GAMLEVEIEN - VIGELAND

Gamleveien 6

Prisantydning
3 100 000 kr
Omkostninger
93 370 kr
Totalpris
3 193 370 kr
Formuesverdi
766 331 kr
Formuesverdi sekundær
2 758 792 kr
Kommunale avgifter
12 000 kr / år
Byggeår
1946
P-rom
173 ㎡
Bruksareal
290 ㎡
Tomteareal
680 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Meget innholdsrik enebolig med hybel | Sentral beliggenhet | Stor garasje på ca 85 kvm

Om eiendommen

Standard

Kjøkkeninnredninger fra Hamran i begge etasjer.
Baderomsinnredning i 1 etasjer er ny 2022. Frontene på innredningen i 2. etasje er skiftet i 2022.

Fiberkabel til tomtegrensen. 

Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 173 kvm, Bruksareal: 290 kvm, Sekundærrom: 117 kvm.

- 1. etasje -
BRA: 93 kvm, P-rom: 93 kvm.
P-rom inkl.: Entré, gang, stue/kjøkken, 2 soverom og bad.

- 2. etasje -
BRA: 85 kvm, P-rom: 80 kvm.
P-rom inkl.: Stue, trappegang med kjøkken, trappegang med loft, 2 soverom og bad.
S-rom inkl.: Bod.

- Loftsetasje -
BRA: 22 kvm, S-rom: 22 kvm.
S-rom inkl.: Loftstue.

- Garasje -
BRA: 85 kvm, S-rom: 85 kvm.
S-rom inkl.: Garasje dobbelport (ca. 47 kvm), garasje uten port (ca. 28 kvm) og loft garasje uten port (8 kvm). 

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Meglers kommentar til planløsningen:

Boligen er innredet som enebolig med hybel, dvs. med kjøkken, stue, bad og soverom på hovedplan og i 2. etasje. Felles inngang.

Lindesnes kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente plantegninger i deres arkiv. Se ellers tilstandsrapport og sammendraget fra denne under. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Garasjen er godkjent som en dobbel garasje oppført i 1994. Tilbygg til garasjen er oppført i 2006 og godkjent som uthus/bod. Ferdigattest for tilbygg fra 2022.

Byggeår og byggemåte

Byggeår: 1946, senere påbygd.
Byggemåte: Enebolig trolig oppført på pussede betongblokker eller sparesteinsmur. Videre i reisverk med trekonstruksjon av bindingsverk. Fasader har liggende kledning. Taket er utført som saltak og stedvis halvalm, teglstein anlagt som taktekking.

Påkostning og modernisering

1991/1992: Det meste av taket er blitt isolert samt krysslektet med ca. 15 cm. Diverse overflater pusset opp innvendig. Eier opplyser at drenering er utbedret i 1991 med knotteplast.

1994/2006: Garasjen er oppført i 1994. Påbygd del garasjen 2006.

2002/2003: Taktekking baksiden er fornyet. takvinduer er satt inn. Kvist baksiden samt halvtak over kjeller inngang og takutstikk mot garasjen er oppført. De fleste vinduer/dører er skiftet i denne perioden. Innvendige overflater er og da blitt utført loft og 2. etasjen samt en del 1. etasjen.
 
2016: Våtrom på hovedplan fornyet.

2017: Elektriker har hatt en gjennomgang av boligen. EL-Tilsyn e rikke gjennomført.

