Lillesand

Fjellerhaven 72

Prisantydning
6 500 000 kr
Omkostninger
182 800 kr
Totalpris
6 682 800 kr
Formuesverdi sekundær
465 710 kr
Byggeår
1975
Internt bruksareal (BRA‑i)
46 ㎡
Bruksareal
84 ㎡
Tomteareal
1 755 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Velholdt fritidseiendom med koselig beliggenhet og nydelig sjøutsikt - Delt brygge - 3 tinglyste p-plasser - Anneks

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytten går over 1 etasje samt hems i tillegg til at det er frittstående anneks som tilhører eiendommen.
Hytten har følgende innhold: Entré, stue, kjøkken, toalett, 4 soverom (1 soverom ikke godkjent for varig opphold), stellerom, utekjøkken, bad (ikke godkjent for varig opphold) og bodrom
Annekset: 2 soverom (1 soverom ikke godkjent for varig opphold), toalett

Oppvarming

Oppvarming via peisovn og elektrisitet. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Parkering

Med kjøpet følger 2 tinglyste parkeringsplasser like ved hytten, samt én på felles parkeringsplass for hyttefeltet. Selger har informert om at det også leies en parkeringsplass til som grunneier har gitt selger muntlig beskjed om kan videreføres til ny kjøper.

Beliggenhet

Fjellerhaven 72 ligger i et rolig og naturskjønt område som er perfekt for avslapning og rekreasjon. Med kort avstand til Lillesand sentrum har du enkel tilgang til butikker, restauranter og kaféer, slik at du kan kombinere fredfulle dager i naturen med hyggelige byturer. I tillegg er det gåavstand til sjøen og båtplass, noe som gjør det lett å utforske den vakre skjærgården.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for opprinnelig hytte. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. . Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ferdigattest datert 07.03.2011. Ferdigattesten gjelder "Tilbygg". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning:
- Tegning viser Bod i tilbygg på siden mot nord, men fremstår som Soverom og Bad.
- Tegning viser Do og Dusj, men deler av Do fremstår bad og Dusjrom fremstår som Bod.
- Tegning viser Bod mellom opprinnelig hytte og tilbygg, men fremstår som en utvendig bod med grovkjøkken.
- Tegning viser lite tilbygg mot nord, men er ikke definert som Toalettrom. Blir i dag benyttet som Toalettrom (biotoalett).

Sovehuset/annekset har avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning:
- Tegning viser Bod, WC og Soverom som separate rom med egen adkomst, men fremstår med følgende romfordeling; Sov/stue, Soverom, Gang og Stellerom.

Rommene hvor bod eller deler av bodrom er omgjort til soverom, bad og grovkjøkken krever bruksendring. Det samme gjelder rommene som er endret fra dusjrom som fremstår som bod. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har installert vannsystempakke fra "Hyttetorget" med egen vannbeholder, 230V vannpumpe, ca. 30 liters varmtvannstank og røropplegg. Tiltaket er ikke omsøkt. Slik fastmontert innretning for vanntilgang kan kreve utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper. Det er kommunalt vann til yttervegg. Privat vei med tinglyst veirett.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som "Fritidsbebyggelse", og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. 

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommener i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter)
Id: 2014000370
Navn: Dyvik boligområde
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Områderegulering

Adgang for utleie

Hytten har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/41/36:
20.08.1964 - Dokumentnr: 2072 - Bestemmelse om beiterett
RETTIGHETSHAVER: ERLING LEA
Med flere bestemmelser


27.07.1964 - Dokumentnr: 1831 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:41 Bnr:3


19.12.2001 - Dokumentnr: 8439 - Målebrev


19.12.2001 - Dokumentnr: 8439 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 796749 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:41 Bnr:36


20.08.1964 - Dokumentnr: 2072 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:41 Bnr:3
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:41 Bnr:208
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om garasje/parkering
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


12.07.2010 - Dokumentnr: 519406 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:41 Bnr:3
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:41 Bnr:208
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 162 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 182 800,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

UTVENDIG
Eldre hytte med nyere tilbygg oppført i tre. Hytten er i hovedsak fundamentert på fjell og/eller steinmasser. Bygningskroppen er understøttet av pilarer i murblokker e.l. Yttervegger av bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og senere utbyggingsår (1975 og 2011), kledd med stående bordkledning. Isolasjonsevne er ukjent, men antas å være isolert etter hva som
var normalt for oppføringstidspunkt. Saltak med sperrekonstruksjon og mønedrager. Undertak av trepanel, tekket med pappshingel fra 2010/11. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av stål fra 2011. Vinduer med karmer/rammer i tre og 2-lags glass. Malte på utsiden og ubehandlet på innsiden. Vinduer er fra byggeåret i opprinnelig del (1975) og ifm. oppføring av tilbygg (2011). Malte ytterdører og balkongdører med rammer/karmer i tre. Balkongdører har 2-lags isolerglass. Ytterdørene er hovedsakelig fra byggeåret ifm. oppføring av tilbygget (2011). Terrasser rundt hytten med terrassebord i tre som er overflatebehandlet. Det er installert grovkjøkken i bod mellom opprinnelig del/tilbygg og fremstår som en del av utvendige terrasser. Innredet med hyller og benk i tre med nedfelt utslagsvask. Trapper ned mot sjøen med trinn, vanger og rekkverk i tre. Det er etablert et området foran terrassen mot sørøst med belegningsstein og fastmonterte benker i tre langs kanter.

INNVENDIG
Overflater med parkett/tregulv, trepanel på vegger og i takhimlinger. Tre/fyllingsdører som innvendige dører. Bjelkelag av tre over pilarer med type stubbeloft. Ukjent isolasjonsevne. Hytten har lakka stige/trapp mot hems i opprinnelig del. Frittstående nyere vedovn, tilkoblet stålpipe fra 2022.

VÅTROM
BAD - Rommet er ikke oppbygd som et våtrom da det ikke har sluk på gulv eller fast innlagt vann. Rommet har overflater med tregulv, trepanel på vegger og i takhimling. Innredet med dusjkabinett og servant med midlertidig vannforsyning fra vannsystempakke fra Hyttetorget.

KJØKKEN
Enkel kjøkkeninnredning fra 1989 med profilerte fronter og benkeplate i heltre. Ingen fastmonterte hvitevarer. Kjøkkenet har ingen avtrekksvifte over kokesone, kun naturlig avtrekk ved at vindu åpnes.

SPESIALROM
Hytten har biotoalett (utedo) i eget rom i tilbygg. Glassfiber kammer (snurredass) under hytten med lufting av kammer med elektrisk avtrekksvifte over tak. Rommet har tregulv,
trepanel på vegger og i takhimling. Innredet med benk med nedfelt vask hvor gråvann ledes til terreng under hytten.

TEKNISKE INSTALLASJONER
- Hytten har ikke innlagt vann, men kommunalt sommervann via privat stikkledning i plast (PEL), montert på utvendig vegg. Stenges på vintertid.
- Det er installert midlertidig vannforsyning (vannsystempakke fra Hyttetorget) med innvendig vannbeholder og pumpe som gir vann bad (tilbygg) og utvendig grovkjøkken.
- Gråvann ledes via avløpsrør i plast under hytten og videre direkte til terreng.
- Generell luftutskifting i boligen skjer ved naturlig ventilasjon fra vindusventiler og ved at vinduer åpnes.
- Hytten har innlagt strøm med nyere sikringsskap og automatsikringer. El-anlegget er delvis fornyet ifm. oppføring av tilbygg i 2011.


Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Anders Westgård Hafslund den 11.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Hytten er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår hovedsakelig i forventet teknisk stand, men med noe påregnelige avvik mot dagens
standard og forskriftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser ved hytten utover den forventede slitasjen alder tatt i betraktning.
Oppsummering av avvik som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 7 i rapporten.
Full tilstandsvurdering gjelder KUN fritidsbolig. Enkel beskrivelse/vurdering av anneks finnes på s. 28 i rapporten.
Hele rapporten må leses grundig.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik:
TG 3:
- Høydeforskjell målt på 2 meters lengde var over 20 mm på soverom. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 3 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
TG 2:
- Høydeforskjell målt på 2 meters lengde var stedvis mellom 10-20 mm og mellom 15-30 mm i hele rom. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det er stedvis påvist noe svikt i gulv i entre i opprinnelig del.
- Det er stedvis registrert hull/åpninger i stubbeloftsplater på undersiden av bjelkelag.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik:
- Det ble registrert manglende adkomst for feier i form av stigetrinn/plattform.
- Det er ikke montert snøfanger på taket, men svak skrånet takvinkel og ru-takoverflate vil kunne ivareta snørassikringen.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik:
- Det er stedvis registrert værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler og kledningen er noe begrenset luftet ift. dagens løsninger. Gjelder i hovedsak opprinnelig del.
- Ved stikkontroll i underkant av kledning og hjørnebord ble det stedvis ikke registrert tilstrekkelig museband og eller tiltak for å hindre mus.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik:
- Utett i overgangen mellom vindtetting på tak, vegg og taksperrer, synlig isolasjon. Lufttilførselen er stedvis noe redusert der isolasjon presser mot takbord. Se bilde.
- Ukjent hvordan luftingen er ivaretatt da det ikke er registrert luftespalter ved gesimser i mellombygget.
- Det er foran lufting av takkonstruksjon på opprinnelig del ikke montert insektsnetting eller gjort andre tiltak for å hindre insekter, fugler, mus osv. i å trenge inn i konstruksjonen. Det er stedvis registrert huller i insektsnetting på tilbygg.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
- Vinduer i opprinnelig del har passert 25 år, noe som tilsier at over halvparten av forventet levetid er utgått på pakninger/gummilister, bevegelige deler og isolerglass. På grunn av vinduenes alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass kan punktere eller er punktert. Det ble imidlertid ikke registret symptom av punktering på befaringsdagen.

Utvendig > Dører
Det er avvik:
- Det er påvist antydning til delaminering på dørblad til bod i tilbygg.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
- Det ble registrert noe råte/slitasje på plasser hvor terrassebordene ligger inntil fjell/terreng.
- Det er registrert noe råte/slitasje på lister/omramming rundt glass på levegg

Utvendig > Utvendige trapper
Det er avvik:
- Det er stedvis avvik i rekkverkshøyde (under 0,90 m) og åpninger i rekkeverk (over 10 cm) ut ifra dagens forskrifter.
- Det mangler håndlist på en eller begge sidene i trappeløpene.

Innvendig > Overflater
Det er avvik:
- Det er stedvis påvist sprekker/skader på panelbord, stedvis noe ufagmessig montering av panel/belistning, samt en del slitasje i bruksbelastede områder på gulv m.m.

Innvendig > Radon
Det er avvik:
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er foretatt radonmålinger.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er avvik:
- Stige/trapp og rekkverk til/på hems fremstår med noe enkel utførelse. Lavt rekkverk og store åpninger (over 10 cm) og bratt stige. Løsningene anses som usikre for barn.

Innvendig > Andre innvendige forhold
Det er avvik:
- Det er stedvis observert hull/åpninger i stubbeloftsplater, ved taklufting og i underkant av kledningen/hjørnebord.

Våtrom > Etasje > Bad > Overflater vegger og himling
Det er avvik:
- Veggene har trepanel, også i våtsoner. Ikke vanntette løsninger og detaljer.
Bruk av panel på vegger i våtrom er relativt vanlig i fritidsboliger og fungerer i de fleste tilfeller bra forutsatt bruk av tett dusjkabinett. Rommet har imidlertid dusjkabinett og ikke dusjing direkte på vegger. Dette begrenser påkjenning betydelig.

Våtrom > Etasje > Bad > Overflater Gulv
Det er avvik:
- Rommet har ingen form for tettesjikt, membran eller sluk.

Våtrom > Etasje > Bad > Ventilasjon
Det er avvik:
- Badet har kun naturlig ventilasjon gjennom friskluftsventil i vegg og via vindu som kan åpnes.

Kjøkken > Etasje > Kjøkken > Avtrekk
Det er avvik:
- Kjøkkenet har ingen avtrekksvifte over kokesone, kun naturlig avtrekk via vindu som kan åpnes.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende lekkasjesikring i form av avrenning, sluk eller annen kompenserende løsning på gulv fra varmtvannstank.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
El-anlegget er fornyet i 2011 ifm. oppføring av tilbygg og noe fra 1994 i opprinnelig del, da hytten fikk innlagt strøm. Sikringsskapet er også fornyet og har automatsikringer, plassert i entre. Det foreligger samsvarserklæring og sluttkontroll på arbeider utført i senere år, men det er ikke foretatt en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dvs. også
gjennomgang av eldre el-anlegg i opprinnelig del. Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert av el-tilsyn anbefales det kontroll av fagkyndig kontrollør.

