Grimstad Øst  

Furuliveien 11

Prisantydning
3 650 000 kr
Omkostninger
107 720 kr
Totalpris
3 757 720 kr
Formuesverdi
685 305 kr
Formuesverdi sekundær
2 467 096 kr
Kommunale avgifter
16 712 kr / år
Byggeår
1963
P-rom
135 ㎡
Bruksareal
161 ㎡
Tomteareal
890 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Nyhet! Enebolig av eldre årgang med gode solforhold. Meget populært boligområde, nær Jappa, Levermyr og sentrum.

Om eiendommen

Innhold

1. etg: Kjøkken, stue, vaskerom, bad, 2 soverom, gang.
U.etg: Hall, kjellerstue/innredet rom, wc. I tillegg 3 boder og gang.

Standard

1. etg:
Kjøkken: Belegg på gulv, malte plater på vegger. Kjøkkeninnredning hovedsakelig fra byggeår. Benkeplate i respatex. Frittstående hvitevarer bestående av komfyr og kjøleskap. Hyggelig plass til kjøkkenbord ved vinduet.
Stue og spisestue: Parkett på gulv, tapet på vegger, panel i edeltre på en vegg i stuen.  God plass til salong i hovedstuen. Koselig spisestue med plass til spisebordmøblement, her er det også utgang til overbygget veranda.
Mellom stue og gang er det en flott skyvedør i maghogny med farget glass.
Hovedsoverom: Vegg til vegg teppe på gulv, tapet på vegger. God plass til dobbeltseng. Skaprekke langs to av veggene.
Gjesterom: Vegg til vegg teppe på gulv, god plass til seng og garderobeskap.
Bad: Belegg på gulv og våtromstapet på vegger. Innredning bestående av servant med skap og speil, dusjkabinett, badekar og wc.
Gang: Parkett på gulv og tapet på vegger.
Grovkjøkken: Belegg på gulv, malte plater på vegger. Opplegg for vaskemaskin, plassbygget tørkeskap. Forøvrig noe skaper for oppbevaring.
U.etg:
Hall; Vegg til vegg teppe på gulv, tapet på vegger.
Kjellerstue/innredet rom: Vegg til vegg teppe på gulv, panel på vegger.
Wc: Malte plater på vegg, belegg på gulv, Innredet med wc og håndvask.
I tillegg er det 3 boder og gang.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 135 kvm, Bruksareal: 161 kvm Sekundærrom: 26 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller  65 m²  - 1. etg.  96 m² 
P-rom inkl: Kjøkken, stue, vaskerom, bad, 2 soverom.  Hall, kjellerstue/innredet rom, wc.
S-rom inkl.: 3 boder og gang.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Innredet rom nede står merket med arbeids/lekerom.
Det er utført endring i areal i 1ste etasje, badet er utvidet inn der det tildligere var et lite soverom.

Byggeår og byggemåte

1963 ifølge eier.

Påkostning og modernisering

Badet ble for en del år siden bygget om, da ble ett av soverommene inkludert.

Oppvarming

Varmekabler på bad. Vedovn i stue og parafinovn i hall. Forøvrig elektrisk.  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Det er mulig å benytte biobrensel med enkel ombygging.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 08.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig oppført i 1963, dagens eier har bodd der siden nytt. Like ved skole, barnehage, kort vei til sentrum og mange andre gode kvaliteter. Innholdsrik bolig med muligheter for å skape  flott hjem.

Mindre moderniseringer utført, det meste er tilbake i tid. Ansees som renoveringsobjekt.

Der det gis tg2 og tg3 så er det gitt en tiltaksbeskrivelse. Dette er takstmannens vurdering, og er på ingen måte fasit på tiltak, men en vurdering utfra fornuft/økonomi, risiko for avvik mm. Kjøper må selv vurdere tiltak.

Boligen er vurdert utfra byggeår og hva er normal bruks og alders-slitasje. Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport da det er normalt utfra alder og tidens tann.

Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt.

Det er kun boligen som inngår i rapporten. Garasje, lekehytter, utvendige boder etc. er ikke kontrollert.
Garasjer/boder med mer har generelt en enkel byggeskikk og standard.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Utvendige trapper. Det er ikke montert rekkverk.
Utfra fallfare mm så skal det være rekkverk/håndløper begge sider. Trappene er såpass brede at å etablere begge sider er kanskje ikke naturlig, men bør vurderes minimum en side.