Oppvarming

Oppvarming via peis, varmekabler i våtrom, elektriske ovner og varmepumpe. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 12.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Romslig enebolig med trippelgarasje beliggende i sentrum av Vigeland. Området har nærhet til elv, turområder, kollektivtransport, skole, barnehage b.l.a. Tomten er på rundt 532 m²samt medfølgende naboparsell på 148 m². Eier har opparbeidet tomten med flislagt og gruslagt innkjørsel, videre med plen, bedd, hekk og prydbusker. Det er gode parkerings muligheter på tomten og det er oppført en romlig garasje med plass til 3 biler. Boligen er trolig oppført rundt krigen og er blitt mye påkostet i perioden 1992 til 2017. Utvendig er det blitt anlagt ny kledning, de fleste vinduer er skiftet i perioden 1996-2003. Videre er taktekking mot baksiden skiftet i 2002. Innvendig er det og blitt foretatt moderniseringer og de fleste overflater fremstår fra samme perioden eller nyere. Badene er for øvrig pusset opp i 2016 og er noe av det som er utført i nyere tid. Det ble på befaring registrert noen TG2 og TG3 avvik som normalt ut ifra alder og disse må påregnes utbedret/sjekket. Se rapportsammendraget for avvik."

Øvrige viktige opplysninger for deg som kjøper kan være:
- Romslig bolig med anlagt mulighet for utleie.
- Totalt 4 soverom, 2 kjøkken, bad og stuer.
- Oppvarming med peis samt elektrisk ovn og varmekabler anlagt begge våtrom. Varmepumpe er og anlagt.
- Romslig trippel garasje. Loftet på garasjen har gode bort stuings muligheter.
- Attraktiv beliggenhet med romslig sør-vendt veranda anlagt.
- Gode parkeringsmuligheter.

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):

Drenering >  Det er påvist funksjonssvikt på drenering. Sees på som normalt ut ifra alder da de fleste overflater kun har slemmet asfalttjære. Det er synlig fukt i kjeller samt eier opplyser om noen tilfeller med vann i kjeller ved høyt grunnvann. Nedløp framsiden er ikke ledet vekk fra bolig. Anbefalte tiltak: Topplist anbefales etablert hvor ny drenering er anlagt mot vest for optimal fuktsikring. Om man vil få en tørrere kjeller vil drenering måtte utbedres. Slik jeg ser det vil det trolig bli ett problem med grunnvannet og kjelleren bør brukes slik den er pr dags dato. Utbedring drenering er derav ikke kostnadsgitt, kun anlegning topplist samt takvann ledet vekk.

Taktekking og beslag > TG3 er gitt da taket mangler snøfangere. Videre er det en løs stein i kilrennen mot nord-øst. Stein rundt takvinduer synlig skrudd og ikke tettet skruehull. Ut ifra alder framsiden samt noe spor av fukt på kott loft både fram og baksiden må det påregnes å ta en gjennomgang av selve tekkingen og. I taket ved kjeller ing. er det og registrert spor av fukt. Tekking framsiden er og av høy alder med teglstein og vil være utsatt for lekkasjer i fremtiden. Øvrig tekking er 20 år, det er her anlagt sutaksplater som undertekking slik det så ut. Vil og være utsatt for lekkasjer grunnet alder og teglstein på sutaksplater som undertekking. Anbefalte tiltak: Anlegning snøfangere anbefales samt en sjekk av tekkingen og reparasjoner må påregnes. Utskiftning av taktekking må påregnes på sikt og takets kott anbefales holdt under jevnlig tilsyn. Utbedring av fluenetting mot nord vest må og påregnes.

Etasjeskille > Det registres større skjevheter og stedvis knirk på +/- 11cm. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer samt noe sig i fundament. TG3 gis avvik fra dagens krav til planhet. Anbefalte tiltak: Ved behov rette opp gulv. Skru over knirk ved anlegning nye gulv.

Trapp > Tett eldre trapp som er malt. Det er anlagt rekkverk. TG3 gis manglende retur/rapo rekkverk. Videre mangler det håndløpere samt takhøyden fra trinn er stedvis lav. Kjellertrappen mangler og rekkverk/håndløper, utført hjemmesnekret åpen. Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

Elektrisk > Det er registrert avvik, og det foreligger ikke dokumentasjon på anlegget eller utførte arbeider. Ut ifra at ledninger har tape i endene i kjeller anbefaler jeg kontroll av elektro installatør. Det er og på kott mot framsiden registrert noe åpent opplegg som b ør sjekkes da de kan være utsatt om det er mus på loft. Det registres og at sentralstøvsuger har defekt overgang på rør ved ing. kjeller, må utbedres. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Kostnader gitt dette, det vil kunne påkomme flere utgifter etter kontroll.

