Grimstad Øst  

Furuliveien 4

Prisantydning
4 590 000 kr
Omkostninger
130 620 kr
Totalpris
4 720 620 kr
Formuesverdi
510 940 kr
Formuesverdi sekundær
1 839 385 kr
Kommunale avgifter
13 504 kr / år
Byggeår
1875
P-rom
76 ㎡
Bruksareal
76 ㎡
Tomteareal
700 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Sørlandsidyll | Pent oppusset enebolig med anneks | Rolig og sentralt | Koselig hage med gamle frukttrær | Ikke boplikt

Om eiendommen

Innhold

1. etg: Stue , Kjøkken , Soverom , Gang , Bad
2: Trapperom , Gang , Soverom
I tillegg er det kott under trappen i 1. etg og ved begge soverommene i 2. etg.

Standard

Gang: Fliser på gulv med varmekabler. Malte, slette vegger.
Stuer: Lutet tregulv, malte, sletter vegger.
Kjøkken: Innholdsrik kjøkkeninnredning fra IKEA med fronter i grønn høyglans. Integrerte hvitevarer bestående av keramisk koketopp med induksjon, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap. Benkeplate i polert granitt. Lutet tregulv, vegger består av noe tømmer og noe malt, slett vegg. Utgang til hagen.
Bad: Fliser med varmekabler på gulvet, fliser i våtsone på vegg. Forøvrig malte vegger. Innredning bestående av servant med skap, wc og badekar.
Soverom: Lutet tregulv, malte, slette vegger.
2. etg:
Mellomgang: Lutet tregulv, malte, slette vegger. Her er plass til sovesofa/liten seng. Det er et kott på innsiden som evt. kan innlemmes for å få større rom. Sted bygget skaper langs den ene veggen. Opplegg til vaskemaskin i det ene skapet. Utgang til balkong.
Hovedsoverom: Vegg til vegg teppe på gulv. Malte slette vegger. Kott for oppbevaring på innsiden.

Innredet bu/"Rødhuset": Lakket furugulv, malt panel på vegger. Tekjøkken med kokeplate og kjøleskap samt arbeidsbenk. Fliser på vegg over innredningen.
Bad: Belegg på gulv, malt panel på vegger. Innredning bestående av servant med skap, wc, dusjkabinett samt opplegg for vaskemaskin.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 76 kvm, Bruksareal: 76 kvm Sekundærrom:  kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 58 m² - 2. etg. 18 m².
P-rom inkl: 1. etg: Stue , Kjøkken , Soverom , Gang , Bad
2: Trapperom , Gang , Soverom
S-rom inkl.:

Uthus/Anneks/ ol.:
S-rom inkl.: ca 19 m²

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Grimstad kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.
Bua/"Rødhuset" er en innredet bod/bu. Denne er ikke godkjent for varig opphold og det er ikke søkt bruksendring.

Byggeår og byggemåte

ca 1875 ifølge Grimstad kommune. (hovedhus)

Påkostning og modernisering

Fra tidligere salgsoppgave; Hele boligen ble oppusset/oppgradert i 2000/2001. Kledning byttet og boligen etterisolert, vinduer, undertak. (Gamle teglstein ble lag tilbake). Nytt innerør i pipen i 2017.
Nåværende eier har innredet kjøkken fra bod/deler av gammelt bad, laget nytt bad, bygget om gammelt kjøkken til entre, de fleste overflater er fornyet/oppgradert. Ny skiferterrasse ved inngangspartiet, utført som vennetjeneste.
Det er lagt vann og avløp til annekset. Dette bygget har fått malt opp alle overflater bortsett fra gulv, innvendig, installert te-kjøkken og bad.

Oppvarming

Varmekabler på bad, entre og gang i 1. etg. Vedovn i stuen, forøvrig elektrisk. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningene er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Eiendommen er benyttet av selger som ferie og fritidsbolig.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 22.06.25, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Enkel tilstandsrapport for bua/"Rødhuset" vil foreligge før visning.

