Lillesand

Espevigveien - bnr 305

Prisantydning
1 290 000 kr
Omkostninger
48 720 kr
Totalpris
1 338 720 kr
Tomteareal
1 579 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

JUSTØYA - Stor solrik tomt på ca 1,6 mål med båtfeste i Blindleia. Ta kontakt med megler for visning.

Beliggenhet

Adkomst

Fra avkjørsel mot Justøya: Kjør 2,7 km og ta av til høyre ved busstopp - "Espeviga". Følg veien 500 meter til veien deler seg, hold høyre. Følg veien 200 meter og sving til venstre i kryss. Kjør 300 meter. tomten ligger på venstre side ved postkassestativet.

Det vil være skiltet ved fellesvisning. Tomten kan fritt besiktiges

Beliggenhet

Justøya er en populær sommerplass med flere fastboende og hytter. Fra eiendommen er det ca. 6 km til Lillesand sentrum og ca. 25 km til Kristiansand. Til velkjente Brekkestø er det ca. 5 km, med åpen sommerkiosk

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei, det er tinglyst veirett.

Eiendommen må tilkobles offentlig vann/kloakk. Kostnader tilknyttet tilkobling av offentlig vann/kloakk påløper kjøper.

Det foreligger stikk til vann og avløp til tomtegrensen.

Espevigveien har et veistyre som setter opp plikter og regler for oppsitterne. Alle oppsittere får tildelt andeler av veien, og må betale for vedlikehold ol ihht de regler styret angir.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Kommuneplaner:
ID: 2016002337
Navn: Kommuneplan for Lillesand kommune 2018 - 2030
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 05.12.2018
Bestemmelser: https://www.arealplaner.no/4215/dokumenter/1164/bestemmelser%20til%20kommuneplanen.pdf

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter)
ID: 2021002384
Navn: Detaljregulering for Dybvigsbukta - båthavn og parkering
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Eiendommen er fradelt etter elektronisk tinglysning trådde i kraft, og da følger alle servitutter med fra hovedbruket. Servituttene har fulgt med når eiendommen ble fradelt.
Det er derfor tinglyste heftelser og rettigheter som ikke er gjeldende for tomten.

Rettigheten for båtfeste som gjelder for tomten er følgende:
30.04.2019 - Dokumentnr: 487155 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Dokumentet er vedlagt i prospektet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.


4215/10/305:
25.11.1953 - Dokumentnr: 1764 - Skjønn
FORDELING AV ANLEGGS- OG DRIFTSUTGIFTER TIL VEI ØSTERØY-
ESPEVIG
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

22.04.1980 - Dokumentnr: 2145 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:206
Bestemmelse om vannrett og infiltreringsanlegg
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

22.04.1980 - Dokumentnr: 2147 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:207
Bestemmelse om vannrett og infiltreringsanlegg
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

28.04.1980 - Dokumentnr: 2246 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:206
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

08.08.1980 - Dokumentnr: 4107 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:212
Bestemmelse om vannrett og infiltrering
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Rett til brønn og bryggeplass slettes.

18.03.1981 - Dokumentnr: 1390 - Bestemmelse om veg
RETTIGHETSHAVER: ARILD HOLTH OG SENERE EIERE AV TOMT AV GNR.
11 BNR. 5 OG 8
Registrert feil rettigjetshaver
Rettet etter tingl. §18
25.03.2019. Arkivref. 19/14662-2
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

04.05.1981 - Dokumentnr: 2071 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:190
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:191
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

14.12.1982 - Dokumentnr: 7061 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:222
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Best. om båtplass slettes.

