Lillesand

Fagertunveien 20

Prisantydning
3 500 000 kr
Omkostninger
103 370 kr
Totalpris
3 603 370 kr
Formuesverdi
615 424 kr
Formuesverdi sekundær
2 215 526 kr
Kommunale avgifter
7 628 kr / år
Byggeår
1876
P-rom
78 ㎡
Bruksareal
78 ㎡
Tomteareal
237 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innbydende enebolig med attraktiv og sentral beliggenhet. Flott utsikt. Garasje. Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik enebolig som går over to plan. Boligen inneholder blant annet:
1.etg: Stue, kjøkken, bad og entré.
2.etg: 3 soverom.

Standard

Utvendig:
Taktekking er byttet. Usikkert når. Taket er tekket med sutaksplater, lekter/sløyfer og betongtakstein. Metallplater på flatere tak på kvisten. (Lite fall). Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Renner og nedløp i malt metall av nyere dato. Taknedløp som er vendt mot grunnmur/kledning må føres bort fra yttervegg. (Det er anbefalt å legge nedløpsvann til overvannskum). Det er ikke montert stigtrinn på taket opp til pipen. Det er ikke montert snøfangere på taket. Liggende kledning. Ingen synlige råteskader i kledningen på befaringsdagen. Ok vedlikeholdt. Ok vedlikeholdt. Kledningen er montert nærme bakken. Det anbefales at endeved behandles oftere. Den er utsatt for mer fukt. Takkonstruksjonen er lukket inne i himlingen. Det
var ikke tilgang til takkonstruksjonen på befaringsdagen. "Velux" takvindu fra 2005. Vinduer fra 2000. Ingen synlige punkterte glass på befaringsdagen. Vinduer har stolpe i midten. De kan ikke brukes som rømning. Der hvor det er montert brannstige må det byttes vindu til type hvor midtstolpen kan fjernes ved åpning. Ellers er vinduer i ok stand. Vindu i badet må byttes neste gang badet pusses opp. Det er eldre. Ytterdør fra 2022, terrassedør fra 2022. Dobbel terrassedør ut i fra soverom i loftsetasjen. Den er fra 2020. Terrasse i tre ut i fra stuen. Det er laget balkong ut i fra soverom i loftsetasjen i 2020. Rekkverk 90 cm. Det var snø på terrasser på befaringsdagen. Utvendig trapp i tre. Det er ikke montert rekkverk
til trappen. Trapp i mur i terrenget. Det er ikke montert rekkverk til hele trappen.

Innvendig:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater har vanlig bruksslitasje. Innvendige flater er pusset opp. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Målt med laser på langt strekk i stuen. Etasjeskiller har noen høydeforskjeller som er litt større enn godkjente avvik. 30 mm målt over langt strekk i stuen. Litt som forventet av en eldre bolig. I himlingen i stuen er bjelker synlig. De har
retningsavvik. Dimensjonering ble utført annerledes på eldre boliger. Men dette har fungert i mange år. Men med litt skjevheter. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Peisovn. Eier opplyser om at feier ikke hadde noen merknader ved forrige kontroll. Det må nevnes at rom under terreng er en
risikokonstruksjon. Fuktighet ble registrert i grunnmur/gulv. Dette tyder på slitt/mangelfull drenering ved grunnmur, og feilen er ofte vanlig på hus fra denne byggetiden når det ikke er montert grunnmursplate m.m. Generelt kan det sies at kjellere er risikokonstruksjoner, hvor det er erfaringsmessig
har vært mye fukt og råteskader. I bjelker i himlingen i kjeller var det tegn etter skadedyr. Under hullene var det ikke synlig boremel, men det må følges med om det blir aktivitet. Da må det gjøres tiltak. Bruk av luftavfukter kan gi en liten forbedring av fukt i kjeller. Plast var montert i det meste av himling i kjeller. Plast skal monteres på varm side i boligen. Dvs. nærmest mot 1.etg. Trapp fra 1. etg. til loftsetg. Trapp og rekkverk i tre. Rekkverk og lysåpninger ok iht. krav. Trapp ok vedlikeholdt. Innvendige dører ok.

Våtrom:
Bad/vaskerom er delvis renovert i 2008/09. Det ble da montert fliser på gulv og med oppkant flis. Det ble også montert varmekabel i gulv. Varme i gulv. Ikke funksjonstestet. Badekar og blandebatteri er montert i 2021. Vask i 2015. Vvbereder fra 2021. Vegger rundt badekaret har våtromsplater. Vegg mot trappen med trepanel og oppkantflis. Vegger ved vask og toalett er delvis av fliser og delvis av trepanel. Vegger virket i ok stand. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. Det er ikke laget oppkant ved døren. Fallforhold på våtrom bør være 1:100 på hele gulvet. 1,5 cm oppkant, (men 2,5 cm fall fra topp membran ved døren til topp slukrist) eller 1:50, 80 cm ut i fra sluket. Ved inspeksjon i sluket er det vanskelig å se hvordan det er gjort med fuktsikring. Badekar og blandebatteri er montert i 2021. Vask i 2015. Vvbereder fra 2021. Innredning og
sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Lufteventil i veggen. Det må monteres elektrisk avtrekksvifte. Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot badekar og vaskemaskinen. Våtsone ligger mot yttervegg. Det ble fuktsøkt inne i rommet uten å finne unormale verdier.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Eier opplyser om at hvitevarer er i ok stand. Eier pusser og oljer benkeplater før salg. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Tekniske installasjoner:
Stoppekran i kjelleren. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Vannrør av kobber og plast. Stakeluke synlig. Lufterør over tak. Avløpsrør i
plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Elektrisk vifte er montert i kjøkken. Elektrisk avtrekksvifte må monteres på bad/vaskerom. Lufting fra ventil og vinduer. Varmepumpe fra ca. 2007. (luft til luft). Den lager litt "lyd". Den begynner å bli noen år. Virker, men er å regnes som litt eldre. Vvbereder på 110 liter fra 2020, Noe eldre elektrisk og noe er byttet.

Tomteforhold:
Boligen er laget på fjell og løse masser i terrenget. Drenering: Langs den utvendige grunnmuren er det ingen synlige grunnmursplater/fuktsikring.
Dersom det er montert drensrør må det antas at disse har en begrenset effekt som følger av alderssvekkelser. Grunnmur av stein og mur. Tilbygg med grunnmur i betong. Forstøtningsmurer. Så ok ut. Ingen vesentlige sprekker. Men de har vanlig aldersslitasje. Det er ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren. Det ble ikke fremlagt noen papirer eller informasjon om utvendige rør. Synlige deler så ok ut. Informasjon er fra eier.

Arealer med beskrivelse

Bra. pr. etasje: Loftsetasje: 19kvm. 1.etasje: 59kvm.
P-rom inneholder: Loftsetasje: Trapperom og tre soverom.
1.etasje: Hall m/trapp, bad/vaskerom, stue og kjøkken.

Arealer med rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Lillesand kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger fra 2.etg i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

1876 i følge Lillesand kommune.

Oppvarming

Elektrisitet, vedovn og varmepumpe.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

ID: 92621616 Objektnavn: Bolighus. Utsikten, Fagertunv. 20, Lillesand. Tidfestning: 1875-1899.

Det opplyses om at selger har en familierelasjon til en ansatt i Sørmegleren AS. Relasjonen omfattes ikke av forbudet om egenhandel i eiendomsmeglingsloven § 5-3.

Deler av garasjen er oppsatt utenfor eiendommens grenser. Deler av garasjen står på gnr. 33, bnr. 56. Det foreligger ferdigattest for garasjen. Det er tinglyst en erklæring hvor eier av gnr. 33, bnr. 56 gir Fagertunveien 20 rett til kjøreveien inn til eiendommens grense ihht til vedlagt kart.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 06.12.22 13:53, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Enebolig i Lillesand sentrum. Garasje på tomten er ikke sjekket. Boligen er oppgradert utvendig for noen år siden. Ok vedlikeholdt. Vinduer og dører er byttet. Badet er pusset opp i 2009. Det har fått nytt badekar, vvbereder, vask, og blandebatteri. Kjøkkeninnredning og hvitevarer er fra 2018. Ingen lekkasjer fra rør i boligen, men noe er litt eldre. Noen oppgraderinger vil komme. Elektrisk anlegg er noe nyere og noe eldre. Det er litt fuktig i krypkjeller. Der må det gjøres noen oppgraderinger. Luftavfukter bør brukes. Peisovn i stuen. Ok. Varmepumpe fra 2007.

Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3: Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.
Kostnadsestimat : Under 10 000

TG3: Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

TG2: Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

TG2:Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.

TG2: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

TG2: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

TG2: Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

TG2: Innvendig > Krypkjeller
Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr

TG2: Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

TG2: Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

TG2: Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

TG2: Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader.

TG2: Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

TG2: Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

TG2: Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

TG2: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Noe eldre elektrisk og noe er byttet.

TG2: Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

TG2: Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: (2020) Byttet varmtvannsbereder, satt inn nytt badekar med ny dusjvegg, satt opp våtromsplater i deler av bad. (2016) Ny servant og batteri. Arbeid utført av: Einar Sundsdal.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja. Noe fukt i kjeller i perioder med lang og tung nedbør.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja. Forventede skjevheter/sig i gulv i forhold til alder på hus.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Lagt opp nye kurser til hvitevarer på kjøkkenet etter nye regler. Arbeid utført av: Oneco.
Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Ny terrasse/balkong i 2-etasje (2021). Arbeid utført av: Byggmester Svein Arild Githmark.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et attraktiv og sentralt boligområde. Dette er et godt etablert og rolig område med lite trafikk.
Det er kun 500meter til Lillesand sentrum som kan tilby de fleste fasiliteter. Det er trygg gang- og sykkelsti opp til Lillesand Ungdomsskole, Møglestu videregående skole og idrettsanlegget i Holta. Brentemoen skole ligger like i nærheten.

Velkommen til et fint sted å bo.

Tomt

Areal: 237 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Det foreligger ikke tegninger av 2.etg. Bad og entré er innredet og bruksendret. Rommene er byggemeldt som henholdsvis stue, entré og toalettrom. Det som er byggemeldt som entré og toalettrom er nå innredet som bad. Deler av det som er byggemeldt som stue er nå innredet som entré. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det foreligger ferdigattest datert 19.08.2014. Ferdigattesten gjelder garasje. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ikke ferdigattest for balkong i 2.etg. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest for tiltaket.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "boliger", tilhører reguleringsplan "Dovre ||", datert 29.03.2006. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter):
Id: 2017000855
Navn: Dovreveien 5
Status: 10
Plantype: Detaljregulering

Id: 2022000727
Navn: Omsorgsboliger Fagertunveien 15
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Eiendommen ligger innenfor hensynssone H350 Brann-/eksplosjonsfare. Tiltak som utvikling, terrengendring, bygging etc. kan kreve dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Stikkvei inn til garasje privat.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknummer: 2008/17860-1/200. Tinglyst: 09.01.2008. Bestemmelse om veg.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-)) 103 370,- (Omkostninger totalt) 3 603 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 628 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 4.454,- pr. år.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1.095,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter. Beløpet gjelder fakturert beløp for 2021.

Formuesverdi

Primær: Kr. 615 424,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 215 526,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Fagertunveien 20, Gnr. 33 Bnr. 1384 i Lillesand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og integrert mikro.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0143

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0143. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 500 000,-) (Kr.112 000) Tilrettelegging (Kr.18 000) Totalt kr. (Kr.140 485)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066436