Evardalen

Everdalen

Prisantydning
1 550 000 kr
Omkostninger
54 620 kr
Totalpris
1 604 620 kr
Formuesverdi
183 620 kr
Kommunale avgifter
2 404 kr / år
Byggeår
1976
P-rom
57 ㎡
Bruksareal
57 ㎡
Tomteareal
Ikke oppgitt
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Nyrenovert hytte med fantastisk beliggenhet i Evardalen

Om eiendommen

Innhold

Hytta har alt på ett plan og inneholder stue, kjøkken og gang i åpen løsning, 2 soverom og bad.

Standard

Gang, stue og kjøkken i åpen løsning. Rommet har peisovn og flott utsikt. Pen kjøkkeninnredning. Vanninstallasjon er fra 2019. Vanntrykk vil naturlig ikke være som ved offentlig installasjoner, da det benyttes pumpedusj. Det er teppeflis 50x50 på gulv.

Bad med pumpedusj (dusjkabinett) og kraner, vakuum toalett. Det er ikke innlagt vann eller avløp. Fall til sluk er feil, vannsøl kan bli liggende på gulv. Men da terskel til dør er høy, så vil eventuelt lekkasjevann bli fraktet til sluk før det renner ut i tilstøtende rom.

Det er to soverom i hytta. Det er teppeflis 50x50 på gulv.

Innvendige vann og avløpsrør er fra 2019. Vedovn med pipeløp ut av gavlvegg.

Selger skal utbedre drenering så snart snøen smelter.

Følgende oppgraderinger ble gjort av selger i 2022:
- Nytt utvendig tak
- Kledning
- Vinduer
- Etterisolert 5cm
- Nye pilarer som står på fjell
- Kjøkken og bad
- Skjult el-anlegg (230v) og innvendig panel

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 57 kvm, Bruksareal: 57 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
P-rom inkl: Stue/kjøkken/gang, 2 soverom og bad.

Det er ståhøyde under hytta, der vegger er delvis tettet.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Godkjente tegninger mottatt av kommunen stemmer ikke med dagens planløsning. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

Selger opplyser om byggeår ca. 1976/1977. Byggeår er usikkert. Det foreligger søknad om oppføring av hytte datert i 1974. Festekontrakt er datert i 1976.
Frittstående fritidsbolig, ført over ett plan. Fritidsbolig er ført på pilarer fundamentert ned i fjell (opplyst av eier), der pilarer er i forskjellig høyde, der enkelte er over to meter høye. Arealet under hytte er delvis beskyttet av duk og kledning bygget som vegger rundt pilarer. Gulv er ført opp som stubbeloftsgulv med justert trevirke i 48x198mm. Vegger oppført med bindingsverk, der vegger er 15cm tykke. Eier har foret ut vegger 5cm og ført på kledning med ubehandlet furu. Yttertak ført som saltak med tresperrer i justert trevirke 48x198mm. Tekking med stålplater.

Oppvarming

Vedovn. Italkero 45 veggmontert gassovn, denne er defekt og må enten utbedres eller skiftes. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i med polisenummer: 88852100. Årlig forsikringspremie kr. 3.369,-.
Hytta har TV med chromecast. Felles løypelag i området. Det betales årlig kr. 750,- for dette.
Selger skal montere solcelleanlegg og sette inn 4 ventiler i hytta før overtagelse. Aggregat medfølger.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Preben Nilsen den 04.04.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:Frittliggende fritidsbolig oppført med hyttestandard. Det er ikke innlagt offentlig vann og strøm, der det er montert pumpedusj og vakuum toalett. Elektrisitet har kommet fra aggregat frem til min befaring. Det blir lagt inn solceller etter min befaring, der elektriker også monterer sikringsskap. Elektriker skriver samsvarserklæring og legger sammen med kursbeskrivelse. Drenering må undersøkes og utbedres, dette slik at vann fraktes bort fra eiendommen. Eier har påpekt at han utbedrer dette så snart det er mulig. Det er påregnelige skjevheter i gulv og vegger i fritidsboligen fra 1970 tallet, der dette er forsøkt å rett opp så godt det lar seg gjøre. Konstruksjon på høye påler er utsatt med tanke på setninger/sig, men hvor det opplyses om at disse er fundamentert på fjell.

