Risør

Gamle Songevei 600

Byggeår
1900
P-rom
132 ㎡
Bruksareal
174 ㎡
Totalt bruksareal
174 ㎡
Tomteareal
49 784 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

BUD MOTTATT! Enebolig med strandlinje og 49 mål med tomt rett ved Løvdalsvannet- Eiendommen har behov for renovering - ingen boplikt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Enebolig:
Trappegang 1, soverom 1, bad/vaskerom, soverom 2, mellomgang 1, mellomgang 2, soverom 3 og trappegang 2 i loftsetasjen. Entré, stue/kjøkken, stue, trappegang og bad i hovedetasjen. Bod, gang og kryprom i kjelleren.

Velkommen til Gamle Songevei 600- Eiendom med strandlinje og romslig tomt på 49 mål ved Løvdalsvannet!
Eiendommen ligger i Risør kommune. Eiendommen har egen strandlinje, og beliggenheten skaper gode muligheter for fisking i fint fiskevann og bading. Beliggenheten gir nærhet til Tvedestrand og Risør kommune hvor det er et godt utvalg av fasiliteter. Boligen har et BRA på 174 kvm. og består blant annet av en romslig stue med fin utsikt til vannet, 3 soverom og uteområder med terrasse og plenareal.

Eiendommen har en sentral beliggenhet i forhold til forbindelsen til Songe, som gir kort kjøre avstand til både Risør, Søndeled, og Tvedestrand. Det er kort vei til Brokelandsheia og Risør hvor det er et utvidet service og tjenestetilbud. I Risør sentrum er det blant annet butikker, skoler, barnehager, og idrettshall. Trehusbyen Risør er kjent for sine kulturarrangementer, festivaler, og aktiviteter. Her er det flotte tur - og badeområder på blant annet Randvik. Tvedestrand og Risør kommune har et godt tilbud for barn og unge. Tvedestrand har blant annet et godt skoletilbud, med nyere barnehage, ny barneskole og nyere videregående skole.

Beliggenheten er sentral i forhold til fasiliteter i området, men samtidig noe landlig og fredfull. Er man glad i å gå turer eller å gå på ski er det fine turområder og oppkjørte løyper flere steder innenfor en liten kjøretur.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Kommentar fra takstmann:
Forutsetningen for måleverdig høyde i henhold til Norsk standard 3940, er minimum 190 cm og minimum 60 cm mellom målepunktene.
Videre forutsetter standarden at måleverdige arealer og rom skal være utført med gangbart gulv og omsluttende konstruksjon. Kryprom/kjeller og deler av loftsetasjen med arealer under skråtakene er derfor ikke inkludert i arealberegningen. Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.
Loftsetasjens utforming, i kombinasjon med rom uten måleverdig høyde og ulike veggtykkelser mellom rommene, medfører påregnelige avvik i arealutmålingen. Arealene kan og vil sannsynligvis derfor avvike mer enn 2%. Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde. Det er dagslysflaten og romhøyden i deler av boligen som legges til grunn for vurderingen.

Det foreligger tegninger for eneboligen, datert 11.05.2005.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Varmepumpe.
Vedovn.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i fine naturomgivelser med nærhet til ferskvann, skogområder og turstier. Beliggenheten gir også nærhet til Tvedestrand og Risør kommune. Eiendommen ligger fint og lett tilgjengelig til.

Sentral beliggenhet i forhold til forbindelsen til Songe, som gir kort kjøre avstand til både Risør, Søndeled, og Tvedestrand. Det er kort vei til Brokelandsheia og Risør hvor det er et utvidet service og tjenestetilbud. I Risør sentrum er det blant annet butikker, skoler, barnehager, og idrettshall. Trehusbyen Risør er kjent for sine kulturarrangementer, festivaler, og aktiviteter. Her er det flotte tur - og badeområder på blant annet Randvik. Tvedestrand og Risør kommune har et godt tilbud for barn og unge. Tvedestrand har blant annet et godt skoletilbud, med nyere barnehage, ny barneskole og nyere videregående skole.

Tomten er på 49 mål, og har egen strandlinje. Beliggenheten er sentral i forhold til fasiliteter i området, men samtidig noe landlig og fredfull. Beliggenheten skaper gode muligheter for fisking og bading.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 28.11.2006. Ferdigattesten gjelder tilbygg . At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Vei. Privat. Må brøyte og vedlikeholde selv.
Vann. Privat. Borevann.
Avløp. Privat. Septiktank. Det er lukket tank med drenering til grøft .

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Eiendommen ligger i en faresone, ras- og skredfare og høyspenningsanlegg.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/37/12:
07.02.1913 - Dokumentnr: 902012 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
(30-319)
RETTIGHETSHAVER: AS Songe Træsliperi


15.02.1954 - Dokumentnr: 254 - Jordskifte
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere


24.07.1954 - Dokumentnr: 997 - Rettsbok
Ekspropriasjonsskjønn. A 21
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1983 - Dokumentnr: 2855 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4201 Gnr:37 Bnr:34
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om septiktank m.v
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.


15.02.1988 - Dokumentnr: 675 - Jordskifte
Grensegangssak
Saknr 29/1984
Gjelder denne registerenheten med flere


06.09.2007 - Dokumentnr: 706781 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte.


24.08.2023 - Dokumentnr: 905108 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


28.05.1879 - Dokumentnr: 900008 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:37 Bnr:8


13.07.1983 - Dokumentnr: 2575 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4201 Gnr:37 Bnr:34


27.03.2006 - Dokumentnr: 176233 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0901 Gnr:37 Bnr:37


01.01.2020 - Dokumentnr: 632238 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:37 Bnr:12


Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))

51 220,- (Omkostninger totalt)

1 441 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6 992,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen har enkel standard med et helhetlig oppgraderingsbehov.
Innvendige gulver er utført med belegg. Veggflatene er utført med malte panelplater, tapet og trepanel. Det er benyttet trepanel og takessplater i tak / himlinger.

Entré:
Romslig entre i boligens hovedetasje. Entré er naturlig tilknyttet trappen videre opp til andre etasje og videre inn til boligens romslige stue.

Stue/kjøkken:
Stue og kjøkken i åpen løsning. Det er fin utsikt til Løvdalsvannet fra stuen. Boligen ligger usjenert til i terrenget som gir lite innsyn inn i bolighuset.
Overflater: Gulvbelegg. Veggflatene er utført med tapet og det er benyttet takessplater i tak / himling. Innredning: Gjenbrukt innredning med overskaper, underskaper og høyskap. Fronter i malt utførelse. Utstyr: Avsatt plass til komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.

Bad:
Frakoblet / ufunksjonelt baderom i boligens hovedetasje. Rommet er utført med gulvbelegg og trepanel på veggflatene.

Kombinert bad / vaskerom i boligens loftsetasje:
Veggflatene bak dusjkabinett er utført med belegg og øvrige veggflater er utført med malt tapet. Det er benyttet trepanel i tak. Gulvbelegg med oppkant. Baderommet er utført med vegghengt panelovn til oppvarming. Standard toalett, servantinnredning, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Elektrisk styrt avtrekksvifte.

Soverom:
Det er 3 soverom av god størrelse i boligens loftsetasje.

Diverse:
Fiber.
Luft til luft varmepumpe, produksjonsmerket 2010.


Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 10.09.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra perioden rundt 1887 oppført i halvannen etasje med uinnredet kjeller i den tilbygde delen. Boligens opprinnelige del er sannsynligvis oppført i perioden rundt 1887 og den tilbygde delen ble oppført i 2005. Det ble registrert behov for etablering av forebyggende tiltak mot kondensering i kryprommet. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende våtrom, dreneringen og terrengforhold. Påløpt slitasje medfører at boligen har et helhetlig behov for oppgradering og vurderes som renoveringsklar. Det må påregnes sanering av den frittstående boden. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3: Store eller alvorlige avvik:

Utvendig> Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det mangler takrenner og nedløp i tilknytning til boligens hoveddel. Boligen er utført uten snøfangere.

Utvendig> Kjellerdør 2
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Synlig slitasje.

Utvendig> Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

Utvendig> Bod
Det er avvik: Bygningen vurderes som kondemneringsklar.

Innvendig> Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er hovedsakelig den opprinnelige delen som legges til grunn for vurderingen. Det ble registrert svikt i trappegangsgulv i den opprinnelige delen, underdimensjonerte skillekonstruksjoner og høyt fuktinnhold / vektprosent i skillekonstruksjon mot kryprommet. Plastsjikt er montert på feil side og ufullstendig over det tilbygde kjellerrommet.