Følgende avvik har fått TG2 (bygningsdelen har vesentlige avvik):

Grunn / fundament > Det registreres stedvis riss/ sprekker i grunnmuren. Normalt ut ifra alder. Anbefalte tiltak: Grunnmur må pusses/overflatebehandles hvor sprekker.

Radonsikring > Det er ikke utført radonmålinger eller radonsperre i boligen som normalt i forhold byggeår. Ved utleie skal dette foreligge. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

Rom under terreng > Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot ggrunnmasser uten isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt. Kjelleren egner seg ikke for innredning med organiske materialer, og bør kun benyttes med fritt eksponerte murflater, for å ivareta best mulig vilkår for uttørking. Det anbefales bedre ventilering samt det registres at det er råte i trekonstruksjon mot gulvet som på dørkarmer. Anbefalte tiltak: Kjelleren bør vurderes bedre ventilert da det ble registrert noe lite ventilering samt målt forhøyde fukt verdier i tak/panel grunnet fukt i rommene. Vider bør man ved behov anlegge en avfukter samt utbedre råte i trevirke ned mot grunn. Kjelleren må for øvrig påregnes å brukes som pr dags dato.

Veranda og ing.parti bolig > TG2 er satt da fliser ing. parti har stedvis hulrom samt sprekk i mur, videre mangler det håndløper/rekkverk her. Rekkverket på verandaen er og lavt i forhold krav 100cm. Stedvis mindre skjevheter registrert samt terrassebordene og rekkverk må påregnes vedlikeholdt. Stolpene bør og sjekkes om er satt til terreng eller på støp eller lignende. Anbefalte tiltak: Med bakgrunn i byggeår er det ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde på verandaen opp til dagens forskriftskrav på 100cm. Utbedre/ vurdere øvrige forhold, fliser ved behov.

Vinduer/dører > Vinduer og dører vurderes å være i normal stand med hensyn til alder. TG2 gis mindre avvik da det må påregnes vedlikehold på utvendige overflater, stedvis noe skum på karmer innvendig. Noen av vinduene er og vanskelig å åpne. Skyvedøren har løst speil og håndtkak, må
påregnes vedlikeholdt. Dør kjeller er av eldre dato og enkelt satt inn, justeringer og vedlikehold må påregnes, bør og tettes bedre. Innerdørene tar og stedvis imot karm. Er utført slette og 3 speils for det meste. Anbefalte tiltak: Enkelte vinduer og dører har behov for justering. Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes.

Loft > Kottene er befart og det er registrert stedvis forhøyede fuktmålinger samt ett par åser med mindre råte. Hovedsakelig i gavler samt ved kiler
baksiden og ved ventil bad. Det er ventilert i gavler ved takutstikkene men tett ut mot takfot/kledning og det registreres noe sverte/ muggsopp i undertaket. Det registreres og spor etter mus og mår/borrestøv på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet. Forhudningspapp er og noe defekt mot innervegger. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser anbefales med tanke avvik registrert, mindre utbedringer må påregnes. Se og punkt taktekking.

Renner og nedløp > TG2 gis takrenne/nedløp ved kvist veranda, disse må utbedres. TG1 øvrig takrenner/nedløp utført i stål/aluminium. Ingen videre avvik registres, normal vedlikehold. Anbefalte tiltak: Utbedring av renner/nedløp over veranda må påregnes.

Takkonstruksjon > Ingen videre avvik på selve konstruksjonen men TG2 gis da det er symptomer på mangelfull lufting av konstruksjonen samt mindre skjevhet som normalt ut ifra alder. Anbefalte tiltak: Bedre lufting av takkonstruksjonen bør etableres ved omlegging tekking framsiden og evnt. baksiden. Boligen har for øvrig en eldre alder og utførelsen er normal ut ifra byggeåret. Men ettersom det er blitt etterisolert flere plasser har boligens kaldt loft blitt noe endret.

