Lillesand

Espevigveien - bnr 305

Prisantydning
1 290 000 kr
Omkostninger
44 400 kr
Totalpris
1 334 400 kr
Tomteareal
1 579 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

JUSTØYA - Stor solrik tomt på ca 1,6 mål med båtplass i Blindleia. Ta kontakt med megler for visning.

Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer

65-17-0068

Adresse med betegnelse

Espevigveien - bnr 305, Gnr. 10 bnr. 305 i Lillesand kommune

Beliggenhet

Justøya er en populær sommerplass med flere fastboende og hytter. Fra eiendommen er det ca. 6 km til Lillesand sentrum og ca. 25 km til Kristiansand. Til velkjente Brekkestø er det ca. 5 km, med åpen sommerkiosk.

Adkomst

Fra avkjørsel mot Justøya: Kjør 2,7 km og ta av til høyre ved busstopp - "Espeviga". Følg veien 500 meter til veien deler seg, hold høyre. Følg veien 200 meter og sving til venstre i kryss. Kjør 300 meter. tomten ligger på venstre side ved postkassestativet. Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning. Tomten kan fritt besiktiges.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Byggeår

i følge Arendal kommune.

Diverse

Det gjøres oppmerksomt på at eiendommen er en råtomt og selges slik den fremstår. Kjøper står ansvarlig for all videre opparbeidelse og godkjennelser, byggetillatelser mm, før evt bebyggelse etter reguleringsplanen kan påbegynnes.

Annet

Det blir tinglyst evigvarende bruksrett på ca 3 m båtfeste. Se vedlagt kart

Parkering

Det må opparbeides parkering på egen tomt.

Tomt

Areal: 1 579 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten ligger naturskjønt og fritt på idylliske Justøya,med kort vei til Lillesand og Kristiansand. Usjenert beliggenhet i rolige og barnevennlige omgivelser. Meget gode solforhold fra morgen til kveld, og kort labbetur til båtplassen i Blindleia. Tomten er en råtomt som ligger høyt i ett noe kupert terreng og er betegnet som naturtomt.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse, og tilhører reguleringsplan Kommuneplanen, datert 24.06.2015.
Det gjøres oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei, det er tinglyst veirett. Eiendommen må tilkobles offentlig vann/kloakk. Ledningsnettet ligger ved veien, se kart som er vedlagt i salgsoppgaven. Kostnadene for opparbeidelse av vei til tomtene fordeles 50/50 mellom bnr 305 og bnr 306. Om tomt kjøper 1 bygger veien før tomt nr 2 er solgt, skal tomtkjøper 2 tilbakebetale 50% av kostnadene til tomtekjøper 1. Espevigveien har et veistyre som setter opp plikter og regler for oppsitterne. Alle oppsittere får tildelt andeler av veien, og må betale for vedlikehold ol ihht de regler styret angir.

Heftelser / Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.1765. Tinglyst:25.11.53. Skjønn

Dagboknr.2145. Tinglyst: 22.04.80. Bestemmelse om veg

Dagboknr.2246. Tinglyst:28.04.80. Bestemmele om bebyggelse

Dagboknr.4107. Tinglyst: 08.08.80. Bestemmele om veg

Dagboknr.1390. Tinglyst: 18.03.81. Bestemmelse om veg

Dagboknr.2071. Tinglyst: 04.05.81. Bestemmele om båt/bryggeplass

Dagboknr.7061. Tinglyst: 14.12.82. Bestemmele om båt/bryggeplass

Dagboknr.7343. Tinglyst: 12.12.83. Bruksrett

Dagboknr. 3285. Tinglyst: 18.06.93 Erklæring/avtale

Dagboknr.1913. Tinglyst: 12.04.94. Best. om adkomstrett

Dagboknr.7073. Tinglyst: 02.12.99. Bestemmele om veg

Dagboknr.706056. Tinglyst:17.09.2010. Best. om adkomstrett

Dagboknr.143917 Tinglyst:19.02.2014. Jordskifte

Dette er heftelser som er overført fra hovedbruket gnr 10 bnr 17.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets bank der hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for selgers regning.

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Formues verdi

Primær: Kr. ,- for år 2016. Sekundær: Kr. ,- for år 2016.

Omkostninger

1 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 32 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000,-)) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 44 400,- (Omkostninger totalt) 1 334 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73
Tomten kan fritt besiktiges.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Vederlag

Oppgjørshonorar (Kr.7 100) Tilretteleggingshonorar (Kr.10 900) Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525) Totalt kr. (Kr.18 525)

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen

Sørmegleren AS Org. Nr.

944 121 331

Prospekt og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Varenummer: 3007605