Lyngdal

Furåsen 5

Byggeår
2015
P-rom
82 ㎡
Bruksareal
82 ㎡
Tomteareal
687 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Nyere hytte ved sjøen, båtplass medfølger.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1. etg.: Stue/kjøkken, soverom 1, soverom 2, bad/wc/vaskerom, gang, liten bod + utebod.
Hems m/lav høyde: Loftstue, soverom, soverom 2, bad/wc. (Loftet har ikke målbart bruksareal på grunn av skråtak og lav takhøyde. Ikke godkjent.)

Primærrom: 82 kvm, Bruksareal: 82 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 82 m².
P-rom inkl: Stue/kjøkken, Soverom 1, Soverom 2, Bad/wc/vaskerom, gang.
S-rom: liten bod.

Utebod: Hytta har en utvendig bod med et bruksareal på ca. 6-7 m².

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Loftet er ikke godkjent til rom for varig opphold på grunn av lav takhøyde. På tegningene er rommene omtalt som "hems-rom", men dette er ikke en god nok benevnelse på rom på en tegning. Loftet er innredet med stue/gang, bad og 2 soverom og dette avviker fra tegningene. Ellers stemmer rommene godt overens med mottatte tegninger.

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Oppvarming

Strøm og ved. Varmepumpe i stuen, luft/luft, type Mitsubishi. Peisovn i stuen, montert i 2022. Varmekabel i gang, begge bad.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Via kommunal vei mot Bordvik, og siste stykke er felles privat vei. Parkering på egen tomt.

Parkering

På egen tomt.
Foreligger også rett til parkering på felles område kalt FP1. (tinglyst erklæring)

Beliggenhet

Hytta ligger på en topp i et veletablert hyttefelt på Belland med kort avstand til sjøen. Meget solrikt område og opparbeidet tomt, flatt rundt hytten. Store terrasser. Gruset tun og p-plass. Gode turforhold og nærområdet byr på flott naturlandskap, turstier på land og flere turmuligheter med båten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 20.08.2015. Ferdigattesten gjelder fritidsbolig.
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Loftet er ikke godkjent til rom for varig opphold på grunn av lav takhøyde. På tegningene er rommene omtalt som "hems-rom", men dette er ikke en god nok benevnelse på rom på en tegning. Loftet er innredet med stue/gang, bad og 2 soverom og dette avviker fra tegningene. Ellers stemmer rommene godt overens med mottatte tegninger.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat felles vei, privat vann fra borehull. Felles privat avløp til renseanlegg for flere hytter.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan for Belland - reguleringsplan for del av gnr. 21/10 - fortetting, datert 11.03.2010.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/21/219:
11.10.2021 - Dokumentnr: 1264538 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:78

25.09.2023 - Dokumentnr: 1041462 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

04.12.2012 - Dokumentnr: 1030160 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4225 Gnr:21 Bnr:10

01.01.2020 - Dokumentnr: 392495 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1032 Gnr:21 Bnr:219

04.12.2012 - Dokumentnr: 1030216 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:10
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:78
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:107
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:114
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:115
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:116
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:117
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:212
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:233
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:235
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:236
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:237
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:238
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:239
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:240
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:241
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:242
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:243
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:251
Gjelder denne registerenheten med flere

19.03.2015 - Dokumentnr: 249338 - Bestemmelse om båtplass
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:10
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:78
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:107
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:114
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:115
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:116
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:117
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:212
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:233
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:235
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:236
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:237
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:238
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:239
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:240
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:241
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:242
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:243
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:251
Gjelder denne registerenheten med flere

12.05.2015 - Dokumentnr: 414674 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:10
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:78
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:107
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:114
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:115
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:116
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:117
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:212
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:233
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:235
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:236
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:237
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:238
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:239
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:240
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:241
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:242
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:243
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:251
Gjelder denne registerenheten med flere

Økonomi

Omkostninger kjøper

3 350 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
83 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 350 000,-))

100 220,- (Omkostninger totalt)

3 450 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt pr. i dag.

Nøkkelinformasjon

Standard

Hytten holder normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt.
Det er laminat eller fliser på gulv. Veggflater har panel eller plater.