Ildsted > TG2 gis da erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år. Videre er pipens 4 sider ikke synlig
stedvis. Boligen har for øvrig to piper. Pipen ved kjøkken er ikke i bruk og er ikke ført over tak. Teglsteinspipen som er i bruk har feileluke i kjeller. Peis type Jøtul plassert i stue 1 etasje med skiferplate i fornt, pipen er pusset. Det er montert en elektrisk peis innsats i 2 etasjen. Pipen er her skiferlagt, pusset bakside med eldre pusset igjen tildigere inntak annen ovn. Anbefalte tiltak: På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak. Ved anlegning stålrør i pipen må det påregnes en kostnad på ca. 40 000,- som vil tilkomme.

Kjøkken 1. etasje > Kjøkken med profilerte fronter og laminert benkeplate med nedfelt vask og steketopp. Integrert stekeovn, kjøleskap med frys og
oppvaskmaskin. Flislagt mellom over/underskap. Mekanisk vifte. Innredningen fremstår med normal tilstand i henhold til alder. TG2 er gitt da det må påregnes justeringer på noen av frontene, videre er det sprekk/løse fliser, muggsopp i silikonfuge, viftens knapper er noe defekte, svelling ved kjøleskapets endeplate etter eldre vannskade, tettemuffe mangler rør i rør samt vannstopper anbefales anlagt. Anbefalte tiltak: Det anbefales å anlegge vannstopper samt tette rør i rør med tettemuffe. Videre utbedre det man mener er aktuelt av overnevnte.

Kjøkken 2. etasje > Kjøkken med profilerte fronter og laminert benkeplate med nedfelt vask og steketopp. Integrert stekeovn og lite kjøleskap. Mekanisk vifte. Innredningen fremstår med normal tilstand i henhold til alder. TG2 gis da justeringer på fronter/skap må påregnes samt vannstopper
anbefales anlagt med tettemuffer rør. Anbefalte tiltak: Utbedre overnevnte.

Avløpsrør > TG2 gis da kloakk er ikke luftet over tak, noe som kan medføre at vannlås suges tomme og det blir tilsig av kloakkgasser inn i boligen.
Videre har evnt. avløpsanlegg fra byggeår oppnådd høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Boligen er for øvrig tilkoblet offentlig nett. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk ligger under bakken og er ikke vurdert. Anbefalte tiltak: Det kan anbefales en kontroll av opplegget. Kloakk bør og luftes over tak. Til informasjon har eier hatt fagkyndig inne før salg for å utbedre diverse ting. Hør med eier om hva som ble gjort.

Vannledninger > TG2 gis eldre anlegg/element, men uten symptomer på lekkasjer. Utekranens stoppekran har korresjon. Til informasjon er der en
utslagsvask ved bereder. Anbefalte tiltak: Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Kontroll ved fagkyndig anbefales samtidig som avløp.

Varmtvannsbereder > Bereder er over 20 år gammel og er plassert i ``tørt`` rom, og har ikke automatisk vannstoppventil. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/ over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer. Automatisk vannstopper anbefales selv om bereder er plassert i kjeller.

Bad 1. etasje > Overflater: Overflater fremstår i bra stand. TG2 gis vindu plassert i våtsonen, ikke videre betydning da dusjdører hindre for sprut. Videre mangler det fuge ved sokkellisten, fallet lokalt rundt sluk er og noe for lite. Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger.

Bad 1. etasje > Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: TG2 gis kun grunnet manglende tetting avløpsrør vask. Anbefalte tiltak: Anlegge tettemasse rundt avløpsrør vask.

Bad 2. etasje > Overflater: Overflater fremstår i bra stand. TG2 gis vindu plassert i våtsonen, ikke videre betydning da dusjdører hindre for sprut. Videre mangler det fuge ved sokkellisten, fallet lokalt rundt sluk er og noe for lite. Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. Anbefalte tiltak: Sjekke tetting rundt viften.