12.12.1983 - Dokumentnr: 7343 - Bruksrett
RETTIGHETSHAVER: LARS BJØRN ENGEMYR
TIL BRYGGE OG SJØBOD MED RETT FOR PEDER LARSEN TIL BÅTPLASS
OG NØDVENDIG FISKEREDSKAPER MED BEST. OM TILBAKEFØRING MED
FLERE BESTEMMELSER.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

18.06.1993 - Dokumentnr: 3285 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:212
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:237
Rett til nedgravd kabel og til å opprettholde nåværende sikt
til sjøen.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

12.04.1994 - Dokumentnr: 1913 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:241
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

02.12.1999 - Dokumentnr: 7073 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:11 Bnr:5
Vegretten gjelder også for 3 senere utskilt parseller
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

17.09.2010 - Dokumentnr: 706056 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:65
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

19.02.2014 - Dokumentnr: 143917 - Jordskifte
Sak 0900-2011-0030 Østerøya
Aust-Agder Jordskifterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Ombytte av båtplass/brygge C og E

28.06.2017 - Dokumentnr: 695153 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17

01.01.2020 - Dokumentnr: 1797777 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:10 Bnr:305

28.06.2017 - Dokumentnr: 695197 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17

30.04.2019 - Dokumentnr: 487155 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 32.250,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 48.720,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1326,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det gjøres oppmerksomt på at eiendommen er en råtomt og selges slik den fremstår. Kjøper står ansvarlig for all videre opparbeidelse og godkjennelser, påkoblinger, byggetillatelser mm, før evt bebyggelse etter reguleringsplanen kan påbegynnes.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Eiendommen er fradelt etter elektronisk tinglysning trådde i kraft, og da følger alle servitutter med fra hovedbruket. Servituttene har fulgt med når eiendommen ble fradelt.
Det er derfor tinglyste heftelser og rettigheter som ikke er gjeldende for tomten.

Rettigheten for båtfeste som gjelder for tomten er følgende:
30.04.2019 - Dokumentnr: 487155 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Dokumentet er vedlagt i prospektet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.


4215/10/305:
25.11.1953 - Dokumentnr: 1764 - Skjønn
FORDELING AV ANLEGGS- OG DRIFTSUTGIFTER TIL VEI ØSTERØY-
ESPEVIG
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

22.04.1980 - Dokumentnr: 2145 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:206
Bestemmelse om vannrett og infiltreringsanlegg
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

22.04.1980 - Dokumentnr: 2147 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:207
Bestemmelse om vannrett og infiltreringsanlegg
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

28.04.1980 - Dokumentnr: 2246 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:206
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

08.08.1980 - Dokumentnr: 4107 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:212
Bestemmelse om vannrett og infiltrering
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Rett til brønn og bryggeplass slettes.

18.03.1981 - Dokumentnr: 1390 - Bestemmelse om veg
RETTIGHETSHAVER: ARILD HOLTH OG SENERE EIERE AV TOMT AV GNR.
11 BNR. 5 OG 8
Registrert feil rettigjetshaver
Rettet etter tingl. §18
25.03.2019. Arkivref. 19/14662-2
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

04.05.1981 - Dokumentnr: 2071 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:190
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:191
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

14.12.1982 - Dokumentnr: 7061 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:222
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Best. om båtplass slettes.

12.12.1983 - Dokumentnr: 7343 - Bruksrett
RETTIGHETSHAVER: LARS BJØRN ENGEMYR
TIL BRYGGE OG SJØBOD MED RETT FOR PEDER LARSEN TIL BÅTPLASS
OG NØDVENDIG FISKEREDSKAPER MED BEST. OM TILBAKEFØRING MED
FLERE BESTEMMELSER.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

18.06.1993 - Dokumentnr: 3285 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:212
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:237
Rett til nedgravd kabel og til å opprettholde nåværende sikt
til sjøen.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

12.04.1994 - Dokumentnr: 1913 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:241
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

02.12.1999 - Dokumentnr: 7073 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:11 Bnr:5
Vegretten gjelder også for 3 senere utskilt parseller
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

17.09.2010 - Dokumentnr: 706056 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:65
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

19.02.2014 - Dokumentnr: 143917 - Jordskifte
Sak 0900-2011-0030 Østerøya
Aust-Agder Jordskifterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Ombytte av båtplass/brygge C og E

28.06.2017 - Dokumentnr: 695153 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17

01.01.2020 - Dokumentnr: 1797777 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:10 Bnr:305

28.06.2017 - Dokumentnr: 695197 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17

30.04.2019 - Dokumentnr: 487155 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17

Info kommunale avgifter

Kr. 1 326 pr. år
Kommunale avgifter inkluderer: Eiendomsskatt
Produktnummer: 4B350F06-80C8-4CE4-B6C2-901D596FF808 Kategori: