Treungen

Fjonevegen 9

Prisantydning
1 300 000 kr
Omkostninger
48 370 kr
Totalpris
1 348 370 kr
Formuesverdi
440 077 kr
Formuesverdi sekundær
1 584 278 kr
Kommunale avgifter
14 831 kr / år
Byggeår
1920
P-rom
152 ㎡
Bruksareal
178 ㎡
Tomteareal
977 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med 2 kjøkken, 2 bad og 2 stuer med sentral plassering i Treungen

Om eiendommen

Standard

Boligen holder normal standard, og fremstår velholdt. Noe eldre standard i opprinnelig del av boligen, mens tilbygget fra 2001 har standard fra byggeår.

God planløsning med praktisk inndeling og innhold for flere typer bruk. Nåværende eier har over en periode leid ut boligens 2. etasje, som har eget bad og kjøkken. De to etasjene deler i dag inngang, og det er ikke skilt av som noen egen enhet.

I førsteetasje er det inngang til entré med trapp opp til 2. etasje. Videre kommer du inn i gang med adkomst til etasjens baderom og videre til stuen. I stuen er det god plass til sofagruppe og spisestue. Oppvarming med vedovn og varmepumpe. Utgang til balkong og hage.

Kjøkkenet innenfor stuen er romslig, og har eldre kjøkkeninnredning med slette, hvite fronter.

Videre fra stuen er det soverom/kontor, med dør videre til soverom innenfor. Rommene har god størrelse og mye naturlig lys fra vinduer på to sider.

Badet i førsetetasje er opplyst pusset opp cirka 2006, og har servant, veggtoalett, dusjkabinett og opplegg til vaskemasin. Flislagt gulv med varmekabler, samt flislagte vegger.

I 2. etasje er det to soverom, samt stue, kjøkken og bad. Kjøkkenet har eldre innredning, og det er plass til frokostgruppe.

Stuen er todelt, og har plass til sofagruppe og spisegruppe. Soverommene er av normal størrelse og har plass til seng og garderobeløsning. Det ene soverommet har eldre vedovn, men denne er ikke godkjent til bruk per i dag.

Baderommet har badekar, servant på vegg og gulvdo. Belegg på gulv.

Kjeller under boligen har til dels lav takhøyde, men gir godt med lagringsplass.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 152 kvm, Bruksareal: 178 kvm

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1920 i følge Nissedal kommune.
Tilbygg fra 2006.

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe i stuen i 1. etasje. Vedovnen i 2. etasje er ikke godkjent til bruk slik den står i dag. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges med bistand av oppnevnt verge. Vergen har ikke bebodd eiendommen, og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet, utover det som her fremgår av prospekt, rapport og offentlige opplysninger. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Terje Sandersen den 19.01.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1920 med tilbygg fra 2006. Gradvis oppgradert
fra 1998 frem til 2006. Boligen bærer preg av alder og normal
bruksslitasje.

Enebolig
UTVENDIG
Tak er tekket med stålplater fra Ca. 2006 på
tilbygg.
Hovedtak er tekket med taksteinsplater i overflatebehandlet stål, fra ukjent alder.
Tak er kun besiktiget fra terreng og vindu i 2. etg.
Taknedløp og beslag er av lakkert aluminium fra 2006 i følge selger.
Tak er bygd opp med sperrekonstruksjon. Loft er inspisert via takluke.
Tilbygg har 30cm isolasjon i yttervegg, resterende har 15cm som er opplyst av eier.
Vinduer er fra ulike årstall: 80- tallet i 1. etg. 1960- tallet i 2. etg. og 2006 i tilbygg.
Ytterdør ca. 2018. Kjellerdør er forblendet da det var inngang til eldre butikk.
Trapp er av støpt betong til hovedinngang.

INNVENDIG
Etasjeskille er av trebjelkelag.
Mursteinspipe og Vedovn. Ovnsrør til eldre vedovn er ikke lenger tilkoblet pipe i kjeller.
Har vært pipebrann for over 20 år siden. Ny eier har ikke hatt problemer med det og brukt
feier hvert 2. år. Peis ovn på soverom i 2 etg. er ikke i bruk. Eier er ikke kjent med feil eller pålegg vedrørende pipe og ildsted, men det bør foretas kontroll av det lokale branntilsyn.
Kjeller har betonggulv, betong/mur, naturstein yttervegger og takpanel.
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga. tilligende konstruksjoner.
Boligen har malt tretrapp med belegg. Boligen har tre fyllingsdører og malte dører som innvendige dører.

