Hisøy

Gamle kirkevei 9B

Prisantydning
1 550 000 kr
Totalpris
1 550 000 kr
Tomteareal
839 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

Tomt med godkjente tegninger og rammetillatelse til oppføring av stor tomannsbolig i populært område på Hisøy

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal: Kjør opp Vesterveien, og følg veien mot Hisøy. Ta til venstre i rundkjøring og følg Kirkeveien. Kjør forbi butikkene, og ta til venstre inn mot Internasjonale skolen. Ta deretter første til høyre. Følg veien inn, og du får eiendommen som siste på venstre side

Beliggenhet

Tomten ligger på Hisøy ca. 4 km. vest for Arendal sentrum. Populært boligområde med kort gangavstand til den internasjonale skolen, barnehager og dagligvarebutikker. Det er drøye 2 km til Hisøy skole (1-10). På Hisøy finner man flotte tur- og rekreasjonsområder blant annet på Stølsviga med flott sandstrand og Havsøy med sine svaberg. Gode bussforbindelser til både Arendal og Grimstad/Kristiansand

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse nåværende, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Planer under arbeid i nærheten: His Alle. Planident: 09062018-2.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/305/9:
04.08.1881 - Dokumentnr: 900102 - Bestemmelse om beiterett


06.09.1883 - Dokumentnr: 905424 - Utskifting


19.11.1901 - Dokumentnr: 904967 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:186
Med flere bestemmelser


18.05.1955 - Dokumentnr: 1278 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:366


04.06.1957 - Dokumentnr: 1349 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:289
Med flere bestemmelser


26.03.1958 - Dokumentnr: 652 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse


20.08.2020 - Dokumentnr: 2900015 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Oppgjørspartner AS
Org.nr: 996 291 413


06.08.1866 - Dokumentnr: 900042 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:1


09.08.1927 - Dokumentnr: 900047 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:186


17.01.1950 - Dokumentnr: 125 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:289


05.12.1952 - Dokumentnr: 3103 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:306


12.05.1955 - Dokumentnr: 1232 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:366


02.10.1974 - Dokumentnr: 7309 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:636


10.07.1981 - Dokumentnr: 5578 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:756


17.09.1981 - Dokumentnr: 7254 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:761
og 20


17.09.1981 - Dokumentnr: 7256 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:760
Bnr 20 og 186


01.01.2020 - Dokumentnr: 1774557 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:305 Bnr:9


06.08.1866 - Dokumentnr: 900094 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:1177
Gjelder denne registerenheten med flere


Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,-))

55 220,- (Omkostninger totalt)

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Ubebygd

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/305/9:
04.08.1881 - Dokumentnr: 900102 - Bestemmelse om beiterett


06.09.1883 - Dokumentnr: 905424 - Utskifting


19.11.1901 - Dokumentnr: 904967 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:186
Med flere bestemmelser


18.05.1955 - Dokumentnr: 1278 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:366


04.06.1957 - Dokumentnr: 1349 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:289
Med flere bestemmelser


26.03.1958 - Dokumentnr: 652 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse


20.08.2020 - Dokumentnr: 2900015 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Oppgjørspartner AS
Org.nr: 996 291 413


06.08.1866 - Dokumentnr: 900042 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:1


09.08.1927 - Dokumentnr: 900047 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:186


17.01.1950 - Dokumentnr: 125 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:289


05.12.1952 - Dokumentnr: 3103 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:306


12.05.1955 - Dokumentnr: 1232 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:366


02.10.1974 - Dokumentnr: 7309 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:636


10.07.1981 - Dokumentnr: 5578 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:756


17.09.1981 - Dokumentnr: 7254 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:761
og 20


17.09.1981 - Dokumentnr: 7256 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:305 Bnr:760
Bnr 20 og 186


01.01.2020 - Dokumentnr: 1774557 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:305 Bnr:9


06.08.1866 - Dokumentnr: 900094 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:305 Bnr:1177
Gjelder denne registerenheten med flere


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no sep 22 (Kr.850)
Grunnpakke markedsføring (Kr.10 900)
Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Provisjon (forutsatt salgssum: 1 550 000,-) (Kr.45 000)
Totalt kr. (Kr.83 135)
Produktnr: 4FF260F6-4B15-47F5-A586-E8C4DF10D1F5