Bad 2. etasje > Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: TG2 gis kun grunnet manglende tetting rundt avløp vask. Det opplyses om at eier har hatt inne fagkyndige til å gå over sluker før salg. Anbefalte tiltak: Anlegge tettemasse rundt avløpsrør vask.

Bad 2. etasje > Fuktmåling: Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i konstruksjonen fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen. TG2 gis kun manglende hulltaking.

Øvrig: Flislagt innkjørsel har stedvis noe hulrom og riss. Vil være noe utsatt for sprekker b.l.a. Kjøkken gulvet 1 etasjen har under kjøleskapet svellinger etter eldre fukt skade. Anbefalte tiltak: Utbedring av fliser vil måtte påregnes. Gulv ved anlegning nytt gulv.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Ifølge tilstandsrapport bør man være oppmerksom på følgende:

Boligen har åpenbare ulovligheter (f.eks ulovlige bruksendirnger) > Ingen videre plan tegninger er fremlagt av boligens plan som normalt ut ifra alder. Boligens rominndeling er derav betegnet etter bruk og skjønn, avvik vil kunne forekomme.

Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger > Utvendig vurderes tilstrekkelig. Innvendig ingen plantegninger.

Det er ikke fremlagt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse > Det mangler ferdigattest fra byggeåret som normalt. Opp igjennom tiden når boligen har blitt bygget ut/på foreligger det godkjenninger og attester på utvendig arbeid. Det samme gjelder for garasjen.

Det er avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde under 2 meter: Det er ikke tilfredsstillende rømningsveier fra rom for varig opphold fra 2.etasje eller høyere. Vinduer skulle hatt anlagt løs midtspross på soverom og stuen 2 etasje. Loft vil ikke bli godkjent til varig opphold grunnet manglende takhøyde/rømning.

Totalvurdering lovlighet: Ut ifra mottatte tegninger og dokumentasjon er utsiden funnet godkjent. Innvendig foreligger det ingen tegninger og rommene er betegnet etter bruk og skjønn. Ved installering av nye vinduer 2 etasjen må man anlegge løs midtspross for rømning selv om det er etablert brannstige mot vest, dette grunnet manglede åpning i vinduer. Ved behov bør man oppdatere plantegninger ut ifra rapport. Boden vil trolig kunne forandres til vaskerom (P-rom) men er betegnet som S-rom i rapport. Avvik vil kunne forekomme på rommenes bruk. Loftet vil ikke kunne godkjennes som P-rom (varig opphold) grunnet manglende takhøyde.) Til opplysning er garasjen og ing. partiet satt nærmere nabogrensene enn tillatt men det finnes godkjente papirer på dette. Påbygd del garasjen er betegnet i søknadspapirer som bod/uthus, i rapport som garasje. Tomten er på ca. 532m². Det medfølger og en nabo parsell hvor garasjen er anlagt på 148m².

Rapporten må leses nøye igjennom. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede (takstmann) på mobil 99276076 eller på mail.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja. Total renovering.

Pkt. 2.1: Redegjør for årstallet og hva som er gjort: Bad oppe - alt nytt. Bad nede - alt nytt.

Pkt. 2.2: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja. Nye belegg.

Pkt. 2.3: Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses: Rørlegger Warmbrodt, Br.NYgård belegg, snekkerfirma Jan Spilling AS.
Pkt. 2.4: Er arbeidet, eller deler av arbeidet, utført av ufaglært eller ved egeninnsats/dugnad? - Nei.

Pkt. 2.5: Er forholdet byggemeldt? - Nei.

Pkt. 3: Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? - Ja. 3 ganger i kjeller pga. flom i elva.

Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnslag, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjellere? - Ja. Fukt i kjeller.

Pkt. 10.1: Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? Hvis ja; beskriv hvilke tiltak som er utført: Ja. Nytt tak/kvist på nordsiden.

Pkt. 10.2: Hvem er arbeidet utført av? - Jan Spilling.

Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja. Alt.

Pkt. 11.1: Hvem er arbeidet utført av? - Lindesnes Elektro , Reiersen.