Innvendig > Rom Under Terreng. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
I innredet rom kjeller så er det fukt og råte i gulvdekke helt innerst i hjørne. Dette tilsier at det trolig også er bakenforliggende avvik. I hvilket omfang dette er er ukjent, og krever ytterligere undersøkelse.
På generelt grunnlag nevnes det at vegger med påforede konstruksjoner ansees som risikokonstruksjon da det kan være skjult fukt og råte i bakenforliggende konstruksjoner. Dette fordi det kan være en fuktig murvegg/yttervegg og når man påforer innvendig så vil man ha redusert kontrollmulighet på det reisverk/treverk som er bak veggoverflater som er synlig. Man vil med andre ord ikke alltid kunne avdekke avvik uten videre kontroll bak overflater.

Våtrom > Generell > Vaskerom. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Ingen sluk i rommet/ikke ihht dagens standard.

Våtrom > Generell > Bad.  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Våtrom før 1997 får en slik vurdering grunnet enklere krav i byggeforskrifter før 1997.
Belegg på gulv. Lite fall mot sluk i rommet. Svimerker etter varmekabler.
Våtromsplater vegger dusjsone, ellers våtromstapet.
Det er noe fuktsvelling i veggplate i dusjsone.
Badekar, wc og innredning, eldre.
Lufteventil tak, vifte anbefales.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad. Det er påvist andre avvik: Det er påvist fuktsvelling veggplate i dusjsone.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Sikringskap plassert i vindfang og har eldre skrusikringer for det meste.

Tomteforhold > Oljetank. Det er avvik: Eier er ukjent med om tanken er tom. Oljefyring opphørte 2020 og det er krav om at den tømmes og renses. Oljefyr i gang nede kan fjernes.

TG2:
Utvendig > Taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
Rust på plater tilsier at utskiftninger nærmer seg.

Utvendig > Nedløp og beslag. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Dagens forskrifter tilsier at det skal være snøfangere på tak med over 27graders vinkel. Vinkel er ukjent. Snøfangere er nasjonalt krav, så må man selv vurdere utfra geografi om dette ansees kritisk eller ikke.
Rust på beslag, pipe bør helbeslås mm.

Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er avvik: Eldre konstruksjoner har lite lufting bak kledning, den anbefales bygget ihht dagens løsninger ved bytte.
På hjørne mot garasje er kledning helt nedtil terreng og det er der synlig noe råte.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Kun mindre luftehull i gesims utv. Varierende lufting på loft, stedvis OK og stedvis isolert opptil som kan redusere lufting og derav medføre kondens.
Kun utført observasjon fra luke, ingen åpenbare større kondensmerker, men dette kan nok forekomme.

Utvendig > Vinduer. Det er avvik: Enkelte vinduer nede av nyere årgang, men hovedsakelig eldre. Byggeår og 70 tallet estimeres.

Utvendig > Dører. Det er avvik: Eldre dører. Trekk vil oppleves. Men fremstår med bruksverdi om ønskelig.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er avvik: Sig/ujevnheter i betongheller.

Innvendig > Overflater. Det er avvik: Eldre overflater, men fremstår

Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Eldre vedovn, anbefales byttet til rentbrennende ovn.

Innvendig > Krypkjeller. Det er avvik: Krypkjeller er en eldre byggeskikk som har stort skadepotensiale pga fukt/kondens, som videre fører til potensiell skadedyr/sopp/fukt/råte skader. Det anbefales generelt å holde å under godt jevnlig oppsyn.
Skader i krypkjeller kan normalt relateres til manglende funksjon drenering/fuktsikring av grunnmur, kapilærsug (fuktoppsug materialer/annet) fra grunn mm. Det er observert noe fuktinnsig på fjell i kjeller.
Videre er det lite lufting i rommet, kun en ventil. Kan med fordel etableres bedre lufting, helst avsugsanlegg liknende.
Det ble utført fuktmåling i treverk, normalt utslag et sted, og noe forhøyet annet sted, men ikke kritisk høyt.

Innvendig > Innvendige trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken. Det er avvik: Eldre innredning, men bruksverdi dersom dette er ønskelig.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon >Toalettrom. Det er avvik: Eldre overflate og utstyr. WC ikke i funksjon. Lufteventil i tak, vifte er å foretrekke.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmepumpe. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.

Tomteforhold > Drenering. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig
at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje.
I eldre boliger vil det være kapillærsug, hvilket vil si fuktoppsug opp gjennom mur/betonggulv. Dette skyldes at tidligere byggeskikk ikke har fuktsperre under betongstøp. Erfaringsmessig så vil utvendig drenering rundt bolig/grunnmur medføre tørrere miljø i kjeller, men man vil ikke kunne hindre fuktoppsug fra gulv.
I krypkjeller står grunnmur på fjellgrunn. Overvann følger fjellgrunnen og ledes inn mellom grunnmur og fjell. Dette vil ikke kunne utbedres uten sprenging mm, som ansees lite rasjonelt.
Det er observert saltutslag som tilsier at drenering ikke fungerer.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Grunnmuren har sprekkdannelser. Stedvis riss og mindre sprekke observert.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer. Det er avvik: Det er stedvis sprekker og skjevheter i murer.

Tomteforhold > Terrengforhold. Det er avvik: Stedvis lite fall bort fra bolig/ikke optimale fallforhold.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. Det er avvik: Trolig vann og avløpsrør fra byggeår mellom bolig og kommunalt nett.
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja.
Beskrivelse: Endring av areal
2.1. Redegjør for årstallet og hva som ble gjort:
Beskrivelse: Ca 2000. Installert kabinett og varmekabler.
2.2. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja.
Beskrivelse: Installert etter tidens standard.
2.3. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
Beskrivelse: Rørlegger Nilsen. For elektrisk arb. Eskedal.
2.5. Er arbeidet byggemeldt? Nei.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere? Ja.
Beskrivelse: Kjeller

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja.
Beskrivelse: I muren

10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Beskrivelse: Luftrør bøyd pga tung snø. Ordnet umiddelbart.
10.1. Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? Hvis ja; beskriv hvilke tiltak som er utført.
Beskrivelse: Skiftet takplater over hele taket.
10.2. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
Beskrivelse: Ellingsen Byggmester

Beliggenhet

Adkomst

Fra Sørmeglerens kontor: Følg Smth Peteresen gate -Voss bakke -Arendalsveien - inn til venstre ved rådhuset, så til ventstre og så til høyre inn i Furuliveien. Følg denne til enden av fotballbanen og huset ligger på venstre side.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på en romslig og hyggelig tomt med utsikt over idrettsanlegget. Gode solforhold fra morgen til kveld. Kort vei til Jappa barneskole, Grimstad ungdomsskole og Fladefjell barnehage. Ikke minst det flotte idrettsanlegget på Levermyr. Sentrum er kun en kort spasertur unna. Det er flere matbutikker i nærheten, samt flotte tur og rekreasjonsområder. Boligen ligger i et veletablert boligstrøk bestående av frittliggenede eneboliger og noe leiligheter.

Tomt

Areal: 890 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er pent opparbeidet med plen, prydbusker og beplanting.

Parkering

I garasje samt biloppstillingsplass på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Godkjente tegninger for bolig og garasje foreligger, datert hhv. 1962 og 1968.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til kjørevei, områder for boliger m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan Kommunedelplan sentrum, Byplanen, datert 27.10.2008. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1961/3055-2/37 28.12.1961 Rettigheter iflg. skjøte
 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 91 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000,-)) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 107 720,- (Omkostninger totalt) 3 757 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 16 712,12 pr. år
Renovasjonsgebyr var for 2022 kr. 2 882,12,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4 982,04,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 685 305,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 467 096,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Furuliveien 11, Gnr. 200 Bnr. 535 i Grimstad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 91 34 85 90.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-23-0089

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-23-0089. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Dajmi E. Birkedal, tlf. 91 34 85 90

Vederlag

Enkeltannonse GAT 13.05.23 (Kr.2 500) Grunnpakke markedsføring (Kr.8 350) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 650 000,-) (Kr.40 000) Tilrettelegging (Kr.15 900) Totalt kr. (Kr.77 235)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070857