Evje

Evjevegen 8

Prisantydning
1 550 000 kr
Omkostninger
55 750 kr
Totalpris
1 605 750 kr
Formuesverdi
555 300 kr
Formuesverdi sekundær
2 110 138 kr
Byggeår
1960
Internt bruksareal (BRA‑i)
193 ㎡
Bruksareal
232 ㎡
Tomteareal
686 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Sentralt beliggende enebolig på Evje - Kort vei til sentrum, barnehage, skole og flotte turområder

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etg.: Vindfang, gang m/trapp, soverom/kjellerstue, vaskerom, toalettrom, teknisk rom, uinnredet kjeller-/lagerrom, garasje.

2.etg.: Stue/kjøkken, spisestue, gang, bad, toalettrom, soverom 1, soverom 2.

Loft: 2 loftsrom.

Frittstående garasje. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger for garasjen, som stemmer med dagens bruk.

Det foreligger ikke opprinnelige godkjente bygningstegninger fra denne boligen. Rominndelingen er derfor gjort etter bruken som den er i dag. Det vites ikke om dette er søkt godkjent hos kommunen.
Terrassen er ikke byggemeldt eller søkt godkjent hos kommunen.

Oppvarming

Boligen har to ildsted tilkoblet mursteinspipe fra byggeår. Ifg. opplysninger fra selger er det montert ny vedovn og brannmur i 2015 i stue/kjøkken.
Boligen har installert varmepumpe fra 2014.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

I garasje eller på egen tomt.

Beliggenhet

Enebolig beliggende i et sentrumsnært og barnevennlig område. Kort vei til skole, barnehage og idrettsanlegg. Innen kort avstand finner vi også flotte turområder og et idrettsområde med blant annet hoppbakke og kunstgressbane.

Det er kort vei til Evje sentrum med alle fasiliteter. Her finner man blant annet dagligvarebutikker, kafeer, apotek, bank og butikker. Boligen ligger i nærheten av Otra med flere fine badeplasser og fine turområder i kort avstand.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.


Megler har ikke mottatt godkjente bygningstegninger fra kommunen. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Boligbebyggelse, nåværende, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.
Eiendommen ligger innenfor hensynssone Flomfare, hensynssonenavn H320. Tiltak som utvikling, terrengendring, bygging etc. kan kreve dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/50/207:
23.09.1960 - Dokumentnr: 101361 - Bestemmelse om veg

30.04.1990 - Dokumentnr: 101623 - Jordskifte
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

02.08.1960 - Dokumentnr: 101045 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:50 Bnr:17

01.01.2020 - Dokumentnr: 1721105 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:50 Bnr:207

03.09.1960 - Dokumentnr: 101245 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:50 Bnr:17
Bestemmelse om septiktank m.m.

Kommentar konsesjon

Det er ingen konsesjonsplikt på eiendommen. 

Kommentar odelsrett

Det hviler ikke odel på eiendommen.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 38 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 55 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Anders Westgård Hafslund den 12.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden. Bygningen fremstår i hovedsak i god teknisk stand, men med noe påregnelige avvik mot dagens standard og forskriftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser utover den forventede slitasjen, alder tatt i betraktning. Oppsummering av avvik og mangler som defineres som TG2 og TG3 vises fra side i rapporten. Merk! Enkelte bygningsdeler kan være i god stand og helhetlig være vurdert/merket som TG1 i beskrivelsestekst, mens samme bygningsdel kan ha lokale avvik merket TG2. Full tilstandsvurdering gjelder KUN enebolig. Enkel beskrivelse/vurdering av garasje finnes på s. 35 i rapporten. Hele rapporten må leses grundig.

 
Følgende avvik er store eller alvorlige og har fått TG3:
Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det ble registrert misfarget undertak, utett, dampserre, ingen ventilering/ lufting av, takkonstruksjon, mangelfull isolering m.m.
Utvendig - Vinduer - 2: - Vindu på vaskerom mangler glassrute og fremstår med utvendige skader. - Det ble påvist antydning til råte i karmer/omramming utvendig, en del vær -/aldersslitasje og redusert vedlikehold. Enkelte vinduer kunne ikke åpnes eller var harde å åpne/lukke.
Utvendig - Balkong loftsetasje: TG 3: Det mangler rekkverk på deler av balkong, og rekkverkets høyde/ utførelse er ikke iht. dagens forskrifter.
Utvendig - Utvendige trapper: Trappene mangler rekkverk og håndlist ut ifra dagens forskrifter.
Våtrom - Underetasje - Vaskerom - Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Våtrom - Underetasje - Teknisk rom med sluk - Sluk, membran og tettesjikt: Det er ikke membran eller tettesjikt på gulvet.
Tomteforhold - Forstøtningsmurer: Støttemur ved trapp fremstår i noe dårlig forfatning og mangler rekkverk/sikring ut ifra dagens krav.

Følgende avvik kan kreve tiltak og har fått TG2:
Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Store deler av takkonstruksjonen er gjenbygget og dermed begrenset kontrollert.
Utvendig - Balkong loftsetasje: Overflater fremstår med etterslep på vedlikehold. Plate under balkong fremstår som en noe provisorisk løsning. Ikke fagmessig utførelse.
Utvendig - Utvendige trapper: Betong trapp fremstår med etterslep på vedlikehold. Tretrapp til balkong fremstår med utførelse som ikke er iht. dagens krav og anses som farlig for barn.
Våtrom - Underetasje - Teknisk rom med sluk - Sluk, membran og tettesjikt: Alder og tilstand tilsier at utskifting av sluk vil være en del av det fremtidige utskiftingsbehovet da over halvparten av forventet levetid for membran og slukløsning er oppbrukt.
Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekke. Det ble påvist slitasje på vannbord og vindskier, samt mønestein som var utilstrekkelig festet.
Utvendig - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på taket. Nedløp på siden mot nordøst har en noe provisorisk løsning. Nedløpsvann føres over til takrenne på garasjen. Videre ukjent.
Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er stedvis registrert noe værslitt-, myk- og påbegynt råteforekomst på kledningsbord, listverk m.m. Noe etterslep på vedlikehold. Det er ingen lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Ved stikkontroll i underkant av kledning og hjørnebord ble det Ikke registrert tilstrekkelig museband og eller tiltak for å hindre mus. Bjelkelaget til veranda ligger helt imot kledningen. Dette bidrar til
øke faren for eksponering av treverk for fukt, med dertil økt nedbrytningshastighet av materialet.
Utvendig - Vinduer: Det påvist avvik rundt innsetningsdetaljer, slik som vannbord og omramming/ belistning. Ikke fagmessig utførelse.
Utvendig - Dører: Balkongdør i loftsetasjen er vanskelig å åpne/lukke og tar i bunnterskel. Fremstår noe slitt og tid for utskifting nærmer seg. Hovedinngangsdør har rennmerker på overflaten og det er ikke montert vannbord/ beslag over dør. Det er ikke montert beslag under dørsviller på noen av ytterdørene.
Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverk tilhørende veranda/ terrasse er for lavt iht. dagens regelverk i områder der høydeforskjell er over 50 cm (under 0,1 m). Rekkverk tilhørende terrasse har heller ikke utførelse iht. dagens forskrifter. Trinn tilhørende terrasse har manglende understøttelse/ fundament og fremstår uegnet som trinn. Port tilhørende veranda tar i rekkverk.
Overflatene fremstår stedvis med noe etterslep på vedlikehold.
Innvendig - Overflater: Det er stedvis registrert ujevnheter på overflater, slitasje på gulver, uferdige og/eller slitte overflater m.m.
Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: - Målt høydeforskjell ved stikkprøve på 2 meters lengde var 15 mm i kjellerstue og mellom ca. 20 mm i hele rommet. Ca. 25 mm høydeforskjell i hele rommet stue/kjøkken. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert forhøyede fuktverdier i tregulv på soverom/kjellerstue ved stikkprøver (17,3 %). Kan ikke utelukkes større utslag andre steder.
