Grimstad Fevik  

Feviktoppen 4 - Utleie av butikk/kontorseksjoner

Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Feviktoppen Grimstad - Nybygg med kontor/butikkseksjoner til leie.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring av gleden av å presentere bygg under oppføring med butikk/kontorlokaler/behandlingslokaler innenfor helse i seksjoner til leie. Meget flott beliggenhet på Feviktoppen med nydelig utsikt. I byggets første og deler av andre etasje blir det næringsarealer for kontor, butikk og behandlingslokaler innenfor helse. Seksjonene vil være fra 101 kvm. til ca. 320 kvm. Se ellers info om prosjektet på hjemmesiden til prosjektet utsiktenfevik.no. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0152

Utleieobjekt

Feviktoppen 4 - Utleie av butikk/kontorseksjoner, Gnr. 44 Bnr. 63 i Grimstad kommune.

Utleier

Utsikten Fevik AS
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Utsikten Fevik er et av de få gjenværende utbyggingsområdene som kombinerer nærhet til Fevik sentrum med naturskjønn og rolig beliggenhet. Utsikten over Fevikkilen er spektakulær, solforholdene meget gode, og ikke langt unna finner du flotte, varierte turområder, Strand Hotel og hvite strender. Variert tilbud mat- og detaljvare, tjenesteyting mv. Sentralt plassert mellom Arendal og Grimstad som i stor grad har felles "arbeidsmarket". Kollektivakse. Fylkesvei 420 like i nærheten tilbyr rask atkomst til handel og byturer.

Utleietype

Næringsseksjoner.

Eierform

Eier

Byggeår

Bygget vil etter planen være ferdigstilt 30.10.2023.

Areal

Seksjonene vil være fra 100 kvm og oppover. Man kan leie hele 2.etg om ønskelig. 

Innhold

Innhold

Se forslag på tegninger på de enkelte seksjoner som er vedlagt.

Standard

Lokalene tilpasses den enkelte kjøpers ønske og etter pris.

Parkering

Mulig å leie parkeringsplasser i byggets parkeringskjeller.

Oppvarming

Vannbåren varme via radiatorer i næringsarealene.

Vilkår og betingelser

Leiekontrakt

Det vil bli brukt standard megler leiekontrakter.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er i dag regulert til område for forretning iht. Reguleringsplan for Feviktoppen, vedtatt 17.03.97. Det er godkjent endring til kombinasjonsformål som inkluderer bolig og det foreligger rammetillatelse for prosjektet datert 21.03.2021. Det er gitt del-igangsettingstillatelse datert 24.08.2021. 

Planens generelle bestemmelser begrenses til følgende:

Eiendommen er regulert til boliger, forretninger/kontorer m.v, boliger-, forretnings- og kontorbebyggelse, offentlig bebyggelse og allmennyttig bebyggelse, iht. reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Feviktoppen.

Området foran prosjekteiendommen er omfattet av reguleringsplan for Fevik/Sømsvegen/Skippergata/Judehavskleiva med tilhørende bestemmelser.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Økonomi

Antydet leiepris

Pristilbud gis etter ønske om seksjon og areal og evnt. leietagertilpasning. Andel av fellesutgifter, strøm og internett kommer i tillegg.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Overtagelse

Bygget vil etter planen være ferdigstilt 30.10.2023.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066288