Frøyland

Frøylia 2

Prisantydning
1 900 000 kr
Omkostninger
63 370 kr
Totalpris
1 963 370 kr
Formuesverdi
490 533 kr
Formuesverdi sekundær
1 765 917 kr
Kommunale avgifter
14 669 kr / år
Byggeår
1977
P-rom
175 ㎡
Bruksareal
207 ㎡
Tomteareal
819 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Stor enebolig med garasje i etablert boligfelt

Om eiendommen

Standard

God standard med parkett og laminat på de fleste gulv. Fliser i gang i underetasjen og på baderom.
Det er skipsgulv i gang i hovedetasjen. Stort sett malte vegger.

Det er installert Alt i Box fiberkabel.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 175 kvm, Bruksareal: 207 kvm Sekundærrom:  32 kvm. 
Bra. pr. etasje.: Kjeller 97 m² - 1. etg. 110 m²
P-rom inkl: 2 stuer, kjøkken, bad/vaskerom, 3 soverom og gang. Kjelleretasje. Egen sokkelleilighet som ikke er søkt godkjent (se under). Den inneholder: Stue, soverom, kjøkken, bad. .
S-rom inkl.: Bod og garasje.

Garasje:
Bta: S- rom 16 m²

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1977

Påkostning og modernisering

Her er det etablert en sokkelleilighet som disponerer hele underetasjen. Denne leiligheten er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Del av sokkel under nybygd stue/soverom er heller ikke søkt godkjent. Det benyttes til lagerrom idag.

På hovedplanet er der etablert et tilbygg med en ny stue og 1 soverom i 2012.

Oppvarming

Det er vedovner i stue både i sokkel og på hovedplan. Forøvrig elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Det er vedovn i stuen i underetasjen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den.31.03.22 og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Vinduer
Det er påvist et betydelig antall vinduer med
punkterte eller sprukne glassruter.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller
sprukne
Enkelte vinduer mangler belistning.
 

Utvendig > Balkonger, terasser og rom under
balkonger
Det er påvist andre avvik:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
Grønske og malingflass på overflater.
 

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik
med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på
annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er
nødvendig.
 

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Avtrekk fungerer ikke.
 

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
 

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Det er påvist andre avvik:
Vindskier og vannbord er gamle og slitt.
Deler av tekking har mose.
 

Utvendig >
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur.
 

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Det er avvik:
Ufullstendig musesikring.
 

Utvendig > Dører
Det er påvist dører med punkterte eller sprukne
glassruter.
 

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Grønske på rekkverk og i trinn
 

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
 

Innvendig > Pipe og ildsted - 2
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke
på pipe.
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale
er for liten.
Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
mm fra sotluke.
Det er avvik:
Sotluke er gjemt bak kjøkkeninnredning i underetasje.
Fukt på pipe på kryploft
 

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke
på pipe.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
mm fra sotluke.
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale
er for liten.  

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom

Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
Bunnlist/oppkant ved sluk er høyere enn topp
membran ved dør.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
enn 25 mm.
Det er mulighet for at det kan forekomme
vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til
sluk.
Ved en eventuell lekkasje av utstyr utenfor nisje, er
det en fare for at vann kan renne ut i gangen.
 

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >
Bad/vaskerom
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av
membran/tettesjikt/klemring.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på membranløsningen
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på slukløsning.
Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk.


Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.
Det er påvist andre avvik:
Avløp fra vask går ned i sluk.
 

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger.
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av
avløpsanlegget.


Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
er overskredet.
Flere plasser mangler klemlist og grunnmurplast ligger
jevnt med terreng.
 

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Riss i puss ved vindu
 

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er avvik:
Ufullstendig avslutning og sporadisk med saltutslag
 

Tomteforhold > Forstøtningsmurer - 2 Gå til side
Det er avvik:
Mur noe ute av lodd og ufullstendig avslutning.
Sporadiske plasser med saltutslag
 

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige avløpsledninger.
 

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Byttet takstein ca 2009. Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.

Mulighet for utleie av 1 etasje. Ikke søkt godkjent av bygningsmyndighetene. 

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Hvis ja, beskrivelse Lagt til hybel i 1 etasje
 
21.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene - Nei.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vanse sentrum kjør mot Ore. Litt før Orekrysset, ta til høyre oppover mot Frøyland.
Ta inn til høyre i Frøylia. Boligen ligger som første på venstre side, merket med Til Salgs skilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Landlig og fin beliggenhet på tomt med  utsikt. Kort kjøretur til de populære Lista strendene, Lista Fyr, uthavnen Loshavn, Nordberg fort samt andre rekreasjonsområder og turstier.

Ca 5 minutts kjøretur til Vanse sentrum med mange butikker og servicetilbud, 15 minutter til Farsund by.

Tomt

Areal: 819 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

På egen tomt, og i egen garasje.
Farsund kommune opplyser at garasjen ikke er søkt godkjent da boligen ble søkt godkjent.
Det vil være kjøpers ansvar å bringe dette i orden.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 06. april 1978. Ferdigattesten gjelder boligen. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. 

Tilbygget fra 2012 mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Selger jobber med å fremskaffe ferdiattest på tilbygget.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse, gjelder lagringsrom / tilbygg i undertetasjen, samt frittstående garasje. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Leilighet i underetasjen er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis boder.  De ombygde rommene  ER IKKE godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Bolig, tilhører reguleringsplan for Frøyland, datert 06.05.1975, og endret reguleringsplan for Frøyland av 23.01.1984.  På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1976/3920-1/40 Rettigheter iflg. skjøte 10.12.1976
Reguleringsplan for området

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen spesielle.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 900 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,-))
11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

63 370,- (Omkostninger totalt)

1 963 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 669 pr. år For 2 terminer 2021. Gjelder vann- og avløpsavgift, renovasjon og feiing.

Formuesverdi

Primær: Kr. 490 533,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 765 917,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Frøylia 2, Gnr. 98 Bnr. 20 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, oppvaskmaskin og koketopp følger med. Grillovn er defekt.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 71.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.
Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0002

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0002. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Reidar Bøe, tlf. 40 40 80 71

Vederlag

Ekstra kostnad - rydding. (Kr.1 160)
Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350)
Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 1 900 000,-) (Kr.53 200)
Tilrettelegging (Kr.13 900)
Totalt kr. (Kr.81.710)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3056703