Lillesand

Espevigveien - bnr 305

Prisantydning
1 290 000 kr
Omkostninger
48 720 kr
Totalpris
1 338 720 kr
Tomteareal
1 579 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

JUSTØYA - Stor solrik tomt på ca 1,6 mål med båtfeste i Blindleia. Ta kontakt med megler for visning.

Beliggenhet

Adkomst

Fra avkjørsel mot Justøya: Kjør 2,7 km og ta av til høyre ved busstopp - "Espeviga". Følg veien 500 meter til veien deler seg, hold høyre. Følg veien 200 meter og sving til venstre i kryss. Kjør 300 meter. tomten ligger på venstre side ved postkassestativet.

Det vil være skiltet ved fellesvisning. Tomten kan fritt besiktiges

Beliggenhet

Justøya er en populær sommerplass med flere fastboende og hytter. Fra eiendommen er det ca. 6 km til Lillesand sentrum og ca. 25 km til Kristiansand. Til velkjente Brekkestø er det ca. 5 km, med åpen sommerkiosk

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei, det er tinglyst veirett.

Eiendommen må tilkobles offentlig vann/kloakk. Kostnader tilknyttet tilkobling av offentlig vann/kloakk påløper kjøper.
Ledningsnettet ligger ved veien, se kart som er vedlagt i salgsoppgaven.

Kostnadene for opparbeidelse av vei til tomtene fordeles 50/50 mellom bnr 305 og bnr 306.
Eier av bnr 306 har begynt å opparbeide veien og kjøper av bnr 305 må tilbakebetale 50% av kostnadene for opparbeidelse av veien til eier av bnr 306.

Espevigveien har et veistyre som setter opp plikter og regler for oppsitterne. Alle oppsittere får tildelt andeler av veien, og må betale for vedlikehold ol ihht de regler styret angir.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Kommuneplaner:
ID: 2016002337
Navn: Kommuneplan for Lillesand kommune 2018 - 2030
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 05.12.2018
Bestemmelser: https://www.arealplaner.no/4215/dokumenter/1164/bestemmelser%20til%20kommuneplanen.pdf

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter)
ID: 2021002384
Navn: Detaljregulering for Dybvigsbukta - båthavn og parkering
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/10/305:
25.11.1953 - Dokumentnr: 1764 - Skjønn
FORDELING AV ANLEGGS- OG DRIFTSUTGIFTER TIL VEI ØSTERØY-
ESPEVIG
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

22.04.1980 - Dokumentnr: 2145 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:206
Bestemmelse om vannrett og infiltreringsanlegg
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

22.04.1980 - Dokumentnr: 2147 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:207
Bestemmelse om vannrett og infiltreringsanlegg
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

28.04.1980 - Dokumentnr: 2246 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:206
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

08.08.1980 - Dokumentnr: 4107 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:212
Bestemmelse om vannrett og infiltrering
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Rett til brønn og bryggeplass slettes.

18.03.1981 - Dokumentnr: 1390 - Bestemmelse om veg
RETTIGHETSHAVER: ARILD HOLTH OG SENERE EIERE AV TOMT AV GNR.
11 BNR. 5 OG 8
Registrert feil rettigjetshaver
Rettet etter tingl. §18
25.03.2019. Arkivref. 19/14662-2
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

04.05.1981 - Dokumentnr: 2071 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:190
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:191
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

14.12.1982 - Dokumentnr: 7061 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:222
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Best. om båtplass slettes.