Innvendig> Pipe og ildsted
Det er avvik: Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300mm fra sotluke/feieluke. Det mangler pussoverflater i tilknytning til pipeløp i loftsetasjen. I følge eier foreligger det merknader på fyringsanlegget etter siste branntilsyn. Tilsynsrapporten er ikke fremlagt. Utett røykrørsgjennomføring i pipeløpet. I følge eier foreligger det fyringsforbud fra siste.

Innvendig> Krypkjeller
Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr. Krypkjeller har en uavklart situasjon, konstruksjon med skadepotensiale. Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen. Krypkjelleren har kondensutfordringer. Det ble registrert boreganger etter treskadeinsekter i deler av konstruksjonen.

Innvendig> Innvendige trapper -2
Det er liten frihøyde i trappeløp. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Det er ikke montert rekkverk.

Våtrom> Generell> Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom> Tilliggende konstruksjoner våtrom> Bad
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Det er påviste fuktsymptomer i tilstøtende gang i kombinasjon med teknisk utførelse som legges til grunn for vurderingen.

Våtrom> Overflater gulv> Bad/vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Gulvbelegget har synlig slitasje og det ble registrert motfall på deler av gulvet.

Tekniske installasjoner> Elektrisk anlegg
Åpent elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap i trappegang. Det er etablert underfordelerskap i det tilbygde kjellerrommet. Tilgjengelig kursfortegnelse i hoved-tavleskapet. Det foreligger ingen tilgjengelig anleggsdokumentasjon eller kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet. Det ble registrert svimerker i tilknytning enkelte stikkontakter. Videre er det benyttet skjøteledning i tilknytning til trykktank i kjeller.

Tekniske installasjoner> Branntekniske forhold
Det må etableres / reetableres røykvarslere i boligen. Brannslukningsapparat er over 10 år.

Tomteforhold> Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Grunnmuren har setningsskader. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Store deler av lettklinkermuren mangler pussoverflater. Det ble registrert avskallinger og manglende innpussing rundt vinduer og dører. Videre ble det registrert sprekker murverkene og synlig setningsskade i tilknytning til kjellerinngang i den opprinnelige delen.

Tomteforhold> Terrengforhold
Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.

TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig> Taktekking
Det er avvik: Utførelse av avslutning / overganger mellom ny og gammel del medfører økt risiko for lekkasjer i overgangstekkinger. Tilgjengelige deler av undertaket i den tilbygde delen har kondensmerker.

Utvendig> Veggkonstruksjon
Det er avvik: Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Kontrollerte deler av veggfoten har avstengt lufting ved horisontalt spikerslag. Konstruksjonens nedre deler er utsatt for kondensbelastning fra kryprommet, med påfølgende risiko for råteskader i deler av konstruksjonen. Videre ble det målt høyt fuktinnhold / vektprosent i nedre del av konstruksjonen. Det ble registrert ufagmessig inndeling / utførelse av tømmermannskledningen.

Utvendig> Takkonstruksjon/Loft
Konstruksjonene har skjevheter. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Sammenklemte luftespalter ved overgang til skråtakene i den tilbygde delen. Synlige kondensfarger i deler av undertaket. Det ble registrert delvis defekt insektnetting ved takutstikkene. Det mangler inspeksjonsluke / tilkomstluke til kryploftet i den opprinnelige delen. Isolerte og/eller tildekkede skråtak kan være tidvis utsatt for dampgjennomgang fra tilstøtende rom, med påfølgende kondensfukt og betegnes derfor som risikokonstruksjon.

Utvendig> Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Vinduene har utvendig vedlikeholdsbehov. De gjenværende eldre vinduene fremstår med synlig slitasje. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Synlige kondenseringsmerker på innvendig side av vindu med enkelt glassfelt, i den opprinnelige delen.

Utvendig> Hovedinngangsdør
Det er avvik: Det ble registrert noe friksjon i topp. Døren mangler vrider og ferdigstillelse av innvendig omramming.

Utvendig> Kjellerdør tilbygg
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det mangler innpussing på utvendig side, montering av vrider og terskelbeslag / overgangsbeslag.

Utvendig> Treterrasse
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Terrassen har vedlikeholdsetterslep / slitasje og noe skjevheter. Konstruksjonen er festet direkte mot ytterkledningen.

Innvendig> Overflater
Det er avvik: Varierende grad av slitasje. Det ble registrert defekt gulvbelegg i soverom, loftsetasje. Videre ble det registrert gulvknirk enkelte steder. Gulvknirk kan variere gjennom sesongene og med relativ luftfuktighet i luften. I følge eier er innvendige overflater utført ved egeninnsats.

Innvendig> Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig> Innvendige trapper
Det er avvik: Synlig trinnslitasje i trappeløpet.

Innvendig> Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Varierende grad av slitasje, etterjusteringsbehov og løse dørvridere.

Våtrom> Overflater vegger og himling> Bad/vaskerom
Det er avvik: Veggflatene fremstår med synlig overflateslitasje og opphengsmerker etter mekaniske innfestinger.

Våtrom> Sluk, membran og tettesjikt> Bad/vaskerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Gulvbelegg har synlig slitasje.

Våtrom> Sanitærutstyr og innredning> Bad/vaskerom
Det er avvik: Det ble registrert overflateslitasje og redusert vanntrykk i servantkraner.

Våtrom> Ventilasjon> Bad/vaskerom
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for installasjonen.

Kjøkken> Overflater og innredning> Stue/kjøkken
Det er avvik: Ujusterte fronter, varierende grad av slitasje og overflateskall. Det ble registrert treghet/friksjon i tilknytning til kranhals for blandebatteri.

Kjøkken> Avtrekk> Stue/kjøkken
Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.

Tekniske installasjoner> Vannledninger
Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Det er avvik: Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering. Deler av røropplegget er frostutsatt i den kalde årstiden. Det foreligger ingen tilgjengelig dokumentasjon for utførelse av røropplegget.

Tekniske installasjoner> Avløpsrør
Det er avvik: Deler av røropplegget kan være frostutsatt i den kalde årstiden. Det foreligger ingen tilgjengelig dokumentasjon for utførelse av anlegget.

Tekniske installasjoner> Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Dørene er utført med ordinære trappeterskler som hindrer fri luftgjennomstrømning mellom rommene i boligen. Videre mangler ventilering i flere rom.

Tekniske installasjoner> Varmepumpe
Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger om servicehistorikk på varmepumpen. I følge eier har varmepumpen redusert effekt og behov for service / vedlikehold.

Tekniske installasjoner> Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tomteforhold> Drenering
Det er avvik: Terrengforholdene medfører overvannstilsig og leder noe overvann gjennom kryprommet. Vertikal fuktsikring i tilknytning til den tilbygde delen er utført uten klemlist i topp. Videre er fuktsikringen delvis ført opp på vinduene og det er tilbakefylte jordholdige toppmasser som kan tilslamme dreneringen.

Tomteforhold> Utvendige vann- og avløpsledninger
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Det er ikke fremlagt utslippstillatelse for den eksisterende septik-løsningen. Deler av røropplegget kan være frostutsatt i den kalde årstiden.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Oppvaskmaskin

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i If med polisenummer: 1419168.
Forsikringspremie: 5 200,-

Selger har ikke bebodd eiendommen selv de siste årene, og har derfor ikke oversikt over strømforbruket.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/37/12:
07.02.1913 - Dokumentnr: 902012 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
(30-319)
RETTIGHETSHAVER: AS Songe Træsliperi


15.02.1954 - Dokumentnr: 254 - Jordskifte
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere


24.07.1954 - Dokumentnr: 997 - Rettsbok
Ekspropriasjonsskjønn. A 21
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1983 - Dokumentnr: 2855 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4201 Gnr:37 Bnr:34
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om septiktank m.v
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.


15.02.1988 - Dokumentnr: 675 - Jordskifte
Grensegangssak
Saknr 29/1984
Gjelder denne registerenheten med flere


06.09.2007 - Dokumentnr: 706781 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte.


24.08.2023 - Dokumentnr: 905108 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


28.05.1879 - Dokumentnr: 900008 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:37 Bnr:8


13.07.1983 - Dokumentnr: 2575 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4201 Gnr:37 Bnr:34


27.03.2006 - Dokumentnr: 176233 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0901 Gnr:37 Bnr:37


01.01.2020 - Dokumentnr: 632238 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:37 Bnr:12


Info kommunale avgifter

RTA: 5 831,- (Renovasjon helårs: 4 331,- og privat slamanlegg: 1 500,-)
Feiing: 387,-
Eiendomsskatt: 6 992,-

Byggemåte

Taktekking:
- Lett undertak av sutakplater i tilknytning til den tilbygde delen. Yttertaket er tekket med metallplater. Tilgjengelige opplysninger tilsier at taktekkingen ble fornyet i forbindelse med ombyggingsarbeidene.

Nedløp og beslag:
- Takrenner og nedløp i stål eller aluminium. Pipebeslag i plastbelagt stål.

