Påmeldingsvisning Ons. 17/8 kl. 18

Erkleivvegen 1

Prisantydning
2 890 000 kr
Omkostninger
88 120 kr
Totalpris
2 978 120 kr
Formuesverdi
331 457 kr
Formuesverdi sekundær
1 193 244 kr
Kommunale avgifter
7 257 kr /
Byggeår
1922
P-rom
107 ㎡
Bruksareal
142 ㎡
Tomteareal
1 209 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med stor tomt - Sentral beliggenhet - Oppussingsobjekt.

Om eiendommen

Innhold

Boligen inneholder følgende:

1 etg.: Entré, bad, trapperom, kjøkken, stue og gang.

2 etg:: Trapperom , gang , soverom , soverom 2, soverom 3 og kott.

Kjeller: Trapp, bod , toalettrom og vaskekjeller

Eget uthus på 73 kvm.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 107 kvm, Bruksareal: 142 kvm Sekundærrom: 35 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 61m²  - 2. etg.  46m².
P-rom inkl: 1 etg.: Entré, bad, trapperom, kjøkken, stue og gang.
2 etg:: Trapperom , gang , soverom , soverom 2, soverom 3 og kott.
S-rom inkl.: Kjeller: Trapp, bod , toalettrom og vaskekjeller


Uthus/Anneks/ ol.:
 S-rom: 73 m²
S-rom inkl.:

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1922 i følge Vennesla kommune.

Oppvarming

Ved, varmepumpe og elektrisk.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:Enebolig med verksted/bod/garasje på tomten. Uthuset trenger oppgraderinger utvendig og innvendig.
Eneboligen er å regnes som eldre. Oppussing i hele boligen. Bad må pusse opp. Vaskekjeller må renoveres.
Kjøkkeninnredningen bør byttes. Vinduer er eldre. De må om ikke lenge byttes. Eternitt plater på utvendige vegger er ok når de ikke røres.
Men når de skal fjernes bør det gjøres av fagfolk. Det er ikke drenert rundt boligens grunnmur. Det er litt fuktig
i kjelleren. El-anlegg sjekket ok i 2021. Pipe og ovner sjekket ok.
Rør er eldre. Oppgraderinger må etter hvert påregnes. Toalettrom i kjelleren virker ikke.
Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på
mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no
Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3
Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging i kjellergulv.Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i
underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Bjelkelaget har noen fuktmerker. Dette kan komme
av fuktig miljø i kjelleren. Saltutslag på vegger og gulv.
Innvendig > Andre innvendige forhold Det er avvik:
Vaskekjeller er i dag ikke et vanlig våtrom.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
andre avvik i våtsonen. Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for
skader Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner Gå til side
Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner
er oppbrukt. Toalett i kjelleren virker ikke.
 eller TG2:
Utvendig > Nedløp og beslagDet er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er avvik:
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Det er ikke isolert mot 2.etg. i bjelkelaget. Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger Konstruksjonene har skjevheter.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.
Kostnadsestimat : Under 10 000Innvendig > Overflater  Det er avvik:
Innvendige flater er eldre. Vanlig bruksslitasje.Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre. Innvendig > Innvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
til rekkverk i trapper. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning
utover normal slitasjegrad. Eldre innredning med noen skader.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Kjøkken > Avtrekk > KjøkkenDet er avvik: Eldre slitt vifte.
Kostnadsestimat : Under 10 000 Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Ventilasjon  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere
rom i boligen. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Tomteforhold > Drenering Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000 Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Noen sprekker ute. Ikke gjennomgående. Mest i
utvendig forblending med stein. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det har forekommet avvik, tegn på svekkelser på utvendig avløpsledning.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
Rør fra inne i gulvet i kjelleren går ut, men er eldre. Må om ikke lenge byttes.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en
lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et rolig og godt etablert boligområde med kort avstand til sentrum med alle fasiliteter. Flotte turområder i umiddelbar nærhet. Stor solrik tomt med mange muligheter. Boligen ligger i ett barnevennlig og populært område og ca 20 min til Kristiansand sentrum.

Tomt

Areal: 1 209 kvm, Eierform: Eiet tomt. Stor tomt som er pent opparbeidet. Eiendom med mange muligheter.
Arealet er hentet fra kommunens eiendomsbase. Lite hjørne av plen går utover på naboens tomt.

Parkering

Gårdsplass

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstilatelse for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).
Foreligger ingen tegninger på boligen iflg. Vennesla Kommune

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan tilknyttet Vennesla sentrum 2001, datert 12.12.06. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Planlegging igangsatt omregulering Sentrum sør.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,-)) 88 120,- (Omkostninger totalt) 2 978 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 257
Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr beregnet årsbeløp 2022 kr. 2665 ,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2662,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 331 457,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 193 244,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Erkleivvegen 1, Gnr. 6 Bnr. 222 i Vennesla kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 91 32 49 69.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

15-22-0070

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/15-22-0070. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Jarle Sagedal, tlf. 91 32 49 69

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 890 000,-) (Kr.50 000) Tilrettelegging (Kr.12 150) Totalt kr. (Kr.76 185)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

14.06.22

Visning

onsdag 17. august
kl. 18:00-19:00

Kontakt megler

Varenummer: 3060924