Evardalen

Evardalen

Prisantydning
2 290 000 kr
Omkostninger
73 120 kr
Totalpris
2 363 120 kr
Formuesverdi
45 376 kr
Kommunale avgifter
2 810 kr / år
Byggeår
2005
P-rom
92 ㎡
Bruksareal
96 ㎡
Tomteareal
1 172 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Hytte med idyllisk beliggenhet i Evardalen - Flott utsikt og usjenert tomt

Om eiendommen

Innhold

Hytta inneholder stue og kjøkken i åpen løsning, 2 soverom, gang, toalettrom, entre og soverom/stue. Det er i tillegg en hems som i dag er innredet med sengeplasser. To boder. Utgang til hyggelig terrasse fra stua. Usjenert uteplass på baksiden av hytta.

Standard

Hyggelig stue med god takhøyde og plass for både sofagrupper og spisebord. Det er utgang til terrassen fra stua og peisovn i rommet. Kjøkken i åpen løsning til stua. Kjøkkeninnredning med slette grå fronter og laminat benkeplate. Det er integrerte hvitevarer på gass og ventilator i skap.

Toalettrom med biologisk toalett/utedo med ventilasjon fra vindu og lufting fra rommet under doen.

Det er to soverom i hytta, samt en stue/soverom og hems. Vinduer på soverom tilfredsstiller ikke dagens krav til rømningsvindu. Hytta er i dag innredet med 13 sengeplasser. 2 sengeplasser på hvert soverom, 5 sengeplasser på hems og 4 sengeplasser i stue/soverom. Stue/soverom har peisovn.

Alt elektrisk går på aggregat og solcelle.

Det ble satt inn nytt kjøkken i 2021.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 92 kvm, Bruksareal: 96 kvm Sekundærrom: 4 kvm.
P-rom inkl: Stue, kjøkken, 2 soverom, gang, wc, entre og stue/soverom.
S-rom inkl.: 2 boder.

Hems med gulvareal på ca. 19 kvm.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Fra tegninger mottatt av kommunen vedr. tilbygg i 2009 er det avvik fra dagens planløsning. Vaskerom fra tegninger er i dag kjøkken og vegg er revet. Wc-rom er påbygget og fremkommer ikke der det er tegnet inn på tegninger. Gang og oppholdsrom fra tegninger er i dag stue/soverom. Hems fremkommer kun på tegninger mottatt av kommunen i 2004. Planløsningen på hems stemmer ikke overens med tegninger. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper. Vinduer på soverom tilfredsstiller ikke dagens krav til rømningsvindu.

Byggeår og byggemåte

2005 i følge Valle kommune. Hytta er fundamentert på pilarer av betong direkte på stedlige masser. Taket er tekket med selvbygger takpapp med undertak av takbord eller plater. Takrenner, nedløp og pipebeslag av plastbelagt stål og lufting av plast. Lufting er teipet igjen med plast. Veggkonstruksjonen er bindingsverk med utvendig kledning av stående beiset villmarkspanel. Takkonstruksjonen er en plassbygget saltakkonstruksjon av taksperrer, uten lufting. Vinduer fra byggeår med normal slitasje. Dører fra byggeår i malt trekonstruksjon med noe varierende slitasje. Terrassedekke og bjelker i impregnert treverk med rekkverk i beiset treverk. Trapp opp til terrassen i beiset treverk.

Oppvarming

Ved. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i IF med polisenummer: 4054797. Årlig forsikringspremie kr. 3.521,-.
Hytta har parabol og aggregat.
Selger har betalt kr. 750,- for kjøring sommerstid inn til Evardalen. Selger opplyser om at det også er mulig å betale kr. 100,- per kjøring inn til Evardalen. Vinterparkering koster ca. kr. 1.300,- per år.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lars Tore Mesel den 19.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:Hytte som er oppført i 2005/2006 og tilbygget i 2009. Normal bruksslitasje på overflater, innredninger og utstyr, med stedvis noe gjenstående arbeider og noe svake avslutninger.

Følgende avvik har fått TG3:
- Innvendig - Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Litt for store åpninger i opptrinn samt at det mangler rekkverk.