Innvendig - Radon: Selger opplyser om at det har vært avholdt en radonmåling etter at det er gjort tiltak, men det foreligger ingen dokumentasjon på målingen.
Innvendig - Pipe og ildsted: Det ble registrert sot avrenningsmerker på pipestokk på kaldtloftet, i stue/kjøkken og under sot-/feieluke i underetasjen, samt fuktmerker på gulvet rundt pipestokk i loftsetasjen. Det er påvist mangelfull ubrennbar plate under/foran ildsted. Nærmere enn 30 cm til brennbart materiale. Det mangler ubrennbar plate under/foran sotluke påloft (uten kompenserende tiltak - formål er fare for glør fra aske). Det er registrert større sprekk på overflaten ved sot-/feieluke i underetasjen.
Innvendig - Rom Under Terreng: Det er registrert fukt i påforet vegg mot terreng på vaskerom. - Det er påvist avskalling av maling, fuktskjolder og saltutslag på synlige murvegger og betong gulv. Betong gulvet har stedvis også avskallinger i overflaten.
Innvendig - Innvendige trapper: Rekkverk er for lavt (under 90 cm) ift. dagens krav. - Det mangler håndløper/list på vegg i trappeløpet. - Trapp til loftsetasjen fremstår noe usikker, ingen håndløper/list montert.
Innvendig - Innvendige dører: Enkelte dører tar i karm og/eller terskel, samt enkelte dører med mindre skader og slitasje på håndtak og overflater. - Skyvedør mellom stue/ spisestue kunne ikke lukkes fullstendig.
Innvendig - Andre innvendige forhold: Det ble registret fukt på betong gulvene og avflassing av maling på vegger. - Garasjen er begrenset kontrollert pga. innredning. Det er heller ikke kontrollert om dekke over garasjen er tett da det ikke var nedbør på befaringsdagen. Krever ytterligere undersøkelser. - Portene er ikke funksjonstestet, men fremstår med noe etterslep på vedlikehold.
Våtrom - 2. Etasje > Bad - Overflater vegger og himling: Veggene over oppkanter har trepanel, også i våtsoner. Ikke vanntette løsninger og detaljer. - Vindu og dør er plassert i våtsoner ved dusj og servant. - Det foreligger ikke dokumentasjon på at type takpanel er egnet for bruk i våtrom eller er malt med våtromsmaling. - Panel på vegger er stedvis noe vridd og fremstår også noe utilstrekkelig festet.
Våtrom - 2. Etasje - Bad - Sluk, membran og tettesjikt: Overgang mellom panel og oppkant belegg fremstår noe utett og er heller ikke fagmessig utført. Sluk er noe begrenset inspisert nedi da denne ikke var helt rengjort på befaringsdagen.
Våtrom - 2. Etasje - Bad - Ventilasjon: Det mangler tilluftsløsning under/ved dør.
Våtrom - Underetasje - Vaskerom - Tilliggende konstruksjoner våtrom: Ved søk med fuktindikator er det påvist avvik/fukt i/bak påforet vegg mot terreng (20,7%).
Spesialrom - 2. Etasje - Toalettrom - Overflater og konstruksjon: Det er manglende ventilering fra toalettrommet ut ifra krav om mekanisk avtrekk i NS 3600.
Spesialrom - Underetasje - Toalettrom - Overflater og konstruksjon: - Rommets overflater fremstår med alders slitasje og har oppgraderingsbehov. Det er manglende ventilering fra toalettrommet, ut ifra krav om mekanisk avtrekk i NS 3600.
Tekniske installasjoner - Vannledninger: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det ble registrert en del irr på rør og koblinger.
Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Vurdering er basert på alder og gjelder hovedsakelig eldre støpejernsrør. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Varmtvannstank er over 20 år.
Tekniske installasjoner - Andre installasjoner: Det er ikke utført service/ vedlikehold på varmepumpen på flere år.
Tomteforhold - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Fuktskjolder
og saltutslag på innvendig grunnmur/ gulv påvist Grunnmursplast er ikke festet tilstrekkelig med klemlist e.l.
Tomteforhold -Terrengforhold: - Terrengforholdet fører til at overflatevann kan ledes til boligen. Dette kan føre til fuktskade i boligen.
Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det kan ikke utelukkes at utvendige vann/avløpsledninger er fra byggeår. Kombinasjonen av antatt alder- og materiale på utvendige vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med utskiftinger på sikt.
Tomteforhold - Andre tomteforhold: - Rekkverk mot elv/bekk fremstår med etterslep på vedlikehold og i dårlig forfatning.

Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak, men som har fått TG2:
Våtrom - 2. Etasje - Bad - Overflater Gulv: Gulvet har noe varierende/ ujevnt fall.
Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: El-anlegget i boligen er delvis fra byggeår og delvis fornyet i senere år. Sikringsskapet har automatsikringer og eldre skrusikringer. Det foreligger samsvarserklæring og sluttkontroll på arbeider utført i senere år, men det er ikke foretatt en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dvs. også gjennomgang av eldre el-anlegg. Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert
av el-tilsyn anbefales det kontroll av fagkyndig kontrollør

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer medfølger handelen: Kjøleskap/kombiskap, Fryseskap/-boks, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/50/207:
23.09.1960 - Dokumentnr: 101361 - Bestemmelse om veg

30.04.1990 - Dokumentnr: 101623 - Jordskifte
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

02.08.1960 - Dokumentnr: 101045 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:50 Bnr:17

01.01.2020 - Dokumentnr: 1721105 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:50 Bnr:207

03.09.1960 - Dokumentnr: 101245 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:50 Bnr:17
Bestemmelse om septiktank m.m.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Abonnem.gebyr vann kr. 2.190,-, A konto vann kr. 19,69,- per m3, Abonnem. gebyr avløp kr. 4.230,-, A konto avløp kr. 34,31,- per m3, Std renovasjon kr. 4.010,-, og feiing/tilsyn 2024 kr. 566,25,-.

Byggemåte

Bygning oppført i tre over grunnmurer av støpte vegger. Yttervegger av isolert bindingsverk kledd med liggende kledning. Saltak med sperre konstruksjon tekket med betongtakstein fra byggeår. Undertak av taktro, papp, sløyfer og lekter. Takrenner, nedløpsrør i stål skiftet i senere tid. Øvrige beslag på taket av stål. Eldre vinduer fra byggeår med malte karmer og rammer av tre med uisolerte enkle glass. Vinduer
er byttet i senere tid med malte karmer og rammer i tre, med 2-lags glass. Hovedinngangsdør og balkongdør i spisestue er byttet i senere tid med malte karmer og rammer i tre. Balkongdør har 2-lags isolerglass. Eldre balkongdør i tre i loftsetasjen, antas fra byggeår. Veranda og terrasse på siden mot nord, vest og sør. Luftebalkong ut fra loftsetasjen. Terrassebord og rekkverk i tre. Dekke over garasje i underetasjen, som også er en del av verandaen, er av betong.

Info strømforbruk

Oppgitt strømforbruk avhenger av antall personer i husholdningen og bruken av eiendommen. Strømkostnader vil variere ut fra valg av leverandør og avtaletype.

Polisenummer

0723231

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern.

TV/Internett/Bredbånd

Trådløst internett fra Telenor.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, det er funnet fukt i yttervegg i vaskerommet i kjelleren.

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.1.2 Årstall: 2018.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Montering av ny vifte.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Evje Elektroservice.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja, det er kalkutslag i kjelleren.

6 Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? Ja.

7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja, se vaskerom.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja
10.1.1 Nytt arbeid.
10.1.2 2018.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte. Oppgradering av sikringsskap.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Evje Elektroservice.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
13.1.2 Årstall: 2024.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Monterte en ny vannmåler etter frostskade.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Ragnar Aas.
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

27 Er det utført radonmåling? Ja.
Når ble målingen utført og hva ble måleverdiene? Målte for høye verdier i 2023, og har derfor installert radonavsug.

Produktnummer: 36F03317-472F-4944-8379-C319EADDB6BF Kategori: