Spangereid

Gare 11

Byggeår
1885
Internt bruksareal (BRA‑i)
192 ㎡
Bruksareal
400 ㎡
Tomteareal
15 000 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Flott lite småbruk med en sentral beliggenhet på idylliske Gare v/Spangereid. Tilhørende Båthus + Naust.

Om eiendommen

Oppvarming

Vedovn i stue og spisestue i hovedetasjen. For øvrig elektrisk oppvarming. For øvrig elektrisk oppvarming. Det er montert varmepumpe på kjøkkenet.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vigeland, følg skilting mot Lindesnes fyr. Ta til høyre ved skilting mot Grønsfjord ca. 200 meter etter
Spangereidkanalen, og videre mot Grønsfjord i neste kryss. Våningshuset og uthuset ligger på høyre side
etter ca. 230 meter. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved
fellesvisning.
Båthus og sjøbu ligger i Garestranda.

Barnehage, skole og fritid

Det er to barnehager på Spangereid. Naturbarnehage og Båly Barnehage ligger hhv. ca 1 km og ca 2 km fra eiendommen.

Skolekrets

Spangereid barneskole ligger ca en km fra eiendommen.
Ungdomskolen er på Vigeland, ca 17 km fra eiendommen.

Parkering

I eget tun og i garasje.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Gare, ca. 1 km vest for Spangereid sentrum i område med sjarmerende småhusbebyggelse med romslig uteareal.
Fra eiendommen er det gangavstand til blant annet barnehage, barneskole, idrettsanlegg m/flerbrukshall, lite golfbane, restaurant og Kafe. Flotte turområder i umiddelbar nærhet. Videre har man kort avstand til sjøen og ikke minst god adkomst til sjøen med eget båthus og naust i Garestranda.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Eiendommen er antatt oppført i siste del av 1800 tallet. Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Bygning er oppført før bygningslovens virkning av 1967. Det foreligger ingen bygningsdokumenter i kommunens arkiv fra byggetiden. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). I vedtak/godkjenning for "tak over inngangsdør, " står det at ferdigattest skal fremlegges når bygg er oppført. Lindesnes kommune opplyser at dette ikke foreligger i kommunens arkiv. Det foreligger ferdigattest for rehabilitering av pipe, datert 08.01.2024.

Kjeller ser ut til å være innredet i senere tid, det kan se ut til at det er gjort tiltak rundt 2000 ifbm. øvrig innvendig oppgradering, men dette er usikkert. Det foreligger ikke søknader/godkjenning på innredning av kjeller til oppholdsrom/primærrom. Takstmannen opplyser at grunnet manglende takhøyde samt arbeider gjort i etterkant av opprinnelig byggeår vil ikke rommene bli godkjent til varig opphold idag. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Vei: Eiendommen har adkomst fra offentlig vei.
Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann, men ikke offentlig avløp. Vannmåler er installert.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til LNRF areal og bevaring av kulturmiljø, og tilhører reguleringsplan Kommuneplanens arealdel , datert 07.09.2023. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut som en enhet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/455/221:
05.01.2006 - Dokumentnr: 88 - Jordskifte
SAK NR. 7/2003-10.00
GARE/TRONES
Gjelder denne registerenheten med flere


21.04.2004 - Dokumentnr: 1852 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:455 Bnr:6


01.01.2020 - Dokumentnr: 480304 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:155 Bnr:221


02.06.2004 - Dokumentnr: 2615 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:455 Bnr:6
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:455 Bnr:21
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:455 Bnr:352
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:455 Bnr:353
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
i h.h.t jordskifte dagboknr 316/1990
Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar Bo/Driveplikt

Det er boplikt i hele Lindesnes kommune. Boplikten er ikke personlig, det vil si at eiendommen kan leies ut til fast bosetning.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 119750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 136750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Bebyggelsen på Gare består av eldre eneboliger beliggende i rekke på Gare. Gare ligger like ved/er en del av Spangereid sentrum.

