Lund

Frydenlundsveien 20D

Felleskostnader
5 151 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1957
P-rom
62 ㎡
Bruksareal
73 ㎡
Tomteareal
3 576 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Sjarmerende 3-roms med innglasset balkong. Gode solforhold og et flott bad. Leiligheten ligger i byggets 2.etg.

Om eiendommen

Standard

Sørmegleren ved Kristian Lossius har gleden av å ønske deg velkommen til Frydenlundsveien 20 D!
En sjarmerende 3-roms leilighet med lyse overflater, gode solforhold og et flott bad.

Leiligheten ligger i byggets 2.etasje helt på enden, og har følgende planløsning:

Gang med laminatgulv, malte tapetflater på murvegger i rommet og hvitmalt betonghimling. Inngang til de fleste rom herfra og utgang felles trappeløp som eneste leilighet i den etasjen.

Lys stue med god plass til både sofagruppe og spisebord. Utgang til innglasset balkong. Vedovn i hjørne.
Kjøkken oppgradert i 2020 med originale overskap. Vindu mot Kongsgård allé med god lysflate. Hvitevarer som kjøleskap, komfyr, og oppvaskmaskin medfølger salget.

Flislagt bad med grå fliser gulv og hvite vegger. Badet har dusjkabinett, servant med underskuffer og vegghengt toalett. Opplegg til vaskemaskin.

Videre har leiligheten to god soverom med plass til seng og klesskap.

Det er 1 loftsbod og 2 boder i kjelder henholdsvis 6,7 og 2,5 kvm.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 62 kvm, Bruksareal: 73 kvm Sekundærrom: 11 kvm.
P-rom inkl: Gang, stue, soverom, soverom 2, bad, kjøkken.
S-rom inkl.: Innglasset balkong.

Innglasset balkong er medtatt i samlet arealmåling. Vegg mellom stue/innglasset balkong, er lagt inn i areal for balkongen.

Romarealer oppgitt i nettomål: Gang: 4,9 m2, stue: 21 m2, innglasset balkong: 11 m2, soverom 1: 10,3 m2, soverom 2: 9 m2, bad: 3 m2, kjøkken: 10,5 m2.

Tilleggsarealer: Loftsbod: 2,5 m2, kjellerbod 1: 6,7 m2, kjellerbod 2: 2,5 m2.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1957 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Ved og elektrisk til oppvarming. Peisovn er montert i stua, brannplate på gulv er iht. krav. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Styret er ikke kjent med spesielle vedlikeholdsbehov som vil være aktuelle de kommende årene. Erfaringen gjennom de siste årene viser likevel at dette er vanskelig å forutsi med sikkerhet. Det er uansett en kjensgjerning at det er utført omfattende vedlikehold og oppgraderingav bygningsmassen de siste årene, noe som har redusert sannsynligheten for uforutsette vedlikeholdsoppgaver betydelig.

Bruk av vaskeriet i kjelleren må reserveres på forhånd, og de oppsatte vasketider skal overholdes.

Det betales inn 240 kroner per år over husleien (20 kroner per måned), til dugnadsfondet. Beløpet utbetales i sin helhet til andelseiere som møter opp og deltar på dugnaden. Det kan i særskilte tilfeller også avtales godtgjørelse for annet utført arbeid.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Arild Grundetjern den 22.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Rapporten omhandler kun leiligheten innvendig. Leiligheten er i bra stand, vanlig vedlikehold bør beregnes. Følgende hovedtrekk kan nevnes:
Inngangsdør er i bra stand, døra er stemplet B 30 (branndør). Balkongdør og vinduer av PVC er fra 2012 og er i bra stand. Bad ble oppusset i 2014. Det er ikke etablert fall til gulvsluket, rommet fungerer med dette avviket. Kjøkkeninnredningen er av blandet årgang. Overskapene er fra byggetid, og benkeskapene er fra 2020, komfyr med keramisk platetopp. Lekkasjevarsler er montert i kjøkkenbenken. Gulvhøyder ble kontrollert med laser i 3 rom,
ingen nevneverdige avvik ble registrert. Elektriks anlegg er av eldre årgang, vanlig vedlikehold bør beregnes. Sikringsskap med automatsikringer. Røropplegget er av eldre årgang, vanlig vedlikehold bør beregnes. Innvendig stoppekran er montert i kjøkkenbenken. V. v.-bereder er fra 2019 og er på 116 liter. Ved og elektrisk til oppvarming. Peisovn er montert i stua, brannplate på gulv er iht. krav. Innglasset balkong er medtatt i samlet arealmåling. Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet."

