Grim

Fagervollen 7B

Byggeår
1954
Internt bruksareal (BRA‑i)
140 ㎡
Bruksareal
140 ㎡
Tomteareal
172 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Selveiet rekkehus over 3 plan med behov for renovering. Hage og garasje i rekke. Attraktiv, rolig beliggenhet.

Om eiendommen

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Fast parkeringsplass like ved boligens inngangsparti, samt garasje i rekke.

Beliggenhet

Rolig og attraktivt beliggende på Fagervollen / Grim, populært område like utenfor Kristiansand sentrum / Kvadraturen. Enkel adkomst til sentrum med sykkel eller gange med ca 2 km til Markens gate. I tillegg gode bussforbindelser. Barnevennlig område med etablert lekepark og stort friområde like ved. I nærområdet finner en Grim Torv med dagligvarebutikk, frisør, blomster, apotek, bakeri, sykkelbutikk, dyreklinikk, gatekjøkken og pizzabakeri. I tilegg fantastisk flotte turområder som Ravnedalen, Baneheia med badevann og turløyper og gamle Postveien. Idda Arena med blant annet ishall, curlinghall, idrettshall, balløkke og lekeplasser. I tilknytning til Idda Arena er det en kunstgressbane og skatepark.
Gangavstand til skoler og barnehage.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 24.08.1956. Ferdigattesten gjelder rekkehus med 4 leiligheter. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. WC i underetasje er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Underetasjen er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig , tilhører reguleringsplan nr 28 - Møllevannsveien - Grimshaugen, datert 14.04.1951. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser på gnr/bnr 151/2197, gnr/bnr 151/621 og gnr/bnr 151/1806:
15.12.1954 - Dokumentnr: 2307 - Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Gjelder denne registerenheten med flere.

05.06.1961 - Dokumentnr: 3113 - Festekontrakt - vilkår. Gjelder feste. ÅRLIG AVGIFT NOK 544. BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT. PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT.

26.08.1982 - Dokumentnr: 9609 - Erklæring/avtale. Hefter i ideell 1/17 av matrikkelenhet tilhørende: Carrington John. KONTRAKTEN KAN IKKE SIES OPP SÅ LENGE DEN ER PANTSATT
TIL: DEN VESTENFJ BYKREDITFORENING. Gjelder denne registerenheten med flere.

17.09.1980 - Dokumentnr: 10511 - Erklæring/avtale. Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold. Gjelder denne registerenheten med flere.

12.02.1985 - Dokumentnr: 2372 - Bestemmelse om veg. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 54 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 71 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er inkl i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Velkommen til visning av Fagervollen 7B. Et selveiet rekkehus over 3 plan med garasje i rekke like ved, barnevennlig og rolig beliggende kun ca. 2 km. fra Kristiansand sentrum / Kvadraturen.

Boligen går over tre etasjer, med følgende innhold:
I boligens første etasje møtes man av entrè med plass til å henge fra seg yttertøy og sko, samt videre adkomst til gangen. Fra gangen er det trapp opp til boligens 2. etasje, samt inngang til stuen og kjøkkenet. Stuen er romslig og store vindusflater sørger for rikelig med naturlig lysinnslipp. Det er utgang til terrasse og hagen.
Kjøkkenet er praktisk plassert like ved stuen.

2. etasje
3 gode soverom med plass til garderobe, hvorav det ene har utgang til veranda. Romslig baderom med behov for renovering.

Underetasje.
Godt med oppbevaringsplass i boder, samt vaskerom og WC.

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Arild Grundetjern AS den 07.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen er bygd i 1954 og trenger oppgradering både ut- og innvendig. Følgende hovedtrekk kan nevnes: Utvendig antas dobbelkrummet betongtakstein, takrenner og beslag å være fra 1990-tallet og har normal slitasje, vanlig vedlikehold bør beregnes. Vinduer og dører er av eldre årgang, oppgradering bør beregnes. Kledningen er av blandet årgang, vanlig vedlikehold bør beregnes. Balkong i 2. etasje har eldre glassfiberbelegg på gulvet, vanlig vedlikehold bør beregnes, rekkverk er iht. krav. Terrasse ved stue er i dårlig stand, utbedringer trengs. Trapp ved inngangsdør trenger vanlig vedlikehold. Innvendig trenger våtrom generell oppgradering mht. membran m.m. Det ble utført hulltaking i vegg inn mot bad og utforèt trevegg i kjeller, ingen synlig eller målbar fukt ble oppdaget. Kjøkkeninnredningen er stort sett fra byggetid supplert med enkelte nyere skap. Gulvhøyder ble kontrollert i enkelte rom, det ble registrert sig på gulvet i tilbygg ut mot ytterveggen. Røropplegget er stort sett av eldre årgang, vedlikehold bør beregnes. Innvendig stoppekran er montert i bod og er av nyere dato. Ved og elektrisk til oppvarming. PANASONIC varmepumpe er fra 2023. Det er kun boligen som inngår i tilstandsrapporten. For øvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet. Spørsmål angående rapporten kan rettes til takstmann/byggmester Arild Grundetjern, mobil 919 98000.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Våtrom > 2. etasje > Bad > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Kjeller > Vaskerom > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG2:
Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.

Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken > Overflater og innredning: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Da det ikke foreligger noen dokumentasjon bør det elektriske anlegget ha en utvidet elektrisk kontroll.

Tomteforhold > Drenering: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Ingen

Diverse

Feierapport merknad: I3: Avstand mellom ildsted og brennbart materiale og mellom ildsted og brannmur er for liten. Gjelder Jøtul 507.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser på gnr/bnr 151/2197, gnr/bnr 151/621 og gnr/bnr 151/1806:
15.12.1954 - Dokumentnr: 2307 - Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Gjelder denne registerenheten med flere.

05.06.1961 - Dokumentnr: 3113 - Festekontrakt - vilkår. Gjelder feste. ÅRLIG AVGIFT NOK 544. BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT. PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT.

26.08.1982 - Dokumentnr: 9609 - Erklæring/avtale. Hefter i ideell 1/17 av matrikkelenhet tilhørende: Carrington John. KONTRAKTEN KAN IKKE SIES OPP SÅ LENGE DEN ER PANTSATT
TIL: DEN VESTENFJ BYKREDITFORENING. Gjelder denne registerenheten med flere.

17.09.1980 - Dokumentnr: 10511 - Erklæring/avtale. Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold. Gjelder denne registerenheten med flere.

12.02.1985 - Dokumentnr: 2372 - Bestemmelse om veg. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter: Ingen rettigheter registrert.

Info kommunale avgifter

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 3.077,-. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Polisenummer

1836483

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Under følger en kort oppsummering av selgers egenerklæringsskjema. For fullstendige opplysninger vises det til vedlagte egenerklæring.

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, Lekkasje p.g.a. vannsøl fra bad 2.etg.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja, Skiftet innv. Stoppekran, utført av meg selv, rørlegger. 2022.

Selger har tegnet boligselgerforsikring gjennom Gjensidige.
Solgt
Produktnummer: ADB7F8AB-15A1-4CE4-8503-F68406298102