Kristiansand-Kvadraturen

Festningsgata 6

Prisantydning
11 500 000 kr
Omkostninger
288 670 kr
Totalpris
11 788 670 kr
Kommunale avgifter
14 471 kr / år
Byggeår
1882
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
280 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Festningsgata 6 - Sentralt plassert bygård med potensiale

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Meget sentralt plassert kombinert bygård med gode muligheter. Eiendommen ligger med kort avstand til alle byens fasiliteter, har gode inntekter og muligheter for ytterligere utvikling.

Oppdragsnummer

9-22-0039

Adresse med betegnelse

Festningsgata 6, Gnr. 150 Bnr. 245 i Kristiansand kommune.

Selger

Rye Holding AS v/ Joachim Holmboe Rye

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentralt plassert i Festningsgata, kort avstand til bussakse øst/vest, med Torvet og Tresse i umiddelbar nærhet

Næringstype

Kombinert bolig og næring

Eierform

Selveier

Byggeår

1882 i følge Kristiansand kommune.

Areal

Kjeller 105 kvm
1 etasje 279 kvm
2 etasje189 kvm
3 etasje 109 kvm
Totalt 682 kvm

Arealer er opplyst av selger og er ikke kontrollmålt av megler.

Innhold

Innhold

Bygget inneholder
Kjeller med godkjent takhøyde som er ubenyttet.
1 etasje næringslokaler med overbygget bakgård.
2 etasje 1 leilighet med 3 soverom, stue, kjøkken og bad. Ett kontorfelleskap med 4 kontorer, spiserom og sosial sone med toalett.
3 etasje 1 leilighet med 5 soverom - leiet ut som studentfelleskap

Standard

Normal utleiestandard, eiendommen har noe vedlikeholdsbehov. Fasaden er pusset opp.

Diverse

Eiendommen kan skilles ut og legges i ett selskap - kontakt megler for mer informasjon.

Parkering

Det medfølger ingen parkering

Oppvarming

Hovedsaklig elektrisk.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 280 kvm, Eierform: Eiet tomt

Kjøpekontrakter

Det vil bli utarbeidet en standard kjøpekontrakt for kjøp av næringseiendom, evt. selskap dersom eiendommen selges i ett selskap.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til forretning, kontor og bolig, tilhører reguleringsplan Murbyen, datert 17.6.98, sist revidert 9.12.2020. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1967/3446-1/93  Erklæring/avtale  
06.06.1967 Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. overbygg av gårdsplassen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Leieforhold

Hele eiendommen er utleiet. Totalt er det oppgitt årlig leie på NOK 721.200.

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

Det er opplyst eierkostnader på ca NOK 85.000 pr år, dette inkluderer kommunale avgifter, Avfall Sør, forsikring og strøm.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

under innhenting

Prisantydning og omkostninger

11 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 287 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 11 500 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 288 670,- (Omkostninger totalt) 11 788 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 470,90 pr. år
+ forbruk, eiendomsskatt utgjør Kr 11904,90

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Due dilligence

Det antas at kjøper gjør nødvendige undersøkelser i forkant av bud, om ikke må dette presiseres i budskje,askjema

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060327