Badet er fra byggeåret 2015. Det er innredet med dusjkabinett, wc, vask m/underskap + speil. Plass for vaskemaskin. Varmtvannstank og trykktank for vann plassert i rommet. Veggene har baderomsplater. Taket har panel. Gulvet er flislagt. Varmekabel i gulv.

Takstmann opplyser følgende: Det foreligger ingen dokumentasjon på arbeidene. Rommet er blitt vurdert etter forskriftene som gjaldt da hytta ble byggemeldt. Basert på byggeåret skal det være utført uavhengig kontroll på våtrommet og jeg forutsetter at det foreligger dokumentasjon på dette hos kontrollør, så lenge det foreligger ferdigattest på bygningen. Jeg anbefaler å kontakte utbygger for å få ut denne informasjonen. (kontrollerklæring fra uavhengig kontrollør).

Kjøkkenet har malte/folierte fronter og laminert benkeplate. Innredningen er fra byggeåret. Rommet er ventilert med avtrekksvifte (ventilator) over komfyren. Det er integrerte hvitevarer som medfølger.

-----
Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 29.09.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3:
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er ikke rekkverk på murene og stor høydeforskjell til terrenget nedenfor. Avviket gir TG 3 i henhold til standarden som brukes ved denne vurderingen. Nivåforskjell på mer enn 0,5 m og der det er hardt underlag, må sikres med rekkverk eller liknende slik at fall forebygges.

Følgende avvik har fått TG2:
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Innvendig > Pipe og ildsted - sotluke
Det er avvik: Feieluke/sotluke er plassert for nært brennbart materiale.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er avvik: Trappa knirker en del, er bratt og det burde vært rekkverk på begge sider.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: oppvaskmaskin, koketopp, komfyr, kjøleskap, fryseboks, vaskemaskin, kjøleskap i boden. Gassgrillen medfølger også.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at hytten er ryddig og rengjort før visning, og at den selges slik som forevist vedrørende utvask. Selges med innbo og møbler, unntatt alle Jær-stolene. Private eiendeler og pynteting vil bli fjernet før overtagelse.

Det medfølger båtplass i Bellandstrand, ca 1-2 km fra hytten.

Mottatte tegninger fra kommune viser også frittstående carport på ca. 18 kvm. Den ble aldri oppført og byggetillatelse er utgått.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Gjelder velforening; utg. renseanlegg og felles vei. Brøyting kommer i tillegg. Vedlikehold båtplass.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/21/219:
11.10.2021 - Dokumentnr: 1264538 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:78

25.09.2023 - Dokumentnr: 1041462 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

04.12.2012 - Dokumentnr: 1030160 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4225 Gnr:21 Bnr:10

01.01.2020 - Dokumentnr: 392495 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1032 Gnr:21 Bnr:219

04.12.2012 - Dokumentnr: 1030216 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:10
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:78
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:107
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:114
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:115
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:116
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:117
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:212
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:233
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:235
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:236
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:237
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:238
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:239
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:240
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:241
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:242
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:243
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:251
Gjelder denne registerenheten med flere

19.03.2015 - Dokumentnr: 249338 - Bestemmelse om båtplass
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:10
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:78
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:107
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:114
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:115
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:116
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:117
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:212
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:233
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:235
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:236
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:237
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:238
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:239
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:240
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:241
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:242
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:243
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:251
Gjelder denne registerenheten med flere

12.05.2015 - Dokumentnr: 414674 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:10
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:78
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:107
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:114
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:115
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:116
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:117
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:212
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:233
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:235
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:236
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:237
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:238
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:239
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:240
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:241
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:242
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:243
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:21 Bnr:251
Gjelder denne registerenheten med flere

Info kommunale avgifter

Gjelder for hytterenovasjon og slamtømming utført i 2022.

Byggemåte

Bygningen har saltak. Taktekkingen er av pappshingel. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Hytta har bjelkelag av tre mot det fri med plater på undersiden.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har kommentert følgende:

Spørsmål 11: Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja. Spesifiser hvilken type: Brønn.

Spørsmål 18: Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja. Beskriv feilen eller endringen: Satt inn vedovn i november 2022.

Spørsmål 28: Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? Ja. Beskriv nærmere hvilke forhold: Tinglyst veirett over eiendom.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.4 450)
Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 3 350 000,-) (Kr.49 000)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.80 835)
Produktnr: 0D660EB9-AB32-4000-A79C-77314CAC6AE4 Kategori: