STOA

Frolandsveien 181

Prisantydning
4 000 000 kr
Omkostninger
120 300 kr
Totalpris
4 120 300 kr
Formuesverdi
1 868 362 kr
Formuesverdi sekundær
7 099 776 kr
P-rom
389 ㎡
Bruksareal
395 ㎡
Tomteareal
3 780 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
6
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik eiendom på romslig tomt (3780m²) i spennende område i utvikling - Stort potensiale! - Gode utleiemuligheter!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hoveddel,
1. etasje: Entré, mellomgang, kontor, gang, tre soverom og vaskerom.
1,5. etasje: Stue, kjøkken, bad, gang og soverom.
2. etasje: Tre soverom, bad og gang.

Leilighet 1:
Stue med åpen kjøkkenløsning, bad og hems med to alkover.

Leilighet 2:
Stue med åpen kjøkkenløsning, bad og hems med to alkover.

Leilighet 3:
Stue med åpen kjøkkenløsning, bad og sovealkove.

Hybel:
Rom med hybelkjøkken og bad.

Separat bod.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Det er to varmepumper i boligen.

Beliggenhet

Parkering

Rikelig med biloppstillingsplass på tomten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av FYLL INN. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det er etablert tre leiligheter på eiendommen og en mindre hybelleilighet. Disse er trolig ikke omsøkt da dokumentasjon ikke finnes i kommunens arkiver.

Opprinnelig byggeår er ikke kjent. Boligen er bygget på og endret over ulike perioder. Byggesøknad for endringer og tilbygg til slik boligen fremstår i dag finnes ikke i kommunens arkiver. Det er derfor grunn til å tro at ikke alle endringer og etablering av leiligheter er byggesøkt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan Vegstasjon, stoa, endring 2, datert 1.2.1996. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

https://karttjenester.ikt-agder.no/planinnsyn_arendal/?plan=0

Adgang for utleie

Slik eiendommen en fremstår i dag består den av en hoveddel, tre leiligheter og en hybel.
Inneholder:
Hoveddel,
1. etasje: Entré, mellomgang, kontor, gang, tre soverom og vaskerom.
1,5. etasje: Stue, kjøkken, bad, gang og soverom.
2. etasje: Tre soverom, bad og gang.

Leilighet 1:
Stue med åpen kjøkkenløsning, bad og hems med to alkover.

Leilighet 2:
Stue med åpen kjøkkenløsning, bad og hems med to alkover.

Leilighet 3:
Stue med åpen kjøkkenløsning, bad og sovealkove.

Hybel:
Rom med hybelkjøkken og bad.

Deler av boligen er i dag innredet som en egen utleiedel, endringen er ikke søkt omsøkt hos Arendal kommune. Deler av rommene i  noen av enhetene ER IKKE godkjent til varig opphold Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/444/143:
13.02.1976 - Dokumentnr: 1153 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:444 Bnr:19

17.10.1996 - Dokumentnr: 7456 - Målebrev
Fradeling av bnr 444 bnr 168 fra bl.a.d-ed


01.01.2020 - Dokumentnr: 1769684 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:444 Bnr:143

Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Kommentar odelsrett

Det er ikke odel på eiendommen. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 100.000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 120.300,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Ingen som et utgangspunkt.

Diverse

Eiendommen overleveres slik den fremsto ved visning uten ytterligere nedvask.
Selger har ikke bebodd eiendommen i eiertiden. Eiendommen har vært utleid og selger har begrenset kjennskap til eiendommen og dens beskaffenhet.

Det er etablert tre leiligheter på eiendommen og en mindre hybelleilighet. Disse er trolig ikke omsøkt da dokumentasjon ikke finnes i kommunens arkiver.

Randonmåling

Boligen er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt. 

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/444/143:
13.02.1976 - Dokumentnr: 1153 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:444 Bnr:19

17.10.1996 - Dokumentnr: 7456 - Målebrev
Fradeling av bnr 444 bnr 168 fra bl.a.d-ed


01.01.2020 - Dokumentnr: 1769684 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:444 Bnr:143

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Mangler data den , og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

TG2:

Drenering:

Drenering og fuktsikring:
Grunnmursplate synlig kun utvendig på murens tilbakefylte side øst ende nord, må anta grunnmursplate går helt ned til bunn av grunnmuren med tilhørende drensrør. Ingen synlig plater på mur del vest.

Anbefalt tiltak:
Drenering trenger utbedringer for å kunne oppnå tørre kjellere/underetasje.


Yttervegg:

Kledning:
Yttervegger er i tre med stående og noe liggende kledning som er av ulike typer og årgang, har vanlig elde og slitasje. Kledning er lektet/sløyfet ut i fra vindsperre med tilhørende lufting. Råte i en del kledningsbord, hovedsakelig på toppen av gavlvegg øst til del vest og ved ender av liggende kledning på deler av øvrige vegger.

Anbefalt tiltak:
Kledning med råteskader må på sikt bytes.


Vinduer og ytterdører:
Vurdering/Avvik

Vinduer og ytterdører:
Vinduene er av type isolerglass av ulike typer og årganger, har vanlig elde og slitasje mht. alder. Flere av vinduene og ytterdører trenger noe vedlikehold mht. maling og i tillegg trenger ytterdør i kjeller del vest justering. En del punkterte vinduer, antall lar seg ikke stadfeste da de ikke er nyvasket. Flere knekte glass i vinduer og ytterdører.

Anbefalt tiltak:
Punkterte og knekte glass må byttes. Vinduer/dører males og noe justering på enkelte.


Balkonger, terrasser, veranda og lignende:
Vurdering/Avvik

Utkragede eller understøttede konstruksjoner (balkonger eller terrasser)
Terrasse side øst 1. etasje har noe underhøyde på midten av dekke. Kun enkle bærebjelker. Balkong side vest 2. etasje virker ok. Rekkverk mangler på terrasse side nord.


Yttertak:
Vurdering/Avvik

Tekking (undertak, lekter og yttertekking):
Taket er tekket med betongtakstein av 2 årganger. Plastbelagte stålplater av 2 årganger, også noe som er kledd med kobberplater. Stein har vanlig elde, plater side syd-øst har en del rust.

Anbefalt tiltak:
Deler av tekkingen trenger nå utbedringer.


Renner, nedløp og beslag:
Vurdering/Avvik

Renner og nedløp:
Renner er i plastbelagt stål av ulike årganger, har på flere av sidene en del nedbøyning som må utbedres. En del nedløp må forlenges.

Anbefalt tiltak:
Behov for en del vedlikehold.

Beslag:
Beslag over tak virker ok på utforming, har vanlig elde med stedvis noe rust som må utbedres.


Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje):
Vurdering/Avvik

Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger):
Litt fukt målt i betonggulv til kjelleren del nord-øst ute ved yttervegger og i bunnen av nevnte vegger i mur. Her må en være obs på at utforende murvegger og påforede gulv under utvendig terreng er en risikokonstruksjon.
Inne i kjeller syd-vest er her også fukt i gulv og bunnen av murvegger med vanninnsig på gulv rett innenfor dør ved bunn av trapp på del øst.

Anbefalt tiltak:
Fukt er relatert til utvendig drenering.


TG3:

Bad U- etasjen:
Vurdering/Avvik

Overflater - Gulv:
Gulvet er med fliser, ingen tett oppkant del øst ved dør hvor høydeforskjell på gulv herfra til sluk er 10mm, burde vært 25mm og her er i tillegg terskel ved dusjen.

Overflater - Vegger:
Veggene er med fliser.

Overflater - Himling:
Himling er med plater.

Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger):
Alder på rommet og eventuelt membran er ukjent.

Avløp og vannrør:
Avløp og vannrør er i plast og kobber, avrenning ok.

Ventilasjon:
EL. vifte montert i yttervegg.

Sanitærutstyr / armaturer og innredning:
Vanlig standard på baderomsinnredning som består av vask, klosett og dusjhjørne.

Kontroll i tilliggende konstruksjoner:
Kontroll utført i tilliggende konstruksjoner og selve rommet. Fukt målt i gulv og bunnen av vegg vest, er relatert til utvendig drenering. Hulltaking er bort valgt pga. rommet står for oppgradering.

Samlet vurdering:
Rommet er modent for oppgradering.

Estimert kostnad:
175 000,-


Bad Øst 1. etasje:
Vurdering/Avvik

Overflater - Gulv:
Gulvet er med fliser hvor flere er knekte og har i tillegg en god del svikt. Gulv har litt fall mot sluk som ikke er inspisert. Deler av fuge i overgang gulv mot vegger er defekt.

Overflater - Vegger:
Veggene er med fliser.

Overflater - Himling
Himling er med plater.

Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger):
Alder på fliser og eventuelt membran er ukjent.

Ventilasjon:
Ventil montert i yttervegg.

Sanitærutstyr / armaturer og innredning:
Vanlig standard på baderomsinnredning som består av vask, klosett, kabinett og avløp til vaskemaskin.

Kontroll i tilliggende konstruksjoner:
Kontroll utført i tilliggende konstruksjoner og selve rommet, fukt målt i gulv.
Hulltaking er bort valgt pga. rommet står for oppgradering.

Samlet vurdering:
Rommet trenger oppgradering før videre bruk.

Estimert kostnad:
175 000,-


Bad Nord-øst 1. etasje:
Vurdering/Avvik

Overflater - Gulv:
Gulvet er med fliser hvor flere er knekte og fuge i overgang gulv mot vegger er stedvis defekte. Gulv har en god del svikt, litt fall mot sluk som ikke er inspisert. Ingen synlig tett oppkant ved dør.

Overflater - Vegger:
Veggene er med fliser.

Overflater - Himling:
Himling er med plater.

Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger):
Alder på fliser og eventuelt membran er ukjent.

Ventilasjon:
EL. vifte montert i yttervegg.

Sanitærutstyr / armaturer og innredning:
Vanlig standard på baderomsinnredning som består av vask, klosett, kabinett og avløp til vaskemaskin.

Kontroll i tilliggende konstruksjoner:
Kontroll utført i tilliggende konstruksjoner og selve rommet, ingen fukt målt ved befaringen. Hulltaking er bort valgt pga. rommet står for oppgradering.

Samlet vurdering:
Rommet trenger oppgradering før videre bruk.

Estimert kostnad:
180 000,-


Bad Syd 1. etasje:
Beskrivelse:
Alder på rommet er ukjent.

Vurdering / Avvik:

Overflater - Gulv
Gulvet er med Perginol, har litt ujevnt underlag/flate og mangler jevnt fall mot sluk, er defekt ved vegg vest.

Overflater - Vegger
Veggene er med fliser og noe Perginol.

Overflater - Himling
Himling er med plater.

Ventilasjon
EL. vifte montert i vegg.

Beskrivelse:
Alder på rommet er ukjent.

Vurdering / Avvik:

Overflater - Gulv:
Gulvet er med Perginol, har litt ujevnt underlag/flate og mangler jevnt fall mot sluk, er defekt ved vegg vest.

Overflater - Vegger:
Veggene er med fliser og noe Perginol.

Overflater - Himling:
Himling er med plater.

Ventilasjon:
EL. vifte montert i vegg.

Sanitærutstyr / armaturer og innredning:
God standard på baderomsinnredning som består av vasker, klosett, badekar og dusjløsning.

Kontroll i tilliggende konstruksjoner:
Kontroll utført i tilliggende konstruksjoner og selve rommet, fukt målt i gulvet. Hulltaking er bort valgt pga. rommet står for oppgradering.

Samlet vurdering:
Gulvet er defekt ved vegg vest. Det ble registrert fukt ved måling i gulvet.
Rommet må nå totalrenoveres.

Estimert kostnad:
250 000,-


Bad Vest 2. etasje:
Overflater - Gulv

Gulvet er med fliser, ingen tett oppkant ved dør og flere fliser har lite lim og noe er knekt. Gulvet er flatt, sluk er ikke inspisert.

Overflater - Vegger:
Veggene er med fliser.

Overflater - Himling:
Himling er med panel.

Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger):
Alder på fliser er ukjent også eventuelt membran.

Ventilasjon:
Ingen ventil montert for utlufting.

Sanitærutstyr / armaturer og innredning:
Vanlig standard på baderomsinnredning som består av vask, klosett og kabinett.

Kontroll i tilliggende konstruksjoner:
Kontroll utført i tilliggende konstruksjoner og selve rommet, ingen fukt målt ved befaringen. Hulltaking er bort valgt pga. rommet står for oppgradering.

Samlet vurdering:
Rommet trenger oppgradering på gulvet og utlufting må utbedres før videre
bruk.

Estimert kostnad:
225 000,-


TG2:

Kjøkken Del vest U- etasjen:

Overflater - Gulv
Gulvet er med fliser.

Overflater - Vegger
Veggene er med plater.

Overflater - Himling
Himling er med plater.

Avtrekk
Kjøkkenventilator for utlufting er montert hvor bryter er noe defekt.

Innredning
Vanlig standard på kjøkkeninnredning som har normal slitasje. Fukt målt i gulv og bunnen av vegg vest, er relatert til utvendig drenering.

Samlet vurdering:
Rommet er modent for oppgradering.


Etasjeskiller og gulv på grunn:

Vurdering / Avvik

Etasjeskiller
Etasjeskillere er i tre mellom etasjene. Gamle spor etter borebiller i bjelkelag til den opprinnelig delen side vest og enkelte bjelker har noe tørråte. Er synlig i kjelleren. Noen knekte fliser i hall 1. etasje. 


Beskrivelse
Oppvarming er strøm og ved. Varmepumpe montert, av eldre årgang.


Ildsteder og skorsteiner

Vurdering / Avvik

Skorsteiner inne i huset
Piper er i element. Piper må sjekkes nærmere av feier.
Vedovn i 1. etasje.


Tekniske anlegg, VVS-anlegg:

Vannrør (stoppekran)
Vannrør er i plast og kobber. Stoppekran i kjeller, er ikke funksjonstestet. Halve levetiden på rør er nå passert.

Avløpsrør (sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom)
Synlige rør er i plast og kobber.

Varmtvannsbereder
Div. VVS beredere montert. Anbefaler en nærmere sjekk av fagkyndige på VVS anlegget.


Frittstående byggverk Bu:

Vurdering / Avvik

Frittstående byggverk (garasje, anneks, bod, naust) på egen eiendom samt bruksrettigheter på annenmanns eiendom
Byggeår ukjent.

Grunnmur:
Mur er i Leca, står ann rett på grunn. Gulv er i betong.

Yttervegger:
Yttervegger er i tre med stående og noe liggende kledning. Har noe råteskader, hovedsakelig i bunnen av stående kledning.

Vindu/dør:
Glass mangler på vindu på vegg.

Takkonstruksjon:
Taket er av type saltak. Konstruksjonen består av plassbygde takstoler uten kryssavstivning.

Taktekking:
Taket er tekket med plastbelagt stålplater, har nå noe rust. Undertak består av bord.

Bygningen har nå behov for en del vedlikehold/oppgradering.


Elektrisk anlegg

Beskrivelse
Div. sikringsskap montert, anbefaler en nærmere sjekk av fagkyndige på EL. anlegget.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.
Produktnummer: 3F74A1E9-C9AF-425B-8DA2-C922847DE47B