Det gjøres oppmerksom på at boligen har vært utleid i sin helhet de siste 5 årene. Selger har derfor begrenset kunnskap om eiendommen.

Beliggenhet

Adkomst

Fra øst: Kjør over broa på Vigeland og ta til høyre i Gamleveien. Passer innkjørsel til Elveveien.  Boligen ligger på høyre side og  er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Tomt

Areal: 680 kvm, Eierform: Eiet tomt. Pent opparbeidet, flat og velstelt tomt med bla. plen, hekk, flislagt og gruset innkjørsel.
Tomtearealet består av gnr. 357/bnr. 68 (ca. 532 kvm) og tilleggsparsellen gnr. 357/bnr. 381 (ca. 148 kvm).
Iflg kartet er det noe uklare grenser mot Gamleveien. Ellers klare grenser.

Parkering

Parkering i garasje (dobbelport) på ca. 47 kvm, samt garasje (uthus/bod) uten port (ca. 28 kvm). Ellers biloppstillingsplass på egen gårdsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ferdigattest datert 20.09.2022 som gjelder for gnr. 357, bnr. 68 - "tilbygg/bod". (tilbygget til garasjen)

Reguleringsplan

Eiendommen (gnr. 357, bnr. 68) er regulert til boligformål, tilhørende reguleringsplan "Vigeland sentrum", datert 15.10.2009. Videre gjøres det oppmerksom på at deler av eiendommen også ligger innenfor hensynssone "H320 - flomfare" (ca. 285 kvm) i kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019-2030, datert 05.09.2019.
Lindesnes kommune opplyser følgende  til megler: "Alle tiltak som ligger innenfor område med flomproblemer eller ras/skred, kvikkleire, havnivå etc. vil måtte dokumentere "sikker byggegrunn" før man får lov å bygge noe."

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen (gnr. 357, bnr. 68):

1946/1025-5/39  Rettigheter iflg. skjøte 20.09.1946 
Bestemmelse om kloakkledning
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om gjerde

1951/601-1/39  Erklæring/avtale 18.05.1951 
Bestemmelse om vannledning
Vegvesenets betingelser vedtatt

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen (gnr. 357, bnr. 68):

1946/1025-2/39  Rettigheter iflg. skjøte 20.09.1946 
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:357 Bnr:19  
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:357 Bnr:22  
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:357 Bnr:68  
Bestemmelse om kloakkledning
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

Ingen heftelser eller rettigheter registrert for tilleggsparsell gnr. 357, bnr. 381.

Utleie

Boligen er godjent som en enebolig (ref matrikkelen)  Den er innredet med hybel i 2. etasje (ikke selvstendig boenhet) og boligen har vært de siste 5 år vært utleid i sin helhet.
Nåværende eier har derfor ikke bebodd eiendommen i senere år.

Radonmåling

Det er ikke utført radonmålinger eller radonsperre i boligen som normalt i forhold byggeår.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 77 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 100 000,-)) 93 370,- (Omkostninger totalt) 3 193 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 12 000 pr. år Vannmåler har ikke vært avlest på flere år. Nåværende eier har gjort opp fakturaen til Lindesnes kommune i denne forbindelse. Beløpet over er derfor kun estimert og vil avvike etter hvor mye vann som benyttes.. Dette beløpet inkluderer standardgebyrer for avløp (kr. 1.883),  vann (kr. 1.348), vannmålerleie (kr. 250), branntilsyn-/feiegebyr (kr. 360) og standard renovasjon/MAREN (kr. 3.570). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr. 12,38 m3 og kr 26,90 m3.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.436,- pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 766 331,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 758 792,- for år 2020. Dette er formuesverdi for gnr. 357, bnr. 68.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Gamleveien 6, Gnr. 357 Bnr. 68 og Gnr. 357 Bnr. 381 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer medfølger: Kjøleskap/kombiskap (2 stk), oppvaskmaskin (1 stk)  og komfyr (2 stk).

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0048

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0048. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 100 000,-) (Kr.99 200) Tilrettelegging (Kr.14 500) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Totalt kr. (Kr.127 235)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3058028