VIGELAND - BROGÅRDEN

Gamleveien 16A

Felleskostnader
800 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
7 051 kr / år
Byggeår
2007
P-rom
81 ㎡
Bruksareal
82 ㎡
Tomteareal
1 570 ㎡
Etasje
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

3 roms selveierleilighet med sørvendt balkong | 2 biloppstillingsplasser og bod

Om eiendommen

Standard

Leiligheten holder en gjennomgående god standard, med eikeparkett på gulv i alle boligrom og flislagte gulv på bad. Belegg på gulv i bod. Veggene har malt glassfiberstrie i alle boligrom og fliser på bad.

Kjøkkeninnredning fra Svane med hvite fronter. Integrert komfyr og oppvaskmaskin medfølger.

Livsløpsstandard.

Heis fra parkeringskjeller.

Fiberkabel er lagt inn i bygget. Kjøper må tegne nytt abonnement.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 81 kvm, Bruksareal: 82 kvm, Sekundærrom: 1 kvm.

- 1. etasje -
BRA: 53 kvm, P-rom: 53 kvm.
P-rom inkl.: Gang, stue/kjøkken, soverom og bad/vaskerom.

- Loft -
BRA: 29 kvm, P-rom: 28 kvm.
P-rom inkl.: Gang, stue og soverom.
S-rom inkl.: Bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som samsvarer med dagens bruk. Videre gjøres det oppmerksom på at utvendige boder, samt parkeringsareal i felles parkeringskjeller ikke er medberegnet i arealoversikten.

Byggeår og byggemåte

2007 ifølge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Klargjort pipe for peis i stue, ellers varmekabler på bad og elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Arne Vinsjevik den 14.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Leiligheten ligger i ett etablert leilighetsbygg i Vigeland sentrum. Ligger i umiddelbar nærhet til sentrum, idrettsplass samt skoler og barnehager. Ligger med utsikt mot elva Audna og har gangavstand til badeplass. Leilighet over 2 plan med 2 soverom, stuer i hver etasje samt egen liten veranda med god utsikt over elva Audna. Parkering og boder i felles anlegg i kjeller medfølger leiligheten"

Nevneverdige sammendrag av avvik:
- Det er påvist membran utenfor klemring i sluk.
- VVS tank har irring på koblingsrør etter fukt og bør undersøkes nærmere.
- Det anbefales utvidet el-tilsyn.

Viktig momenter for interesserte kan være:
- Solrikt og beliggenhet midt i Vigeland sentrum.
- Gangavstand til butikk og skoler samt idrettsplass.
- Romslig stuer.
- 2 soverom.
- Klargjort pipe for peis i stue.
- Parkering og boder i felles anlegg i kjeller.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt (TG IU):

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom:
Det er ingen direkte vannsølsoner i rommet da det er montert dusjkabinett. Dusjkabinett ligger mot nabo samt mot kjøkkeninnredning og det er ikke foretatt hullltaking.

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):
Ingen registrert.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
Ingen registrert.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt med undertegnede (takstmann) på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen selges for dødsbo. Spørsmålene i egenerklæringen er derfor ikke besvart.
Det gjøres oppmerksom på at taklampe i stue/kjøkken er defekt. Det lyser på 2/3 lyspunkter ifølge selger. Se vedlagt egenerklæringsskjema.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Vigeland sentrum

Tomt

Areal: 1 570 kvm, Eierform: Eiet tomt.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er etablert ved skylddeling i 1957, og det foreligger ikke målebrev. Ta kontakt med Statens kartverk om kopi av skylddelingspapirer for eiendommen.