Bygningssakskyndigs konklusjon (hovedhus): Enebolig bygget 1875, dagens eiere har eid siden 2017.
Sentrumsnært, koselig idyllisk bolig med innredet anneks. Flott opparbeidet hage, godt utnyttet bolig som er modernisert i 2018 med bad, kjøkken mm. Samtidig er dette en eldre bolig med side naturlige alderstegn som skjeve gulvdekker, redusert isolasjon, og
annen enklere byggeskikk. Boligen er vurdert utfra byggeår og hva ansees som normal bruks og alders-slitasje. Det kan derfor være
bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport da det ansees som normalt utfra alder og tidens tann. Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Dører
Det er avvik:
Balkongdør kjøkken, denne har dårlig treverk utvendig side nederst. Inngangsdør,
slitasje/malingflass treverk. Denne døren har også godt med lysglimt mellom karm og dørblad så godt med trekk vil oppleves. Kostnadsestimat : Under 10 000
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Rekkverk veranda oppe er 80 cm, dagens krav tilsier at det ideelt sett skal være 100 cm. Ingen rekkverk på skifersteinsdekke bakside, tg3.
Innvendig > Vaskemaskin loft
Det er avvik:
Vaskemaskin med vann tilkobling ønskes plassert i et våtrom med sluk og fuktsikre løsninger slik at evt lekkasjevann vil ledes til sluk. Det er tregulv i rommet og ingen fuktsikre løsninger. Ved evt lekkasje så vill vann renne til etasjer under.
Det å få løsningen opp til dagens standard ansees som ikke økonomisk rasjonelt verken utfra størrelse eller kostnad, men som et kompenserende tiltak er det montert lekkasjesensor som stenger vann ved evt lekkasje. Dette er ikke en fullgod løsning men vil
ha en reduserende effekt ved skade. Lekkasjesensor og funksjon må testes jevnlig.
Ingen lufting, det skal ideelt sett være lufting i rommet.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er utført stikkmålinger av nivåforskjeller og det er stedvis godt merkbart og målbart. Nivåforskjeller gulv ansees ikke unormalt fordi byggeskikken er eldre og enklere. Tegn til tørr råte og tidligere aktivitet borebille observert bjelkelag kjeller mm.
Innvendig > Innvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.
Kostnadsestimat : Under 10 000
Våtrom > Overflater Gulv
Det er avvik:
Kun sluk under badekar med oppkant opp til luke, ved lekkasje fra vask eller wc så vil ikke dette kunne ledes til sluk men ut av rommet. Trelister lags deler av gulv, ikke optimalt i våtrom. Noe stedvis riss i silikonfug/overgang badekar og gulv mm.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt
Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Lite tilgang sluk, ikke mulig å kvalitetssikre membran. Uansett ligger sluken til slik at evt lekkasjevann utenfor ikke vil renne inn dit pga oppkant.
Våtrom > Ventilasjon
Rommet har ingen ventilasjon.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på taktekkingen. Gjelder teglstein. Teglstein er videre enklere i overgang mellom stein, ikke like tette som betongstein av nyere årgang og dermed påføres det fuktpåkjenning mot underliggende sutaksplater. Sutakspplater regnes ikke som optimal undertak ved
bruk av slike takstein og dette kan redusere levetid.
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Pipe kun beslått i overgang tak, dette er dårlig løsning og anbefales helbeslått. Det er synlige fuktskjolder loft
etter tidligere lekkasje, dette kan skje igjen.
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik:
Kledning ukjent årgang men hovedsakelig nyere. Det er stedvis observert luftespalte og museband bak kledning. Generelt pleier ikke slike hus være musetett. Lite lufting bak kledning kan også forekomme utfra alder og byggeskikk. Mindre oppsprekninger i treverk
