Lyngdal

Fleselandsveien 430

Prisantydning
750 000 kr
Omkostninger
35 220 kr
Totalpris
785 220 kr
Formuesverdi sekundær
31 932 kr
Byggeår
1983
P-rom
65 ㎡
Bruksareal
65 ㎡
Tomteareal
555 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Hytte på utsiktstomt ved sjøen, 4 soverom. Bilvei frem.

Om eiendommen

Innhold

Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 65 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 65 m².
P-rom inkl: Stue/kjøkken, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Bad.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Peisovn i stue. Stålpipe montert.
Hytten er ikke tilknyttet strøm.

Beliggenhet

Adkomst

Fra offentlig vei.

Parkering

Felles parkeringsplass ved veien, delvis på denne tomten. Foreligger en skriftlig avtale mellom partene.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Fleseland med nærhet til Spangereid og kun 10 km til Lyngdal sentrum. Offentlig vei forbi eiendommen. Flott utsikt til sjøen fra hytten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det er avvik mellom mottatte tegninger fra Lyngdal kommune og dagens bebyggelse/planløsning.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei.
Privat vann fra bekk/brønn og den er felles med en nabohytte. Ikke frostfritt. Vannmengde og kvalitet er ukjent. Hytten er lite/ikke brukt av eier.
Privat avløp/kloakk til septiktank. Det foreligger ingen dokumentasjon på dette og megler/selger antar at det ikke foreligger utslippstillatelse. Vil være kjøpers ansvar i fremtiden.

Reguleringsplan

Eiendommen er registrert som fritidsbebyggelse og tilhører Kommuneplan for Lyngdal 2014-2025, arealdel. Nåværende fritidsbebyggelse og delvis i sone for bevaring naturmiljø.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Hytten har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: ingen tinglyste rettigheter.

Økonomi

Omkostninger kjøper

750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-))
35 220,- (Omkostninger totalt)

785 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt pr. nå.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapporten konkluderer med følgende:
HYTTE
Bygning trolig oppført i perioden fra 1983 til tidlig 1990-tallet, bestående av innredet 1. etg. Bygning fremstår hovedsakelig som opprinnelig bygget, og holder en til dels enkel standard på overflater, innredninger og utstyr. Det er ikke innlagt strøm eller varmtvann.
------
INNVENDIG:
Laminat på gulv, trepanel på vegger og innvendig tak. Støpt plate mot grunn. Trebjelkelag mot hems. Isolert stålpipe. Vedovn. Hytten har furu fyllingsdører som innvendige dører.

VÅTROM:
Bad: Vinylbelegg på gulv, ingen varmekilde i gulv. Våtromsplater på vegger og panel på innvendig tak. Servant, toalett og dusjnisje. Naturlig ventilering.

KJØKKEN:
Profilerte fronter i lakkert furu. Laminat benkeplate. Hvitevarer: Kjøleskap og komfyr på gass.

TEKNISKE INSTALLASJONER:
Vannledninger av kobberrør. Avløpsrør av plast. Naturlig ventilasjon. Ingen røykvarslere eller slukkeutstyr.
------

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 07.04.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
Utvendig > Taktekking - 2
Det er påvist andre avvik: Stedvis skade med hull i undertak/sutak (synlig ved gesims/takutstikk). Uvisst om det er montert ekstra lag med undertaksmateriale over skadet plater. Dette bør ytterligere undersøkes. Stedvis åpent inn i takkonstruksjon, hvor isolasjon stedvis kommer til syne. Åpninger er her så store at skadedyr kan ta seg inn i takkonstruksjonen. Risiko for skjulte skader.

Utvendig > Vinduer - 2
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Et vindu i gavl mot sørøst har omfattende råteskade.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet må påregnes totalrenovert, bl.a. pga. skader/feil ved gulvbelegning. Det ble også registrert høye fuktvariasjoner på gulv og vegger i våtrommet.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Ingen røykvarslere eller slukkeutstyr.

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Nedløp treffer ikke helt ned i drensledning på overside av hytten. Nedløp bør føres lengre bort fra ringmur på nedsiden av hytten.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Det er til dels store sprekker i grunnmur, men iflg. eiers egenerklæring så har disse sprekker vært stabile i lang tid. Enkelte sprekker er tettet/fuget. Dels løsnet murpuss på taksperrer og grunnmurssvill øverst på vegg.

Utvendig > Veggkonstruksjon - 2
Det er påvist andre avvik: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. En liten skade på et kledningsbord nederst på gavl.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist andre avvik: Yttertaket har nedbøying. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Takkonstruksjon har sig i utstikk mot nordvest. Her er det manglende fundament under søyle som understøtter tak.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Begge dører bærer preg av elde/slitasje og etterslep på vedlikehold. Balkongdør tar i karm.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist andre avvik: Dagens krav til rekkverkhøyde er 100 cm, mens krav ved byggeår var 90 cm. Her ble rekkverkhøyde målt til 88,5 cm. Rekkverk heller noe utover. Noe overflateslitasje på terrassebord og topprekke.

Innvendig > Overflater
Det er påvist andre avvik: Dels svellet skjøter på gulvlaminat i stue/kjøkken.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist andre avvik: Det er ikke montert ryggpanel/-plater bak innredning (som vender inn i rommet).

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Det kunne ikke registreres lufting- eller stakemulighet på avløpsanlegg. Dette bør ytterligere undersøkes.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: kjøleskap og kokeapparat på gass. Hytten selges som forevist.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at hytten er ryddet og rengjort før visning, og at den leveres slik som forevist..

STRØM: det er mulig å tilknytte strøm, iflg. eier. De har innhentet en grovkalkyle i 2016 og den gjelder tilknytning av strøm til to hytter. Pris ca. kr 200.000. Utgifter til kabelgrøfter og skogrydding av trasé er ikke medtatt i grovestimatet. Kopi av dette kan fås ved henvendelse til megler. Gjør ellers oppmerksom på at dette tilbud ikke lenger er bindende og selger kan ikke innestå for dette i dag. Kun fremlagt som en opplysning.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-21-0095. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen: ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: ingen tinglyste rettigheter.

Info kommunale avgifter

Gjelder hytterenovasjon for 2021. Evt. tømming av septiktank vil komme i tillegg.

Byggemåte

Sperrekonstruksjon med innvendig skråhimling. Taktekking av steinbelagte stålplater. Takrenner og nedløp i plast. Vindskier og vannbord på tak, i malerbehandlet tre. Hytte er oppført i murkonstruksjon, med pussede murfasader. Øvre del av gavlvegger er oppført med bindingsverkskonstruksjon, utvendig kledd med liggende bordkledning. Malte trevinduer med 2-lags glass. Teak hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Veranda oppført i tre, av impregnerte materialer. Veranda ble oppført i 2016.

Info strømforbruk

Ikke tilknyttet strømnett

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Det har vært noen sprekker i mur tidlig etter at hytta ble bygget, men dette har satt seg og er ikke et problem.
|Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 490)
Oppgjør (Kr.6 000)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 750 000,-) (Kr.45 000)
Tilrettelegging (Kr.13 900)
Totalt kr. (Kr.68 975)
Produktnr: FE42A178-F7E4-413A-8C48-487A68ED568D