IME III / SKINSNESHEIA

Emilies vei 10A

Felleskostnader
350 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
14 381 kr / år
Byggeår
2002
P-rom
76 ㎡
Bruksareal
84 ㎡
Tomteareal
2 961 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Lys og fin leilighet med flott beliggenhet innerst i blindvei | Solrikt og lunt | Fine uteområder med nyere terrasse

Om eiendommen

Innhold

1.etasje: Gang/ hall, stue og kjøkken, 2 soverom, bad og  bod innredet som  vaskerom.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 76 kvm, Bruksareal: 84 kvm Sekundærrom: 8 kvm.
P-rom inkl.: Gang, soverom, soverom 2, bad, stue/kjøkken.
S-rom inkl.: Bod, bod 2.

Utvendig bod på 5 kvm med egen inngang er medregnet i arealoversikt.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2002 i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Vedovn i stuen. Varmekabler i gang, stue/kjøkken og bad.
Ellers basert på annen elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det ligger Fiber til veggen. Eier har til nå delt på kostnadene for trådløst internett med en nabo som sier at det kan være mulig å videreføre den avtalen. Ny eier må selv ha dialog om dette.

Plenklipp:
Ukentlig ansvar fordeles mellom alle boenheter. Man kan kjøpe seg ut av planen for kr 500,- som innbetales til sameiekonto. Da fordeles plenklippingen og pengene på de som ønsker å klippe plen.

Dugnad:
Det er innført en vedlikeholdsavgift i forhold til dugnad som vil bli ettergitt de som deltar på dugnaden.

Redskapsbod:
Sameiet har en egen bod for oppbevaring av utstyr til plenklipping og stell av området.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 26.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leiligheten ligger i ett etablert boligområde på Ime 3 ,øst for Mandal sentrum. Ligger med nærhet til barnehage og skoler samt kort vei til sentrum av Mandal med alle de fasiliteter det innebærer. Boligen ligger sørvestvendt i ett felles område for 4 mannsboliger. Innholdsrik leilighet med 2 soverom samt romslig kjøkken/stue. Det er også etablert terrasse utenfor stue/kjøkken. Utvendige forhold ansees som felles ansvar og kostnader og er ikke gjennomgått i denne rapporten. Det er kun vinduer , dører og terrasser som blir kommentert.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Det er påvist bom i flere fliser i gang.
-Toalett er defekt
-Det anbefales el-tilsyn.
-VVS tank er over 20 år.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Romslig leilighet med kort vei til skoler og barnehager.
-2 soverom.
-Romslig stue og kjøkken.
-Godt vedlikeholdte overflater.
-Ny terrasse i 2020.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten. Lykke til på visning

Ingen avvik har fått TG3 (Store eller alvorlige avvik) eller TG2 (Avvik som kan kreve tiltak).

Følgende har fått TG2 - Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
Innvendig > Overflater: Det er påvist andre avvik: Det er bom i flere flis i gang.
Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist andre avvik: Det er noe dårlig trekk i pipe ved bruk av kjøkkenvifte og ovn samtidig.
Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører skraper mot karmen.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er fall på ca 7 mm på gulvet samt oppkant på 15 mm ved dørterskel.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:  Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførte membranarbeider.
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad: Det er påvist andre avvik: Toalett er defekt.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: El anlegg fra byggeår med el-skap plassert ved inngangsdør. Varmekabler i gang, stue/kjøkken og bad/vaskerom. Ifølge eier er det skiftet termostat på varmekabler bad.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja
Beskrivelse: Da jeg kjøpte leiligheten i 2013 var det i hjørnet ved baderomsinnredning lett overflatemugg i taket. På daværende tidspunkt var vifte på bad ødelagt og det var ikke tilfredsstillende utlufting på baderom. Ny vifte ble satt inn rett etter overtagelse og det ble ikke registrert noe videre spredning. I takstrapporten fra 2013 er det målt og det er ikke funnet fuktutslag på bad.

7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja.
Beskrivelse: Ved bruk av kjøkkenventilator samtidig som opptenning i vedovn blir det noe dårlig trekk. Opplever ikke dårlig trekk dersom det allerede er god fyr i vedovn ved bruk av kjøkkenventilator.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Brudd i hovedstrømledning i hagen mai 2020. Dette ble utbedret av Agder Energi.
Arbeid utført av Sørlandets Elektro/Agder Energi

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Satte inn ny/brukt ytterdør i 2021. Bygd ny terrasse og skillevegg mellom naboen nede sommeren 2020.