enkelte steder som tilsier normalt oppsyn og vedlikehold. Kledning ligger stedvis nedtil terreng noe som er uheldig da det kan medføre fuktoppsug i nedre el av konstruksjon/kledning.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik:
Eldre trekonstruksjon. Det må forventes tegn til tidligere aktivitet borebille i treverk, skjevheter, tørråte mm. Noe alderstegn/merker ansees normalt utfra alder og eldre byggeskikk. Ikke observert tegn til aktivitet borebille ved befaring, men oppsyn må utføres.
Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Vinduer med koblet glass fremstår noe nyere men
ukjent når. Kjøkkenvindu er fra 1986, gammelt vindu i
gang nede mm. Stedvis malingflass/merker karmer
etc.
Våtrom > Overflater vegger og himling
Det er avvik: Ikke fuktsikre løsninger alle vegger og trelister langs gulv i deler av rommet.
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er avvik:
Fordelerstamme rør i rør plassert i kjeller. Ikke i fordelerskap med kontrollert drenering til sluk, men ansees ikke kritisk utfra at det er grovkjeller med sluk i og enklere overflater
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap plassert i soverom oppe. Automatsikringer. Kursoversikt Ok.
Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert sprekker i grunnmur, mest mot
inngangsside. Sprekker og riss i grunnmur/fug ansees normalt utfra tidligere byggeskikk og alder.
Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik:
Noe terreng og skiferheller bakside med fall mot boligen. Utfra at dette har stått såpass lenge så vurderes det dithen at det fungerer, men det bør følges med på.
Taktekking
Undertak av sutaksplater. Kvalitet på sammenføyninger og overlapp på undertekking er ikke mulig å vurdere uten vesentlig demontering av yttertekking, dette er ikke utført. Sutaksplater er ifølge tidligere tilstandsrapport av Erik Sørensen fra 2001. Yttertekking av eldre teglstein. Observert fuktskjolder rundt pipe, les eget punkt vedr dette. Ellers ikke observert åpenbare tegn til lekkasjer pr dags dato. Normalt vedlikehold og utskifting av slitte, knekte stein må forventes. Vurdering av avvik:
? Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Gjelder teglstein. Teglstein er videre enklere i overgang mellom stein, ikke like tette som betongstein av nyere årgang og dermed påføres det fuktpåkjenning mot underliggende sutaksplater. Sutakspplater regnes ikke som optimal undertak ved bruk av slike takstein og dette kan redusere levetid.
Tiltak
? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
Nedløp og beslag
Pipe kun beslått overgang tak. Generelt anbefales det tilsyn av loft for
kontroll av takgjennomføringer/beslagsløsninger mm, spesielt høst/vinter ved kraftig nedbør/snø. Med dagens ekstremvær som tidvis oppstår så er disse punktene spesielt utsatt for mindre lekkasjer/fukt. Vannbord og vindski av tre. Ingen sikring for snølaster/is fra tak er montert. Takrenner og nedløp i stål. Tetthet og fallforhold på takrenner er ikke
vurdert. På generelt grunnlag bør det påregnes normalt vedlikehold/oppsyn som fjerning av løv/barnåler eller liknende. Normalt oppsyn og vedlikehold påregnes, samt utskiftninger etter estimerte levetider.
Vurdering av avvik:
? Det er avvik:
? Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. ? Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Pipe kun beslått i overgang tak, dette er dårlig løsning og anbefales helbeslått. Det er synlige fuktskjolder loft etter tidligere lekkasje, dette
kan skje igjen. Tiltak
? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er
nødvendig er vanskelig å si noe om. Pipe bør helbeslås. Generelt oppsyn eldre deler. Snøfangere anbefales generelt om mulig. Tørt ved fuktmåling. Fuktmerker rundt pipe.
Veggkonstruksjon
Trekonstruksjon med trekledning.
Vurdering av avvik:
? Det er avvik:
Kledning ukjent årgang men hovedsakelig nyere. Det er stedvis observert luftespalte og museband bak kledning. Generelt pleier ikke slike hus være musetett. Lite lufting bak kledning kan også forekomme utfra alder og byggeskikk. Mindre oppsprekninger i treverk enkelte steder som tilsier normalt oppsyn og vedlikehold. Kledning ligger stedvis nedtil terreng noe som er uheldig da det kan medføre fuktoppsug i nedre el av konstruksjon/kledning.
Tiltak
? Tiltak: Oppsyn og vedlikehold.
Takkonstruksjon/Loft
Trekonstruksjon.
Vurdering av avvik:
? Det er avvik:
Eldre trekonstruksjon. Det må forventes tegn til tidligere aktivitet borebille i treverk, skjevheter, tørråte mm. Noe alderstegn/merker ansees normalt utfra alder og eldre byggeskikk. Ikke observert tegn til aktivitet borebille ved befaring, men oppsyn må
utføres.
Tiltak
? Tiltak: Generelt godt oppsyn. Vedlikehold kan ikke utelukkes. Vinduer Trevinduer med enkelt glass, koblet glass og isolerglass. Vurdering av avvik:
? Det er avvik:
Vinduer med koblet glass fremstår noe nyere men ukjent når. Kjøkkenvindu er fra 1986, gammelt vindu i gang nede mm. Stedvis malingflass/merker karmer etc.
Tiltak
? Tiltak:
Generelt oppsyn og vedlikehold må utføres, ytterligere kontroll.
Dører
Ytterdører ble funksjonstestet for heng i karmer og dørsvill.
- balkongdør oppe, tredør med isolerglass. Nyere årgang. Funksjon OK. balkong/kjøkkendør, tredør med isolerglass. Noe nyere ukjent år. Funksjon OK.
- inngangsdør, eldre tredør.
Vurdering av avvik:
? Det er avvik:
Balkongdør kjøkken, denne har dårlig treverk utvendig side nederst.
Inngangsdør, slitasje/malingflass treverk. Denne døren har også godt
med lysglimt mellom karm og dørblad så godt med trekk vil oppleves.
Tiltak
? Tiltak: Kjøkkendør må følges godt med på, utskiftning påregnes med tiden.
Vedlikehold/utskiftning inngangsdør. Kostnadsestimat : Under 10 000 gang rom loft er det vaskemaskin plassert i det ene skapet. Vurdering av avvik:
? Det er avvik: Vaskemaskin med vann tilkobling ønskes plassert i et våtrom med sluk
og fuktsikre løsninger slik at evt lekkasjevann vil ledes til sluk. Det er
tregulv i rommet og ingen fuktsikre løsninger. Ved evt lekkasje så vil
vann renne til etasjer under.
Det å få løsningen opp til dagens standard ansees som ikke økonomisk
rasjonelt verken utfra størrelse eller kostnad, men som et kompenserende tiltak er det montert lekkasjesensor som stenger vann ved evt lekkasje. Dette er ikke en fullgod løsning men vil ha en reduserende effekt ved skade. Lekkasjesensor og funksjon må testes jevnlig. Ingen lufting, det skal ideelt sett være lufting i rommet.
Tiltak
? Tiltak: Oppsyn lekk sensor. Lufteventil må vurderes.
Etasjeskille/gulv mot grunn
Etasjeskille i tre.
Vurdering av avvik:
? Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. ? Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er utført stikkmålinger av nivåforskjeller og det er stedvis godt
merkbart og målbart. Nivåforskjeller gulv ansees ikke unormalt fordi byggeskikken er eldre og enklere. Tegn til tørr råte og tidligere aktivitet borebille observert bjelkelag kjeller mm.
Tiltak
? Andre tiltak:
Det å fullverdig utbedre nivåforskjeller vil trolig kreve for mye med tanke på vekt, at retting av gulv vil gjøre til lavere takhøyde, at dører ikke vil fungere tilfredsstillende mm. Noe retting av gulv kan vurderes ved en større renovering. Oppsyn bjelkelag krypkjeller mm.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Se kommentar i tilstandrapporten vedr. bua.

