Skien

Fridtjof Nansens gate 23

Prisantydning
2 600 000 kr
Totalpris
2 600 000 kr
Byggeår
1997
Bruksareal
310 ㎡
Etasje
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Kontor

Oversikt

Store kontorlokaler på Skagerak Arena/Odd stadion på Falkum, sentral beliggenhet og god eksponering.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Felles gang med trapp og heis.
Lokalene inneholder: Resepsjon, flere kontorer, laboratorie, toaletter, bøttekott, spiserom, lager samt spesialrom.
Se vedlagte tegning i salgsoppgaven.

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Fridtjof Nansens gate på Falkum, i Skien kommune.

Kontorlokalene ligger i 3 etasje på Skagerak Arena/Odd Stadion. Det er stort parkeringsareal i umiddelbar nærhet til bygget. Bygget er oppført i 1997 og bygget i tre plan. Eiendommen har gode lys og solforhold.

I næringsbygget er det, pr i dag fysioterapi, bra treningssenter, kontorlokaler samt møtelokaler, stor kolonialbutikk og legesenter. I umiddelbar nærhet ligger det apotek, og flere forretning samt bakeri.

Det er kort veg til sentrum med alle fasiliteter. Kontorene har god eksponering i området.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger midlertidig brukstillatelse for Tilbygg/påbygg fra 06.03.1998, 12.03.1998 og 27.04.1998. Det vites ikke om merknader/mangler er utført. Kopi av disse ligger vedlagt i salgsoppgaven. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på eiendommen som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det foreligger ferdigattest fra 27.01.1999 for tilbygg/påbygg med foutsetning.Se vedlagt i salgsoppgaven. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på eiendommen som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det foreligger ferdigattest fra 14.03.2008 for bruksendring/fasadeendring. Se vedlagt i salgsoppgaven. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på eiendommen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke finnes tegninger som følger seksjoneringsbegjæringen. Dvs at man ikke kan fastsette brøken mot arealet. Opplysninger om areal som vist på tegning er opplyst fra eier.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Eiendommen er registert som: Annet som ikke er næring (Y) ref matrikkelbrev fra kommunen. Ifølge reguleringsplan er eiendommen regulert til: Kombinerte formål Spesialområde idrettsanlegg - Bolig - Kontor - Forretning - Allmennyttig formål - forsamlingslokale - Garasjeanlegg. Gjeldende regulering: Næringsvirksomhet - Nåværende Kommuneplan (16.6.2016), Sentrumsformål - Nåværende Kommuneplan (16.6.2016), byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav Kommuneplan (16.6.2016). Eiendommen ligger med følgende Reguleringsformål og plan id: 807 883 Reguleringsplan for Odd stadion med tilgrensende arealer. (15.6.2006) Annet kombinert formål (Forr/Kontor/Allmennyttig), 3807 883 Reguleringsplan for Odd stadion med tilgrensende arealer. (15.6.2006) Annet kombinert formål (Idrettsanl/Forr/Garasjeanl/Kontor/Allmennyttig).

Tinglyste heftelser og rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

4003/300/5098/10: 11.08.1997 - Dokumentnr: 10991 - Festekontrakt - vilkår

22.04.1998 - Dokumentnr: 4613 - Erklæring/avtale: Panterett for kr. 150,- pr. m2 i hver seksjon
Gjelder denne registerenheten med flere


29.04.1998 - Dokumentnr: 4912 - Erklæring/avtale: Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:300 Bnr:3043. Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse av disse eiendommer. Gjelder denne registerenheten med flere

22.04.1998 - Dokumentnr: 4613 - Seksjonering.

Info energiklasse

Det er ikke krav til energiattest ved tvangssalg.

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2600 000,-)
66 000,- (Omkostninger totalt)
2 666 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Det foreligger ingen vurdering om feil og mangler fra takstmann i verditaksten. Det anbefales eventuelle interessenter å gjøre en grundig gjennomgang av bygning evt med bygningskyndig.

På gulv er det betongdekke som er tekket med delvis flis og belegg. I himling er det letthimling/ plater. Innvendig er det delevegger med platebekledning og malt strie.

Det medfølger ikke løsøre eller utstyr i salget.

Deler av lokalene benyttes til legekontor i dag.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente. Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Diverse

SAMEIE
Sameiekostnadene fordeles i 2 omganger:

1: Felleskostnader består av:
" Lønn til ansatte
" Strøm
" Offentlige avgifter
" Renhold innvendig
" Snøbrøyting
" Reparasjon og vedlikehold
" Vent. Anlegg
" Brannsikring
" Elektrisk Anlegg
" Heis
" Alarm
" Telefon
" Gebyrer

2: Felleskostnader består av:
" Tomteleie
" Kostnadsført Anskaffelser
" Regnskapshonorar
" Administrasjonsgodtgjørelse
" Forsikring
" Annen finansinntekt (utbytte fra Gjensidige)

Sameiekostnader 2023: 104.000,-
Strømkostnader 2023: 196.300,-

Begge beløp faktureres fra sameie. Tall er basert på regnskap fra regnskapsfører. Man må belage seg på at kostandene vil variere, da seksjonene har ikke egen strømmåler. Det er i 2023 gjennomført styremøter i sameie vedr strøm og tiltak for å redusere kostnadene. Henvend megler vedr info rundt dette.
Det er ikke noe lån i sameiet. Regnskapet og fordeling fra regnskapsfører kan fås ved henvendelse megler.

Kommunale avgifter Eiendomsskatt for seksjonene faktureres direkte, og er for 2022: 16.241,- Vann og avløp er inkludert i sameiekostnadene.

Servitutter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

4003/300/5098/10: 11.08.1997 - Dokumentnr: 10991 - Festekontrakt - vilkår

22.04.1998 - Dokumentnr: 4613 - Erklæring/avtale: Panterett for kr. 150,- pr. m2 i hver seksjon
Gjelder denne registerenheten med flere


29.04.1998 - Dokumentnr: 4912 - Erklæring/avtale: Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:300 Bnr:3043. Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse av disse eiendommer. Gjelder denne registerenheten med flere

22.04.1998 - Dokumentnr: 4613 - Seksjonering.

Info strømforbruk

Strømkostnader pr mnd i 2023 er ca 16 333,- Disse er inkludert i kostnadene til sameie. Seksjonene har ikke egen strømmåler.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 60BAA11F-7B0E-4769-864A-DABE881DDEDE