Arendal Vest

Gårdalsveien 1

Kommunale avgifter
12 457 kr / år
Byggeår
1900
P-rom
76 ㎡
Bruksareal
76 ㎡
Tomteareal
481 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Nyrenovert enebolig med sentral og sjønær beliggenhet - Må sees!

Om eiendommen

Innhold

Boligen inneholder: 1.etg: Entré, åpen stue- kjøkkenløsning, bad og soverom. Tar vi turen opp spiraltrappen og over broen finner vi "master bedroom".

Standard

Ny oppusset bolig som holder fin standard med kreative og moderne løsninger.
Inngangspartiet er ett tilbygg som nylig er oppført. Entréen har fliser på gulv med varmekabler og skyvedørsgarderobe. Fra entreen kommer vi inn til en åpen stue- kjøkkenløsning, her er det rikelig med vinduer som slipper inn godt med naturlig lys. Dette sammen med den generøse takhøyden på ca. 5 meter på hver sin side av broen sørger for en luftig atmosfære og fantastisk romfølelse. Kjøkkenet er fra HTH med hvite slette fronter i høyglans, her er stekeovnen og koketoppen integrert. Kjøkkenøyen sørger for at kjøkkenet blir sosialt og ikke minst har godt med skap- og benkeplass. Gipsveggene er malt i en delikat grønnfagre og på gulver er det ett stilig laminatgulv. I stuen er det varmepumpe og spotter, på hver sin side av "broen" henger det to lysekroner. Badet har mørkt belegg på gulv og lyse våtromsplater på vegger. Her er det vegghengt wc, dusj med glassdører og servant med skuffeseksjon, innredningen er i svart utførelse.. Vaskemaskinen er skjult bak skyvedører med speil som delvis skiller av rommet, her står også vv-tanken. I hovedetasjen er det ett soverom, her er det laminat på gulv og panel/gips på vegger. Tar vi turen opp den kule spiraltrappen og over broen med glassrekkverket finner vi "master bedroom" - ett luftig og romslig soverom. Denne boligen må sees!

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 76 kvm, Bruksareal: 76 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 59 m²  - Loft/ hems: 17 m².
P-rom inkl: 1. etg: Stue , Kjøkken , Soverom , Bad/vaskerom , Gang. Loft/ hems: Soverom, Gang.

Loft hems er tatt med som primær rom pga. bruken som soverom på befaringsdagen.
Gangvei projeksjon er tatt med i arealet som primær rom gang.
Det foreligger ikke tegninger på boligen og planløsning vil være forandret utfra opprinnelig byggeår.
Eier har anlagt tilbygg i bakkant, det fremkommer ikke søknad om fasadeendring/tilbygg. Det er fremlagt godkjent dispensasjon fra
byggegrense mot fylkesvei med forutsetning Arendal kommune gir sine nødvendige tillatelser.
Tilbygget er ikke bygd etter gjeldende teknisk forskrift 2017.
Manglende rømningsvindu fra loftsetasje og stige.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1900 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Varmepumpe og varmekabler i entréen og på badet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 02.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Eldre bolig fra 1900 tallet. Nåværende eier har utført arbeider med boligen på egeninnsats og med fagfolk på det tekniske anlegget i henhold til opplysninger. Utvendig kledning der enkelte reparasjoner er utført, utbedringer enkle og vurderes noe ufagmessig utført med skjøt langsgående på hele gavl. Videre kledning har manglende lufting og noe råte på endebord ble registrert og skjevheter i konstruksjonen utvendig er synlige Synlig skjevheter i utvendig taktekking der eier opplyser om utført arbeidene på egeninnsats på eksisterende over og underbord med skjevheter. Takkonstruksjon er ikke tilgjengelig for inspeksjon, synlig manglende lufting ute i takfot, vurderes utført som en risikokonstruksjon med hensyn til kondenserings skader. Krypkjeller under bolig der høyere fuktverdier ble registrert i stubbloftsgulv som relateres til avdamping fra grunn. Ifølge opplysninger fra eier er det lagt nytt etasjeskille i 2021. Ved målinger ble det registrert større skjevheter som har oppstått ved oppbygning, eier ikke har rettet opp hele de tidligere skjevhetene. Våtrom i boligen har mangler med hensyn til fallforhold og motfall ble registrert mot sluk. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Større skjevheter i etasjeskille ble registrert. Utfra opplysninger fra eier har hele gulvet vært tatt opp og anlagt bjelkelag. Montering der gulvet har blitt lagt skjevt vurderes ufagmessig utført. Krypkjeller under stubbloftsgulv og avdamping fra grunn er tilstede, Høyere fuktverdier som relateres til vått i konstruksjonen.

Innvendig > Krypkjeller
Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Det er manglende fuktsperre på bakken. Høyere fuktverdier i stubbloft ble registrert samt fukt på terreng. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Ca 35 cm utfra sluk i dusj er det motfall og videre manglende fallforhold mot hjelpsluk (se bilder) Skade i gulv ved dør med hakk.