VÅTROM
Tekniske forskrifter i perioden 1997-2010 og ingen dokumentasjon.
Våtrom har flis på vegg og malt innvendig tak. Det er våtromstapet/belegg på vegger og
himlingsplater på innvendig tak. Det er vinylbelegg på gulv med oppkant. Det er flislagt gulv og elektriske varmekabler.
Badet har plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.
Bad inneholder servant, toalett og badekar. Våtrom er innredet med servant, veggtoalett,
opplegg for vaskemaskin og dusjkabinett. Mekanisk avtrekk og luftespalte i dør.
Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold.

KJØKKEN
Kjøkken har en enkel standard og fungerer med dagens standard.
Det er eldre hvit kjøkkeninnredningav ulik alder, type og tilstand. Det gjelder begge etasjer.
Modernbisering bør påregnes modernisering.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Det er delvis nye rør i 2006 i 1 etg. og 1998 i 2 etg.
Avløpsrør er av plast som ble oppgradert i 2006 når bad i 1 etg. ble renovert.
Det er naturlig ventilasjon, med mekanisk trekk på bad.

TOMTEFORHOLD
Byggegrunn av fjell. Grunnmur av natursteinsmur og betong. Det bør sørges for at terreng har fall fra boligen, og optimalt fall er min 1:50 ca. 3 meter ut i fra grunnmur, og sørge for at
grunnmurspapp går over terreng.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Utvendig > Veggkonstruksjon
Utvendig > Vinduer
Innvendig > Pipe og ildsted
Innvendig > Innvendige trapper
Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken

Det finnes også et antall TG2 - avvik som ikke krever umiddelbare tiltak.

TG3:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Innvendig > Rom Under Terreng
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold (manglende røykvarsler og eldre brannslukningsapparat)
Tomteforhold > Drenering

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Treungen, kjør sørover, over Tveitsund bru. Ta så første vei til høyre inn på Fjonevegen. Boligen ligger da som nummer to på høyre side. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Beliggenhet

Sentral plassering i Treungen, med gangavstand til dagligvareforretninger og sportsbutikk. Eiendommen ligger langs Fjonevegen, i kort avstand fra Nisser. Nissedal har et rikt tilbud for deg som liker friluftsliv. Som et Norge i miniatyr er det flotte turmuligheter sommer og vinter. Kort vei til Gautefallheia med alpinalegg og oppkjørte langrennsløyper, biatlonanlegg og skileikanlegg vinterstid.

Tomt

Areal: 977 kvm, Eierform: Eiet tomt
Stor tomt med stor gressplen på siden av huset. Boligen er plassert i hjørnet av tomten, og den store hagen har mange muligheter.

Parkering

Parkeringsmulighet på egen tomt. Det er ikke opparbeidet egen parkeringsplass på tomten per i dag. God plass til å etablere for eksempel gruset gårdsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Eiendommen mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. På boligens hoveddel er dette trolig grunnet alder. Det foreligger heller ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for tilbygg fra 2001 ifølge opplysninger fra Nissedal kommune. I opplysninger fra kommunen fremkommer det at det ble gitt igangsettingstillatelse til tiltaket 14.06.2001. Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til helårsbolig, frisiktsoner, tilhører reguleringsplan detaljregulering Tveitsund bru - Sommarsletta - Nisser brygge, datert 12.09.2018.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse-nåværende, tjenesteyting-nåværende, kombinert bebyggelse og anleggsformål, fritidsbebyggelse-fremtidig, friområde, næringsbebyggelse og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 05.03.2015.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Boligen har montert vannmåler. Faktisk forbruk av vann avregnes, og er grunnlaget for fakturering av gebyr for vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1997/989-1/34  Erklæring/avtale  
Tinglyst: 02.05.1997 
Rettighetshaver:Knr:3822 Gnr:33 Bnr:33  
Føresegn om bygning

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men har tidligere blitt benyttet til utleie av del av egen bolig. Begge etasjer av boligen har kjøkken og bad, og de to delene har felles inngang.

Energiattest

Konsesjon

Nissedal kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 300 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000,-)) 48 370,- (Omkostninger totalt) 1 348 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 831 pr. år
Kommunale avgifter inkluderer gebyr for renovasjon, eiendomsskatt, feiing/tilsyn samt vann og avløp. Inkludert i oppgitte kommunale avgifter er et stipulert forbruk av vann på 119m3. Faktisk forbruk avregnes.

Formuesverdi

Primær: Kr. 440 077,- for år 2019. Sekundær: Kr. 1 584 278,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Fjonevegen 9, Gnr. 33 Bnr. 33 i Nissedal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 07 36 47.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 15.00 dagen før visning. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-21-0255

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-21-0255. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Fredrik Risanger Busk, tlf. 45 07 36 47

Vederlag

Provisjon: 3,1% av salgssum
Tilretteleggingshonorar: kr 10.900,-
Markedspakke kr 13.500,-

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3054998