Kristiansand-Kvadraturen

Dronningensgate 39, Galleriet, leil. 401

Prisantydning
8 890 000 kr
Omkostninger
28 870 kr
Totalpris
8 918 870 kr
P-rom
103 ㎡
Bruksareal
124 ㎡
Etasje
4
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Lekker leilighet med stor innglasset balkong beliggende midt i byen

Om eiendommen

Innhold

Leilighet 401 ligger i 4. etg. og har følgende planløsning:
Gang, 2 soverom, 2 bad, vaskerom, stue og kjøkken i åpen løsning med utgang til en innglasset balkong på ca. 8,8 kvm.
Det medfølger også en sportbod til leiligheten beliggende i underetasjen/kjelleren.

Standard

Leiligheten holder en meget god standard med flott 1-stavs eikeparkett i stue/kjøkken, gang, garderobe og 2 soverom. Veggene er malt med gode lune farger. På badene er det fliser på gulv og vegger. Det er varme i gulv i gang, bad, vaskerom og stue/kjøkken. Det er lagt terrassebord i innglasset balkong. Downlights er montert i leiligheten.

Kjøkken:
Leiligheten har en innholdsrik og flott kjøkkeninnredning levert av Strai Kjøkken. Av hvitevarer medfølger komfyr/stekeovn, kjøleskap samt oppvaskmaskin.

Badene:
Gulv og vegger har fliser i god kvalitet. Baderomsinnredning er også levert av Strai kjøkken. Speil med lys. Vegghengt toalett.

Oppvarming og ventilasjon:
Leiligheten har gulvvarme i alle rom med unntak av soverom og garderobe. Leiligheten er tilknyttet fjernvarmenettet til Agder Energi. Vannmåleren og energimåleren blir fjernavlest, det tegnes abonnement på vegne av sameiet. Leiligheten har balansert ventilasjon med varme-gjenvinning. Aggregatet er plassert i vaskerom/bod.

Dørene:
Fra leiligheten kan du styre hovedinngangsdøren etter å ha sjekket via videokamera hvem som ringer på. Inngangsdørene til leiligheten er levert i solid utførelse med gode lydegenskaper, ferdig malt fra fabrikk. Innvendige dører i leiligheten er av type Trend 1.

Elektro:
Leiligheten har individuell avlesning av forbruk. Strømforbruk i fellesarealer fordeles etter omforent nøkkel.

Digital TV - Internett - Telefoni:
Leiligheten leveres klar for tilkobling til bredbånds leverandør som er valgt av utbygger.

Fellesareal og utomhus
Gulvene i fellesarealer er flislagt i innvendig trappeløp, og etasje repos innvendig. Detter gir slitesterke, moderne og delikate materialkombinasjoner. Det leveres felles skilting og en postkasse til hver leilighet i fellesarealet.

Sportsboder:
Bodene er lokalisert i kjeller i bygget. Til leiligheten medfølger det 1 stk. bod. Veggene i mellom bodene er utført av bindingsverk med ensidig panel/finerplater i tak og en stikkontakt.

Beslag og nøkkelsystem:
Dører og vinduer har nødvendige beslag i god design. Det medfølger 3 sett nøkler i system, som passer til inngangsdør, boddør i fellesareal og postboks.

Heis:
Det er heis i bygget.

Ferdigstillelse

Leiligheten er ferdig og kan overtas etter avtale.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

ANNET
Leiligheten overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr. Leietaker/eier av næringslokaler har rett til å dekorere på fasade. Meglers vederlag utgjør kr. 40.000,- pr enhet.

MATRIKKELNUMMER
Prosjektet har gnr. 150 og bnr. 49, snr. 8 i Kristiansand kommune. Eiendommen er seksjonert etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leiligheten er tildelt seksjonsnummer 8.

AREAL BOLIGER
Arealene som er oppgitt her er hentet fra arealmåling fra takstmann. Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav knyttet til endring og plassering av sjakter. Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger.

Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Innglasset terrasse/balkong er medtatt som BRA, dog ikke som del av P-rom for leilighetene.

BODER
Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod i kjeller som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet seksjonene gjennom vedtekter, ettersom arealet for bodene vil bli organisert som fellesareal. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig. Eventuelt overskuddsplass skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentralt beliggende i Dronningensgate vis av vis gamle "Norges Bank" bygget.

Tomt

Eierform: Fellestomt
Tomten vil bli endelig oppmålt før ferdigstillelse.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det vil foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtagelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtagelsestidspunktet.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert etter Plan nr. 1264 - Kvadraturen og Vestre Havn, Del 1 - Kvadraturen.
Datert 12.02.2014.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1970/1446-1/93 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST 19.02.1970
Bestemmelse om garasje/parkering
OVERFØRT FRA: 4204-150/49
Gjelder denne registerenheten med flere
1984/10222-1/93 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST 31.07.1984
Bestemmelse om garasje/parkering
OVERFØRT FRA: 4204-150/49
Gjelder denne registerenheten med flere
1985/18961-1/93 BEST OM GARASJE/PARKERING TINGLYST 28.11.1985
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
OVERFØRT FRA: 4204-150/49
Gjelder denne registerenheten med flere.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Utkast til vedtekter utarbeides av selger, men vedtektene kan endres på flere punkter dersom sameiet ønsker det.

Organisering

Leilighetene og næringsarealene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det vil bli utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene.

Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes ihht boligens størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

8 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 27 700,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 108 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 28 870,- (Omkostninger totalt) 8 918 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgift godkjennes hos Statens kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen innbetales ved overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selger vil stille garantier i henhold til bustadoppøringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forsinket betaling med mer enn 30 dager for avtalte innbetalinger har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 300,- pr. kvm pr. år. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnadene kan bl.a. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene,
lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader.

Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som en del av felleskostnadene.

For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Beløpet inkluderer ikke abonnement til TV/Internett. Det legges opp til at sameiet (evt. at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av TV/Internett-tjenester med en leverandør. Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtak av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.
Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget.

Dette kan faktureres/innkreves av selger. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr Bustadoppføringslova § 1b.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Dronningensgate 39, Galleriet, leil. 401, Gnr. 150 Bnr. 49 Snr. 8 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtagelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummenfor reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jmf. boufl.§ 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått. Dersom selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovernang, stilles det garanti etter boufl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Selgers rett til endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter. Forbehold om offentlige godkjenninger.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 91 07

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er
viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-23-9018

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-23-9018. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

Vederlag

Meglerprovisjon utgjør kr. 40.000,- pr. enhet

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

25.03.2022

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. Leder

Rolf R. Elieson

Vis profil
Produktnr: 3071918