Vegårshei/ Ettevann

Ettevann 10

Prisantydning
790 000 kr
Omkostninger
35 620 kr
Totalpris
825 620 kr
Formuesverdi
188 944 kr
Kommunale avgifter
3 475 kr /
Byggeår
1977
P-rom
46 ㎡
Bruksareal
46 ㎡
Tomteareal
3 653 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

NY PRIS! - Hytte med selveiet tomt på 3,6 mål i naturskjønne, og solrike omgivelser ved Ettevann

Om eiendommen

Innhold

Hytta inneholder:
- Entre/hall, stellerom, to soverom og stue/kjøkken.

- To frittstående boder med utvendig adkomst.

- Tilbygg til hytten med utvendig adkomst med snurredo.

- Stabbur.

Standard

Hytta er oppført i 1977 og holder vanlig enkel hyttestandard i forhold til byggeåret. Noen oppgraderinger bør påregnes. Hytten har enkelt elektrisk anlegg tilknyttet aggregat. Det er ikke lagt inn vann og avløp til hytten.

Hytta har en trivelig stue med peis, tilknyttet kjøkkendelen. Her er det god plass til møblementer, og utsikt ut mot naturområdet rundt eiendommen. Enkel kjøkkeninnredning med gass ovn, og enkle over og underskapsinnredning med malte fronter. Det er to soverom i hytten. Hytta har ikke eget bad, da det ikke er lagt inn vann, men rom for å stelle seg. Det har blitt oppført et tilbygg med snurredo.

Hytta har gjennomgående furugulv og panel på vegger og himling.

Frittstående stabbur, samt to boder.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 46 kvm.
Bra. pr. etasje.: Hovedetasje 46m²
P-rom inkl.: Hovedetasje: Entre/gang, soverom 1, soverom 2, stellerom, og stue/kjøkken

Utebod
Bra: 5 m² - S-rom: 5m²
S-rom inkl.: Bod

Utebod
Bra:  4 m² - S-rom: 4 m²
S-rom inkl.: Bod

Anneks:
Bra: 4 m² -- P-rom: 4 m²
P-rom inkl.: Anneks

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger, og dagens planløsning på hytten. Det ble opprinnelig omsøkt med frittstående bod/do, denne er bygd som tilbygg på hyttens nordøstre vegg.
Annekset har kun fasadetegninger av bygningen. Her har annekset blitt innredet med rom for varig opphold (soverom), men det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at bygningen er godkjent for varig opphold.
Det foreligger ikke tegninger på bodene, kun planskisser fra Vegårshei kommune som viser bodenes plassering.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

1977 i følge selger.
Anneks er oppført i 1980.
Tilbygget med snurredo er oppført i 2005.

Fritidsboligen fremstår som normalt vedlikeholdt og påregnelig oppgraderingsbehov, ut fra alder og byggemåte.
Taktekking:
- Bærende undertak av trepanel. Taket er tekket med asfaltshingel. Taket er tilført et nyere shingellag.
Nedløp og beslag:
- Renner og nedløp i plast.
Veggkonstruksjon:
- Ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre. Utvendige overflater er utført med stående beiset tømmermannskledning.
Takkonstruksjon/Loft:
- Taket er en plassbygget saltakkonstruksjon, delvis utført med tildekkede skråtak mot innredede rom.
Vinduer:
- Malte trevinduer med koblede glassfelt.
Dører:
- Hovedinngang er enkel tredør i malt utførelse.
Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
- Treterrasse med beiset gulv og rekke. Nyere impregnert terrassegulv i tilknytning til hovedinngang.
Overflater:
- Gulvene er utført med lakkede tregulv. Det er benyttet malt trepanel på vegg og takflater.
Etasjeskille/gulv mot grunn:
- Bjelkelagskonstruksjon av tre mot terreng/kryprom.
Pipe og ildsted:
- Elementpipe med mursteinsbekledning i stue. Fyringsinstallasjoner er ikke funksjonstestet. Emaljert støpejernovn og plassbygget peis med åpen grue.
Elektrisk anlegg:
- Enkelt elektrisk anlegg, tilknyttet 220 volts aggregat og delvis utført med 12 volts anlegg. I følge eier er solcellepanelet ute av drift. Anlegget er oppført ved egeninnsats.
Byggegrunn:
- Byggegrunn av løsmasser/torvmasser og fjell.
Grunnmur og fundamenter:
- Fritidsboligen er oppført på pilarer/søyler av lettklinkerblokker, betongblokker med påforingsklosser og støpte betongsøyler.