Tilleggskommentar: Toalettet har en defekt, men er i normal bruk.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal sentrum: følg gamle E39 østover. Ta til høyre ved Plantasjen inn på Vassmyrveien og følg denne til toppen ca 500 m. Ta første til høyre inn på Skinsnesheia og følg denne ca 150 m og ta første vei til venstre. Følg denne til enden (ca 200 m) og boligen kommer på venstre side. Den er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Boligen ligger innerst i en blindvei i et rolig område med lite trafikk og mye grøntareal rett rundt. Uteområdene er vendt mot vest og det er sol store deler av dagen til sen kveld.
Det er et populært og barnevennlig område med barnehage, skoler, idrettshall, fine tur-, bade- og lekeområder i umiddelbar nærhet. Trygge gang-/sykkelstier til dagligvare, busstrasé mot både Mandal og Kristiansand, sentrum, skolene, idrettsanlegg, Furulunden og strendene.

Tomt

Areal: 2 961 kvm, Eierform: Fellestomt
Leiligheten har eksklusiv bruksrett på egen seksjon og uteområdene ved inngangspartiet, langs husveggen og foran leiligheten. Dette fremgår av dokumentene relatert  til seksjoneringen (vedlagt propspektet).

Parkering

Parkering på felles biloppstillingsplass ved plenen foran boligen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 30.10.2002. Ferdigattesten gjelder 4-mannsbolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse.Det er oppført en terrasse foran boligen og en levegg mellom leilighetene i 1. etg. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, park og kjørevei og tilhører reguleringsplan Bebyggelsesplan Skinsnesheia felt B4, datert 30.03.2000.
Eldre reguleringsplan datert 26.03.1998, Skinsnesheia delarealer høyspenningsanlegg og annet spesialområde. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 datert 31.01.2019. Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2002/2583-3/39  Pantsettelseserklæring. Tinglyst 21.05.2002 
BELØP: NOK 10.000
Panthaver: Sameiet   Lnr: 5993749
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2002/2583-4/39   ** Prioritetsbestemmelse. Tinglyst 21.05.2002 
PRIORITET ETTER 90 % AV SEKSJONENS LÅNETAKST TIL ENHVER TID.
 
2002/2585-2/39  Bestemmelse iflg. skjøte. Tinglyst 21.05.2002 
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt

Grunndata:

2002/2583-1/39  Seksjonering. Tinglyst 21.05.2002 
opprettet seksjoner: snr: 1
formål: Bolig
sameiebrøk: 81/1146


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameier kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Hunder skal holdes i bånd og ikke gå fritt. Det er ikke lov å mate fugler eller andres dyr.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Sameiet har ingen aktiv forretningsførsel. Styreleder holder orden i inn og utbetalingene. Kr 32000,- på konto pr i dag. Forsikring betales to ganger i året, neste regning er i september på ca kr 16000,-. Vedlagt regnskap for 2022.

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.

Forretningsfører

Lars Erik Larsen

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 090 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 250,- (Dokumentavgift) 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 71 620,- (Omkostninger totalt) 2 161 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 381 pr. år
Beløpet inkluderer feiing (kr. 530,- pr. pipeløp), målerleie (kr. 250,-), standard renovasjon (kr. 3 820,-), eiendomsskatt ( kr. 3.990,-) og abonnementsgebyr for vann- (kr. 1 604,-) og avløp (kr. 2 354,-). Forbruk av vann og avløp kommer i tillegg til de faste kommunale avgiftene med hhv. kr. 14,73,- pr. m3 og kr. 33,64,- pr. m3

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.990,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 350,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Felles forsikring, brøyting, diverse

Formuesverdi

Primær: Kr. 475 000,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 710 000,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Emilies vei 10A, Gnr. 40 Bnr. 636 Snr. 1 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk: 81/1146

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Oppvaskmaskin og stekeovn/ koketopp medfølger i handelen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 82 16 23.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0086

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0086. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Janne Clausen Ree, tlf. 95 82 16 23

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Eierskifteforsikring (Kr.10 546,50) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.56 880) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.99 011,50)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3070081