FARMOTUNET - VIGELAND

Farmoveien 13, 3 etg

Prisantydning
2 610 000 kr
Omkostninger
77 620 kr
Andel fellesformue
13 793 kr
Totalpris
2 687 620 kr
Formuesverdi
414 430 kr
Formuesverdi sekundær
1 491 947 kr
Felleskostnader
2 860 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
6 131 kr / år
Byggeår
2014
P-rom
64 ㎡
Bruksareal
68 ㎡
Tomteareal
1 777 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

3-roms toppleilighet med flott elveutsikt. Garasjeplass/bod.

Om eiendommen

Standard

Leiligheten holder en god nyboligstandard med eikeparkett på gulv i oppholdsrom og flislagt bad. Boden har belegg.
Hvitmalte flater på vegger og himlinger.

Kjøkkeninnredning fra Strai med hvitevarer (kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn og platetopp).

Screens/solskjerming med motor på alle vinduer.

Callinganlegg.
Sprinkleranlegg
Det er fiberkabel i bygget fra Telenor.

Pene fellesareler og tilgang til felles selskapsrom i nabobygget.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 64 kvm, Bruksareal: 68 kvm Sekundærrom: 4 kvm.
P-rom inkl: Entre, bad/ vaskerom, stue/ kjøkken, 2 soverom.
S-rom inkl.: Teknisk rom/ garderobe.

Det er garasje på 13 kvm og bod på 5 kvm i fellesbygg på tomten . Disse er ikke medregnet i arealoversikt

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2014 i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Vannbåren varme i gulv i oppholdsrom (ikke soverom og bod).
Varmekabler på bad.
Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddet og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport fra Lindesnes Takst AS datert 06.01.22 er vedlagt denne salgsoppgave og bør leses i sin helhet før budgivning. Tilstandsrapporten er gyldig i 6 mnd. etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig.

Takstmannens konklusjon:
Leiligheten ligger i ett etablert leilighetskompleks i Vigeland sentrum. Ligger i gangavstand sentrum, idrettsplass samt
skoler og barnehager. Tomten har gode solforhold stort sett hele dagen.
Leiligheten ligger som en del av ett leilighetskompleks og utvendige forhold anses som fellesareal og kostnader. Dette
blir ikke kommentert hvis ikke det forekommer graverende tilfeller.

Eiendommen er opparbeidet med asfalterte veier og med felles garasje og bodanlegg.
Leiligheten er bygget i 2014 og fremstår på befaringsdagen som velholdt innvendig med lite slitasje etter alder.
Nevneverdige sammendrag av avvik:

-Soverom mot vest mangler rømningsgodkjent brannstige.
-Det er registrert for lite fall på badegulv etter byggeårets
forskrifter.
Viktig momenter for interesserte kan være:
-Gode parkeringsforhold på tomten.
-Solrik tomt med nærhet til sentrum, skoler og barnehager.
-Romslig sørvendt veranda med glassrekkverk
-2 soverom
-Romslig stue/kjøkken.
-Heis installert i bygget.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller
på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om
rapporten.
Lykke til på visning.Rapporten må leses i sin helhet da det kan forekomme forskjellige tilstander på selve hovedtilstandsgraden.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles til undertegnede på tlf 4123 0081. Lykke til på visning.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal: Følg E 39 vestover i ca 15 minutter. Ta til høyre i den store rundkjøringen (med fyrtårnet) og deretter til venstre over broa til Vigeland sentrum. Ta så til høyre i rundkjøringen og følg denne veien i ca 500 meter. Leilighetsbygget er det siste på høyre hånd. Leiligheten er en del av et større leilighetskompleks og vil være merket med Sørmeglerens Til Salgs plakat.

Beliggenhet

Leiligheten vi nå skal selge ligger ved elvekanten på Farmoen. Leiligheten er sørøstvendt, har flott elveutsikt og ligger i 3. etasje. Rolige og landlige omgivelser, samtidig med kort og flat avstand inn til Vigeland sentrum. I sentrum har man det meste av servicetilbud, samt et godt kollektivtilbud både øst- og vestover.

Tomt

Areal: 1 777 kvm, Eierform: Fellestomt. Pent oppdarbeidede uteområder med plenarealer, asfaltert adkomstareal m.m.

Parkering

Egen garasjeplass i felleanlegg. Denne er merket med T-snr 14 på seksjoneringskart bak i prospektet. Biloppstillingsplassen er en HC-plass og er ekstra bred.  Det er også en bod i tilknytning til garasjeplassen.

I følge vedtektene må eier som har HC-plass som tilleggsdel, ved dokumentert behov, bytte med den som fremlegger dokumentasjon og krever bytting.  Se ellers vedtekter som ligger bak i prospektet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 03.12.2014. Ferdigattesten gjelder leilighetsbygg og garasjeanlegg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan for Farmoen, datert 10.02.2005. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Nabotomten (som i dag benyttes til parkering) er også regulert til boligbebyggelse.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Tilknyttet offentlig vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1088297 - Best. om adkomstrett. Tinglyst: 10.12.2014
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:357 Bnr:477
Overført fra: 4205-357/478
Gjelder denne registerenheten med flere

Grunndata:
Dagboknr.: 52810 - Seksjonering. Tinglyst: 20.01.2015
opprettet seksjoner:
snr: 14
formål: bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 68/1146

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Eiendommen selges for dødsbo og energimerking foreligger derfor ikke.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i sameiet.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Styregodkjennelse

Styregodkjennelse av ny eier kreves ikke. Erverver og leier av seksjon må meldes til styret for registrering.

Forretningsfører

Ruud Regnskap AS

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 610 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 610 000,-)) 77 620,- (Omkostninger totalt) 2 687 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 131 pr. år
Beløpet inkluderer abonnemensgebyr for vann- (kr. 1 218,-) og avløp (kr. 1 704,-) og eiendomsskatt (kr. 3 209,-).

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3 209,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 2 860,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Vask fellesareal og vinduer utvendig, lys fellesareal og varmtvann, renovasjon og forbruk kommunalt vann og avløp. Eiendommen har vannmåler. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk og avregnes i hht. bruk 1 gang pr år i fellesutgiftene. Ellers inngår Canal Digital (TV og data), forsikring, bygg, brøyting og strøing, vedlikehold av ventilasjon/brannvarsling/varme og varmepumpe, samt heis, utearealer og bygg og regnskaps- og forretningsfører honorar. TV/ Data-abonnementet kan oppgraderes for egen regning.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesformue kr. 13 793 pr. 01.01.21

Formuesverdi

Primær: Kr. 414 430,- for år 2019. Sekundær: Kr. 1 491 947,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Farmoveien 13, 3 etg, Gnr. 357 Bnr. 478 Snr. 14 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk: 68/1146

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Selger

's bo v/fullmektig Wenche Johannessen.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kombiskap, stekeovn/ koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-21-0168

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-21-0168. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 610 000,-) (Kr.83 520) Tilrettelegging (Kr.14 500) Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.115 690)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3054139