Kristiansand

Fjellgata 12

Prisantydning
4 150 000 kr - 5 190 000 kr
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje BRA-i BRA Totalpris
H0602 2 6. 60 ㎡ 60 ㎡ 4 169 340 kr
H0603 2 6. 60 ㎡ 60 ㎡ 4 269 340 kr
H0801 2 8. 72 ㎡ 5 212 940 kr

Oversikt

Baneheia Park - 28 solrike selveierleiligheter - 24 solgt.

Om eiendommen

Oppvarming

Leilighetene tilknyttes fjernvarmenettet til Agder Energi. Gulv i entre, stue, kjøkken og bad vil få vannbåren gulvvarme. Luftbehandlingsanlegget leveres som balansert ventilasjonsanlegg med tilførsel og avtrekk av luft. Anlegget har varmegjenvinning - filtrering og forvarming av luften.

Beliggenhet

Beliggenhet

28 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 2. til 8. etasje. (I første etasje blir det inngangsparti og næringsarealer), og i underetasjen blir det boder og sykkelparkering tilknyttet leilighetene samt parkeringsplasser og sykkelparkering tilhørende Fylkeskommunen og boligkjøperne. (-automatisk bilparkering). Nærmere opplysninger om denne kan fås ved henvendelse megler.
Bygget blir organisert som et kombinasjonssameie (med både næring og Boligseksjoner). I dag er hele boligdelen seksjonert ut som snr.
6. Vil bli reseksjonert i 28 boligseksjoner før overtakelse.
Prosjektet er en del av et større utbyggingsprosjekt for kvartalet, med 28 boliger og 3 næringsbygg. Boligdelen (28 selveierleiligheter, Gnr. 150, bnr. 284, snr. 6). Boligdelen har hovedadkomst fra Fjellgata. Kontorbygg 1 (gnr. 150, bnr. 914) er ferdig bygget og innflyttet.
Kontorbygg 2 og 3: (Gnr. 150, bnr. 284, snr. 3-5 og 7). Fylkeskommunen skal inn i største delen av kontorbyggningen mot Tordenskjoldsgt./ Kirkegt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og kloakk

Reguleringsplan

Plan 1181, reguleringsbestemmelser for Kvartal 72, Nybyen, del A.
Kommunedelplan for sykkelekspressvei i Kristiansand, Planid.: 1402

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/284:
18.04.1896 - Dokumentnr: 900017 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


24.06.1981 - Dokumentnr: 7356 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6
Konverteringsfeil. Korrekt dok.nr. er 7357.
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 326892 - Opphevelse av seksjonering
Oppheving av:
Seksjon:
Snr: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6
Seksjon:
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6


03.04.2019 - Dokumentnr: 393063 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:286
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:288
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:290
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:310
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:312
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:661
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:662
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:664
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:665
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:667
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1394
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1396
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1398
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1400


01.01.2020 - Dokumentnr: 916210 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:284


01.11.2021 - Dokumentnr: 1367026 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Elektronisk innsendt


15.03.2022 - Dokumentnr: 288688 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 7524/13702
Snr: 4
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 899/13702
Snr: 5
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 1735/13702
Snr: 6
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3374/13702
Snr: 7
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 170/13702
Gjelder denne registerenheten med flere


25.02.2022 - Dokumentnr: 221003 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Adkomstrett med motorisert kjøretøy
Bestemmelse om port
Bestemmelse om vedlikehold


25.02.2022 - Dokumentnr: 221003 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m


25.02.2022 - Dokumentnr: 221003 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Bestemmelse om bruk av eksisterende rømningsareal i alle etasjer
Bestemmelse om vedlikehold
Med flere bestemmelser


Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/284:
18.04.1896 - Dokumentnr: 900017 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


24.06.1981 - Dokumentnr: 7356 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6
Konverteringsfeil. Korrekt dok.nr. er 7357.
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 326892 - Opphevelse av seksjonering
Oppheving av:
Seksjon:
Snr: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6
Seksjon:
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6


03.04.2019 - Dokumentnr: 393063 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:286
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:288
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:290
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:310
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:312
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:661
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:662
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:664
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:665
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:667
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1394
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1396
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1398
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1400


01.01.2020 - Dokumentnr: 916210 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:284


01.11.2021 - Dokumentnr: 1367026 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Elektronisk innsendt


15.03.2022 - Dokumentnr: 288688 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 7524/13702
Snr: 4
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 899/13702
Snr: 5
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 1735/13702
Snr: 6
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3374/13702
Snr: 7
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 170/13702
Gjelder denne registerenheten med flere


25.02.2022 - Dokumentnr: 221003 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Adkomstrett med motorisert kjøretøy
Bestemmelse om port
Bestemmelse om vedlikehold


25.02.2022 - Dokumentnr: 221003 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m


25.02.2022 - Dokumentnr: 221003 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Bestemmelse om bruk av eksisterende rømningsareal i alle etasjer
Bestemmelse om vedlikehold
Med flere bestemmelser


Produktnummer: 4643EBC6-21E2-46AC-807F-A4BD0C21D75D Kategori: