Lund Torv / Rundingen

Frydenlundsveien 23

Felleskostnader
1 631 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1972
Internt bruksareal (BRA‑i)
60 ㎡
Bruksareal
67 ㎡
Tomteareal
510 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Trivelig 3-roms selveier med supersentral og populær beliggenhet nær Lund Torv

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten ligger i 3. etasje og inneholder:
Gang, stue, halvåpen kjøkkenløsning, 2 soverom, bod/garderobe, dusjbad/wc.
Bod i kjeller.

Oppvarming

Elektrisk.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kartbeskrivelse på finn.no.

Parkering

Gateparkering etter områdets gjeldende parkeringsbestemmelser.

Beliggenhet

Eiendommen har en sentral og kjent beliggenhet på Lund, på hjørnet Østerveien/Kongsgård Allé. Bygget ligger langs den sentrale og populære akse mellom sentrum og UIA. Umiddelbar nærhet til buss, Spar-butikk på "Rundingen" samt øvrige fasiliteter i nærområdet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 16.03.1973. Ferdigattesten gjelder Frydenlundsveien 23 - Leiegård. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger godkjenning for oppføring av boligblokk, datert 29.02.1972.
Det foreligger godkjenning for veranda med vilkår, datert 12.07.1993.
Det foreligger ferdigattest for bruksendring av loftsleiligheter, datert 05.10.2015.
Det foreligger ferdigattest for bruksendring av 3. etasje, datert 07.08.2023. Inngangsparti for 2 tidligere godkjente hybelleiligheter (seksjon 5 og 6) er endret. Bruk av bod-areal og kott (tilhørende seksjon 5) er endret. Bodene er benyttet til utvidelse av eksisterende kjøkken og bad i en av hybelleilighetene (seksjon 5).
Det foreligger foreløpig tilbakemelding på søknad om bruksendring av kjeller, samt vedtak om uavhengig kontroll, datert 29.04.2020.

Det er påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggtekniske forskrift da brannskille slik som etasjeskille, vegger og dører er antatt å ikke tilfredsstille dagens krav til brannmotstand.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bebyggelse og anlegg, og er en del av kommuneplanens arealdel 2024 - 2035.
Eiendommen ligger i hensynssone for ras- og skredfare og i område #2 for hensyn bevaring bygning og annet kulturmiljø.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter. Ifølge vedtektene er kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med kortidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Seksjonseier skal informere styret i forkant av utleien om når, hvem som leier og hvor lenge de skal leie.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
24.07.1972 - Dokumentnr: 6591 - Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Overført fra: Knr:4204 Gnr:152 Bnr:215. Gjelder denne registerenheten med flere.

24.07.1972 - Dokumentnr: 6592 - Erklæring/avtale. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold. Overført fra: Knr:4204 Gnr:152 Bnr:215. Gjelder denne registerenheten med flere.

05.04.1973 - Dokumentnr: 3355 - Seksjonering. Opprettet seksjoner: Snr: 6. Formål: Bolig. Sameiebrøk: 1321/10000. Eiendommen er oppdelt i 006 seksjoner.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen rettigheter registrert.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 64 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 77 450,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Leiligheten har følgende standard:

Gulv: Parkett i stue, kjøkken, gang og 1 soverom, fliser på badet, laminat i bod og 1 soverom.
Vegger: Våtromsplater på badet. Forøvrig malte flater.
Himlinger: Malte tak m/ downlights.

Kjøkken: Hvit skapinnredning med integrert komfyr m/ keramisk topp. Avtrekksvifte. Kjøl/frys og oppvaskmaskin medfølger.

Bad: Badet har wc, dusjkabinett og servant m/ underskuff. Opplegg vaskemaskin og tørketrommel.

Skyvedørsgarderobe på soverommet.

Get kabel-TV. Det er nylig lagt inn fiber (kr 469/mnd) - kostnad inkludert i fellesutgiftene.

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Agder Bygg & Takst AS v/Odd-Einar Grefstad den 25.03.2024 (seksjonen - innvendig) og 18.03.2024 (utvendig), og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

Fra rapport om seksjon (innvendig):
TG3:
Våtrom > Etasje > Bad/vaskerom > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG2:
Utvendig > Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Merking av brannmotstand er malt over.

Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Høy slitasje på flere dører.

Kjøkken > Etasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Kjøkken > Etasje > Stue/kjøkken > Avtrekk: Kjøkkenet har ventilator med omluft (kullfilter).

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Alder tilsier at en utvidet kontroll er anbefalt.

Fra rapport utvendig:
TG3:
Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Taktekking er stedvis mangelfull og stedvis utett.

Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Takrenner/nedløp har store lekkasjer.

Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig

TG2:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Takkonstruksjon er stedvis våt etter lekkasjer i taktekking. Dette kan føre til råteskader dersom taktekking ikke utbedres. Nærmere undersøkelser er anbefalt og taktekking må utbedres.

Utvendig > Dører: Døren er av eldre dato og viser tegn til noe slitasje. enkelte glass er sprekt.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Deler av betonggulv i kjeller er sprukket og presset opp.

Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Alder tilsier at en utvidet el-kontroll er anbefalt.

Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.

Tomteforhold > Terrengforhold: Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøl/frys og oppvaskmaskin.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddet og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Seksjonering tinglyst 05.04.73 (dagboknr 3355) viser at eiendommen er oppdelt i 6 seksjoner og sameiebrøk er 1321/10000. Selve seksjoneringsdokumentet er ikke mottatt fra Kartverket da dette sannsynligvis er arkivert feil i sin tid.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring iht. vilkår.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
24.07.1972 - Dokumentnr: 6591 - Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Overført fra: Knr:4204 Gnr:152 Bnr:215. Gjelder denne registerenheten med flere.

24.07.1972 - Dokumentnr: 6592 - Erklæring/avtale. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold. Overført fra: Knr:4204 Gnr:152 Bnr:215. Gjelder denne registerenheten med flere.

05.04.1973 - Dokumentnr: 3355 - Seksjonering. Opprettet seksjoner: Snr: 6. Formål: Bolig. Sameiebrøk: 1321/10000. Eiendommen er oppdelt i 006 seksjoner.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen rettigheter registrert.

Info kommunale avgifter

Beløpet inkluderer eiendomsskatt kr. 3 023,-, feie- og tilsynsavgift kr. 413,- og gebyr for vann- og avløp.

Byggemåte

Vinduer i PVC med 2-lags glass fra 2021/22. Ytterdør i tre med enkle glass.
 
For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene hovedsakelig begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold anses å være del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se vedlegg til egenerklæringsskjema vedlagt i salgsoppgave:

Elektrisk:
EK Elektro monterte dørklokke høsten 23. EK Elektro monterte brannvarslingssystem 2022 mener jeg det var. På dette og evt. alt annet arbeid som er utført elektrisk så er dette utført av EK Elektro, men samsvarserklæringer ligger i mine regnskap og ikke hentet ut for den enkelte leilighet. Intet er utført av ufaglært så vidt meg bekjent og i mitt eierskap.

Rør:
Egeland Rør byttet felles varmtvannsbereder i kjelleren, tipper dette var i 2020 ca. De har også byttet/vedlikeholdt alt som måtte være opp gjennom årene.

Tak:
Taktekking må anses moden for utskiftning inkludert takrenner og nedløp. Tilbud på dette ligger vedlagt. Spesielt takrenne oppleves dårlig og det er hull mm. i dem.

Maling:
Gården ble/blir malt våren 24 av Malermester Knutson. Maler Oddbjørn Halvorsen har nylig sprøytemalt/malt i kjeller. Maling på blikkplater kan være utfordrende og medføre vedlikehold med tiden, som normalt.

Byggmester: På seksjon 2 så sviktet bæring på veranda, våren 23 var vel det. Bygget ny. Byggmester Oddleif Henriksen. De stod også ansvarlig ved forbedring brannskille i 3. etasje ved søknad om bruksendring av noen rom det. Vinduene ble byttet av annet firma som jeg ikke husker navn på.

Fukt/Vann: Det er ikke drenert nyere tid. Jeg se at det er litt sprekker i betonggulv kjeller som kan tyde på at vann kommer opp unnenfra.

Vi har hovedsakelig hatt følgende utfordringer med fukt og vann:
1. Vann i kjeller august 2022 når hele Lund stod under vann etter ekstrem nedbør. Da hadde vi ca. 10 vm på det meste. Derfor er det også fuktskjolder på tapet mm. i kjeller.
2. Fukt/vannsig i kjeller via kjellerdør mot bakside. Det er en sluk i bunnen av trappen som kan gå tett. Denne ledes ikke til noe kommunalt nett, men er i praksis visstnok et hull som ledes i grunnen. Røre kan gå tett. Etter jeg bygget ny veranda i 1. etasje over kjellerinngang så la vi på blikkplater som nå leder vann bort, så har ikke dette vært noen utfordring høsten 23-24, men det før likevel følges godt med.

Henviser ellers til vedlagte tilstandsrapport på felles bygningsdeler. Vedlikehold må påregnes med årene, men mest kritisk er tak.
Solgt
Produktnummer: 5885DDA8-6955-4CA6-8A53-19B43FB84400