NODELAND SENTRUM

Gamle Kuliaveg 92

Prisantydning
790 000 kr
Omkostninger
17 181 kr
Andel fellesgjeld
1 404 003 kr
Andel fellesformue
24 129 kr
Totalpris
2 211 184 kr
Formuesverdi
594 731 kr
Formuesverdi sekundær
2 259 978 kr
Felleskostnader
11 286 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2015
Internt bruksareal (BRA‑i)
71 ㎡
Bruksareal
76 ㎡
Tomteareal
573 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Oversikt

Flott og romslig leilighet med to soverom, garasjeplass og overbygget uteplass. Kort gange til kollektivtransport.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten har alt på ett plan og inneholder: Entré/gang, stue med åpen kjøkkenløsning, bad, bod/vaskerom og to soverom.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart på våre nettsider www.sormegleren.no

Barnehage, skole og fritid

Se vedlagte nabolagsprofil.

Parkering

Det medfølger en garasjeplass i felles lukket anlegg. Ellers parkering i området etter gjeldende regler.

Beliggenhet

Leiligheten har fin beliggenhet med trappefri adkomst og hyggelig utsikt. Herfra er det gangavstand til bl.a. Nodeland sentrum, kollektivtransport og turområder.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men midlertidig brukstillatelse datert 09.03.2016. Brukstillatelsen gjelder bygg D 1. til 4. etasje på gnr. 110, bnr. 663, gjenstående arbeid: 1. Sluttrapport avfall, 2. uavhengig kontrollrapport bygningsfysikk, 3. utomhusarbeider inkludert supplering lekeapparater i tråd med reguleringsplan, 4. Skilt med adressenummer skal være montert. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger svar på spørsmål om oppføring av tilsyn - utomhusarbeider, datert 15.11.2019: Det ble gitt midlertidig brukstillatelse den 09.03.2016. Det ble da stilt vilkår om ferdigstillelse av utomhusarbeider, med frist den 15.05.2016. Det ble den 16.01.2017 søkt om ferdigattest. Ferdigattest ble ikke gitt da, utomhusarbeider ikke var utført.
Kommunen har i brev av 18.09.2019 etterlyst oppfølgning av følgende forhold:
1. Sikring av lekeplass mot parkeringsplass (feP3). Jfr. reg. bestemmelsene §6.4.
2. Ferdigstillelse av parkeringsplasser FeP2/FeP3 med oppmerking. Jfr. reg. bestemmelsene §6.3.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Vaskerom er opprinnelig godkjent som bod. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Se vedlagte byggesaksmappe for ytterligere informasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål.

Adgang for utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Tinglysning av hjemmelsovergang: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
Forhåndsvarsling av forkjøpsrett kr 7 981,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 5 400,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 17 181,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Tunet består av boligbebyggelse.

Standard

Boligen er oppført i 2015 og holder normalt god standard. Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av boligens tilstand og standard.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Enheten er ikke oppmålt av megler. Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport og fra offentlige registre.

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierne har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Byggemåte

Samtlige undersøkte/vurderte bygningsdeler som ikke er nevnt i det følgende har fått tilstandsgrad 0 eller 1 (TG0, TG1) av takstmann.

TG2:
- Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn. Noe større avvik enn dagens forskrift skulle tilsi. Se vedlagte tilstandsrapport.

TG3:
- Ingen.

Overnevnte er en kort oppsummering av vedlagte tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å lese vedlagte tilstandsrapport i sin helhet.

Polisenummer

SP0002258711

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

TV/Brebånd fra Telia er inkl. i felleskostnadene.

Sammendrag selgers egenerklæring

Under følger en kort oppsummering av selgers egenerklæringsskjema. For fullstendige opplysninger vises det til vedlagte egenerklæring.

Selger har bodd i leiligheten litt over ett år.

38. Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Nylig hatt rens av hele anlegget i leiligheten.

Selger har tegnet boligselgerforsikring gjennom Gjensidige.
Produktnummer: 53B5189B-5F6B-4B41-90E0-B454A362C5F3