Sentrum

Feierheia 20

Prisantydning
6 650 000 kr
Omkostninger
191 470 kr
Totalpris
6 841 470 kr
Formuesverdi
1 243 597 kr
Formuesverdi sekundær
4 476 947 kr
Byggeår
1839
P-rom
154 ㎡
Bruksareal
195 ㎡
Tomteareal
372 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med nydelig sentrumsnær beliggenhet på Feierheia - Nydelig utsikt utover byen og sjøen - Dobbel garasje

Om eiendommen

Innhold

Kjeller: 2 lagringsom med lav takhøyde. 1, etg.: Entrè, bod, gang, stue, kjøkken, gang, soverom og bad. Utvendig bod utenfor garasje. 2. etg.: Loftstue, mellomgang, 2 soverom og bad. Kott i knevegger på soverom og loftstue.

Arealer med beskrivelse
Primærrom: 154 kvm, Bruksareal: 195 kvm Sekundærrom: 41 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 134 m² - 2. etg. 61 m².
P-rom inkl: 1. etasje: Vindfang, 2 ganger, stue, kjøkken, bad, soverom. 2. etasje: Stue, gang, bad, 2 soverom.
S-rom inkl.: Garasje, div. boder

Garasje og utvendig boder side nord som er integrert i boligen er tatt med i arealmålene.
Kjellerrom er ikke tatt med i arealmålene pga. manglende takhøyde.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Vedfyring med klebersteinsovn i stue, varmepumpe plassert i trappegang, varmekabler i entrè og begge bad. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør fra sentrum til Jernbanestasjonen og ta så opp bakken til høyre, 2. avkjørsel i rundkjøringen, Iuellsklev. På toppen av bakken tar man opp til venstre til Feierheia. Følg så denne veien til toppen. Boligen ligger på høyre side av veien, på bakketoppen, og vil være merket med "Til salgs-skilt" ved fellesvisning.

Parkering

Dobbel garasje med skiferbelagt gulv, samt parkering ved siden av garasje..

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget fint til på toppen av Feierheia med vid utsikt utover byen, byfjorden, Galtesund, Tromøysund og områdene rundt. Fra Feierheia er det gangsti ned til Kastellveien / kort vei ned til Torvet og sentrum. Meget gode solforhold fra morgen til sen kveld. Området er rolig, og består i hovedsak av eldre trehusbebyggelse.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 13.06.2007. Ferdigattesten gjelder ombygging av bolig. Det foreligger også ferdigattest for tilbygg datert 30.11.1973. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det foreligger også ferdigattest for tilbygg datert 30.11.1973.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som eksisterende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.
Hensynssone 570 kulturmiljø; bevaringsverdig bebyggelse Sefrak-registrert bygning.

Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16.

Det foreligger planer under arbeid i nærområdet:
Kanal i Arendal - Arendal kommune. Planid: 42032023-2. Formålet med planen er å få realisert en kanal fra Kittelsbukt til Pollen, i samarbeid med Arendal kommune.

Jaktekaia, Nedre Tyholmen - Arendal kommune. Planid: 42032022-15. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et hyggelig byrom som kan brukes av alle, med avklarte forhold for nyttetrafikk og uteservering.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/501/290:
20.09.2023 - Dokumentnr: 1024338 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


30.06.1942 - Dokumentnr: 900435 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


22.03.1976 - Dokumentnr: 909974 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Gnr. 501 bnr. 344
Gnr. 501 bnr. 365


01.01.2020 - Dokumentnr: 1744672 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:501 Bnr:290


Økonomi

Omkostninger kjøper

12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
175 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 000 000,-))

191 470,- (Omkostninger totalt)

Info eiendomsskatt

Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Pen velholdt enebolig, som er påbygget i 1995. Det ble da skiftet tak, kledning, vinduer og ytterdører i boligen. Boligen holder god standard, med flislagt gulv med varmekabler i entrè 1. etasje, hvor det også er god med garderobeplass i skyvedørsgarderobe. Videre er det trappegang, gang, stue og kjøkken med bred eikeparkett. Kjøkken er oppgradert med ny kjøkkeninnredning fra Strai Kjøkken i hvit utførelse i 2020. Integrert stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøleskap m/ frys. Flislagt bad fra 2002 med varmekabler i gulv, dusj, badekar, wc og baderomsinnredning. Soverom med furugulv ved siden av badet. I 2. etasje er det loftstue med furugulv og tømmerpanel på vegg. Utg. til solrik veranda med vid utsikt fra loftstua. Flislagt bad med varmekabler i gulv fra 1995, med baderomsinnredning, wc, og badekar. i denne etasjen finner du også en mellomgang og 2 soverom med furugulv. Det er 2 lagringsrom med lav takhøyde i kjeller, samt sportsbod i forkant av den doble garasjen.

Renovert

1995

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin, ventilator, kjøleskap m/ frys

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/501/290:
20.09.2023 - Dokumentnr: 1024338 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


30.06.1942 - Dokumentnr: 900435 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


22.03.1976 - Dokumentnr: 909974 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Gnr. 501 bnr. 344
Gnr. 501 bnr. 365


01.01.2020 - Dokumentnr: 1744672 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:501 Bnr:290


Info kommunale avgifter

Inkluderer utgifter til renovasjon, vann, avløp og eiendomsskatt.

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
2.1.2 Årstall 2002
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nye fliser og membran. Nytt røropplegg. Nytt sanitærutstyr.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Harry Jørgensen
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei

Pkt. 4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
4.1.2 Årstall 1995
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nytt tak, kledning og vinduer
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Roy Paulsen
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei

Pkt. 8 Er det utført arbeid med drenering? Ja
8.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
8.1.2 Årstall 1995
8.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært
8.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Utført selv

Pkt. 13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
13.1.2 Årstall: 2002
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nytt røropplegg på bad
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Egil Bringsverd
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei

Pkt. 14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen? Ja
Beskriv tilstanden og om tanken er tømt/sanert eller fylt igjen? Fjernet

Pkt. 18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja
Beskriv feilen eller endringen: Installert ny klebersteinsovn

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.10 900)
Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 7 000 000,-) (Kr.87 500)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.124 785)
Produktnr: DAEEC54A-8C74-439E-AEB1-F78CD96745CD