Frittstående boder:
- Enkel trekonstruksjoner, oppført på blokker av lettklinkerbetong, mot terreng. Utvendige overflater er utført med liggende og stående beiset kledning. Oppført nyere treterrasser mot terreng i tilknytning til adkomstområdet. Plassbygde saltakkonstruksjoner med bærende undertak av trepanel. Taket er tekket med asfaltshingel. Bygningene er utført med enkle plassbygde dører.

Anneks:
- Enkel plankelaftskonstruksjon og trebelkelag, oppført på stolper av tre, mot støpte fundamenter. Taket er en salkonstruksjon med bærende undertak av trepanel. Taket er tekket med asfaltshingel. Bygningen er utført med enkel tredør og vinduer.

Informasjonen er uthentet fra tilstandsrapport. For mer informasjon om byggemåte, se tilstandsrapport.

Påkostning og modernisering

Det har blitt oppført snurredo i et eget tilbygg i 2005, dette er gjort av eier.
Shingel på tak ble lagt i 2017.

Oppvarming

Vedovn i kjøkkensone og stuesone.
Eier har også brukt gassvarmer, denne medfølger salget.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Møbler og inventar som er på visning medfølger.

Eiendommen er forsikret i KLP, fritidshus med sopp og råte dekning, med polisenummer: 2084309.

Hytta har båtplass ved Ettevann, som er avtalt muntlig. Det foreligger ingen tinglyst avtale på dette.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 22.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3: Store eller alvorlige avvik:
Innvendig>Etasjeskille/gulv mot grunn
- Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjent måleavvik. Tørkespalter i stubbloftspanel/trepanel mot kryprommet medfører stedvis risiko for musinntregning i konstruksjonen. Det ble registrert løs og fritt eksponert isolasjon i gulv under toalettromstilbygget. Videre ble det registrert redusert stivhet i deler av skillekonstruksjonene.
Tekniske installasjoner> Elektrisk anlegg
- Enkelt elektrisk anlegg, tilknyttet 220 volts aggregat og delvis utført med 12 volts anlegg. I følge eier er solcellepanelet ute av drift. Anlegget er oppført ved egeninnsats.
Tekniske installasjoner> Branntekniske forhold
Tomteforhold> Terrengforhold
- Terreng faller inn mot bygning. Terreng har skrånende fall mot kryprommet og medfører noe påregnelig overvannstilsig fra den nordlige siden.

TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig> Taktekking
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det ble registrert ujevnheter i taktekkingen og enkelte løse limfester i overlappingspunktet. Videre ble det registrert uttørkede fuktmerker i deler av undertaket og manglende heldekkende pipebeslag.
Utvendig> Nedløp og beslag
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Naturlig falming og overflateslitasje.
Utvendig> Veggkonstruksjon
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Datidens byggemåte medfører påregnelige utettheter i vindsperresjiktet. Det ble registrert setninger i konstruksjonen. Videre ble det registrert noe tørkesprekker og slitasje i kledningen. Normal slitasje og solfalming av overflater.
Utvendig> Takkonstruksjon/Loft
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Konstruksjonen har skjevheter som følge av setninger i fundamenter. Utluftning er begrenset til ventiler i endeveggene. Manglende inspeksjonsluke til øverloftet over gangen og soveromsdelen.
Utvendig> Vinduer
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelige å åpne/lukke. Normal alders slitasje for vinduene i fritidsboligen.
Utvendig> Dører
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Utvendig> Balkonger, terrasser og rom under balkonger
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Deler av konstruksjonene står i nær/umiddelbar kontakt med terreng og utsettes for ekstra fuktbelastning.
Innvendig> Overflater
- Det er avvik: Enkel utførelse av belistningsoverganger/avslutninger.
Innvendig> Radon
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig> Pipe og ildsted
- Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Videre ble det registrert hjørneskall og utetthet i tilknytning til dør og frontplate for vedovnen.
Innvendig> Krypkjeller
- Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen. Det er jordholdige terrengmasser under fritidsboligen. De grunnere partiene er tidvis utsatt for kondensbelastning fra terreng.
Kjøkken> Overflater og innredning> Stue/kjøkken
- Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Synlige skjevheter og ujusterte fronter.
Kjøkken> Avtrekk> Stue/kjøkken
- Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
Tekniske installasjoner> Vannledning
- Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Løsningene er utført ved egeninnsats. Røropplegget er utsatt for frost i den kalde årstiden.
Tekniske installasjoner> Avløpsrør
- Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.
Tekniske installasjoner> Ventilasjon
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Tomteforhold> Byggegrunn
- Det er avvik: Terrengforholdene i kombinasjon med retningsavvik i deler av skillekonstruksjonen, tilsier at enkelte fundamentblokker er satt mot torvmasser, med påfølgende setninger i grunnen.
Tomteforhold> Drenering
- Det er avvik: Løsningen medfører påregnelig oppfukting av løsmasser og tidvis kondensbelastning i tilknytning til deler av krypromskonstruksjonen.
Tomteforhold> Grunnmur og fundamenter
- Det er avvik: Lettklinkersøylene mangler puss/slemming på fukt og slagregnutsatte overflater. Søylene er utsatt for terrengfukt med påfølgende frostsprengning. Synlige skjevheter i fundamentene. Det visuelle inntrykket tilsier at enkelte søyler mangler kontakt med fast terreng eller fjellterreng og enkelte søyler mangler kontakt med skillekonstruksjonen.
Tomteforhold> Septiktank
- Det er avvik: Enkel fundamentering av tanken.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja, soveromsdelen hadde seget, den er jekket opp.
9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? - Noe skogsmaur på våren, de blir borte når vi setter ut maurgift.
16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Lagt ny takpapp/shingel.

Beliggenhet

Adkomst

Ta av fra E-18 mot Vegårshei. Når man kommer til Myra, som er sentrum i Vegårshei, fortsetter man forbi Vegårshei kirke, og tar første avkjørsel til venstre etter kirka inn mot Espelandsmyr. Følg Ettestølveien til du ser Ettevann på venstre side. Hytten ligger på andre siden av Ettevann.

Beliggenhet

Hytten ligger idyllisk til i naturskjønneomgivelser ved Ettevann i Vegårshei, i et eldre etablert hytteområde. Området er perfekt for de som ønsker nærkontakt til flott natur både vår, sommer, høst og vinter. Hytten ligger lunt og fredelig til, og har en usjenert beliggenhet med gode solforhold. Beliggenheten gir umiddelbar nærhet til naturen. Det er gode turmuligheter i nærområdene, samt fiske og padlemuligheter i Ettevann. Beliggenheten gjør det enkelt å utforske flere aktiviteter, da Myra er kun 5 minutter unna. Ved vinterstid kan man benytte seg av de oppkjørte skiløypene like ved hytten, eller skianlegget ved Myra i Vegårshei.

På Mya finner man dagligvarebutikker, byggevarehanel, bank og bensinstasjon. Fra hytten er det ca. en halvtime til Brokelandsheia og Tvedestrand, og litt over en time til Gautefall skisenter.

Tomt

Areal: 3 653 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er en naturtomt av god størrelse.
Oppgitt areal er basert på matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad. Se skylddeling og matrikkelbrev som er vedlagt i salgsoppgaven.

Parkering

Selger opplyser om at det er parkering på eget område. Parkeringen er på høyre side av veien ved innkjøringen til Bronen hyttefelt. Det foreligger ingen tinglyst avtale men selger opplyser at det har vært slik i hele hans eiertid.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens bebyggelse. Tilbygget med snurredo er plassert ved siden av området markert "spiseplass" på tegningen, og ikke separat fra hytten. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det foreligger kun fasadetegninger til stabburet. Bygningen er innredet med rom for varig opphold, men det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at bygningen er formelt omsøkt og godkjent med rom for varig opphold.
Det foreligger ikke tegninger til boder.

Reguleringsplan

Eiendommen er i kommunens arealplan avsatt til fritidsbebyggelse, tilhører disposisjonsplan for hyttefeltet ved Ettevann, datert 18.05.1971. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Hytten er ikke tilknyttet vei. For adkomst til hytten kan man enten benytte seg av en sti, eller ro over Ettevann.
Hytten er ikke tilknyttet vann. Enkel vannforsyning fra utvendig sisternetank, tilknyttet taknedløp. Drikkevann medbringes.
Hytten er ikke tilknyttet avløp. Hytten har snurrodo, denne tømmes av eieren.

Heftelser / Rettigheter

Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Hytten har ikke vært radonmålt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Selger har fremlagt energiattest for eiendommen.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,-)) 35 620,- (Omkostninger totalt) 825 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 3 475
Renovasjon: 2 280,- Eiendomsskatt: 1 195,-
Søppeltømmingen gjøres ved egen avfallsbu på Myra, og har egen tilhørende nøkkel.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt; 1 195,-
Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2020: 188 944

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Ettevann 10

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Alt tilbehør og innbo følger med.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 47 65 72 50.
Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf.: 47 65 72 50.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
 Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-22-0069

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0069. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Terje Marcussen, tlf. 40 40 80 64

Vederlag

Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 790 000,-) (Kr.50 000) Tilrettelegging (Kr.13 500) Totalt kr. (Kr.80 635)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3064354