12.12.1983 - Dokumentnr: 7343 - Bruksrett
RETTIGHETSHAVER: LARS BJØRN ENGEMYR
TIL BRYGGE OG SJØBOD MED RETT FOR PEDER LARSEN TIL BÅTPLASS
OG NØDVENDIG FISKEREDSKAPER MED BEST. OM TILBAKEFØRING MED
FLERE BESTEMMELSER.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

18.06.1993 - Dokumentnr: 3285 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:212
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:237
Rett til nedgravd kabel og til å opprettholde nåværende sikt
til sjøen.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

12.04.1994 - Dokumentnr: 1913 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:241
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

02.12.1999 - Dokumentnr: 7073 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:11 Bnr:5
Vegretten gjelder også for 3 senere utskilt parseller
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

17.09.2010 - Dokumentnr: 706056 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:65
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

19.02.2014 - Dokumentnr: 143917 - Jordskifte
Sak 0900-2011-0030 Østerøya
Aust-Agder Jordskifterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Ombytte av båtplass/brygge C og E

28.06.2017 - Dokumentnr: 695153 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17

01.01.2020 - Dokumentnr: 1797777 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:10 Bnr:305

28.06.2017 - Dokumentnr: 695197 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17

30.04.2019 - Dokumentnr: 487155 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 32.250,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 48.720,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1326,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det gjøres oppmerksomt på at eiendommen er en råtomt og selges slik den fremstår. Kjøper står ansvarlig for all videre opparbeidelse og godkjennelser, påkoblinger, byggetillatelser mm, før evt bebyggelse etter reguleringsplanen kan påbegynnes.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/10/305:
25.11.1953 - Dokumentnr: 1764 - Skjønn
FORDELING AV ANLEGGS- OG DRIFTSUTGIFTER TIL VEI ØSTERØY-
ESPEVIG
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

22.04.1980 - Dokumentnr: 2145 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:206
Bestemmelse om vannrett og infiltreringsanlegg
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

22.04.1980 - Dokumentnr: 2147 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:207
Bestemmelse om vannrett og infiltreringsanlegg
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

28.04.1980 - Dokumentnr: 2246 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:206
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

08.08.1980 - Dokumentnr: 4107 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:212
Bestemmelse om vannrett og infiltrering
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Rett til brønn og bryggeplass slettes.

18.03.1981 - Dokumentnr: 1390 - Bestemmelse om veg
RETTIGHETSHAVER: ARILD HOLTH OG SENERE EIERE AV TOMT AV GNR.
11 BNR. 5 OG 8
Registrert feil rettigjetshaver
Rettet etter tingl. §18
25.03.2019. Arkivref. 19/14662-2
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

04.05.1981 - Dokumentnr: 2071 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:190
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:191
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

14.12.1982 - Dokumentnr: 7061 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:222
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Best. om båtplass slettes.

12.12.1983 - Dokumentnr: 7343 - Bruksrett
RETTIGHETSHAVER: LARS BJØRN ENGEMYR
TIL BRYGGE OG SJØBOD MED RETT FOR PEDER LARSEN TIL BÅTPLASS
OG NØDVENDIG FISKEREDSKAPER MED BEST. OM TILBAKEFØRING MED
FLERE BESTEMMELSER.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

18.06.1993 - Dokumentnr: 3285 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:212
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:237
Rett til nedgravd kabel og til å opprettholde nåværende sikt
til sjøen.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

12.04.1994 - Dokumentnr: 1913 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:241
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

02.12.1999 - Dokumentnr: 7073 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:11 Bnr:5
Vegretten gjelder også for 3 senere utskilt parseller
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

17.09.2010 - Dokumentnr: 706056 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:65
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

19.02.2014 - Dokumentnr: 143917 - Jordskifte
Sak 0900-2011-0030 Østerøya
Aust-Agder Jordskifterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Ombytte av båtplass/brygge C og E

28.06.2017 - Dokumentnr: 695153 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17

01.01.2020 - Dokumentnr: 1797777 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:10 Bnr:305

28.06.2017 - Dokumentnr: 695197 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17

30.04.2019 - Dokumentnr: 487155 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:10 Bnr:17

Info kommunale avgifter

Kr. 1 326 pr. år
Kommunale avgifter inkluderer: Eiendomsskatt

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Lov om hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til kr 31 475,00 inkl. mva. i provisjon.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 10.900,- og oppgjørshonorar kr 7.100,-. I tillegg belastes selger direkte utlegg. 
 
Totalt ca. kr 49 475,00,- inkl. mva.
Produktnr: 4B350F06-80C8-4CE4-B6C2-901D596FF808