Tomteforhold > Drenering
Det er avvik:
- Takvann fra nedløpsrør og takrenner avsluttes ved hushjørner/under hytten, uten å bli ledet bort fra boligen.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik:
- Det ble registrert en understøtte/pilar som står rett ned mot bakken/terreng under utedo tilbygg.
- Pilarer/fundamenter er noe begrenset kontrollert pga. vanskelig tilkomst. Risiko for skjulte avvik. Det anbefales ytterligere kontroll.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik:
- Terrengforholdet på siden mot nordvest fører til at overflatevann kan ledes til/mot boligen.

Utvendig > Taktekking
Det er avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på eldre undertak (over 30 år).
- Enkelte vridde vannbord registrert.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, fryseskap og komfyr

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/41/36:
20.08.1964 - Dokumentnr: 2072 - Bestemmelse om beiterett
RETTIGHETSHAVER: ERLING LEA
Med flere bestemmelser


27.07.1964 - Dokumentnr: 1831 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:41 Bnr:3


19.12.2001 - Dokumentnr: 8439 - Målebrev


19.12.2001 - Dokumentnr: 8439 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 796749 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:41 Bnr:36


20.08.1964 - Dokumentnr: 2072 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:41 Bnr:3
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:41 Bnr:208
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om garasje/parkering
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


12.07.2010 - Dokumentnr: 519406 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:41 Bnr:3
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:41 Bnr:208
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Omfatter eiendomsskatt, vann til hyttevegg og abonnement vann.
I tillegg kommer renovasjon fra Libir på kr. 2619,-

Byggemåte

Eldre hytte med nyere tilbygg oppført i tre. Hytten er i hovedsak fundamentert på fjell og/eller steinmasser. Bygningskroppen er understøttet av pilarer i murblokker e.l.
Yttervegger av bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og senere utbyggingsår (1975 og 2011), kledd med stående bordkledning. Isolasjonsevne er ukjent, men antas å være isolert etter hva som var normalt for oppføringstidspunkt.

Saltak med sperrekonstruksjon og mønedrager. Undertak av trepanel, tekket med pappshingel fra 2010/11. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av stål fra 2011.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

- Installering av Hyttetorgets vannsystem med pumpe fra intern cisterne og 30l bereder i 2011 utført av ufaglært.
- Anlagt nye trykkimpregnerte trapper ned mot sjøen i 2017 utført av faglært - Byggmester Preben Skårdal, dokumentasjon foreligger.
- I 2010 ble det bygget tilbygg med treterrasser, ny tak-shingel over anneks og hovedhytte utført av faglært - Byggmester Tor Larsen, dokumentasjon foreligger.
- Nye belegningsstein ble lagt på terrassen i 2013, dette ble utført av faglært - Ryszard Zbroniec ENK, dokumentasjon foreligger.
- I 2017 ble det skiftet kledning på hyttas sørvegg og ble utført av faglært - Byggmester Svein Arild Gitmark, dokumentasjon foreligger.
- I 2022 ble det begrenset et stokkmaur-angrep i kjøkkengulv. 15 cm i diameter ble utbedret av Byggmester Preben Skårdal, dokumentasjon foreligger.
- Ny innvendig stålpipe og Dovre Sense peisovn ble installert i 2022, arbeidet ble utført av faglært - Kvanvig Rep og Vedlikehold, dokumentasjon foreligger.
- Ny komfyr og kombiskap ble satt inn av faglært, Power Lillesand i 2022, dokumentasjon foreligger.
- Furutre blåste overende i høststorm og laget en liten skade i shingel på anneks-taket. La ny shingel på hele nordsiden av taket. Utført av faglært - Byggmester Preben Skårdal, dokumentasjon foreligger.
- Det ble i 1994 lagt inn strøm av faglært.
- Stokkmaur i øst-vegg på hytta. Skiftet kledning på vegg. 2002. Stokkmaur lite område i kjøkkengulv i 2022. Utbedret
Produktnummer: 97EDF81C-9FD6-4DF8-9A3C-1C6A0DD1A2E5