Følgende avvik har fått TG2:
Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad. Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
Våtrom > Ventilasjon > Bad. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken. Kjøkkenet har ventilator med omluft (kullfilter).
Tekniske installasjoner > Vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Sikringsskap med automatsikringer, hovedsikringer på 25 A. Kursoversikt ligger oppbevart i sikringsskapet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

- Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, kun av faglært. Lund VVS. Ny varmtvannsbereder og elektrisk lekkasjestopper installert 2019 i forbindelse med oppgradering av kjøkken. Borettslaget har oppgradert avløpsrør og soilrør i hele komplekset i 2021, utført av Proline AS.

- Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
Ja. Skorsteiner er oppgradert i hele komplekset i 2021, utført av Pipefiks i regi av borettslaget.

- Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
Ja. Det er observert sølvkre på badet 3 ganger i en periode på 4 år. Ikke observert siste 12 måneder.

- Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært. On Elektro AS. Feilsøking av jordfeil, funnet og utbedret. 2019.

- Er det foretatt radonmåling?
Ja. Det er tidligere utført radon måling i regi av borettslaget. Usikker på årstall.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart på høyre side i Finn-annonsen.

Beliggenhet

Lund er et av Kristiansands mest populære boområder med sine gode friluftsmuligheter og nærhet til Kristiansand sentrum. Det er også i denne bydelen eller i dens nærhet at en finner UiA og Mediahøyskolen på Gimlekollen. Mulighetene er også mange når det kommer til friluftsliv og fritid. I dette området finner man turområdet Jegersberg med lysløyper og badevann. I andre enden av Lund ligger Bertesbukta med småbåthavn og badeplass. Her ligger også Sør Arena.

Tomt

Areal: 3 576 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Gateparkering etter områdets gjeldende parkeringsregler.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på boligblokk datert 09.05.1959 samt på utvidelse og innglassering av balkonger datert 05.10.2015. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål og tilhører reguleringsplan nr. 1258 "Detaljregulering Agder alle 4 m.fl.", datert 24.10.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 391. Tinglyst: 25.02.1955. Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
Dagboknr.: 11871. Tinglyst: 06.06.2006. Bestemmelse iflg. skjøte. Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt. 

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets andelseiere, og dernest medlemmer i boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten er forhåndsutlyst.

Husdyrhold

Husdyr som hund og katt skal ikke anskaffes uten at styret har vært forespurt, samtidig som det er innhentet tillatelse fra nærliggende naboer som kan bli berørt av husdyrholdet. Tillatelse om husdyrhold gis under forutsetning av at dette ikke er til sjenanse for andre beboere. Dersom det kommer klager på husdyrholdet vil dette medføre at tillatelse trekkes tilbake.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Sørlandet Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 790 000,- (Prisantydning) 398 443,- (Andel av fellesgjeld) 3 188 443,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 7 768,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett) 16 628,- (Omkostninger totalt) 3 205 071,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Medlemsskap i Sørlandet Boligbyggelag kr 750,- faktureres direkte fra Sørlandet Boligbyggelag (kr 500,- i andelskapital og kr 250,- i årskontigent). Priser fra 01.01.2023.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter betales gjennom felleskostnader.

Eiendomsskatt

Inkludert i felleskostnader.

Felleskostnader

Kr. 5 151,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Avdrag (kr. 1069,-) og renter (kr. 1603,-) på felleslån, Telia TV/bredbånd (kr.399,-), dugnad (kr. 20,-) og driftskostnader (kr. 2060,-). Innenfor driftskostnader ligger kommunale avgifter, eiendomsskatt, renovasjon, forsikring på bygg, vaktmestertjenester, strøm i fellesareal, renhold av fellesareal, vedlikehold/serviceavtaler, styrehonorar, forretningsførsel m.m.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 398 443 pr. 11.05.23
Andel fellesformue kr. 38 786 pr. 11.05.23

Lånevilkår fellesgjeld

Lånenummer: 63208281323, Nordea
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 11.05.2023: 4.9% pa.
Antall terminer til innfrielse: 75
Saldo per 11.05.2023: 17 531 504
Andel av saldo: 398 443
Første termin/første avdrag: 25.03.2021 (siste termin 25.12.2041)

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 539 610,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 942 595,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Frydenlundsveien 20D, Andelsnr. 25 Orgnr. 953265443 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: kjøleskap, komfyr, og oppvaskmaskin.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 89 59 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-23-0209

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-23-0209. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kristian Lossius, tlf. 90 89 59 07

Vederlag

Eierskifteforsikring (Kr.8 003) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.10 900) Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480) Provisjon (Kr.58 890) Tilrettelegging (Kr.15 500) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 215) Totalt kr. (Kr.106 838)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3071410