Følgende avvik har fått TG2:
- Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet: Smeltevann og regnvann renner ned under fritidsboligen, hvor vannet er frosset til is ved min befaring. Ikke mulig å inspisere nederste deler av fundament og grunnforhold, da grunnen var dekket med is og snø.
- Baderom overflater vegger og himling: Vegger med panel i trevirke. Dette er ikke vannsikker løsning, men hvor det presiseres at det er pumpedusj og kraner, samt vakuum toalett. Det er begrenset hvor stor vannbelastning vegger får. Dusj er dusjkabinett.
- Baderom Membran, tettesjiktet og sluk: Rørgjennomføringer og materialvalg på vegger er ikke sikre med tanke på eventuell lekkasje.
- Ingen rom under terreng Veggenes og himlingens overflater: Det var ikke ventiler i vinduer og vegger ved min befaring. Setninger vil være påregnelig i liten eller større grad. Eier har rettet opp tørre deler av skjevheter.
- Ventilasjon: TG 2 står til arbeidet er utført.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Ja, vannskade på ett soverom. Revet helt ned og bygget opp.
2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Lagt gulvbelegg selv.
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja, Nytt gulv belegg med oppkant.
5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja, drenering rør for lite, må byttes til større (frøs vinter) funker fint sommerstid.
6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, tak. Byttet.
7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? - Ja, sprekk i pipe. Pipe revet helt bort og montert utvendig pipe.
8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja, skjeve gulv, rettet tilnærmet rett.
11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Trekkt selv. Venter på gjennomgang og kobling av sikringsskap. Utført av Flekkerøy elektro.
11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? - Nei.
14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? - Ja, drenering og støping av pilarer.
16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av faglært. Byttet tak. Utført av Hoslemo Bygg.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Hytte med idyllisk beliggenhet i Evardalen, omtrent 9 km vest for Brokke. Eiendommen ligger solrikt til i høyfjellsterreng med fin utsikt over området. Hyttefeltet ligger ca. 860 moh og er omkranset av et stort friluftsområde som byr på fine turmuligheter både sommer som vinter. Det er mulighet for småviltjakt (jaktkort) og fiske (fiskekort). Oppkjørte skiløyper i umiddelbar nærhet vinterstid. På sommeren er det bademuligheter i nærliggende elv.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt, Utløpsår feste: 2057, Festeavgift: 2134
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er punktfestet. Grunneier er Svenn Magne Brokke. Årlig festeavgift er pr. 22.03.2022 kr. 2.134,-. Neste regulering av festeavgifter er i 2029. Festekontrakten utgår i år 2057. Det gjøres oppmerksom på at grunneier skal godkjenne overdragelsen. Se vedlagte festekontrakt. Det er mulig å frikjøpe festetomt for kr. 125.000,- + omkostninger.

Parkering

Parkering ca. 100 meter fra hytta sommerstid. Det er fint opparbeidet sti med grus opp til hytta. Vinterstid er det ikke bilvei inn, parkering på felles plass ca. 7 km unna. Herfra må man bruke snøscooter eller ski til hytta. De fleste får løyve til dette, men det må søkes. Vinterparkering koster ca. kr. 1.400,- per år.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Det foreligger byggetillatelse datert 08.07.1974.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse-frittliggende, tilhører reguleringsplan Detaljeregulering for Bergsøyetjønn og Videvand, ikraftttredelse 27.10.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Eiendommen ligger innenfor hensynssone Bevaring naturmiljø, hensynssonenavn H560_2.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Årlig kostnad ca. kr. 800,-. Hytta har ikke innlagt vann eller avløp. Vann fra felles vannpost og sommervann til hyttevegg. Hytta har Jets vakuumtoalett.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 1977/101121-2/93, tinglyst 25.04.1977 - Urådighet
Dagboknr.: 1977/101121-3/93, tinglyst 25.04.1977 - Festekontrakt - vilkår

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 550 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,-)) 54 620,- (Omkostninger totalt) 1 604 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 403,75 pr. år Kommunale avgifter inkluderer Hytterenovasjon kr. 1.997,50,- og Feie og tilsynsavgift kr. 406,25,-.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Kr.  183 620,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Everdalen, Gnr. 62 Bnr. 1 Fnr. 3 i Valle kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap og komfyr. Aggregat medfølger.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23.

Finn.no: Visningstekst

Visning kun etter avtale, ikke bilvei frem vinterstid. Ta kontakt med megler for visning. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-22-0027

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-22-0027. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Foto tilvalg (drone, panorama, flyfoto mv.) (Kr.2 500) Foto (Kr.4 500) Oppgjør (Kr.7 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 550 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.8 000) Digital grunnpakke Fritid (Kr.2 990) Totalt kr. (Kr.75 075)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057340