Sammendrag selgers egenerklæring

  • Pipe: Noe "svette" fra pipen.
  • Våtrom ble bygget på nytt i 2018 (Faglært og vennetjeneste)
  • Skjeve gulv i 2. etg.
  • Forrige eier la nytt undertak i 2001
  • El- anlegg oppdatert av Østerhus elektro/Lars Ingeberg
  • Tinglyst avtale for veirett to eiendommer på innsiden av denne eiendommen.
  • Annekset/bua har vært leid ut, er ikke godkjent for utleie.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Sørmeglerens kontor: Følg Henrik Ibsengate - Arendalsveien til Grimstad rådhus. Ta inn til venstre, videre til venstre, så høyre. Boligen liger som nr. 2 på høyre hånd. Til fots følger man Storgaten (Gågata), følger Kirkegaten til endes og tar så til venstre inn i Furuliveien. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i øvre del av sentrum, med alle sentrumstilbud innen gåavstand, i en rolig gate bestående av trehus bebyggelse fra ulike tidsepoker. Flere av eiendommene er omkranset av stakittgjerder og flotte hager. Det medfølger et innredet anneks til boligen. Jappa barneskole, Grimstad ungdomsskole og Levermyr idrettstadion ligger like i nærheten, samt flere barnehager. UiA og Dahlske vgs. ligger også i gang- eller sykkelavstand. Foruten de sentrumsnære fasilitetene, er det kort vei til nydelige rekreasjonsområder på Binabben, og fine bademuligheter i Kjellvika. Matvarebutikk, legesenter og busstopp er også i nærheten.

Tomt

Areal: 700 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Arealet er anslått til ca 7-800 kvm. Oppgitt areal er basert på skylddeling og matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.
Tomten er pent opparbeidet med plan, grusganger og beplanting.

Parkering

Biloppstillingsplass på egen tomt. Det er tinglyst en bestemmelse om at det er mulig å utvide annekset/bua med garasje. Se vedlagte servitutt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av boligens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Områder for bolig med tilhørende anlegg. Tilhører reguleringsplan Kommunedelplan sentrum, Byplanen. Datert 27.10.2008.. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det gjøres oppmerksom på at det ligger 2 ubebygde tomter på den andre siden av veien.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
"Rødhuset": Vann- og avløp er lagt ned av Rørlegger Nilsen som også har søkt kommunen om v/a anlegget. Det gjøres oppmerksom på at selve tiltaket ikke er omsøkt kommunen. Det kan bli pålegg om søknad om etter godkjenning av Grimstad kommune.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Bestemmelse om veg 02.04.1938 rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:200 Bnr:532

Bestemmelse om veg 02.05.1997 rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:200 Bnr:530
Det foreligger tinglyst avtale om veirett for innenfor liggende eiendommer bnr. 530 og bnr 532.
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1984/4684-2/37 Best om garasje/parkering 21.08.1984 rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:200 Bnr:528


Videre har bnr 532 avgitt tillatelse for Furuliveien 4 til å bygge garasje i hht. tegning fra arkitekt Paal Malde fra 11.07.1984. Det gjøres oppmerksom på at selve byggetiltaket må omsøkes Grimstad kommune.
Bestemmelse om adkomstrett

Med flere bestemmelser

Utleie

Det er innredet bua/"Rødhuset" som tilhører boligen. Det er ikke søkt bruksendring på annekset, og er heller ikke godkjent til varig opphold. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. Dagens eier har leid ut annekset i perioder.

Radonmåling

Utleieenheten er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 114 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 590 000,-)) 130 620,- (Omkostninger totalt) 4 720 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 503,81 pr. år

Formuesverdi

Primær: Kr. 510 940,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 839 385,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Furuliveien 4, Gnr. 200 Bnr. 528 og Gnr. 200 Bnr. 194 i Grimstad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Integrerte hvitevarer på kjøkken. 1 vaskemaskin kan medfølge.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.
Boligselgerforsikringen omfatter kun hovedhuset. Bua er ligger på eget gnr/bnr og omfattes ikke av boligselgerforsikringen.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 91 34 85 90.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-22-0141

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-22-0141. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Dajmi E. Birkedal, tlf. 91 34 85 90

Vederlag

Enkeltannonse GAT 02.07.22 (Kr.2 500) Grunnpakke markedsføring (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 590 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.13 150) Totalt kr. (Kr.80 985)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061963