Falkum

Fridtjof Nansens gate 3B

Felleskostnader
3 559 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1998
P-rom
78 ㎡
Bruksareal
81 ㎡
Tomteareal
2 061 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Rimelig selveierleilighet med gode solforhold og heis. Garasjeplass. Lave mnd. kostnader.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Entrè, stue, kjøkken, bad/vaskerom, soverom og bod.
Garasjeplass og bod.

Koselig stue med plass til sofagruppe og øvrig ønsket møblement, samt spisegruppe ved kjøkkenet. De store vindusflatene slipper inn godt med naturlig dagslys, som får rommet til å føles lyst og luftig. Fra stuen er det utgang til overbygget veranda mot sydvest med gode solforhold. Stuen er malt i lyse farger og har parkett på gulv.

Kjøkkenet ligger i en delvis åpen løsning mot stuen. Kjøkkeninnredningen har profilerte fronter og laminert benkeplate. Opplegg til kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr. Det er gode oppbevaringsmuligheter i skuffer og skap, samt god arbeidsplass. Flis på vegg under overskap.

Romslig baderom innredet med servantskap, toalett og dusjkabinett. Opplegg for vaskemaskin. Flis på gulv, flis på vegger og plater i himling.

Soverommet har plass til dobbeltseng og øvrig møblement. Vinylbelegg på gulv og malte overflater på vegger.

Praktisk bod med gode oppbevaringsmuligheter.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Garasje

Beliggenhet

Boligen ligger i et sentralt og populært boligområde på Falkum i Skien. Det er gangavstand til skoler, barnehager, dagligvarebutikker, Lie Bydelshus og Lietorvet, samt Skien sentrum med sentrumsbutikker og restauranter både i Hjellen og langs brygga. Det er forøvrig flere flotte tur- og rekreasjonsmuligheter i nærområdet, med bl.a friområder på Bakkestranda og Lundedalen. I nærområdet ligger også Skagerak Arena, idrettsanlegg, treningssenter, kino og Ibsenhuset. Gode bussforbindelser fra hovedveien.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 22.12.2021. Ferdigattesten gjelder endring/utskifting løfteplattformer.
Det foreligger ferdigattest datert 17.07.1998. Ferdigattesten gjelder ombygging/endring av bolig.
Det foreligger ferdigattest datert 01.07.2003. Ferdigattesten gjelder garasje, uthus, anneks knyttet til bolig.
Det foreligger ferdigattest datert 23.09.1998. Ferdigattesten gjelder ny handicapheis.
At slike attester eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Rominndeling stemmer ikke overens med tegninger.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan "Reguleringsplan for Falkum gartneri", datert 20.06.2002.
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til bevaring kulturmiljø, boligbebyggelse-nåværende, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 25.05.2023.

Kulturminnevernsplan. Det gjøres videre oppmerksom på at eiendommen er en del av kommunenes kulturminnevernplan. Planen har som hensikt å gi tydelige rammer for bevaring av kulturmiljøer, kulturlandskap og verneverdige bygg i skien kommune, gjennom virkemidler i plan- og bygningsloven. Eiendommen er registrert som et D-objekt. Kontakt megler for mer informasjon.
Styret opplyser om at Skien kommune bygger en institusjon på andre siden av hovedveien.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1962/487-1/101 Erklæring/avtale
Tinglyst: 27.02.1962
BESTEMMELSE OM FJERNING AV BEBYGGELSE PÅ NÆRMERE ANGITTE VILKÅR
Overført fra: 3807-300/3023
Gjelder denne registerenheten med flere

1980/10560-1/101 Bestemmelse om bebyggelse
Tinglyst: 04.08.1980
Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven
Gjelder avstand til nabogrense
Overført fra: 3807-300/3023
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/7745-1/101 Seksjonering
Tinglyst: 25.06.1998
opprettet seksjoner:
snr: 10
formål: Bolig
sameiebrøk: 78/1429

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

1 990 000,- (prisantydning)omkostninger

8 400,- (boligkjøperforsikring help (valgfritt))
2 800,- (boligkjøperforsikring pluss (valgfritt tillegg))
585,- (tingl.gebyr pantedokument)
585,- (tingl.gebyr skjøte)
49 750,- (dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))

62 120,- (omkostninger totalt)

2 052 120,- (totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Sameiet Fr Nansens gate 3 ble opprettet sommeren 1998 og består av 16 seksjoner fordelt på 3 etasjer (6 i første, 6 i andre og fire i tredje etasje). I tillegg er det kjeller med sportsboder. Seksjon 10 ligger i andre etasje. Bygget har tre inngangspartier «a» nærmest innkjøringen, «b» (hvor den aktuelle ligger) og «c» mot nordvest. Hver oppgang har heis (nye i 2021). Trehusbebyggelse.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Are Bjørkheim den 09.10.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3:
- Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom.

Følgende avvik har fått TG2:
- Utvendig > Veranda.
- Innvendig > Overflater.
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn.
- Innvendig > Radon.
- Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom.
- Våtrom > Overflater gulv > Bad/vaskerom.
- Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken.
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank.
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82230010. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1962/487-1/101 Erklæring/avtale
Tinglyst: 27.02.1962
BESTEMMELSE OM FJERNING AV BEBYGGELSE PÅ NÆRMERE ANGITTE VILKÅR
Overført fra: 3807-300/3023
Gjelder denne registerenheten med flere

1980/10560-1/101 Bestemmelse om bebyggelse
Tinglyst: 04.08.1980
Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven
Gjelder avstand til nabogrense
Overført fra: 3807-300/3023
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/7745-1/101 Seksjonering
Tinglyst: 25.06.1998
opprettet seksjoner:
snr: 10
formål: Bolig
sameiebrøk: 78/1429

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Byggemåte

Trehusbebyggelse.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

ja

Sammendrag selgers egenerklæring

Utdrag fra selgers egenerklæringsskjema:
Leiligheten har tilhørende garasjeplass i fellesgarasje. Heisen er byttet, ny i 2022. Vask av trappegang er satt bort til firma. Firma tar seg av brøyting og gressklipping. Det var en liten vannlekkasje ved verandadør i mars 2021. Her ble det åpnet opp, og isolasjon og treverk rundt verandadør/vindu byttet av firma som sameiet kontaktet. Parketten ble ikke byttet, så denne er litt mørk ved utgangen til verandaen.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med Sørmegleren Telemark AS: Provisjon 2,2%, Tilretteleggingshonorar kr 14 500,-, samt Markedspakke kr 16 000,-
Solgt

Kontakt megler

Produktnr: 4954805C-7A29-41CF-A429-CFD165AA8AEF Kategori: