Lindesnes - Frøysland, Øvrebyen, Buøya

Frøyslandsveien 16

Kommunale avgifter
14 263 kr / år
Byggeår
1988
P-rom
205 ㎡
Bruksareal
246 ㎡
Tomteareal
518 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Romslig enebolig m/garasje og stor hage | Nærhet til skole og bhg | Gåavstand til sentrum|

Om eiendommen

Innhold

Sørmegleren har gleden av å presentere Frøyslandsveien 16. En romslig enebebolig over 3 plan med stor hage.
Underetasjen har bla egen inngang og har i perioder vært brukt til utleie.
Garasje og parkering i oppkjørsel.
Flere uteplasser og gode solforhold.
Hagen er av god størrelse og innbyr tilaktivitet. Tomten grenser bla til friareal på to sider og oppleves som usjenert.

Eiendommen har en fin plassering med nærhet til Frøysland skole og barnehager. Kort vei til sentrum via gang og sykkelsti like i nærheten av boligen.

Inneholder:
Hovedetg: Inngangsparti, kjøkken, bad, stue, vaskerom, to soverom.
Her er det montert vedovn samt varmepumpe for oppvarming.
Fra inngangspartiet har direkte tilgang til vaskerom og garasje.

Loftsetasje: Badstu, stue, soverom.
Denne etasjen har flere muligheter til bruk og er bla innredet med loftsstue og soverom.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger godkjente tegninger på denne delen, da den antageligvis ble ferdigstilt etter at ferdigattesten ble utstedt.

Kjellerdel: To soverom, trapperom, stue,  to boder som selger selv har innredet som kjøkken og vaskerom.
Dette er en romslig kjeller med god takhøyde.
Eier har i perioder leid ut denne etasjen.
Det er noe avvik fra godkjente tegninger ift dagens bruk.
På godkjente tegninger fremstår stuen som hobbyrom, dette er i bruk som kjellerstue.
Det største rommet som i tegninger står benevnt som "ikke utsprengt" er i dag omgjort og i bruk som kjøkken.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 205 kvm, Bruksareal: 246 kvm Sekundærrom: 41 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 92  m²  - 1. etg. 133 m²  - 2. etg. 21  m².
P-rom inkl: Kjeller: Kjellerstue, kjøkken, trapperom, soverom, soverom 2, bad og gang. 1. etg.: Vindfang, vaskerom, trapperom, stue/kjøkken, soverom, soverom 2, bad og gang.  2. etg.: Trapperom, loftsstue og soverom.
S-rom inkl.:  Garasje, 31 kvm og bod 10 kvm.

Lovlighet/takstmannens kommentar:
"Plantegning for 1. etasje stemmer med dagens bruk.
I kjeller er hobbyrom i bruk som kjellerstue. Det største rommet som står benevnt som ikke utsprengt, er i bruk som kjøkken.
Det andre rommet som er benevnt som ikke utsprengt er i bruk som bod. Boden på tegningen er i bruk som soverom. Det
foreligger ikke plantegninger for loftet. Loftet er innredet med loftstue, soverom og en badstue. Dette er ikke søkt/meldt fra
om til kommunen.
Det er ikke etablert vindu i kjøkkenet i underetasjen. Rom for varig opphold er definert som: stue og tilsvarende rom,
kjøkken og soverom. Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. Mengden dagslys i rommet
bestemmes vanligvis av følgende faktorer: vinduenes areal og plassering, skjerming fra terrenget, skjerming fra andre
byggverk, rommets høyde og dybde, samt refleksjonsegenskapene til de ulike overflatene i rommet."
Bad, vaskerom, boder osv. ikke rom for varig opphold og har ikke de samme kravene.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1988 i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Oppvarming via vedovn, varmepumpe og varmekabler.
Varmekabler på bad og i stue/hall. Varmekabler i entre er defekte.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Fibernett til huset.

Huset er tilrettelagt for funksjonshemmede med bla større døråpninger og ingen dørsviller.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Alfred Møll den 14.09.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - 2 Gå til side
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en
lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er registrert høydeforskjell på soverommet i
kjelleretasjen som på plantegningen er godkjent
som bod. Det er en synlig sluk i garderobeskapet i
forbindelse med varmtvannsberederen.
Høydeforskjellen i rommet er nok etablert som fall til
sluken.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrom > Generell > Vaskerom Gå til side
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Boligen har været tilrettelagt rullestolbruker. Derfor
er det ikke etablert oppkant ved døren ut til
vindfanget. Det er ikke etablert oppkant med
membran på veggene. Naturlig ventilering av
vaskerommet.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Taktekking Gå til side
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på undertak.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på taktekkingen.
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

Utvendig > Nedløp og beslag Gå til side
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side
Det er avvik:
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i betongen
ved inngangspartiet, dette medfører begrenset lufting
av konstruksjonen. Enkelte kledningsbord er værslitte
og trenger vedlikehold. Det er tidligere hull i
kledningen som er fuget, det anbefales å gjøre
utbedringer rundt hullet
Kostnadsestimat: Under 10 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen.
Det har vært lekkasje rundt pipen, dette er nå
utbedret ifølge eier. Takkonstruksjonen er kun
kontrollert på kaldtloftet i forbindelse med garasjen.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Utvendig > Vinduer Gå til side
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
åpne/lukke.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i
trevirket.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Dører Gå til side
Det er avvik:
Ytterdører har behov for normalt vedlikehold.
Vindusglassene i dørene har oppnådd en alder at det
er fare for at glass kan punktere.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger
Gå til side
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.
Rekkverket på terrassen i forbindelse med stuen
trenger vedlikehold, spesielt topprekken. Rekkverket
er enkelte plasser litt løst.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Utvendig > Utvendige trapper Gå til side
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Det er avvik:
Det er ikke etablert håndløper i forbindelse med
trappene.

Innvendig > Overflater Gå til side
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Radon Gå til side
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er helle r
ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted Gå til side
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
mm fra sotluke/feieluke.
Innvendig > Rom Under Terreng Gå til side
Det er konstantert brudd på dampsperre mot kald
sone.
Innvendig > Innvendige trapper Gå til side
Det er avvik:
Det er knirk i trapp.

Innvendig > Innvendige dører Gå til side
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak
på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Gå til side
Det er avvik:
Det er utettheter mellom veggflis og belegg.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Overflater Gulv > Bad Gå til side
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
enn 25 mm.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Gå til side
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på membranløsningen.
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad Gå til side
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å
synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Gå til side
Tapetskjøter er ikke tette
Det er utettheter rundt avløpsrøret under vasken.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad Gå til side
Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker.
Våtrom > Ventilasjon > Bad Gå til side
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks.
spalte/ventil ved dør.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Gå til side
Det er avvik:
Benkeplaten er løs.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på innvendige vannledninger.
Det er irr på rør.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør Gå til side
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på innvendige avløpsledninger.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon Gå til side
Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning av kjelleretasjen.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Gå til side
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Det er avvik:
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Gå til side
Det elektriske anlegget er fra byggetiden og har
automatsikringer.
Kostnadsestimat: Under 10 000
Tomteforhold > Drenering Gå til side
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
er overskredet.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter - 2 Gå til side
Det er avvik:
Leca blokkene er ikke pusset utvendig. Det må ved
deler av ringmuren til garasjen fylles på med
steinmasse slik at det ikke renner ut masse under
garasjen.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000
Tomteforhold > Terrengforhold Gå til side
Det er avvik:
Det er ikke tilstrekkelig fall på terrenget bort fra
bygningen.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Gå til side
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på utvendige avløpsledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på utvendige vannledninger.
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja
2.1 Hvordan ble arbeidet utført?
Faglært
2.2 Eier er faglært rørlegger.
Nytt toalett, badekar, dusj, møbleinnredning.
Fornyet vegg, tak, nye flis og gulv.
3. Har det lekket vann utebfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt eller utettheter?
Ja
3.1 Pipe kan lekke litt.
Blikkenslager er bestilt og arbeid skal gjøres før salg.
8. Har det vært feil på det elektriske anlegget?
ja
8.1 Beskriv feilen og omfanget:
Feil med gulvvarme i gangen.
Fagfolk undersøkt problem men fant ingen løsning/feil. Varmekableri vindfang er defekt.
23- Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse, ferdigattest eller andre godkjenninger?
nei
23.1: Bod i kjeller brukes som kjøkken og bod.
24. Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet rom til boligrom?
24.2: Bod har blitt gjort til kjøkken og spiserom.
24.4. Hvis utført av faglærte, hvilke firma utførte jobben?
Utført av eier.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Adkomst via Frøyslandsveien.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.
Fra sentrum kjører man Gjervoldstadveien forbi Frøysland helt opp til Kongefjellveien hvor man tar til venstre.

Beliggenhet

Fin beliggenhet på Frøysland med nærhet til butikk, skole og barnehage.
Et rolig boligområde med både større og mindre boliger. Kort vei til sentrum via gang- og sykkelsti like nedforbi eiendommen.

Tomt

Areal: 518 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Romslig garasje. Denne har bla direkte inngang til huset.
I tillegg plass til to biler på tomten foran garasjen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest


Det foreligger ferdigattest datert 15.08.89 Ferdigattesten gjelder Nybygg, Bygningens art: Bolighus. J.nr 527/88.
Merknader til ferdigattest:
Overvannsrist mot veien må heves.
Garasje må bedre ventileres (Ventiler) i bakvegg.
Det må legges ubrennbar plate på golvet under feierluke på loftet. Nevnte merknader må være ordnet innen 01.10.89.
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ikke tegninger på lofteetasjen kun hovedetasje og kjeller.
Ifølge søknad om enebolig datert 04.10.88 gis byggetillatelse på bla følgende vilkår:
Pkt 3: Innredning av loft må anmeldes særskilt.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til frittligende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan Frøysland, Østre Skogsfjord, datert 18.10.1984.. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1988/5265-2/39  Rettigheter iflg. skjøte  
 03.11.1988 
Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt
fra kommunen
Denne rettigheten beskriver overslkøringe av eiendommen tilbake til 1988 når grunnen var eid av Marnar bruk A/S.
Den beskriver at kommunen skal ha uhindret adgang til inspeksjon og reparasjon av på kommunale ledninger. Eier kan derfir feks ikk ep plante større trær eller bygge noe over disse ledningene. Bygges det noe over så må eier bekoste evt utgifter tfor tilgang.


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen godkjent utleiedel, men kan fritt leies ut.
Boligen har ikke egen utleiedel, og er godkjent med kun en boenhet. Deler av boligen er i dag innredet med mulighet til å bruke som en egen utleiedel, endringen er ikke søkt omsøkt hos Lindesnes kommune. Rommene i  kjeller er godkjent som bad, ett soverom, hobbyrom og bod. Rommet hvor kjøkken er i dag samt vaskerom er av godkjente tegninger kun betegnet som "ikke utsprengt". Eier har innredet disse rommene selv.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter D

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 77 500,- (Dokumentavgift) 93 970,- (Omkostninger totalt) 3 293 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 263 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 8083,- pr. år for denne eiendommen.

Faste løpende kostnader

Kommunale avgifter er pt beregnet til kr 14.263,- per år.
Avgiften dekker fast abonnement vann (1604,-), avløp (2354,-) vannmålerleie (250,-) feiegebyr (530,-)  og standarad renovasjon/MAREN (ca 3570,-) I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg måler med hhv kr 12,38 m3 og 26,90m3.

Totalbeløpet  er eks eiendomsskatt (kr. 8083)

Formuesverdi

Primær: Kr. 962 368,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 464 524,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Frøyslandsveien 16, Gnr. 53 Bnr. 133 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Hovedetasje: Gass koketopp, stekeovn og oppvaskmaskin.
Kjøkken i underetasje;
Komfyr, steketopp, oppvaksmaskin, kjøleskap, mikro.

I tillegg følger begge sengene i soverom nede.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 46 80 25 48.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0156

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0156. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Junina van der Hagen Nørgaard, tlf. 46 80 25 48

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.10 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.14 800) Totalt kr. (Kr.77 885)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Produktnr: 3074415