Arendal

Frydentoppveien 8

Prisantydning
5 500 000 kr
Omkostninger
153 970 kr
Totalpris
5 653 970 kr
Formuesverdi
745 766 kr
Formuesverdi sekundær
2 684 756 kr
Byggeår
1914
P-rom
151 ㎡
Bruksareal
177 ㎡
Tomteareal
1 340 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Spennende, sentrumsnær bolig med stor tomt. Anneks, redskapsbu samt garasje. Meget solrikt beliggende

Om eiendommen

Innhold

Enebolig:
1 etg.: Gang/entrè, toalettrom, kjøkken, gang, matbod, spisestue samt 2 stuer
2 etg.: Loftsgang, toalettrom, 3 soverom, bad samt alkove.
Kjeller med 2 kjellerrom.

Anneks:
1 etg.: Stue/kjøkken og bad
2 etg.: Gang og 2 soverom

Redskapsbu i hagen

Primærrom: 151 kvm, Bruksareal: 177 kvm Sekundærrom: 26 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 23m² - 1. etg. 81m² - Loftsetasje 73m².
P-rom 1.etg inkl: Gang, hall m/trapp, kjøkken, toalettrom og 3 stuer.
P-rom loftsetasje inkl: Alkove (ikke lysforhold), 3 soverom, gang, bad og toalettrom.
S-rom inkl.: 3 boder.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Tegninger fra 1934. Kjøkken inntegnet i loftsetasje, bruken på befaringsdagen med bad og soverom som ikke fremkommer av bygningstegninger. 1. etasje er som planløsning fremlagt fra 1934.

Det er ikke rømningsvinduer fra loftsetasje eller rømningsstige. Alkove med lite vindu, ikke lysforhold.

Garasje:
Bra: 25m² - P-rom: 0m² - S-rom: 25m²
S-rom inkl.: Garasje.

Anneks:
Bra: 51m² - P-rom: 51m² - S-rom: 0m²
P-rom 1.etg inkl.: Stue/kjøkken og bad.
P-rom loftsetasje inkl.: 2 soverom og gang.

Bod:
Bra: 19m² - P-rom: 0m² - S-rom: 19m²
S-rom inkl.: Bod.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. 1. etasje der kjøkken er utvidet ut i bod, ikke omsøkt. Loftsetasje med bruken som soverom er ikke omsøkt. Lav takhøyde, ikke rømningsvinduer fra loftsetasje.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Elektriks, ved og varmepumpe
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, kjør til Jernbanestasjonen og ta 3 avkjørsel i rundkjøring og inn på Jens Gjerløws vei. Ta så første vei til høyre, opp Rødmollsbakken. Ta til høyre i veikryss. Boligen ligger som første bolig på høyre side.
Velkommen til Frydentoppveien 8!

Parkering

Parkering på egen grunn samt i garasje

Beliggenhet

Eiendommen ligger i veletablert boligområde med gangavstand til sentrum. Snarvei ned ved Barbu kirke, Hulveien og strandpromenaden fra Barbu - inn Langbryggen med alt byens fasiliteter og service tilbud. Nærhet til Birkenlund barne- og ungdomsskole, barnehager. Nærbutikker både i Barbu, Birkenlund og Nyli. Fantastiske turområder med lysløype inn fra Ribbervann.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Enebolig:
Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Kjøkken som er inntegnet på opprinneliger tegninger for 2. etasje er i dag innredet til bad. I 1.etg. er det innredet toalettrom under trapp, dette er ikke inntegnet på plantegning fra 1934.
Det foreligger igangsettingstillatelse datert 28.11.2019. Igangsettingstillatelsen gjelder oppføring av tilbygg, hagemur og bod/drivhus/lysthus.

Anneks:
Det foreligger ikke opprinnelige byggetegninger/godkjenning for anneks, annekset er kun skissert på tegning datert 1912. Annekset er innredet, men det foreligger kun godkjente og byggemeldte tegninger for tilbygg (bad) til anneks datert 29.12.2016.

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og eventuelt omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Det er installert vannmåler

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Det foreligger planer under arbeid:
Fløybanen i Arendal sentrum - Arendal kommune. Planid: 42032023-8. Formålet med detaljreguleringsplanen er å videreutvikle Arendal sentrum og Fløybyen med typiske sentrumsformål som boliger, kontor, bevertning og tjenesteyting, inkludert parkeringsløsninger. Planforslaget vil avklare utfordringer ved prosjektet, sikre areal og danne grunnlag for videre prosjektering og gjennomføring

Adgang for utleie

Frittliggende anneks i hagen. Det foreligger ikke opprinnelige byggetegninger/godkjenning for anneks, annekset er kun skissert på tegning datert 1912. Annekset er innredet, men det foreligger kun godkjente og byggemeldte tegninger for tilbygg (bad) til anneks datert 29.12.2016.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/507/391:
15.06.1912 - Dokumentnr: 900223 - Bestemmelse om bebyggelse
Eiendommen kan ikke bebygges ytterligere uten samtykke fra
Departementet


29.06.1912 - Dokumentnr: 900063 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:507 Bnr:372


01.01.2020 - Dokumentnr: 1414189 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:507 Bnr:391


Info energiklasse

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Økonomi

Omkostninger kjøper

5 500 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,-))
153 970,- (Omkostninger totalt)
5 653 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Eiendommen består av enebolig, innredet anneks samt stor redskapsbu i hagen.
Boligen går over to plan og inneholder:
1 etg.: Gang/entrè med belegg på gulv, malte flater på vegg. Trapp opp til 2 etasje. Toalettrom under trapp fliser på gulv, malte flater på vegg. Wc og vask. Kjøkken med belegg på gulv, malte flater på vegg. Gang med belegg på gulv, malte flater på vegg. Dør ut. Matbod med med malt gulv, malte flater på vegg. Hyller. Spisestue med tregulv, malte flater på vegg. 2 stuer med tregulv, malte flater på vegg. Fra den mitterste stuen er det 2 fløyet dør ut til overbygd veranda. Her er også montert kombi ved/parafinovn. Stue II har åpen peis.
2 etg.: Loftsgang med malt tregulv, malte flater på vegg. Luke til loft. Toalettrom med med wc og vask. 3 soverom med tregulv/laminat, malte flater på vegg. Etasjeovn på det ene soverommet. Flislagt bad med wc, vask og dusj. Opplegg for vaskemakin. Bad oppgradert/modernisert i 2021 i følge selger/fullmektig. Alkove med tregulv, malte flater på vegg.
Kjeller med 2 kjellerrom. VVbereder. Luke til krypkjeller.

Anneks:
1 etg.: Stue/kjøkken med tregulv, panel/fliser på vegg. Opplegg for vaskemaskin. Trapp opp fra stuedel til 2 etasje. Flislagt bad med wc, vask og dusj. VK. Vannmåler.
2 etg.: Gang med malt tregulv, malte flater på vegg. Soverom malte tregulv/belegg på gulv, malte flater på vegg.
Egen strømmåler utvendig på anneks i egen kasse for annekset.


Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 12.09.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1914. Takkonstruksjon med manglende lufting, synlig aktivitet av borrebille/husbukk, fuktmerker. Stående bordkledning med større råteskader, ved stikktagning går kniven inn i konstruksjonen og bakenforliggende råteskader er påregnelig. Vinduer og dører der utbyttinger, større vedlikehold utfra tilstand anbefales. Manglende rekkverk, store åpninger i rekkverk på støttemurer, trapper. Rom under terreng, krypkjeller under terreng med fuktproblematikk som må sees i sammenheng med manglende fuktsikring, drenering, tildekking av grunn. Innvendig overflater med varierende grad av slitasje og skader, fuktskader i himling rundt pipe loftsetasje Skjevheter i etasjeskille utover standardens krav til godkjente
måleavvik ble registrert. Eldre mursteinspipe tildekket, riss i pipe, anbefales gjennomgang av pipeløp pga. alder på mursteinspipen. Vannrør med plast rør i rør der anleggelse i rørskap med avløp til sluk anbefales. Forbedring av ventilering i rom med bruksbelasning anbefales. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 - Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Taktekking
Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Ved stikktagninger ble det registrert større råteskader i bakkant av boligen der kniven gikk inn i konstruksjonen og råte i bakenforliggende konstruksjoner er påregnelig. Videre stedvis råteskader i kledning rundt bolig.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Konstruksjonene har skjevheter. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Borrebille, husbukk aktivitet/skader som relateres til høy relativ luftfuktighet på loftet. Underdimensjonert takkonstruksjon utfra dagens krav, skjevheter er påregnelig.
Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Konstruksjonene har skjevheter. Det er ikke montert rekkverk.
Utvendig > Utvendige trapper
Betongtrapp har mindre sprekker/skader Det er ikke montert rekkverk. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Borrebille angrep i etasjeskille mot rom under terreng, krypkjeller som må sees i sammenheng med høy relativ luftfuktighet i rommet.
Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Synlig borrebille aktivetet som relateres til høy relativ luftfuktighet mot etasjeskille.
Innvendig > Krypkjeller
Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Fordelerskap mangler avløp til rom med sluk. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Plast rør i rør vann med fordelere anlagt i himling. Anbefales anlagt i rørskap med drenering til sluk eller annen type vannstoppfunksjon. Eldre kobberrør videre synlig i boligen.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Ingen ventilering utover åpning av vindu. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Mangler på brannslukningsapparat, røykvarslere.
Tomteforhold > Drenering
Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
Tomteforhold > Terrengforhold
Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale fohold for vann inn mot muren.
Tomteforhold > Oljetank
Det er ikke påvist tilfredsstillende lekkasjesikring på oljetank som er i bruk. Det foreligger krav om sanering av oljetank.
TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Fuktskade i himling loftsetasje ved pipe. Videre grad av renovering må vurderes individuelt og etter den enkeltes referanse.
Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.
Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Nedsenket dusjnisje, ikke 1:100 lokalt (bruksvann). Videre fallforhold mot sluk.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Ikke synlig slukmembran klemt til klemring og ukjent tilstand da ingen dokumentasjon er fremlagt på utførelse.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Tekniske installasjoner > Varmesentral
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Ukjent tilstand og gjennomgang av anlegget anbefales.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med automatsikringer. Salg via fullmektig og spørsmål til eier er ikke fylt ut.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/stekeovn/koketopp i hovedhus og anneks, oppvaskmaskin i hovedhus og anneks samt en eldre vaskemaskin i hovedhusets 2.etg

Diverse

Før avtale om salg inngås, skal endelig anbefalt bud forelegges vergeenheten hos Statsforvalteren for godkjenning. Budaksept vil derfor aksepteres med forbehold om Statsforvalterens samtykke.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges av oppnevnt verge. Vergen har ikke bebodd eiendommen, og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet, utover det som her fremgår av prospekt, rapport og offentlige opplysninger. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligen er rengjort før visning, og vil ikke bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0275. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/507/391:
15.06.1912 - Dokumentnr: 900223 - Bestemmelse om bebyggelse
Eiendommen kan ikke bebygges ytterligere uten samtykke fra
Departementet


29.06.1912 - Dokumentnr: 900063 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:507 Bnr:372


01.01.2020 - Dokumentnr: 1414189 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:507 Bnr:391


Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen selges av oppnevnt verge, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.
Vergen har ikke bebodd eiendommen, og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet. Tilstandsrapport foreligger.

Vilkår og betingelser

Dødbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Oppgjør (Kr.9 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 5 500 000,-) (Kr.82 500)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse (Kr.9 900)
Totalt kr. (Kr.117 785)
Produktnr: EF6B2FFF-E84A-4E2F-9B97-A61487DFBD26