Følgende avvik har fått TG2:
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Alder på det eldste taktekket er fra 2004 og resten fra hytta ble tilbygget, men litt varierende kvalitet på utførte arbeider, det settes TG 2 grunnet noe synlige avvik oppe ved møne.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er påvist avvik i beslagløsninger. Det mangler noe takrenner og vann fra taknedløp er ikke drenert bort. Det eldste pipebeslaget er ikke tilfredstillende festet.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er noe vedlikeholdsbehov av utvendig overflater. Utvendige overflater har normal slitasje og med stedvis oppsprekking av kledningsbord i tilknytning til veggfoten samt mindre råteskader i noen bord og stedvis noe svakt utførte arbeider.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Utvendig - Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Utvendig - Dører: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Ikke fagmessig utførte arbeider rundt noen av dørene.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Konstruksjonene har skjevheter. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Noe skjevheter i noen søyler/fundamenter samt noe avvik på rekkverk etter dagens krav og ellers normal slitasje på overflater.
- Utvendig - Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
- Innvendig - Overflater: Noe avvik på gulv.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt noe horisontalavvik i bjelkelagskonstruksjonen med opptil 30 mm høydeforskjell på gulv i stue/kjøkken og 28 mm i gangen.
- Innvendig - Pipe og ilsted: Det er rustmerker på stålpipe, som antatt er montert i 2009, enten er det en eldre brukt pipe eller så er det en pipe av dårlig kvalitet.
- Spesialrom - Overflater og konstruksjon - Wc: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
- Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Flere pilarer med noe skjevheter samt ukjent grunn pilarer står på. Det er også målt avvik på gulver i hytta som mest sannsynlig skyldes sig i pilarer.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Ikke relevant da vi ikke har noe våtrom i hytta.
11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Faglært. Arbeid utført av Steffen Hansen.
11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? - Ja.
16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Faglært dugnad.
18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? - Ja, Innredning er ikke etter tegning kjøkken er plassert i motsatt ende.
22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? - Ja, ferdigattest er nå til godkjenning. (Gjelder kun tilbygg).
23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? - Ja, se tilstandsrapport.
Tilleggskommentar: Skade på veranda pilare som som ble utført av if forsikring.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Hytte med idyllisk beliggenhet i Evardalen, omtrent 9 km vest for Brokke. Eiendommen ligger solrikt til i høyfjellsterreng med fin utsikt over området. Hytta ligger ca. 855 moh og er omkranset av et stort friluftsområde som byr på fine turmuligheter både sommer som vinter. Det er mulighet for småviltjakt (jaktkort) og fiske (fiskekort). Oppkjørte skiløyper i umiddelbar nærhet vinterstid. På sommeren er det bademuligheter i nærliggende elv.

Tomt

Areal: 1 172 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Sommerparkering ca. 300 meter fra hytta. Herfra er det fin sti til hytta. Vinterstid er det ikke bilvei inn, parkering på felles plass ca. 7 km unna. Herfra må man bruke snøscooter eller ski til hytta. De fleste får løyve til dette, men det må søkes. Vinterparkering koster ca. kr. 1.300,- per år.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Eiendommen mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Det foreligger godkjente tegninger fra kommunen datert 07.11.2004. Fritidsbygg(hyttersommerh. ol (161) er i følge matrikkelbrev mottatt av kommunen tatt i bruk 27.06.2014. Det foreligger godkjente tegninger fra kommunen på tilbygg datert 25.02.2009, selger har inne en søknad om ferdigmelding på tilbygg hos kommunen til behandling. Dette skal forligge før budaksept.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Reguleringsplan for Tvillingtjønn i Brokkeheia, gnr. 63, bnr. 9, ikrafttredelse 22.12.1999. Deler av eiendommen, ca. 1.054 kvm er regulert til unyansert formål, tilhørende Reguleringsplan for Tvillingtjønn i Brokkeheia, gnr. 63, bnr. 9. Kommunen har opplyst følgende: "Unyansert formål er berre lov å bruke på eldre planar, og har blitt brukt her då alle dei analoge planane vart digitalisere tilbake i 2012. Det skulle eigentleg ha vore meir opplysningar om kva føremålet er, men det manglar. Dette er nok grunna at dei eldre planane ikkje hadde same krav til detaljert regulering av områda som det er i dag. For denne eigedomen vil eg tru det har lite praktisk betydning sidan det allereie er bygd hytte med tilbygg.". Ta kontakt med kommunen dersom det er spørsmål rundt dette. Det er ubebygde tomter i området hvor bygging kan forekomme. Det er planlagt utbygging av større område i nærheten av hytta. Området er i hovedsak regulert til fritidsbebyggelse-frittliggende og friluftsformål. Se vedlagt utskift fra kommunekart.com. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Eiendommen ligger innenfor hensynssone Bevaring naturmiljø, hensynssonenavn H560_2.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Hytta har ikke innlagt vann eller avløp. Utedo. Vann hentes fra felles vannpost. Det er ca. 300 meter fra parkering til vannpost.

Heftelser / Rettigheter

Ingen tinglyste heftelser følger eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 2005/20533-2/93, tinglyst 07.11.2005 - Best om garasje/parkering
Dagboknr.: 2005/20533-3/93, tinglyst 07.11.2005 - Bestemmelse om veg

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-)) 73 120,- (Omkostninger totalt) 2 363 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 810 pr. år Kommunale avgifter inkludere hytterenovasjon kr. 1.997,50,- og Feie og tilsynsavgift kr. 812.50,-.

Formuesverdi

Kr.  45 376,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Evardalen, Gnr. 63 Bnr. 195 i Valle kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr og kjøleskap.
Hytta selges møblert med unntak av gammel kiste, to gamle stoler, alt av rosemaling, kunst, utstoppede fugler, bålpanne og noe kjøkkenutstyr (kopper, glass mm.).
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23.

Finn.no: Visningstekst

Visning etter avtale med megler. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-22-0087

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-22-0087. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Digital grunnpakke Fritid (Kr.2 990) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 290 000,-) (Kr.57 250) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.85 225)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063136