Lillesand

Floddemyrheia 81

Prisantydning
5 990 000 kr
Omkostninger
166 750 kr
Totalpris
6 156 750 kr
Formuesverdi sekundær
1 856 250 kr
Byggeår
2021
Internt bruksareal (BRA‑i)
90 ㎡
Bruksareal
95 ㎡
Tomteareal
516 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Innbydende fritidseiendom i nærheten av Blindleia - Bilvei til hyttevegg - Mulighet for båtplass - Påmeldingsvisn. 17.07

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytten inneholder:
Entré, gang, stue, kjøkken, bad, toalettrom, tre soverom, hems og teknisk rom.

Oppvarming

Elektrisitet og ved. Vannbåren varme.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Biloppstillingsplass.
Mulighet for båtplass i Bjørneviga. Det er innskudd på kr. 70.000,- samt årlig kostnad på ca. kr. 14.000,-.

Beliggenhet

Floddemyrheia er et nyere hyttefelt med attraktiv beliggenhet i Høvåg. For å komme til hyttefeltet så kjører du inn KJøbmannsvigveien for så å ta av inn til Bjørneviga.
Eiendommen ligger en kort spasertur ned til sjøen - hvor du finner flotte Blindleia med et yrende sommerliv.
På Bjørneviga er det mulighet for båtplass mot innskudd og årlig kostnad.
Fra eiendommen er det ca. 11 km til dyreparken og sørlandssenteret mens det er ca. 15 km til Lillesand sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 01.12.2021. Ferdigattesten gjelder Floddemyrheia 81. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp men tilknyttet privat avløpspumpekum. Selger opplyser om at de har en årlig service på pumpekum på ca. kr. 2500 - 3000,- da er også vakttjeneste med om det skulle skje noe.
Privat vei med tinglyst veirett.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsformål, tilhører reguleringsplan "Detaljregulering for Haugevikkilen hytteområde", datert 02.04.2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommener i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/101/84:
16.02.2016 - Dokumentnr: 135707 - Bestemmelse om bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:3
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

30.06.2016 - Dokumentnr: 592422 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:59
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:60
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:61
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

30.06.2016 - Dokumentnr: 595797 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vegetasjon
Gjelder fradelte eiendommer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

14.11.2017 - Dokumentnr: 1269621 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

14.11.2017 - Dokumentnr: 1269683 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

09.07.2018 - Dokumentnr: 1002786 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:102 Bnr:3
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

09.07.2018 - Dokumentnr: 1002786 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:63
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:64
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:65
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:66
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:67
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:68
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:69
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:102 Bnr:112
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

16.05.2024 - Dokumentnr: 1449332 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

02.11.2020 - Dokumentnr: 3265613 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Elektronisk innsendt

Kommentar konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 149 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 166 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 26.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsboligen fremstår som ny.
Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no
Hele rapporten må leses. OGSÅ DEN delen med bilder. Der er det ofte mer utfyllende tekst. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG2: Våtrom > 1.etasje > Bad > Overflater Gulv
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet.
 
TG2: Kjøkken > 1.etasje > Stue/kjøkken > Avtrekk
Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Utvendig:
Taktekking med trebord og undertak fra byggetiden. Stilen til fritidsboligen er uten takrenner, stigtrinn og snøfangere. Stående bordkledning. Takkonstruksjon fra byggetiden. Diffusjons åpen
papp oppå bjelker. Takkonstruksjonen er lukket inne i himlingen. Vinduer fra byggetiden. 3-lags glass. Inngangsdør med glass og blikk. Skyvebalkongdør. Rundt fritidsboligen er det laget terrasse av tre og
mur. Lavt rekkverk/blomsterkasse. Men mot skråning. Trapp i tre opp til fritidsboligen. Den er laget i terrenget med rekkverk på en side.

Innvendig:
Fritidsboligen er laget av hel tre. Fremsto som ny. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Etasjeskiller har ikke vesentlige retningsavvik. Peisovn med rørpipe. Det er ikke laget trapp inne i boligen. Det er
montert en annen løsning med trinn av større stykker tre. Det er ikke rekkverk laget til dette. Det er ikke oppholdsrom godkjent på loftet, men hems som er innredet. Ettersom det ikke er laget trapp er det ikke satt tilstandsgrad på trapp. Men denne løsningen er fin, men ikke god for barn eller eldre. Innvendige dører ok.

Våtrom:
Bad: Bad i fra byggetiden. Ferdigattest foreligger. Vegg og himling i ok stand. Fliser og tre på vegger. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. Det er ikke laget oppkant ved døren. 8 mm fall. Krav er 25 mm fra
topp membran ved døren til topp slukrist. Eier opplyser om at vann fra dusjen går fint til sluket. Slukrenne ved vegg i dusjen. Ferdigattest foreligger. Innredning og sanitærutstyr. Veggmontert toalett. Det antas å være innvendig rør fra sisterne til toalettskål ettersom det er ferdigattest på fritidsboligen. Elektrisk vifte trakk luften ut. Vegger er laget av massivt tre. De kan ikke bores hull i.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Ny type avtrekksvifte. Bordvifte som trekker luften ned i skuff i innredningen.

Spesialrom:
Toalettrom. Vask med underskap. Vegghengt toalett. Elektrisk avtrekksvifte.

Tekniske installasjoner:
Vannrør av kobber og plast. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Stoppekran i boden. "Rør i rør" med skap for inspeksjon/vedlikehold. Rør ut av veggen for lekkasjevann/kondens. Det ser ut til å være lagt opp til å stake avløpsrør igjennom sluket eller i avløp fra toalett. Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Lufting fra ventil og vinduer. Ventilasjon fra elektrisk vifte i kjøkken og bad. Vvbereder på 194 liter fra 2021.
Vannbåren varme. Takstmann har ikke nok kompetanse til å vurdere rør i rør skap for vannbåren varme og større anlegg. Skal dette kontrollere må rørlegger sjekke anlegget. Takstmann har sjekket etter lekkasjer på synlige deler. Elektrisk anlegg fra byggetiden. Eier har papirer på det elektriske. Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen.

Tomteforhold:
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Grunnmur av betong. Ingen unormale skjevheter eller større sprekker på synlig grunnmur med indikasjon på setninger ble registrert. Boligen er bygget i terrenget. Flater tomt rundt boligen. Vann og avløpsrør i fra byggetiden.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: KJøleskap/ kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/101/84:
16.02.2016 - Dokumentnr: 135707 - Bestemmelse om bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:3
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

30.06.2016 - Dokumentnr: 592422 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:59
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:60
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:61
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

30.06.2016 - Dokumentnr: 595797 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vegetasjon
Gjelder fradelte eiendommer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

14.11.2017 - Dokumentnr: 1269621 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

14.11.2017 - Dokumentnr: 1269683 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

09.07.2018 - Dokumentnr: 1002786 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:102 Bnr:3
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

09.07.2018 - Dokumentnr: 1002786 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:63
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:64
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:65
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:66
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:67
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:68
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:69
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:102 Bnr:112
Overført fra: Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Gjelder denne registerenheten med flere

16.05.2024 - Dokumentnr: 1449332 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

02.11.2020 - Dokumentnr: 3265613 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:101 Bnr:58
Elektronisk innsendt

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjon på kr. 2.619,- pr. år.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
Hellingen på gulvet er mindre enn anbefalt i våtromsnormen

Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?
Offentlig vann. Pumpekum som pumper avløpsvann til offentlige avløpsledning.

Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?
Ja. Hytta ligger på privat tomt. Friområdet mellom hyttene skal overføres fra utbygger til sameiet mellom alle hytteeierne. Prosess for dette pågår.

Er sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag? Ja.
Prosess for overføring av fellesområdet til sameiet pågår. Utbygger har lovet utbedring av fellesområdet, blant annet volleyballbane og ekstra sand på strand. Skal utføres i Q2 2024.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Visning

onsdag 17. juli
kl. 16:30-17:15
Produktnummer: B3C39815-793A-4062-ACC2-299740039FEB Kategori: