Evje/Fjelestad

Fjelestadvegen 18

Prisantydning
900 000 kr
Omkostninger
42 800 kr
Totalpris
942 800 kr
Formuesverdi sekundær
299 383 kr
Byggeår
1976
Internt bruksareal (BRA‑i)
57 ㎡
Bruksareal
60 ㎡
Tomteareal
903 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Koselig møblert hytte med usjenert og solrik beliggenhet i populært hytteområde

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Gang, kjøkken, stue, 2 soverom, rom benyttet som soverom (ikke byggesøkt til kommunen), baderom og toalettrom. Utvendig bod og 2 frittstående boder.

Oppvarming

Varmepumpe, vedovn og elektrisk.

Beliggenhet

Adkomst

Følg RV-9 fra Kristiansand mot Evje. Ta til venstre etter Moisund ved skilting til Fjelestad. Følg skilting mot Fjelestad og kjør forbi gårdene og ta første vei til høyre etter stor skilt. Følg veien ca. 100 meter og hytten ligger rett frem i blindvei. Kjørevei til hytten. Fellesvisning vil bli skiltet.

Parkering

Kjørevei, parkering ved hytten.

Beliggenhet

Usjenert og solrik beliggenhet i populær og etablert hyttegrend. Kjørevei opp til hytten og fantastisk utsikt utover dalen. Fjelestad ligger på ca. 450-520 m.o.h. Flotte rekreasjonsmuligheter sommer som vinter med flott badeplass i nærheten (Grastjønn) og et flott turterreng og løypenett. Vinterstid blir det kjørt opp skiløyper. Kort vei til Hornnes med butikk og bensinstasjon samt Evje sentrum med butikker og caféer samt aktiviteter som Rafting. Evje Miljø- og klatrepark og Go Cart i nærheten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger godkjenning for bygging av hytte, datert 09.11.1976.
Det foreligger melding om utført arbeid, datert 18.05.1998. Det gjelder utvidelse av 2 terrasser og utvidelse av vedbod.
Det foreligger melding om ferdigstillelse av redskapsbod, datert 16.10.2003.
Det foreligger søknad om oppsettelse av laftebu/anneks på 15,2 kvm, datert 29.04.2003. Det er i melding datert 15.05.2003 presisert at boden ikke skal benyttes til overnatting, eller innredes for det formål.

Deler av terrasse ligger på grense til naboeiendom gnr. 20, bnr. 3 og gnr. 20, bnr. 61.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. WC, bad og deler av kjøkken er opprinnelig godkjent som soverom. De ombygde rommene er godkjent til varig opphold/ beboelse. Et av soverommene er påbygget i senere tid og er ikke byggemeldt i kommunen, rommet er ikke godkjent til varig opphold. Godkjente byggetegninger fra Evje og Hornnes kommune mangler rombenevnelse og kommunen opplyser at det er uvisst om soverommet ved inngangsparti er godkjent til varig opphold eller om dette er en bod. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann eller avløp. Privat septikanlegg. Vann fra borebrønn (ikke lagt inn i hytten).

Privat vei. Vei til eiendommen etablert over naboeiendommen(er). Veiretten er ikke tinglyst. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med å formalisere avtale vedr. veirett og evt. tinglysning av denne påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsformål, tilhører reguleringsplan "Fjellestad, Rebbåsheia", ikrafttredelse 19.09.1971. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Ingen heftelser eller rettigheter registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.¨

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 22 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 42 800,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS v/Andreas Natvig den 25.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Hytte bygget 1976, dagens eier har eid siden 2023. Innerst i blindvei sammen med en enkelt annen hytte. Det meste av bygningsdeler er eldre årgang. Vedlikehold og utskiftninger påregnes. Stedvis etterslep vedlikehold, noe ufagmessig utførsel mm. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Det må gjøres oppmerksom på at hytten har en enklere byggeskikk enn hva man kan forvente ut fra dagens byggeskikk. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Utvendig > Taktekking: Undertekking ikke tilstede eller ufullstendig. På den ene delen er det undertak sutaksplater, mens på den andre er kun bikktak. Eldre blikktak.

Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Alder og værslitasje treverk. Stedvis råte vannbord. Mangler stedvis takrenner og stedvis tegn til lekkasje/drypp i skjøter. Eldre fuktskjolder i tak wc. Eldre pipebeslag.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det er stedvis godt synlige og merkbare nivåforskjeller gulvflater. Det er synlige skjevheter i enkelte bjelker, enkelte punktfundamenter mm, Enkelte fundamenter er enkelt bygget med trestokker. Vedlikehold påregnes.

Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Ubrennbar flate foran er noe liten, skal være minimum 30 cm ihht dagens forskrifter. Teglsteinspiper skal ha alle fire sider tilgjengelig for kontroll av sprekker, og bør ikke kles inne. To sider kledd inne. Tg3. Eldre vedovn, kan med fordel byttes til mer rentbrennende.

Våtrom > 1 etasje > Bad > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Dusjkabinett. Ikke i vater, vann renner ikke i avløp enkleste vei. Enkel pumpeløsning, ikke vurdert. Ikke fuktsikre løsninger i rommet, men heller ikke innlagt vann.

TG2:
Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er utført enkel observasjon, ikke observert åpenbare større råtepunkter, men stedvis værslitasje som oppsprekninger treverk mm. Alder tilsier at det bør påregnes fremtidig vedlikehold og utskiftninger.

Utvendig > Vinduer: Dårlig kitt i karm, malingflass, råte i karm enkelte.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er skjevheter begge sider, mest i trapp. Også mest alder- og værslitasje i front ved stue, eldre. Lavt gjerde, slitasje treverk/spiler under hytta mm.

Utvendig > Utvendige trapper: Skjevhet i trinn. Kun håndløper en side. Den nedre trappen er grodd igjen.

Innvendig > Overflater: Det er stedvis ufagmessig arbeid utført på hytta som er synlig på avslutninger, redusert funksjon som skjevheter i punktfundamenter, manglende undertekking mm. Anneks ca 14 kvm. Enkel byggmakkerbu med maskinlaft konstruksjon. Det er synlige fuktskjolder i enkelte hjørner. Tak av blikk, fremstår tett. Dårlig funksjon dør mm.

Innvendig > Innvendige dører: Skjevheter i dører kontra karmer. Trolig sammenheng emd skjevheter i hytta generelt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Ledningsnett er stedvis eldre og generelt anbefales det el.kontroll. Ledning bad er noe enklere lagt langs vegg mm. Etter el.kontroll så vil eventuelle kostnader for oppgraderinger tilkomme.

Tomteforhold > Drenering: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Ved bakvegg soverom er det observert noe grunnmursplast men denne er enklere lagt og uten topplist.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Eldre byggeskikk. Varierende stand fundamenter. Enkelte eldre med skjevheter, enkelte trestokker som står i terreng mm. Skjevheter i hytta tilsier skjevheter i fundamenter.

Tomteforhold > Terrengforhold: På baksiden av boligen er det fall i terreng som medfører økt påkjenning fra overvann. Å utbedre dette fullt ut vil ikke være mulig, men man må forsøke å gjøre løsningen mest mulig funksjonell. Oppsyn, vurdere drensgrøfter etc.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/ -boks, komfyr/stekeovn/koketopp og mikrobølgeovn.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Velforening

Årlig velavgift er kr. 3 500,-. Avgiften inkluderer vegvedlikehold, brøyting, grusing, tråkkemaskin, dugnad etc.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Ingen heftelser eller rettigheter registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.¨

Info kommunale avgifter

Beløpet inkluderer feiing kr. 453,- og hytterenovasjon kr. 2 088,-.

Byggemåte

Trevinduer med enkle glass. Inngangsdør i tre. Balkongdør i tre med isolerglass fra 2005. Terrasse med dekke av terrassebord, noe nyere dekke ved inngangen. Gulvkonstruksjon av tre. Hytten står på punktfundamenter.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Altibox - internett og tv.

Sammendrag selgers egenerklæring

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, nytt arbeid 2023. Utført av ufaglært. Tak ble malt, vindu og vindskeibord ble malt.

8 Er det utført arbeid med drenering? Ja, nytt arbeid 2023. Utført av ufaglært. Nytt dreneringsrør på utsiden av hytta ved vei.

11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja, Borevann.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Nytt arbeid 2024. Utført av faglært. Skifte av kran på oppvaskbenk. Firma som utførte arbeidet var Evje Rørservice AS. Har dokumentasjon på arbeidet.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: C5562EC8-6705-41D1-9B64-5DA32796A45C