Førevatn/Risdal

Førevatn 103

Prisantydning
990 000 kr
Omkostninger
41 220 kr
Totalpris
1 031 220 kr
Formuesverdi sekundær
183 620 kr
Kommunale avgifter
4 794 kr / år
Byggeår
1975
P-rom
64 ㎡
Bruksareal
67 ㎡
Tomteareal
399 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Fritidsbolig beliggende i populært område

Om eiendommen

Innhold

Gang, toalettrom, mellomgang, bod, bad, 3 soverom samt stue med åpen kjøkkenløsning
Utvendig bod ved inngangsparti

Standard

Praktisk innredet hytte med overbygd inngangsparti.
Inneholder: Gang med tregulv, malte flater på vegg. Toalettrom med tregulv, panel på vegg. Tørrklosett (Utedo) Sikringsskap. Mellomgang med tregulv, panel på vegg. Bod med tregulv, panel på vegg. Hyller. Fryse/kjøleskap. Bad med belegg på gulv, malte flater på vegg. Vask og dusj. Soverom I med tregulv, panel på vegg. Enkel seng + køyeseng. Soverom II med tregulv, panel på vegg. Køyeseng. Soverom III med tregulv, panel på vegg. 2 enkle senger. Skap. Stue med åpen kjøkkenløsning. Tregulv, panel på vegg. Vedovn samt åpen peis. Kjøkken nytt i 2016. Skyvedør ut til veranda og hage. Komfyr og kjøleskap på kjøkken medfølger. 
Utvendig bod ved inngangsparti

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 64 kvm, Bruksareal: 67 kvm Sekundærrom: 3 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 67 m².
P-rom inkl: Bad, Stue/kjøkken, 3 soverom, Gang, Wc.
S-rom inkl.: Bod

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Planløsningen utfra tegninger fremstår ikke som bygd med innhukk mot stue, kjøkken plassering, soveroms plassering (speilvendt).

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med byggeforskriften.

Tilbygget bod ikke målbar, under 1.90 m

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1975 i følge Froland kommune.

