Frøyland

Frøylandsveien 1

Prisantydning
2 390 000 kr
Omkostninger
75 620 kr
Totalpris
2 465 620 kr
Formuesverdi
442 837 kr
Formuesverdi sekundær
1 594 211 kr
Kommunale avgifter
14 039 kr / år
Byggeår
1979
P-rom
167 ㎡
Bruksareal
184 ㎡
Tomteareal
607 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Pen enebolig med god utforming og solrik beliggenhet.

Om eiendommen

Standard

Delikat innredet enebolig med gjennomgående normal boligstandard. Boligen har en praktisk og god planløsning. Gulvene er i hovedsak belagt med vinyl, laminat og belegg. Veggene er bekledd med tapet, malte flater og malt huntonitt.

Vinkelstue med flere innredningsmuligheter og en sentralt plassert vedovn som gir godt med varme på kalde dager. Stuens utforming gir rom for møblering i soner. Gode vindusflater som fører dagslyset inn. Fra stuen er det dør ut til terrassen som vinkler seg rundt hjørnet mot vest, samt adkomst til kjøkkenet.

Pent og tidløst Ikea kjøkken i hvit profilert innredning med enkeltstående hvitevarer, med unntak av kjøleskapet som er enkeltstående og medfølger handelen. Kjøkkenet er godt utstyrt og gir rom for en god arbeidsplass. Mellom stue og hagestue skilles rommene med en isolert glasskyvedør. Hagestuen blir en naturlig kjøkkenforlenger, samt har mange bruksmuligheter. Ønsker man å forlenge sesongen eller trekke seg tilbake på sommeren, kan man åpne skyvedørene mot syd og vest. Videre adkomst til terrassen med god plass til spisemøblement.

Boligen er utstyrt med toalettrom i 1. etasje og bad i underetasjen. Rommene har belegg på gulv og huntonitt på vegg. Toalettrommet i 1. etasje var tidligere et bad. Her er det sluk under belegg og røropplegg i vegg. Rommet er i dag innredet med baderomsinnredning med høyskap og toalett.
Badet i underetasjen har varmekabler i gulv, og er innredet med baderomsinnredning. toalett og dusjkabinett. Kabinettet bør beregnes byttet.

Boligen er utstyrt med 4 soverom, fordelt med 2 i hver etasje. Rommene er i forskjellig størrelse. Mellom rommene i underetasjen fører gangen til en usjenert uteplass med delvis overbygg.

Godt med lagringsplass i underetasjen i boder, samt et stort vaskerom. Fra vaskerom er det dør ut til rom for lagring under terrassen og dør videre ut.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 167 kvm, Bruksareal: 184 kvm Sekundærrom: 17 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 82 m²  - Etasje: 102 m²

1.Etasje - P-rom inkl.: Vindfang, gang, stue, soverom, soverom 2, wc, kjøkken, hagestue.

Underetasje - P-rom inkl.: Gang, vindfang, soverom, soverom 2, bad, vaskerom.
Underetasje - S-rom inkl.: Bod, bod 2, bod 3.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1979 i følge Farsund kommune.

Oppvarming

Nyere varmepumpe i trappeoppgang og vedovn i stue.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er lagt inn fiber i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstingeniør Brox den 15.11.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Enebolig i en etasje med underetasje bygget i 1978/79. Tilbygget hagestue i 2017. Ny veranda og fornyet eldre veranda og nytt PVC rekkverk. Boligen er godt vedlikeholdt i forhold til alder."

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk. Trapp ned fra veranda har ikke rekkverk.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc:
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Naturlig avtrekk fra byggeår.

TGU IU - Konstruksjoner ikke undersøkt
Våtrom > fukt i tilliggende konstruksjoner > våtrom

TG2:
Utvendig > Dører:
Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Teak terrassedør i stua har punktert glass, døra er preget av alder. Inngangsdør i u-etasje gavl er utett mellom karm og dørblad. Eldre teakdør med enkle glass ut fra vaskerom.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipa har sprekkskader over tak.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Knatt i benkeeplate

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Anlegg fra byggeår. Hovedsikring, 12 kurser, skruesikringer, åpent og skjult anlegg. I forhold til kursoversikt i sikringsskapet. / Ny måler 2017.

Tomteforhold > Drenering:
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Det er påvist andre avvik: Terrenget skråner ned mot mur fra nordsiden.

Tomteforhold > Andre tomteforhold:
Det er avvik: Sprekkskader i peis og mur.

TG2 - Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak

Utvendig > Taktekke
Mer enn halvparten av forventet levetid på taktekke er overskredet.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Bad nede skiftet tak og veggplater,nytt gulv med varmekabler,nytt gulvbelegg lagt av malerbua. Bad oppe renovert vegger og gulv. Ny innredning.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
- Ja, Bad nede nytt gulv med varmekabler.

Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Koblet til vann og avløp ny kjøkkeninnredning. Vann og avløp begge bad.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, litt fukt ved pipe.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
- Ja, pipe over tak sprekkskade.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
- Ja, liten sprekk i mur på østsiden.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Ja, har vært mus. Problemet utbedret. Ingen skadedyr siste 6 år.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Tratec montert varmepumpe og varmtvannsbereder. Faglært svigersønn utført alt annet el.arbeid. Arbeid utført av Tratec.

Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
- Ja, murer og tømrerarbeid terrasse.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Montert pvc rekkverk og terrassebord på terrassen oppe.

Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
- Ja, hagestue.

Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
- Ja, hagestue har ferdigattest.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vanse kjør mot Ore og Lista fyr. Ta opp til høyre til Frøyland, like før Orekrysset. Følg veien oppover i feltet og boligen ligger innerst i en grusvei på venstre side. Eiendommen er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Landlig beliggende bolig i et veletablert og solrikt boligfelt. Eiendommen ligger sørvendt og barnevennlig til. Fotballbane og lekeplass like i nærheten. Fra Frøyland er det opplyst fortau og gangsti til Ore, hvor det er bussforbindelse. Boligen ligger ca. 5 km fra Vanse sentrum. Eiendommen tilhører Vanse skolekrets

Tomt

Areal: 607 kvm, Eierform: Eiet tomt
Solrik og pent opparbeidet tomt med terrasse og plen. Asfaltert innkjøring og tun. Eiendommen ligger sørvendt  og har en romslig terrasse/uteplass i front, hvor solen kan nytes store deler av dagen.

Tomten er opparbeidet utover sin grense mot vest. Grensa er vist på vedlagt kart i prospekt og ikke helt til steingjerdet.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 15.04.1980. Ferdigattesten gjelder våningshus - Frøylandsveien 1. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ferdigattest for oppføring av bod med terrasse som tilbygg til bolig, datert 09.08.2019. Dagens bebyggelse samsvarer ikke med tegninger mottatt av kommunen. Boden fremstår som en carport og det er satt inn 3 vinduer på fasade nord-vest. 

Det foreligger ferdigattest for hagestue, datert 03.11.2022.

Det foreligger godkjenning for bruksendring av rom i kjelleretasjen til soverom, datert 14.11.2022 Ferdigattest foreligger datert 17.11.2022.

Deler av frittliggende bod/lekestue ligger på nabotomten (gnr. 98, bnr. 51). Det foreligger ingen dokumentasjon på bygget og er trolig ikke omsøkt kommunen. Overbygg over inngangsparti er ikke omsøkt kommunen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Frøyland planid 01002, datert 02.02.1984. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det ligger en ubebygd tomt mot syd for eiendommen. Selger har ikke mottatt noe nabovarsel vedr. denne tomta.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 4324 - Rettigheter iflg. skjøte. Tinglyst: 21.12.1978. Snøbrøyting m.v.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmåling.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,-)) 75 620,- (Omkostninger totalt) 2 465 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 039 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feiing, målerleie og gebyr for vann- og avløp.
Eiendommen har vannmåler. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2 422,- pr. år pr. 2022 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 442 837,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 1 594 211,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Frøylandsveien 1, Gnr. 98 Bnr. 39 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: alle på kjøkkenet.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0192

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0192. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 390 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066104