Tomteforhold > Drenering
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. Enkelte skjevheter registrert på plater, eier opplyser om utført arbeider på egeninnsats.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ikke åpen lufting i konstruksjonen, bunnstokk. Noe råte på side av bunnstokk, utført reparasjoner med innfelling av kledning ca 50 cm opp på gavl vegg. Nyere kledning som er satt opp, manglende åpen lufting. Synlig skjevheter i konstruksjonen som relateres til setninger, skader.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Skjevheter ved utvendig besiktelse ble registrert på taktekking der eier opplyser om bygd opp taktekking på opprinnelig konstruksjon.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Manglende innfelte beslag eller vassheller på vinduer i gavler.

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
Fundamentering med stablet betongstein.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE
Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Innvendige trapper
Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Ved gange er det en del bevegelse i trapp og lite lysåpning.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Baderomspanel tilfredsstiller kravet til vanndampmotstand for yttervegger og vegger mot
rom uten eller med begrenset oppvarming. Eventuell dampsperre i yttervegger fjernes før platene monteres.Tilstandsgrad 2 settes utfra feilmontering med plast.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Det er ikke synlig stakeluke for avløpsanlegget.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom: Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Marcussen vvs står for rørlegging. Arbeid utført av: Marcussen vvs.
Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet: Det ble utført av kulør grimstad.
Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp: Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Marcussen vvs står for rørlegging
Arbeid utført av: Marcussen vvs.
Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende: Bygget har skjevheter grunnet alder.
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Alt elektrisk er utført av elektrotema agder as. Arbeid utført av: Elektrotema agder as.
Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Alt elektrisk er gjordt av elektrotema agder.
Pkt. 14: Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc): Det meste av jobb bortsett fra våtrom og elektrisk et utført av ufaglærte.
Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade: Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Alt bortsett fra våtrom og elektrisk er utført av ufaglærte.
Pkt. 18: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen: Det er bygt et tilbygg som rommer under 15kvm og dermed ikke søkt om til kommunen. Dispensasjon fra fylkeskommunen for bygge nærme vei foreligger.
Pkt. 22: Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest: Er ikke ferdigattest.
Pkt. 24: Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler): Festetomt.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal følg Vesterveien/RV420, kjør forbi Maxis og videre gjennom rundkjøringen, etter ca 300 meter, ta innkjørsel til venstre inn Gårdalsveien. Boligen ligger som første hus til høyre merket med til salgs plakat. Velkommen!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i blindvei uten gjennomgangstrafikk, i enden av veien finner du sjøen der du kan ta deg ett forfriskende bad. Fra eiendommen er det kort spasertur (ca. 15 min.) langs strandpromenaden inn til Arendal sentrum. Like ved finner du Maxis handlesenter med godt utvalg av butikker og tjenester. Gangavstand til skole, SFO og barnehager. Gode bussforbindelse til Arendal og Grimstad/Kristiansand fra Vesterveien /RV420.

Tomt

Areal: 481 kvm, Eierform: Festet tomt
Tomten er pent opparbeidet med plen og stakittgjerde.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen Gnr. 432 Bnr. 428 og Gnr. 431 Bnr. er festet. Grunneier er Nicolai B Herlofson. Årlig festeavgift er pr. 04.08. kr. 620, forfaller etterskuddsvis 20.12. Neste regulering av festeavgifter er i 2031, regulering hvert tiende år overensstemmende med stigningen i konsumprisindeksen. Festekontrakten utgår i år 2080.  Se vedlagte festekontrakt.

Parkering

Parkering til flere biler på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ikke tegninger på boligen og planløsning vil være forandret utfra opprinnelig byggeår. Eier har anlagt tilbygg i bakkant, det fremkommer ikke søknad om fasadeendring/tilbygg. Det er fremlagt godkjent dispensasjon fra byggegrense mot fylkesvei med forutsetning Arendal kommune gir sine nødvendige tillatelser. Tilbygget er ikke bygd etter gjeldende teknisk forskrift 2017.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse, Hensynssone 570 kulturmiljø; bevaringsverdig bebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Gnr. 432 Bnr. 428
1981/9585-2/36  Festekontrakt - vilkår  
10.12.1981 
festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 180
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

Gnr. 432 Bnr. 138
1857/900053-2/36  Erklæring/avtale  
06.03.1857 
Arvefeste
Årlig avgift kr.8
 
1950/188-2/36  Festekontrakt - vilkår  
31.01.1950 
ÅRLIG AVGIFT NOK 4
 
1973/6309-1/36  Skjønn  
30.08.1973 
Ekspropriasjon vedr utbedring av E-18
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 000,- (Dokumentavgift) 76 870,- (Omkostninger totalt) 2 366 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 12 457,17 pr. år
Kommunale eiendomsgebyr for 2022 inneholder:
Vann og avløp kr. 8 022,48,-
Eiendomsskatt pr år kr. 690.-
Renovasjon kr. 4.434,69,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 690,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 570 268,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 052 965,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Gårdalsveien 1, Gnr. 432 Bnr. 428 og Gnr. 432 Bnr. 138 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/ stekeovn/ koketopp, oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 20 63 60.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0278

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0278. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Mia Catherina Goggsbo, tlf. 45 20 63 60

Vederlag

Eierskifteforsikring (Kr.13 517,60) Grunnpakke markedsføring (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.91 802,60)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3062651