Oppvarming

Elektrisk og ved
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Hytta selgers møblert, private eiendeler medfølger ikke. Ice.net er innlagt og kan følge med om ønskelig.
Det gjøres oppmerksom på at hytta er rengjort før visning, og vil ikke bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 18.10.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Eldre fritidsbolig fra 1975. Skjevheter i bygningen som relateres til setninger, eier opplyser om opprettet deler av setningen men ikke videre utbedring av fundamentering. Utvendig primærtekking med sementtakstein, eldre undertak av shingel (ukjent om dette er fra byggeår). Manglende snøfangere på taktekking. Utvendig stående bordkledning forskjellige utførelser, tiltak
med lufting, vindtetting, utbytting av enkelte bord vil være påregnelig. Skyvedør fra byggeår som er oppsprekket i karm, tregheter
og nedsatt funksjon. Innvendig etasjeskille med tregulver, skjevheter sprekker imellom bord ble registrert som relateres til setninger i bygningen. Terrassebord anlagt i gang ukjent utførelse i underliggende konstruksjon der videre undersøkelser innebærer inngrep i konstruksjoner. Enkelt bad uten innlagt vann, utfra opplysninger er det etablert i 2018 og våtsoner, fallforhold er ikke utført i henhold til gjeldende forskrifter. Mulldo etablert uten mekanisk ventilasjon. Borrevann uten dokumentert vannkvalitet, ikke frostfritt, gråvann til terreng. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.
Se forøvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Manglende snøfangere. Anbefales anlagt nedløp i drensrør slik at vann ikke renner under bygningen.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Ved nivellering ble det registrert større skjevheter i etasjeskille og er merkbare ved gange. Eier opplyser om setninger som er noe utbedret ved oppjekking av etasjeskille, selve fundamenteringen
ble ikke utbedret. Videre målinger over tid må eventuelt utføres om sig i fundamenter er stoppet eller aktive.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Ved nivellering ble det registrert motfall mot sluk. § 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner. Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort. Kravet om at lekkasjevann skal ledes til sluk, betyr at det ferdig utførte våtromsgulvet må være utformet uten motfall til sluk fra alle steder der det kan
forekomme lekkasjevann. Oppkant på belegg rundt vegger og terskel.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik: Eier opplyser om setninger i boligen der enkel oppretting ble utført, ved nivellering i etasjeskille ble
det registrert skjevheter og er merkbart ved gange. Utfra opplysninger ble det ikke utført tiltak med søyler og vil være usikkert om setningene fortsatt er pågående da dette må måles over tid. Utilstrekkelig bæreevne kan være årsak til
setningsskader hvis det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til grunnforholdene ved fundamenteringen. Et eksempel på manglende forholdsregler kan være at man ikke har fjernet all matjord og torv under fundamentene. Det er synlig noe av nederste blokker som ikke har understøtting.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik: Terreng faller inn mot bygning.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Det er avvik: Ikke utlektet på forhudningspapp på deler av vegger, synlig isolasjon og vurderes ikke vindtett. Videre er lufting tettet med lusing.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Synlig anlagt lufting ute i takfot, ukjent tilstand pga.
ikke tilgang. Skjevheter pga. setninger i bygningen må påregnes.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens
forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Bærende tre konstruksjon står direkte på terreng med fuktopptak.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Påregnelig bruksslitasje, opphengsskader ble
registrert. Sprekker imellom gulvbord som relateres til bevegelser etter setninger. Enkel oppført og varierende grad av utførelse.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger
ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er uegnede materialer i våtsoner Ikke våtsoner rundt vask, dusjsone. Anlagt dusjkabinett som kompensasjon.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er avvik: Opplyst om jekket opp bygningen pga. setninger i fundamenter. Utfra opplysninger er det ikke utført tiltak å fundamenteringen.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Kun avløp for gråvann. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Rør/ledninger helt eller delvis synlig utendørs. Fare for frost. Vannledning til borrevann pumpe. Gråvann til terreng, foreligger ikke utslippstillatelse

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Gulvbelegg og sluk/rør. Arbeid utført av Gunnar Gundersen, Froland og Bademiljø, Evje.
Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet: Gulvbelegg, sluk og avløpsrør er nye. Det er ikke innlagt vann.
Pkt. 7: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende: Har både peis og vedovn i samme pipe. Litt dårlig trekk i peisen.
Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende: Skjevhet i gulver. Hytta ble jekket opp 2021.
Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende: Mus i terrenget, men ikke mus inne i hytta.
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Lagt opp lys og kontakter. Gått over det elektriske. Arbeid utført av Evje Elektroservice.
Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Bygd ny terrasse. Byttet vinduer og noe kledning Oppført tilbygg.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Kjørestrekning fra Arendal: ca. 62 km. Fra Kristiansand ca. 93 km.
Fra Arendal, følg RV 42 mot Froland. Når du er forbi Mykland, ta til høyre ved skilt Skjeggedal/Risdal. Kjør så videre til veien deler seg, hold til venstre og over bru. Skiltet Førevann friluftsområde. Følg veien videre til nytt skilt merket Førevann/Sørli. Ta her til venstre, over bru. Herfra er det ca. 2.4 km på grusvei frem til veibom. Når du kommer opp til toppen ved hyttefeltet tar du første vei til venstre. Hytta ligger på venstre side.
Velkommen til Førevatn 103!

Beliggenhet

Høyt og fritt beliggende helårshytte med fantastisk utsikt. Hytteområdet ligger på ca. 550 m.o.h. Kjøreavstand fra Kristiansand og Arendal sentrum, ca. 93 og 62 km. Sommerstid er det flotte merkede turløyper med mulighet for både bær - og sopp plukking. Fiskekort for fiske i Førvann kan kjøpes. Motorferdsel er ikke tillatt i vannet.
Førevann er et snørikt område med flotte oppkjørte skiløyper med blant annet løypenett rundt Himmelsyna. Disse løypene går inn på løypenettet til Evjemarka. Løypeavgift. 

