Valle - Rysstad

Furåsen

Prisantydning
650 000 kr
Omkostninger
32 720 kr
Totalpris
682 720 kr
Kommunale avgifter
2 139 kr /
Tomteareal
700 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

BROKKE PANORAMA! Solrike utsiktstomter i ferdig opparbeidet hyttefelt. Pris fra kr. 600-650.000,- for råtomt

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

Klausul om at tomtene må bebygges innen 3 år.

Diverse

Tomtene leveres klar til bygging - eller grovsprengte med tekniske anlegg frem til tomtegrense. Hele tomtefeltet er ferdig opparbeidet, og alle tomtene er klar til bygging.

Følgende utgifter må påregnes:

Tilkobling privat vann og avløp via Brokke Vatn og Avlaup ca kr. 6.012,- pr. år inkl. forbruk. Avgiften begynner å løpe ved overtagelse, ev. når bygging igangsettes.

Hytterenovasjon kr. 2139,- pr. år.

Bidrag til oppkjøring av skiløyper kr. 1200,- pr år - indeksreguleres.

Brøyting av felles veier kommer i tillegg.

Opparbeidelse av tomten ligger på ca. kr. 250 000,- og kommer i tillegg til råtomtpris.

Kjøper må ta høyde for ev. endringer i prisene.

Pliktig medlemskap i Vel-forening.

Beliggenhet

Beliggenhet

Hele feltet har svært gode solforhold og utsikt. Langrennsløype Myklevatn - Evardalen - Alpinanlegg starter ved hyttefeltet. Ski inn til Alpinanlegget. Skisesongen starter normalt i november/desember. Om sommeren er det gode muligheter for korte og lange turer i Setesdal vesthei. Muligheter for jakt og fiske. Klatreruter og naturstier er i nærheten. Brokkestøylen kafe er åpen i helg/sesong med matservering . Ligger i hjertet av Setesdal, Kort vei til Rysstad sentrum, ca 1 mil til Valle sentrum, ca 50 min kjøring til Hovden.

Tomt

Areal: Varierer fra 400 til 1100 kvm. Eierform: Eiet tomt
 Tomtene er foreløpig ikke oppmålt med eksakte grenser, men vil bli oppmålt og fradelt innen overtagelse. Str. kan avvike med opp til 10% i forhold til oppgitt areal, og det tas derfor forbehold om ev. justering av str.

Det skal oppføres frittliggende hytter. Bebyggelse og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Se regulerinsbestemmelser for mer info.

Offentlige opplysninger

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
23 769,- (Oppmåling)
Opparbeidelse av tomten kr. 250.000,- + dok. avgift kr. 6.250,-

47 439,- (Omkostninger totalt)

947 439,- (Totalpris inkl. omkostninger og opparbeidelse)

Offentlige avgifter

Kr. 2 139,- hytterenovasjon

Formuesverdi

Ikke fastsatt.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Brokke Panorama, Gnr.61 Bnr.32 i Valle kommune. Tomtene blir fradelt og får eget bruksnr etter salg.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 91 40

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-23-0059

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med reguleringskart og bestemmelser, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Mariann M. Thomassen tlf. 99099140

Vederlag

Meglerprovisjon kr. 30.000,- + mva. samt dekning av direkte utlegg.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070222