Åseral

Fossbrotet 66

Prisantydning
990 000 kr
Omkostninger
40 620 kr
Totalpris
1 030 620 kr
Formuesverdi
300 714 kr
Kommunale avgifter
3 078 kr / år
Byggeår
1977
P-rom
56 ㎡
Bruksareal
56 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Bortelid - Pen og velholdt hytte med populær og solrik beliggehet

Om eiendommen

Innhold

Gang, do-rom, stue/kjøkken, vaskerom og 3 soverom.

Standard

Pen og velholdt hytte med følgende innhold: Gang med garderobeplass, do-rom med snurredo. Stue med nyere peisovn, spiseplass og åpen kjøkkenløsning med enkel innredning. Komyr og kjøl/frys. Vaskerom med benk og 3 soverom med til sammen 9 sengeplasser.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 56 kvm, Bruksareal: 56 kvm.
P-rom inkl.: Stue/kjøkken, gang, do, soverom, soverom 2, soverom 3, vaskerom. 

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning.
Bad er ikke tegnet inn på opprinnelige tegninger fra kommunen og er i dag plassert i stue. Wc er opprinnelig godkjent som soverom. Rommene er godkjent til varig opphold/beboelse. Plassering av kjøkken avviker fra opprinnelig tegninger. Deler av kjøkken er opprinnelig bod og er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Et av soverommene er bygget inn. Innbygging av soverom er ikke søkt kommunen. Deler av dette soverommet er plassert i rom godkjent som bod. I henhold til opprinnelige tegninger er inngangsparti kun overbygget. Inngangsparti er bygget om til innvendig gang og dørens plassering er flyttet. Ombygging er ikke søkt kommunen. Rommene er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Terrasse er ikke søkt kommunen. Dagens vinduer avviker på størrelse og plassering i henhold til godkjente tegninger. Fasadeendring er ikke søkt kommunen. Se vedlagte kommunale tegninger.

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1977 i følge Åseral kommune.

Påkostning og modernisering

Ny peis installert for få år siden.
Hytten ble beiset for 2 år siden.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Peisovn i stue.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Strømforbruk: Ca. 3 050 kWh, ca. 5 185,-.

Utstyr: Parabol TV og pumpedusj.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 05.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Hytte bygget 1977, dagens eiere har eid siden 2012. Usjenert beliggenhet, innholdsrik hytte som fremstår vedlikeholdt med årene.
Nyere taktekking og vedovn, ellers det meste av bygningsdeler fra byggeår som tilsier oppsyn, vedlikehold og potensielle utskiftninger med tiden.
Det må gjøres oppmerksom på at hytten har en enklere byggeskikk enn hva man kan forvente ut fra dagens byggeskikk. Dette gjelder fundamenter, isolasjon vegger og vinduer mm.
Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er.
Hytten er vurdert utfra byggeår og hva er normal bruks og alders-slitasje. Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport da det er normalt utfra alder og tidens tann.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er avvik: Lite luftespalte utv gesims, ukjent oppbygging. Det er merker på trepanel og limtrebjelke, trolig fra kondens fukt. Det anbefales å åpne opp litt under gesims for å undersøke videre oppbygging om mulig.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Synlige skjevheter og trolig utette takrenner.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik: Ingen museband bak kledning. Kledning fremstår hovedsaklig OK, men varierende grad av alder og værslitasje. Enkelt steder litt sprik på
bord, noe oppsprekninger mm. Oppsyn, fremtidig vedlikehold påregnes utfra alder og mindre avvik.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Eldre vinduer fra bygggeår.

Utvendig > Dører:
Det er avvik: Døren sitter litt i svill. Eldr dør uten tettelister, noe trekk vil kunne oppleves.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk ca 70 cm på laveste del, dagens forskrifter tilsier det bør være 100cm.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er avvik: Dørene ble funksjonstestet for heng i karm og svill. Enkelte dører sitter i svill.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken:
Det er avvik: Eldre innredning hvor skuffer glir noe dårlig sammenlignet med ny standard, noe skjevheter i fronter etc. Dog gjenværende bruksverdi om ønskelig.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken:
Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).

Tomteforhold > Byggegrunn:
Det er avvik: Enklere fundamentert, normal byggeskikk. Noe sig i fundamenter og hytte må forventes utfra alder og byggeskikk.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Det er avvik: Enklere byggeskikk med murte fundamenter. Fundamenter og byggeskikk som denne har ofte noe sig med tiden, dette kan forekomme. Under hytta er det observert mindre skjevhet i enkelt bjelke og noe skjevhet i et fundamenter på hjørne. Ikke observert åpenbare avvik men generelt kan vedlikehold forekomme.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Det er avvik: Skråning bak hytta som medfører økt overvann ned skråning. Vil ikke være mulig å utbedre på noe enkelt vis og så lenge det ledes inn under hytta og videre så fungerer dette tilsynelatende.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
- Noen av dørene er litt tunge å få opp eller igjen. Hytta står på påler.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Vi har hørt mus i veggen, og ved et tilfelle var det muselort i gangen. Det har aldri vært mus inne i hytta utenom dette som vi kjenner til.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Satte på automatisk måler av hvor mye strøm man bruker så man slipper å lese av. Arbeid utført av los.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Installasjon av ny peis. Tak ble byttet i 2007/2008 i følge tidligere eier. Arbeid utført av Odde sagbruk.

Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?
- Det har vært snakk om å bygge en vei forbi hytta på sikt. Dette i følge grunneier, men har ikke hørt noe mer om det. I henhold til kommunens mål om å koble hytter til offentlig vann og avløp, kan det medføre krav om å få koblet til dette.

Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
- Se over mht eventuelt krav om tilkobling til vann og avløp.

Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
- Se tilstandsrapport.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand følg RV9 til Hornnes. Ta til venstre i rundkjøringen ved Esso bensinstasjon, og følg skilt til Bortelid. Ta første vei til høyre etter innkjøring til alpinanlegget. Følg Panoramavegen til avkjøring Prestmyrvegen. Hold venstre når veien deler seg og følg denne ca. 300 meter til man kommer til en rundkjøring i enden av hyttefeltet parker her og ta sti i ca. 150 meter og hytten ligger rett frem og er merket med Sørmegleren til salgs plakat.  Fellesvisning vil bli skiltet. (Man har ingen parkeringsrett i Prestmyrvegen)

Beliggenhet

Fin, solrik og usjenert beliggenhet. Umiddelbar nærhet til oppkjørte skiløyper og Bjørnen løypa.  Alpinanlegg og butikk like i nærheten. Nydelig turterreng sommer som vinter. Gode bade- og fiskemuligheter om sommeren og godt utvalg med oppkjørte skiløyper på vinteren. Det kan også nevnes blant annet flotte badeplasser, frisbeegolf bane, minigolf, sykkelløype, bensinpumper og el-bil ladere like i nærheten. Bortelid ligger ca. 650 moh. og er et av Agders mest snøsikre områder 99 km. fra Kristiansand, 110 km fra Mandal, 127 km. fra Arendal og 237 km fra Stavanger.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er festet eller punktfestet. Grunneier er Trond Egil Åknes. Årlig festeavgift er pr. 2022 kr. 3 836. Festeavgiften ble sist regulert i 2020 og indeksreguleres hvert femte år iht. festekontrakten. Festetiden er 30 år, regnet fra 23.08.1974. Festekontrakten ble forlenget med 20 år den 08.11.2004. Festekontrakten utgår i 2024. Det gjøres oppmerksom på at grunneier skal godkjenne overdragelsen. Se vedlagte festekontrakt og forlengelse til festekontrakt.

Parkering

2 parkeringsbevis med rett til parkering på felles parkeringsplass ved Langatjønna. Det er mulig å kjøre inn til Panorama og lesse av, men man har ingen rett til å parkere her.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan for Langatjønn - Hesthei, datert 29.05.1997. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
I følge grunneier ligger det inne en plan om fortetning og kjørevei inn til hytten. Konferer megler for ytterligere opplysninger.

Vei / Vann / Avløp

Adkomst over grunneiers eiendom med vedlikeholdsplikt. Ikke tilkoblet offentlig vann og avløp.

Åseral kommune gjør oppmerksom på at i kommuneplanen, vedtatt 08.09.20122,m pkt. 11.3 c) står følgende:
"Det kan gis pålegg om at eksisterende fritidsboliger skal knytte seg til offentlig vann- og avløpsnett". Den 30.06.2011 ble det innført obligatorisk tilkobling til eksisterende hytter. For mer info, gå inn på Åseral kommune sin hjemmeside: https://www.aseral.kommune.no/obligatorisk-tilkopling-for-vatn-og-avloep.516784.nn.html

I følge Åseral kommune sine hjemmesider er tilkoblingsavgiften kr. 46 239,- for vann og kr. 46 239,- for kloakk. Det er krav om tilkobling dersom kostnaden med den private stikkledningen er under grensa som kommunen satt i 2011 til kr. 125 000,- inkl. mva. (i 2011 kroner). I dette tilfellet vil nok kostnaden komme innenfor grensen og kravet om tilkobling vil gjelde.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 2347-2/39 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 31.07.1974
Med flere bestemmelser. Gjelder feste.

Dagboknr. 2347-3/39 - Festekontrakt - Vilkår. Tinglyst: 31.07.1974
festetid: 30 år. Årlig avgift NOK 500. Bestemmelser om forlengelse.
Kontrakten kan ikke overdras/utleies uten samtykke fra hjemmelshaver/utleier.
Gjelder feste. Gjelder denne registerenheten med flere.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.
Ved utleie av hytta er festeren ansvarlig for at festekontrakten blir holdt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 40 620,- (Omkostninger totalt) 1 030 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 3 078 pr. år
Renovsasjon.

Faste løpende kostnader

Vannpostavgift (ved avmelding kreves dokumentasjon fra Åseral kommune) kr. 1 578,-
Brøyteavgift, parkering på gamle fellesparkeringer kr. 2 192,-

Formuesverdi

Kr.  300 714,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Fossbrotet 66, Gnr. 13 Bnr. 3 Fnr. 500 i Åseral kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp.
Selger vil gjerne at ny eier overtar mest mulig av inventaret (sofa, bord, spisebord, stoler, tv osv. etter avtale).
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 00 00 00.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

13-22-0084

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13-22-0084. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Geir Flaa Johansen, tlf. 95 00 00 00

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.2 990) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (fastpris inkl. alle visninger) (Kr.50 000) Tilrettelegging (Kr.14 000) Totalt kr. (Kr.77 475)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061913