Festeren har iht. festekontrakt av 04 august 1975 pkt.6 rett til å ha en båt i Førevannet og rett til båtfeste etter anvisning av bortfester.
Uten grunneiers skriftlige tillatelse er det ikke anledning til å bruke motor for fremdrift av båt i Førevannet, se festekontrakt pkt. 6.

Tomt

Noe opparbeidet hage, hovedsakelig naturtomt.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er punktfestet. Grunneier er Førevann Eiendom AS.
Årlig festeavgift er pr. 01.11.2022  kr. 4.300,-
Festekontrakten indeksreguleres hvert 5 år regnet fra 01.08.1975. Neste regulering av festeavgifter er i 2025.

Festerne har rett til å få festet forlenget for 20 år av gangen, med beskjed 1 år før kontrakten går ut,  så lenge den opprinnelige hytten på tomten er i god stand.

Det gjøres oppmerksom på at grunneier skal godkjenne overdragelsen. Se vedlagte festekontrakt.

Tomten kan frikjøpes for kr. 150.000,- + omkostninger og utgifter til fradeling.
Areal: 399 kvm, Eierform: Punktfestetomt, Utløpsår feste: 2025, Festeavgift: 4300

Parkering

Biloppstillingsplass rett ved hytta. Ved kjøring med bil i området av andre enn festeren og hans barn kan eieren kreve bompenger. Betalingsplikten omfatter også dem som leier eller låner hytter av festerne. Beløpet skal være gjenstand for indeksregulering på samme måte som festeavgiften.
Se forøvrig festekontrakt pkt.6.
Det vil bli oppført ny veibom inn til hytteområdet. Den nye bomordningen vil være fra 1.1.2023. Fotobom, minste abonnement kr. 1500,- inkluderer 1 bil.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger fra Froland Kommune og dagens planløsning. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Førevann-Himmelsyna, datert 04.09.2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei, vann og avløp.
Ny bomordning fra 1.1.2023. Fotobom, minste abonomenr kr. 1500,- inkluderer 1 bil.
Årlig fremtidig vedlikehold av felles vei er kr. 800,- pr. hytteeier.  Denne avgiften kan reguleres hvert år.
Brøyting av privat vei/ parkeringsplass kr. 3.240,-
Eiendommen har innlagt vann fra borrehull som benyttes kun av denne hytten. I følge selger er det privat septiktank, ikke påkoblet. Selger har benyttet Agder Renovasjon for tømming av septik.
Vanntilførsel gjennom yttervegg krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.
Det ble i 2017 gjort klart for privat avløpsnett i området. Denne eiendommen er ikke påkoblet.
Løypeavgift kr. 650,- pr. år.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1975/5494-3/36  Bestemmelse om bebyggelse  
05.08.1975 
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om forretningsvirksomhet, hugst, m.v.
Gjelder feste
 
1975/5494-4/36  Festekontrakt - vilkår  
05.08.1975 
festetid: 50 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 800
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1975/5494-5/36  Urådighet  
05.08.1975 
FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS UTEN GRUNNEIERS SAMTYKKE
Gjelder feste

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1975/5494-2/36  Best. om adkomstrett  
05.08.1975 
rettighetshaver:Knr:4214 Gnr:82 Bnr:22 Fnr:29  
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om båt/bryggeplass

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 41 220,- (Omkostninger totalt) 1 031 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 4 794 pr. år
Herav:
Kommunale avgifter og gebyrer utgjør for 2022 totalt kr 394,- pr. år.
Eiendomsskatt er for 2021 beregnet til kr. 1.740,-
Renovasjon blir fakturert direkte fra Agder Renovasjon og er på kr. 2.660,- for fritidsabonement.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1.740,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. ,- for år 2020. Sekundær: Kr. 183 620,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Førevatn 103, Gnr. 82 Bnr. 22 Fnr. 29 i Froland kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap og komfyr
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 26.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0340

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0340. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 12.11.22 (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 990 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.14 000) Fornyelse annonse Finn.no nov. 2022 (Kr.2 200) Totalt kr. (Kr.80 585)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3065714