belisting denne dør. Generelt må man påregne vedlikehold gjennomgang av utsiden på alle vinduer/dører grunnet oppbygning. Innerdørene er funnet i normal bra stand, mindre justeringer m.m. må påregnes. Anbefalte tiltak: Utskiftinger må påregnes og det anbefales å skifte punktert glass. Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. Enkelte vinduer og dører har behov for justering. Kostnad gitt utbedringer vedlikehold, samt skifte av punktert glass og skifte vindu med råte. Om man vil skifte alle vinduer i front vil man måtte påregne en større kostnad en oppgitt.

Taktekking og beslag > TG3 er satt da det mangler snøfangere på taket. Videre er der ett punkt i kilrennen mot øst over varmepumpen som må sjekkes og utbedres noe. Tekkingen for øvrig er funnet i bra stand visuelt. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere snøfangere og utbedring av ovennevnte forhold i gesims/kilrenne mot øst.

Etasjeskille > Det registres større skjevheter i eldre del . Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. TG3 gis avvik fra dagens krav til planhet. Nyere del har ikke videre avvik. Anbefalte tiltak: Ved behov rette opp gulv. Skru over knirk ved anlegning nye gulv.

Trapp > - Eldre trapp i gang mangler både rekkverk og håndløper, er og bratt som normalt ut ifra alder samt har noe lite takhøyde. TG3 settes denne trappen grunnet manglende rekkverk. - Tett trapp entre. Det er anlagt rekkverk.TG2 gis manglende håndløper. - Hems trapper er oppført som normalt og blir i utg. ikke videre vurdert men TG2 settes grunnet manglende rekkverk/håndløper samt lavt rekkverk. Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

Bad 1.etg (totalvurdering overflater) > Badet er av nyere dato, trolig 2012. TG3 gis da det er sprekker i flisfuger vegg/gulv samt og stedvis bom i flis (manglende heft til underlaget) med risiko for at flis kan løsne i dusjsonen. Anbefalte tiltak: Utbedring av overnevnte forhold må påregnes om ikke bør det installeres dusjkabinett.

Vaskerom (totalvurdering membran, tettesjikt og sluk) > Vaskerommet fungerer til bruken. Tilstandsgrad 3 kun satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet samt manglende membran og sokkelist b.l.a. Anbefalte tiltak: For å få vaskerommet hevet til dagens standard må badet total renoveres. Rommet fungerer for øvrig med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Kostnad gitt nye overflater.

Bad loftsetasje (totalvurdering membran, tettesjikt og sluk) > Badet fungerer til bruken men TG3 gis etter krav da det er brukt panel i våtsonen. Videre er belegget avsluttet lavere enn 25 mm over gulvet rundt rørføringer samt badet har noe motfall som tidligere nevnt. Anbefalte tiltak: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Dusjkabinettet må brukes videre for å hindre vannsøl på gulv/vegger. Jeg vil anbefale å anlegge vannstopper grunnet manglende overdekning rør, kostnad kun dette.

Bad loftsetasje (totalvurdering av sanitær og ventilasjon) > Tilstandsgrad 3 er satt pga manglende ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet. Anbefalte tiltak: Bedre ventilering av rommet anbefales.

Følgende avvik har fått TG2 (bygningsdelen har vesentlige avvik):

Drenering > Drenering fra byggeår. Boligen ligger 20/30 cm over bakken men har krypkjeller og det vil forekomme tilsig av overflatevann til krypkjeller grunnet alder og oppbygging da drenering er ikke eksisterende. Videre er det opplyst fra eier at det ved høyt grunnvann/flom i området har det 1 gang kommet noe vann opp mot gulv. Anbefalte tiltak: Holde krypkjeller og utvendig terreng under jevnlig tilsyn.

Grunn/fundament > Det registreres noen sprekker i støpt ringmur nyere del samt steniplatene som er ettermontert på eldre del har sklidd ifra hverandre en del plasser. Anbefalte tiltak: Rette opp steniplatene samt pusse over støpt ringmur, evnt. anlegge steniplate her og. Det må antas at det er anlagt kuldebro bryter/isopor på støpt ringmur mot støpt dekke.

Radonsikring > Det er ikke utført radonmålinger eller radonsperre i boligen som normalt i forhold byggeår. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

Takkonstruksjon > Konstruksjonen innvendig og utvendig er funnet i normal stand. TG2 gis da ikke er etablert spalter/ventiler for lufting av takkonstruksjon i gesimser/gavler. Videre at selve oppbygning ikke er sjekket. Anbefalte tiltak: For eldre typer takkonstruksjoner er det ikke uvanlig at anordning for ventilering er begrenset. Dette behøver ikke nødvendigvis å bety at det er et problem pr. d.d. For å undersøke dette nærmere må det foretas kontroll av takkonstruksjonen på vinter, da dette vil gi et bedre grunnlag for å avdekke forhold som tyder på om det er utilstrekkelig ventilert. Ytterligere undersøkelser anbefales for å kartlegge tilstand.

Ildsted > TG2 gis da erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år. Videre er ikke alle 4 sider synlige for inspeksjon, feieluker mangler ubrennbarplate samt pipen til vedovn kunne virke å være under 80cm over møne. Etasjeovnen i spisestuen er og utdatert og bør ikke brukes før en evnt. kontroll. Det er anlagt en vedovn type Dovre i stuen stående på skiferplate. Pipen er pusset, trolig teglpipe her. Feieluken er plassert ved ovn uten brennbar plate på gulv. I spisestuen er der anlagt en etasjeovn type Ulefoss, stående på fliser. Pipen har fliser samt er pusset. Det antas og teglpipe her, men det vil kunne være lecapipe her eller lignende. Feieluken er plassert ved ovn uten brennbar plate på gulv. Anbefalte tiltak: På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak. Ved anlegning stålrør i pipen må det påregnes en kostnad på ca. 40 000,- som vil komme i i tillegg pr. pipe. Utskiftning av etasjeovn ved bruk av denne pipe vil måtte påregnes.

Kjøkken > Kjøkken med profilerte fronter og heltre benkeplate med nedfelt vask og steketopp. Integrert kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn og kaffemaskin. Mekanisk vifte. Innredningen fremstår med normal tilstand i henhold til alder. TG2 gis vannstopper anbefales anlagt samt rør i rør mangler tettemuffe i skap vask. Anbefalte tiltak: Det anbefales å anlegge vannstopper samt tette rør i rør med tettemuffe. Til opplysning var det installert en musestopper i skap vask.

Avløpsrør > Det meste av anlegget er trolig blitt skiftet rundt 2008/2012 ved modernisering/påbygg. TG2 gis da det bør undersøkes i forhold septiktank, lufting kloakk, alder opplegg m.m. En kontroll av fagkyndig oppfordres samt innhenting av utført arbeid. Anbefalte tiltak: En kontroll av fagkyndig oppfordres samt innhenting av dokumentasjon om mulig.

Elektrisk > TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/ samsvarserklæring. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Innhent dokumentasjon på anlegget om mulig.

Vannbåren varme > Opplegget er plassert med rør-stamme i krypkjeller under trapp i gang samt bod under trapp entre. Selve tanken er plassert på vaskerommet. Anlegget er i hovedsak funnet i bra stand ut ifra undertegnedes formening men en kontroll av anlegget for å få innsyn samt evnt. utebdring i krypkjeller ved rør stammen anbefales. Opplegget opplyses til luft til vann. TG2 gis og manglende dokumentasjon. Anbefalte tiltak: Gjennomføre kontroll., innhent dokumentasjon om mulig.

Vannledninger > TG2 gis da det burde vært bedre utførelse ved fordelerskap i bod trapp ved evnt. lekkasjevann. Vannstopper er å anbefale anlagt. Videre mangler det dokumentasjon på anlegget. Boligen er tilknyttet offentlig nett. Anbefalte tiltak: Anlegge vannstopper ved fordelerskap og innhent papirer om mulig. Om gjenstående eldre anlegg, krever dette oppfølging med jevnlig ettersyn.

Ventilasjon > Boligen er naturlig ventilert. Ut ifra alder ingen vindere problem men boligen har blitt etterisolert samt fått satt inn nye vinduer stedvis. TG2 gis da ett par av oppholdsrommene ikke har ventil i vegg eller vinduer og det er kun ventilering via åpning av vindu. Anbefalte tiltak: Boligen er naturlig ventilert. Ut ifra alder ingen vindere problem men boligen har blitt etterisolert samt fått satt inn nye vinduer stedvis. TG2 gis da ett par av oppholdsrommene ikke har ventil i vegg eller vinduer og det er kun ventilering via åpning av vindu.

Bad 1.etg (totalvurdering membran, tettesjikt og sluk) > TG2 er satt etter krav da det er panel i det som blir definert som våtsone, grunnet dusjens dører har ikke dette videre betydning. Videre foreligger det ingen dokumentasjon på membran. Membran er for øvrig synlig noen plasser langs gulv. Anbefalte tiltak: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater
anbefales.

Bad 1.etg (totalvurdering av sanitær og ventilasjon) > Tilstandsgrad 2 er satt pga manglende drensåpning fra innebygget sisterne for synliggjøring av eventuelle lekkasjer. Videre at rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Det er og sprekker i front vask. Anbefalte tiltak: Det anbefales å installere ett hull i bunn av sisterne/toalettkassen for å synliggjøre evnt. ett lekkasjevann om ikke toalettet er med type "plast" poser anlagt. Innhent dokumentasjon om mulig. Bedre ventilering av rommet anbefales og ved anlegning tilluft.

Vaskerom (totalvurdering overflater) > Overflater er funnet i normal stand ut ifra alder. TG2 er hovedsakelig gitt da dør/vindu er plassert i våtsonen. Badekar eller dusjkabinett må brukes videre om rommet skal brukes til dette, dette grunnet manglende fall lokalt sluk dagens krav. Anbefalte tiltak: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Badekar må fortsatt benyttes for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger.

Vaskerom (totalvurdering av sanitær og ventilasjon) > Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak: Bedre ventilering av rommet anbefales.

Vaskerom (fuktmåling) > Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i konstruksjonen fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen. TG2 er gitt manglende hulltaking grunnet laftede vegger.

Bad loftsetasje/2.etg. (overflater) > Badet fungerer med dagens tilstand og overflater er funnet i normal stand. TG2 gis motfall i rommet. Dusjkabinett må brukes for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. Ved dusj på gulv må hele rommet total renoveres.

Bad loftsetasje/2.etg. (fuktmåling) > Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i konstruksjonen fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen. TG2 gis kun manglende hulltaking utført grunnet laftede vegger/yttervegg.

Flislagt entre, gulvbord spisestue mot vest > Det registres en del fliser med hulrom i entre. Det ble mål forhøyede fukt målinger i gulv mot vest i spisestuen hvor det er sprekker. Anbefalte tiltak: Oppgradering av fliser må påregnes på sikt. Tregulvet må holdes under oppsyn, ingen videre tegn til skader utvendig registrert. Forhøyet måling kan og ha tilknytning til vannborenvarme.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Ifølge takstmann før man være oppmerksom på følgende: "Ut ifra mottatte papirer og alder bolig er der ingen videre avvik slik jeg ser det. Til informasjon er boligens eldre del samt uthus, SEFRAK registrert. Sjøbod er og muligens SEFRAK registrert, ingen papirer på dette. Mindre føringer på utvendige overflater vil derav kunne forekomme, hør med kommunen."

Rapporten må leses nøye igjennom. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede (takstmann) på mobil 99276076 eller på mail.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja. Skjeve gulv i gammel del.

Pkt. 10: Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen? - Ja. Tidligere eier har opplyst at det har vært tilfelle av skjeggkre tidligere. Boligen ble behandlet og det er ikke observert etter dette.

Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Bygd ny terrasse i hagen 2022. Byttet kledning på kortvegg på låven i 2022.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Avkjørsel fra E39 i rundkjøring med fyrtårn, ca 10 km øst for Mandal; Retning Vigeland/Lindesnes fyr. Kjør gjennom Vigeland sentrum og fortsett sørover på Spangereidveien i 15,5 km. Ta andre høyre i rundkjøringer Spangereid-sentrum (2 ganger) og sving deretter inn til høyre på Kong Spangsvei. Avkjørsel til Gare er til venstre etter ca. 200m. Boligen vil komme på høyre hånd og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen har en solrik beliggenhet i flott kulturlandskap på Gare i Spangereid. Gare er et populært boligområde like vest for Spangereid sentrum,  som i hovedsak består av eldre gårdshus m/uthus med tilhøredne hage og innmark.  

Spangereid er et tettsted sør i Lindesnes kommune med ca. 1.500 innbyggere, og som har hatt en rekke nyetableringer/god utvikling de senere år. Spangereid sentrum kan nås innen få minutters gange fra eiendommen, og her finner du blant annet skole, barnehage, idrettsanlegg m/flerbrukshall, dagligvarebutikk, bensinstasjon med mer. Restaurant, Cafe/Pub og fiske/sjømatutsalg på Båly like ved sentrum.

Tomt

Areal: Ca  1 360 kvm, Eierform: Eiet tomt.  Flat tomt.

Sjarmerende og pent opparbeidet tomt med plenarealer, lun og intim gårdsplass, blomsterbed, trær og prydbusker. Eiendommen har en flott, usjenert hage i bakkant av boligen med kjøkkenhage og flere hyggelige uteplasser.
Her er det mange muligheter for dem med grønne fingre!

Parkering

Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Iflg. Lindesnes kommune foreligger det ikke byggesakstegninger/ferdigattest på bolig og uthus. Bygningene er oppført før bygningslovens virkning av 1965. Det foreligger ferdigattest for tilbygg til bolig, datert 15.03.2012.

Reguleringsplan

Eiendommen er avsatt til LNRF-areal og tilhører Kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019-2030 og til delareal privat småbåthavn ihht. reguleringsplan Vikingland, ikrraftsatt 20.06.2002. Området er definert Bavaring av kulturmiljø. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen har adkomst fra fylkesvei og er tilknyttet offentlig vann.Vannmåler er installert.Avløp: Privat avløp til septikktank.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2003/1090-1/39  Erklæring/avtale 13.03.2003 
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:456 Bnr:2  
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:456 Bnr:3  
Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere

2006/88-1/39  Jordskifte 05.01.2006 
SAK NR. 7/2003-10.00
GARE/TRONES
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Det er ikke utført radonmålinger eller radonsperre i boligen. Dette er normalt i forhold byggeår. Se tilstandsrapport.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Lys grønn - Energikarakter G
Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 114 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 590 000,-)) 130 620,- (Omkostninger totalt) 4 720 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 338 pr. år
Utgiftene fordeler seg slik:
Faste gebyr: Vann kr 1348,-. Feier kr 920,-. Vannmålerleie kr 500,-. Standard renovasjon Maren kr 3570,-. I tillegg kommer forbruk vann  12,38,kr pr m³. </fraser>

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5050,- pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 601 453,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 165 231,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Gare 31, Gnr. 455 Bnr. 121 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0152

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0152. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 590 000,-) (Kr.68 850) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.96 885)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3065095