Rekkebebyggelsen av gårdshus m/uthus på Gare et blant de eldste og best bevarte rekkebebyggelsene i Norge, og har i stor grad bevart sin stil og utforming fra 1700/1800 tallet.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Kristian Torland den 15.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Generell beskrivelse av boligen:
Eldre, modernisert og sjarmerende våningshus med uthus med garasje beliggende i den verneverdige bebyggelsen på Gare i Lindesnes kommune.
Området tilbyr nærhet til skole, barnehage, turområder, kollektivtransport , sjø samt Garestranda hvor det medfølger nyere båthus samt eldre naust.
Våningshuset er trolig oppført rundt 1885. Den sjarmerende alderen kommer lett til uttrykk, bl.a. gjennom lave romhøyder, skjevheter, retningsavvik,
nivåforskjeller.
Bygningen vurderes i all hovedsak å være godt vedlikeholdt opp gjennom årene, og er i senere år blitt bygget på. Ut ifra opplysninger er det blitt gjort en
del større arbeider som tilbygg, ny taktekking, nye vinduer i perioden rundt 1990 - 2000. Videre er framsiden i 2023 blitt byttet med ny kledning og
vinduer/dør. Innvendig er det blitt gjort en del moderniseringer i samme perioden som utvendig, samt badet ble modernisert i 2012 ut ifra mottatte
opplysninger.
Grunnet alder på boligen vil det naturligvis måtte påregnes noe vedlikeholdsarbeider, og det er registrert enkelte konstruksjoner som er gitt TG 2 og TG 3,
da dette blant annet er forhold hvor utførelse avviker fra standardens krav (NS3600), og ikke nødvendigvis har skader eller feil som tilsier at umiddelbare
tiltak er nødvendig. Samtidig er det enkelte av forholdene som blant annet påvirker sikkerhet i bruk og vannskadesikkerhet, og hvor det anbefales at tiltak
utføres. Deler av avvikene er enkelt beskrevet nedenfor og blir ytterlige kommentert i rapport:"
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
- Boligen har terreng mot grunnmur, dreneringen er funnet i ok stand og er ikke videre svekket utover hva som er normalt for alder.
- Grunnmuren med avvik som må pusses.
- Støpt trapp ut i front mangler rekkverk. Øvrig balkong/terrasser med normale avvik.
- Par vinduer/dører med avvik som vil kreve utbedring, de fleste har mindre normale avvik etter alder og er funnet i bedre stand.
- Yttervegg/kledning med avvik.
- Loft/kott/pipe med avvik som utbedres/sjekkes.
- Renner/nedløp samt manglende stigetrinn/snøfangere.
- Etasjeskillet med normalt avvik.
- Kjøkkenviftens rør med avvik.
- WC-rom mangler ventilering etter krav utover vinduet.
- Innvendige trapper med naturlige avvik.
- Bad samt grov vaskerom med avvik etter krav.
TG2:
- Krypkjeller og rom under terreng med normale avvik.
- Takkonstruksjon med dets tekking har normale avvik etter alder/krav.
- Ildsted, kjøkken med avvik etter krav.
- VVS og EL-anlegg samt vvs bereder grunnet alder og krav.
- Ventilering og varmepumpen i boligen har avvik mot krav.
- Badet har noen øvrige avvik.
- Diverse overflater med avvik.

Øvrige viktige opplysninger for deg som kjøper kan være:
- Sjarmerende enebolig.
- Stor og romslig tomt med dyrkbar mark b.l.a. Tomten har og kulturminne.
- Oppvarming med vedovn, varmekabler samt varmepumpe.
- Romslig uthus med garasje samt naust og båthus medfølger, bygningene er ikke tilstandsvurdert men vedlikeholdsarbeider må påregnes.
- Boligen, uthuset med garasje og naustet er SEFRAK registrert og det vil forekomme materiell krav med moderniseringer.

Takstmannen opplyser:
"Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger

Det foreligger ingen tegninger på boligen. Vurderes som normalt ut ifra eldre del bolig, men del med tilbygg burde det har foreligget tegninger på. Forhør deg med kommunen om ønskelig.
Ut ifra bruken er det kjeller som har avvik ved at den er tatt i bruk til varig opphold. Grunnet manglende takhøyde samt arbeider gjort i etterkant av opprinnelig byggeår vil ikke rommene bli godkjent til varig opphold.

Uthus med garasje, naust og båthus er der ikke mottatt papirer på. Ut ifra alder vil det måtte antas tegninger og godkjenninger på båthuset som er opplyst oppført i 2009.
Til informasjon er boligen og uthus med garasje Sefrak registrert. Dette gjelder og trolig for naustet. Videre er der kulturminne på tomt i form av grav. Hør med megler for mer. Det er ikke fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse

Det mangler ferdigattest på taket over ing. partiet som er blitt søkt om i 2012. Øvrig bolig er der ingen papirer på, vurderes normal ut ifra eldre del bolig men del med tilbygg burde det har foreligget tegninger på. Forhør deg med kommunen om ønskelig. Boligen er byggemeldt og søkt før 1 .januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk.

Det er avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde under 2 meter Det er ikke etablert tilfredsstillende rømningsvei fra loftsetasjen. Vinduer mangler løs midtpost samt
trapp er for smal og bratt. Kjelleren vil heller ikke være godkjent til varig opphold grunnet manglende lys , takhøyde og rømning."

Renovert

2016-2023

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: kjøleskap, komfyr, stekeplate, oppvaskmaskin.

Diverse

Denne eiendommen har rett til bruk av vei ned til Garestranda, på lik linje med de fleste øvrige eiendommene på Gare. Med denne retten følger også plikt til å være med på å ta sin andel av vedlikeholdet.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/455/221:
05.01.2006 - Dokumentnr: 88 - Jordskifte
SAK NR. 7/2003-10.00
GARE/TRONES
Gjelder denne registerenheten med flere


21.04.2004 - Dokumentnr: 1852 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:455 Bnr:6


01.01.2020 - Dokumentnr: 480304 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:155 Bnr:221


02.06.2004 - Dokumentnr: 2615 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:455 Bnr:6
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:455 Bnr:21
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:455 Bnr:352
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:455 Bnr:353
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
i h.h.t jordskifte dagboknr 316/1990
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Beløpet dekker faste gebyrer: Vann (1869,-) Vannmålerleie (250,-), Branntilsyn/Feiing (440,-) og standardrenovasjon/MAREN (3990,-). I tillegg kommer forbruk vann iflg. måler med kr 17,16 m3.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt inn Fiber i boligen.

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Våtrom
1. Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja. Beskriv feilen og omfanget:
Lekkasje i tak på vaskerom fra avløpsrør på kjøkken. Rettet av rørlegger Roy Johansen, tak byttet via Gjensidige.
2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja
2.1.2 Årstall 2021
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?
2 Faglært
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
Koblet opp toalett og dusjkabinett på vaskerom
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben?
Rørlegger Roy Johansen
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?
Ja Beskriv feilen og omfanget:
Liten lekkasje fra ene takvindu på kjøkken pga feilmontert beslag på takvindu. Rettet beslag og lappet undertak.
Så tendens til at murpipe trakk fukt inn i undertak før denne ble impregnert i 2022

4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Ja
4.1.2 Årstall: 2022
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?
Ufaglært
4.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte
Byttet kledning (kjernefuru) med 5 cm trefiberisolasjon og 30 mm lufting og vindsperre, vinduer og dør på fremsiden av huset. Ble gjort i
samarbeid med faglært privat

9. Har det vært feil på det elektriske anlegget?
2 Ja. Beskriv feilen og omfanget
Kun mindre feil ifm eltilsyn, rettet av Lindesnes elektro
10. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
2 Ja
10.1.2 Årstall 2022
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?
2 Faglært
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
Retting av diverse småfeil etter el-kontroll
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben?
Lindesnes Elektro
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?
Ja.


16. Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?
Ja
16.1.2 Årstall 2023
16.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?
2 Faglært og Ufaglært
16.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
Satt inn rør i pipe
16.1.5 Hvilket firma utførte jobben?
Lyngdal varmesentral
16.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?
2 Ja

17. Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser?
Ja
Beskriv feilen og omfanget, samt hvilke tiltak som er gjort
Det er skjevheter i gulv i stue og 2. etg
18. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Ja
Beskriv feilen eller endringen
Hadde branntilsyn og måtte rehabilitere pipe med stålrør.

19. Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Ja
Hva slags skadedyr og hva var omfanget?
Observerte mus i skap under vask første året vi flyttet inn, ikke etter det.

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
2 Ja
Beskriv omfanget: Noe kledning på låven er nok klar for utskiftning

23. Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?
Ja
Beskriv hva som mangler og hvorfor:
Byttet kledning (kjernefuru) med 5 cm trefiberisolasjon og 30 mm lufting og vindsperre, vinduer og dør på fremsiden av huset. Glemt omsøkt
Påbud fra feier at takstige må på plass - ikke rukket
Solgt
Produktnummer: 11788CDB-1EF3-4254-A503-5F55243DD593