Parkering

2 biloppstillingsplasser i kjeller. Her er det også 1 sportsbod merket med nr 15. Sameierne har byttet bodene innbyrdes ift seksjoneringsdokumentene. Dette betyr at seksjoneringen ikke stemmer med den boden som benyttes.  Dette er kun en muntlig avtale.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 04.04.2006. Ferdigattesten gjelder for gnr. 57, bnr. 117 - "Leilighet og næringsbygg med parkeringskjeller". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, gang-/sykkelvei, annen veigrunn og bolig/forretning, tilhørende reguleringsplan "vigeland sentrum" (PlanID: 1029108), datert 15.10.2009. Deler av eiendommen ligger også innenfor hensynssone "H320 - flomfare" tilhørende kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019-2030, datert 05.09.2019. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Ifølge Lindesnes kommune ble det i 2018 meldt om flomproblematikk i parkeringskjeller. Gamleveien 16 og 16 A har felles nedkjørsel til parkeringskjeller, og parkeringskjeller for 16A er ferdigstilt. Det samme gjelder utvidelse av nedkjørsel til parkeringshus.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1934/900236-1/39  Erklæring/avtale 03.11.1934 
Bestemmelse om salg og reklame m.v. for bensin og oljeprodukter
Overført fra: 4205-357/20
Gjelder denne registerenheten med flere

1936/190-1/39  Erklæring/avtale 18.03.1936 
Bestemmelse om ev. flytting av overbygn. på en bensinpumpe
Overført fra: 4205-357/20
Gjelder denne registerenheten med flere

1938/965-1/39  Erklæring/avtale 14.11.1938 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: 4205-357/20
Gjelder denne registerenheten med flere

1958/1534-1/39  Erklæring/avtale 23.10.1958 
Bestemmelse om salg og reklame m.v. for bensin og oljeprodukter
Overført fra: 4205-357/20
Gjelder denne registerenheten med flere

1989/4538-1/39   ** Nye vilkår 29.09.1989

1998/2059-3/39   ** Diverse påtegning 08.06.1998 
 Nye vilkår

2003/658-1/39   ** Diverse påtegning 12.02.2003 
Nye vilkår

1966/857-1/39  Erklæring/avtale 27.05.1966 
Bestemmelse om bebyggelse
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: 4205-357/20
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/2059-2/39  Erklæring/avtale 08.06.1998 
Bestemmelse om salg og reklame m.v. for bensin og oljeprodukter
Opprinnelig tinglyst i gnr. 57 bnr. 117, dgb.nr. 1534/58
Bestemmelsen er forlenget til 31.12.2005
Overført fra: 4205-357/20
Gjelder denne registerenheten med flere

2003/658-2/39   ** Diverse påtegning 12.02.2003 
Nye vilkår

2007/228892-1/200  Erklæring/avtale 28.02.2007 
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS  
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-357/20
Gjelder denne registerenheten med flere

2007/228922-1/200  Erklæring/avtale 28.02.2007 
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS  
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-357/20
Gjelder denne registerenheten med flere

2017/1346254-2/200  Erklæring/avtale 01.12.2017 21:00 
Feilregistrert sammenslåing med gnr. 58 bnr. 270
Rettet etter tingl. §18
16.01.2018. Arkivref. 17/60039-3
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Følgende grunndata finnes på eiendommen:

2007/824584-1/200  Seksjonering 15.10.2007 
opprettet seksjoner:
snr: 15
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 80/1442

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Husdyrhold er tillatt.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige seksjonseiere har ikke forkjøpsrett.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forretningsfører

Regnskap Sør AS

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 250,- (Dokumentavgift) 54 120,- (Omkostninger totalt) 1 644 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 051 pr. år. Dette beløpet inkluderer standardgebyrer for avløp (kr. 1.883),  vann (kr. 1.348), vannmålerleie (kr. 250) og standard renovasjon/MAREN (kr. 3.570). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr. 12,38 m3 og kr 26,90 m3.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.360,- pr. år for denne eiendommen.

Felleskostnader

Kr. 800,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Strøm + vedlikehold av fellesområder.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen andel fellesgjeld / fellesformue registrert.

Formuesverdi

Formuesverdi lar seg ikke innhente. Konferer med megler.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Gamleveien 16A, Gnr. 357 Bnr. 20 Snr. 15 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Selger

Magne Seland's bo v/fullmektig Katrine Johnsen.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer medfølger: Oppvaskmaskin og komfyr/stekeovn/koketopp.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0145

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0145. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Eierskifteforsikring (Kr.7 520,50) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.54 080) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.90 220,50)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3063819