Arendal - Froland Mjåvatn

Espestølveien 6

Prisantydning
1 350 000 kr
Omkostninger
49 220 kr
Totalpris
1 399 220 kr
Formuesverdi
207 692 kr
Kommunale avgifter
3 262 kr / år
Byggeår
2004
P-rom
70 ㎡
Bruksareal
77 ㎡
Tomteareal
939 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Meget pen hytte - flott beliggenhet nær skiløypene og badevann - kjørevei helt frem til hyttevegg - solcelleanlegg

Om eiendommen

Innhold

Gang, stue, kjøkken, 3 soverom,wc-rom med biotoalett med kammer, baderom.

Utvendig bod.

Standard

Vindfang har heltre gulv og panel på vegger. 2 soverom har heltregulv og panel på vegger. Her er det køyesenger med dobbeltseng i bunnen. Det tredje soverommet er opprinnelig bad/wc-rom men er innredet til soverom. Her er det heltregulv og panel på vegger. Her er det køyeseng med dobbeltseng i bunnen. Toalettrom har bio-toalett, vask og dusjkabinett. Her er også opplegg til vann, samt gassvarmer til varmtvann. Stue har heltregulv og panel på vegger. Her er det høy himling samt vedovn. Kjøkken er helt nytt og har heltregulv og panel på vegger. Her er det laminat benkeplate, lakkerte fronter, integrert koketopp, stekeovn og kjøleskap som er gassdrevet.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 70 kvm, Bruksareal: 77 kvm Sekundærrom: 7 kvm.

Fritidsbolig:
Bra: 70 m² - P-rom: 70 m².
P-rom inkl: 3 soverom, wc, vindfang, gang, stue, kjøkken, bad.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Soverom tilstøtende til kjøkken er omgjort til bad. Vaskerom er omgjort til toalettrom. Bod toalettrom er omgjort til soverom. Det er ikke fremlagt bruksendringsmelding på omgjøring fra sekundær rom til primærrom.

Bod:
Bra: 7 m² - S-rom: 7 m²
S-rom inkl.: Bod

Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger av bod.

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Bad (p-rom) er opprinnelig godkjent som soverom (p-rom), det ombygde rommet er godkjent til varig opphold. Wc-rom (p-rom) er opprinnelig godkjent som vaskerom (p-rom).
Det ene soverommet (p-rom) er opprinnelig godkjent som bod (s-rom) og wc (p-rom). Deler av det ombygde rommet som opprinnelig er godkjent som bod (s-rom) er ikke godkjent til varig opphold. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

2004 i følge Froland kommune.

Oppvarming

Vedfyring. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Solcellepanel - 220 volt med omformer og agregat.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av His Bygg AS den 30.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsbolig fra 2004 med frittstående bod.
Krypkjeller under bygningen der skader i stubbelofts ble registrert med soppskader, råteskader og høyere fukt verdier.
Stående kledning med behov for enkelte reparasjoner, utbyttinger og forbedret lufting.
Takkonstruksjon der muse avføring ble registrert i innvendig himling, manglende lufting imellom undertak og isolasjon.
Våtrom vurderes å trenge totalrenovering med hensyn til våtsoner, teknisk anlegg.
Fuktskader på toalett rom i skillevegg med enkelte stokkmaur, muse avføring. Ventilasjon fra mulddo har løsnet og henger ned.
Skjevheter i etasje skille ble registrert.
Sotrenne på pipe innvendig ble registrert, halv tekking på pipe der videre undersøkelser anbefales av utvendig tetting.
Mekanisk ventilasjon på kjøkken, ikke anlagt ut av vegg eller tilkoblet.
12 volts anlegg der eier opplyser om utført arbeider i sin helhet, vurderes ufagmessig utført og omlegging anbefales med autorisert elektriker.

Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Se for øvrig punkter nedenfor

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Det er registrert symptom på sopp/råte. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Fuktskader i etasjeskille som relateres til avdamping fra grunn (se punkt krypekjeller).

Innvendig > Krypkjeller:
Det er konstatert fukt/råteskader. Det er påvist råteskader i trebjelkelag. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er anlagt tregulv og panel på vegger. Ikke våtsoner på gulv eller vegger.
Ikke anlagt sluk. Ikke anlagt mekanisk ventilasjon.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad:
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Ved fuktsøk i krypkjeller mot stubbloftsgulv under bad ble det registrert høyere fuktverdier. Fuktskader relateres til avdamping fra grunn mot stubbloftsgulv.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Avtrekk fungerer ikke.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc:
Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Lufting til toalett har løsnet og henger ned. Toalettet er ikke funksjonstestet. Fuktskade i skillevegg.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
12 volts anlegg. Eier har lagt opp anlegget på egeninnsats.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er rust på innfestingen av takrenner/nedløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Synlig skjevheter på enkelte renner.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Utførelsen rundt tretrapp og terrasser kan medføre at vann driver inn. Dette øker faren for skjulte skader i konstruksjonene. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er synlig luftespalte ute i takfot, isolasjon er synlig som stedvis ligger rett mot undertak. Anbefales tiltak med tilgang til takkonstruksjon for videre undersøkelser og forbedret lufting. Synlig museavføring som har kommet ned imellom taklist og panel, museaktivitet i konstruksjonen må påregnes.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.

Utvendig > Dører:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Konstruksjonene har skjevheter.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Museavføring flere plasser ble registrert. Fukstader i gulv i skillevegg mellom toalettrom og soverom med stokkmaur, museavføring.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak

Innvendig > Pipe og ildsted:
Pipa har rennemerker etter sotvann.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tregheter der dør går i terskel.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist andre avvik: Det er ikke anlagt rør for avgasser ut av rommet.

Tomteforhold > Drenering:
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser. Fuktbelastning på lettklinker blokker er tilstede.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
- Ja, Fukt ikrypkjeller.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
- Ja, Furugulv i stua har slått seg litt.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?
- Ja, Fanget 2 mus en gang.

Kjenner du til om det er/har vart utfort arbeid pa el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Montert nytt solcelle anlegg. Lagt opp ca 10 stk stikkontakter. Og montert 6 stk utelamper med påfølgende
ledninger med bryter montert i stue.

Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
- Ja, Har utvidet og montert nytt kjøkken og utvidet bad.

Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser?
- Ja, Kommer ei ny hytte som er synlig i fra terrassen retning nord men ikke særlig sjenanse.

Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
- Ja, Pant i bolig.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Følg hovedveien til Froland, og deretter videre mot Evje. På Mjåvatn tar du til venstre, skiltet mot Øynaheia. Fra parkeringsplassen ved Øynastua kjører du videre forbi alle p-plassene til du får skilt mot venstre, Espestølveien (bomvei). Følg veien videre forbi bommen. Hytten ligger på høyre side av veien. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Hytta ligger i et nyere hyttefelt på Øynaheia, med umiddelbar nærhet til de fantastiske skiløypene. Flotte turområder sommer som vinter. Badevann med lita strand ca 3 min kjøretur unna ved Øynastua. Det selges fiskekort i kalkede vann i området

Tomt

Areal: 939 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten er selveier, noe som ikke er vanlig i området. Tomten er solrik og har flott utsyn utover vannet som ligger nedenfor. Tomten er hovedsakelig naturtomt, mellom hytten og boden er det anlagt terrasse som også går foran hytten.

Parkering

Kjørevei helt frem og parkering rett ved hyttevegg.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 19.04.2010. Ferdigattesten gjelder nybygg hytte - Gnr. 99 Bnr. 7 - Espestøl. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen ligger til privat vei. Ikke tilknyttet vann og avløp. Det er bio-do på toalettrom. Vann fra vanndunk som fylles manuelt. Gassvarmer til varmtvann. Det må påregnes utgifter til vedlikehold av vei samt brøyting.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.
Eiendommen er overbeheftet. Det er en forutsetning for gjennomføring av salget at kreditoren(e) aksepterer å slette sitt pant mot nettoproveny. Dersom det blir tinglyst ytterligere pant/utlegg i eiendommen, kan handel kun gjennomføres forutsatt at disse aksepterer å slette sitt pant uten å få innfrielse av det underliggende kravet. Megler vil holde kjøper orientert om eventuell utvikling i saken. For i best mulig grad å sikre gjennomføring av handelen, er det et ønske og en fordel at overtagelse blir satt til snarest mulig.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 33 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000,-)) 49 220,- (Omkostninger totalt) 1 399 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 3 262 pr. år
Beløpet inkluderer renovasjon (fritids abonnement og restavfallsgebyr fritid) og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 653,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Faste løpende kostnader

Brøyting vinteren 2021-2022 kr. 2 400,- pr. år.
Vegavgift kr. 700,- pr. år.

Formuesverdi

Kr.  207 692,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Espestølveien 6, Gnr. 99 Bnr. 7 i Froland kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/ kombiskap og komfyr/ stekeovn/ koketopp.
Dette medfølger salget: 3 stk. køyesenger med madrass. 2 stk. komoder sov. 1 stk. kommode bad. Oppheng klær, sko og hattehylle VF. Hylle i bod.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 24.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

NB! For eiendommer hvor handel kommer i stand etter 01.01.2022 gjelder følgende:

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

 Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-21-0327

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-21-0327. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Jurist Even Nyheim Guttormsen, tlf. 40 40 80 24

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.4 900) Oppgjør (Kr.7 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 350 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055288