Froland

Frolandsveien 919

Felleskostnader
5 700 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2019
Internt bruksareal (BRA‑i)
89 ㎡
Bruksareal
94 ㎡
Tomteareal
1 999 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Lys og moderne selveierleilighet fra 2019 - Parkering i garasjekjeller - Heis - 2 soverom - Balkong - Livsløpsstandard

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Inneholder: 2 soverom, stue med utgang til balkong, kjøkken, bad/vaskerom, toalettrom, bod. Parkering i garasjekjeller med sportsbod.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Balansert ventilasjon.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Osedalen sentrum, ta 2. avkjørsel i rundkjøringen inn på Frolandsveien mot Arendal, følg veien i ca. 500 meter og ta til høyre, boligen er nå på din venstre hånd. Det vil være skiltet til fellesvisning.

Barnehage, skole og fritid

Barnehager
Froland musikkbarnehage (1-5 år) 1.1 km
Kringletoppen barnehage (1-5 år) 1.2 km
Bliksåsen barnehage (0-5 år) 1.6 km

Skoler
Froland barneskole (1-7 kl.) 0.7 km
Froland ungdomsskole (8-10 kl.) 0.9 km
Sam Eydes videregående skole 9.3 km

Flere fine fritidstilbud i umiddelbar nærhet.

Offentlig kommunikasjon

Offentlig transport
Blakstad bru Linje 105, 146, 175 0.3 km
Blakstad stasjon Linje R50 0.9 km
Harebakken senter Totalt 12 ulike linjer 10.2 km
Arendal bussterminal Totalt 24 ulike linjer 11 km
Svinodden ferjekai Linje 191 10.8 km

Parkering

Parkering i garasjekjeller med heis opp til leiligheten. Gjesteparkering like utenfor.

Beliggenhet

Leiligheten ligger sentralt til med kort vei til buss, bensinstasjon og Osedalen hvor man finner bank, kommunesenter og butikker av mange slag. Skoler, barnehager og idrettsanlegg finner du en spasertur unna. Kort vei til Nidelva med fine badeplasser. Ca. 11 km til Arendal sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 28.08.2020. Ferdigattesten gjelder boligblokk i 4 etasjer med 14 boenheter og parkeringskjeller. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Vaskerom er opprinnelig godkjent som bod/teknisk rom. Rommet er ikke godkjent for varig opphold. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Det er felles vannmåler for alle leilighetene.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan for 18/410 Blakstad, datert 01.05.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Deler av eiendommen er regulert til lekeplass, felles uteplass.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter. En seksjonseier har rett til å leie ut sin seksjon, men leier må godkjennes av styret. Godkjenning kan bare nektes dersom det er saklig grunn for det, ref. sameiets vedtekter.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
19.03.2018 - Dokumentnr: 556194 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg. Rettighetshaver: Glitre Nett AS. Org.nr: 982 974 011. Overført fra: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:410.
Gjelder denne registerenheten med flere.

19.03.2018 - Dokumentnr: 556200 - Bestemmelse om nettstasjon. Rettighetshaver: Glitre Nett AS. Org.nr: 982 974 011. Overført fra: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:410. Gjelder denne registerenheten med flere.

17.09.2019 - Dokumentnr: 1086208 - Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:77. Rettighetshaver: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:176. Eier av 18/77 har rett til å erverve grunnen veien er oppført på. Overført fra: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:410. Gjelder denne registerenheten med flere.

19.12.2023 - Dokumentnr: 1358872 - Rettsbok. Sak F2023-012058. Gjelder denne registerenheten med flere

Grunndata:
24.09.2019 - Dokumentnr: 1115743 - Seksjonering. Opprettet seksjoner: Snr: 7. Formål: Bolig. Tilleggsdel: Bygning. Sameiebrøk: 90/1287.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 70 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 87 000,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatten faktureres hver seksjonseier direkte og er ikke inkludert i fellesutgiftene.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 24.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet fra 2019. Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i denne rapporten. Leiligheten fremstår normalt vedlikeholdt generelt med påregnelig bruksslitasje. Fuktskade på gulv ca. midt imellom kjøkken/stue, utfra opplysninger oppsto skade etter vanning av planter. Fuktsøk viser ikke høyere høyere fuktverdier på befaringsdagen i området. Bad/vaskerom der våtsone er brutt av dør, mangler på fallforhold. Elektrisk anlegg der kurs til oppvaskmaskin er defekt men selve vaskemaskinen er fungerende, vurderes feil merking av kurser. Ukjent hvor defekt sikring hører til og videre undersøkelser må utføres av elektriker for feilsøking. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se for øvrig punkter nedenfor.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Ingen avvik har fått TG3.

TG2:
Utvendig > Andre utvendige forhold: Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Skade på parkett ca midt i kjøkken/stue. Vurderes utfra skaden å være fuktskade.

Våtrom > 3. etasje > Bad/vaskerom > Overflater vegger og himling: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet.

Våtrom > 3. etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Ikke nedsenket dusjnisje, ikke oppkant ved dør ikke 1:100.

Våtrom > 3. etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt: Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Automatsikring til oppvaskmaskin virker ikke men oppvaskmaskinen hadde strøm og tavleskjema vurderes da ufullstendig. Det er fremlagt dokumentasjon på anlegget. Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse og tilstandsvurdering beror på dokumentasjon og visuell undersøkelse av tilfeldig komponenter i boligen. Ved eventuell videre undersøkelser på det elektriske anlegget må det innhentes autorisert elektriker/el-takstmann med en utvidet el-kontroll (NEK 405 Elkontroll).
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/ kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
19.03.2018 - Dokumentnr: 556194 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg. Rettighetshaver: Glitre Nett AS. Org.nr: 982 974 011. Overført fra: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:410.
Gjelder denne registerenheten med flere.

19.03.2018 - Dokumentnr: 556200 - Bestemmelse om nettstasjon. Rettighetshaver: Glitre Nett AS. Org.nr: 982 974 011. Overført fra: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:410. Gjelder denne registerenheten med flere.

17.09.2019 - Dokumentnr: 1086208 - Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:77. Rettighetshaver: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:176. Eier av 18/77 har rett til å erverve grunnen veien er oppført på. Overført fra: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:410. Gjelder denne registerenheten med flere.

19.12.2023 - Dokumentnr: 1358872 - Rettsbok. Sak F2023-012058. Gjelder denne registerenheten med flere

Grunndata:
24.09.2019 - Dokumentnr: 1115743 - Seksjonering. Opprettet seksjoner: Snr: 7. Formål: Bolig. Tilleggsdel: Bygning. Sameiebrøk: 90/1287.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres gjennom sameiet og er inkludert i fellesutgiftene.

Byggemåte

For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene hovedsakelig begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold anses å være del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent

Polisenummer

SP0005163701

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.
Solgt
Produktnummer: 0AFBEB8A-C878-47B3-A8E4-AC9440084D77