Veggkonstruksjon:
- Den vertikale ytterkonstruksjonen er oppført i tømmer (hoveddel) og i bindingsverk av tre (tilbygg). Utvendige overflater er utført med stående malt tømmermannskledning.

Takkonstruksjon/Loft:
- Taket er en plassbygget saltakskonstruksjon.

Vinduer:
- Malte trevinduer med 2 lag glass, produksjonsmerket 2005. Gjenværende trevinduer med 2 lag glass fra 1970-tallet og vinduer med enkle glassfelt.

Hovedinngangsdør:
- Ny tre/trefiberdør i malt utførelse.

Kjellerdør tilbygg:
- Ny tre/trefiberdør i malt utførelse.

Kjellerdør 2:
- Enkle tredører.

Utvendige trapper:
- Plassbygget tretrapp i tilknytning til terrasse ved hovedadkomst.

Bod:
- Provisorisk trekonstruksjon oppført direkte mot terreng og med innfesting mot trestamme. Taket er en pulttakskonstruksjon med stålplater.

Innvendig gulv utgjør om lag 7 m2.

Etasjeskille/gulv mot grunn:
- Etasjeskille/skillekonstruksjoner i tre.

Pipe og ildsted:
- Boligen er utført med elementpipe. Vedovn i stue, hovedetasje.

Vannledninger:
- Vannledninger i plast (rør i rør) og kobberforgreninger. Det er etablert vannfordelerskap og trykktank i den tilbygde delen av kjelleren.

Avløpsrør:
- Synlige avløpsrør i plast.

Byggegrunn:
- Terrengforholdene tilsier at boligen er fundamentert på fjell og planerte masser over fjellgrunn.

Grunnmur og fundamenter:
- Ringmur av naturstein i tilknytning til boligens opprinnelige del og blokker av lettklinkerbetong i den tilbygde delen.

Terrengforhold:
- Tomten er opparbeidet i skrånende terreng med tilbakefylte masser mot grunnmuren. Tomten har helning / avrenning fra den østlige siden. Toppmassene består av plenarealer.

Utvendige vann- og avløpsledninger:
- Vann og avløpsledninger er nedgravet og/eller skjult under terrengflater.

Info strømforbruk

Selger har ikke bebodd eiendommen selv de siste årene, og har derfor ikke oversikt over strømforbruket.

Polisenummer

1419168

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

1. Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?
- Ja. Dårlig vanntrykk i noen av kranene og slitt baderomsinnredning eldre dusj og eller slitasje.

4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
- Ja. Nytt arbeid. 2023. Ufaglært. Byttet ut noe bord på møne og kledning Hengt opp ny takrenne mot veien og byttet 2 dører utvendig og malt opp huset ute.

6. Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?
- Ja.

7. Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?
- Ja. Ja fukt i veg mot veien og i gneldre del er det jordkjelleren.

8. Er det utført arbeid med drenering?
- Ja. Nytt arbeid. 2008. Ufaglært. Når tilbygg ble bygd men dette antagelig ikke godt nok.

10. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
- Ja. Nytt arbeid. 2000. Faglært og ufaglært. Etter tilbygg kom opp er alt utført av elektriker. En del ledninger og kontakter ble montert av meg og senere godkjent av elektriker.

11. Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?
- Ja. Her er septik tank med drenering til i bakken godkjent av kommune. Det er bårehull med god kapasitet på vann.

12. Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
- Ja. Litt dårlig trykk i noen av kranene.

15. Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?
- Ja. Det er lost pipe rør til ved ovn og ved ovns har mangler .det ligger et vedtak hos brenvesenet at Det ikke på fyres i ovn før dette er utbedret. Varme pumpe virker dårlig.

18. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
- Ja. Ligger fyringsforbud hos brannvesenet.

19. Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
- Ja. Her kan komme inn mus.

21. Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
- Ja. Jeg vet det er dårlig gulv i gang i gamle delen.

24. Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?
- Ja. Nytt arbeid. 2004. Faglært og ufaglært. Hadde en venn av min min far og meg som sto som ansvarlig snekker når tilbygg ble satt opp. Privat. Min far og meg satte opp dette tilbygget med hjelp fra en faglært venn som sto for godkjenninger over for kommune.

25.1.8. Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen?
- Ja.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Forsikringsselskap

If

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.
Solgt

Kontakt megler

Produktnr: 5C01CD00-2BB9-4708-A335-7BD2545F4E1C Kategori: