Liknes sentrum

Elvevegen 20F

Prisantydning
650 000 kr
Omkostninger
28 120 kr
Andel fellesformue
9 707 kr
Totalpris
678 120 kr
Felleskostnader
600 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
11 036 kr / år
Byggeår
1988
P-rom
30 ㎡
Bruksareal
34 ㎡
Tomteareal
1 675 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Leilighet med sentral beliggenhet

Om eiendommen

Standard

Leilighet i 3. etasje med grei standard. Gulv er belagt med belegg og veggene er malt i lyse fargetoner.

Lys stue med åpen kjøkkenløsning. Stuen har en kjøkkenkrok innredet med kjøkken i hvit utførelse med enkeltstående kjøleskap og komfyr.

Bad har belegg på gulv og lyse vegger, og er innredet med servant, toalett, badekar og opplegg for vaskemaskin. Varmeovn på vegg.

Soverom med utsikt mot Nesgata.

Bod i underetasjen med lagringsmuligheter.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 30 kvm, Bruksareal: 34 kvm Sekundærrom: 4 kvm.
P-rom inkl: Entrè, stue/kjøkken, bad/vaskerom og soverom.
S-rom inkl.: Bod

Bodens plassering i kjelleren samsvarer ikke med seksjoneringen.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1988 i følge Kvinesdal kommune.

Oppvarming

Elektrisk.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for Kvinesdal Kommune og har vært benyttet til utleie. Selger har begrenset kjennskap og kunnskap om boligen. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 21.03.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 Store eller alvorlige avvik:
- Innvendig, overflater - Overflater har sterk slitasjegrad. Skader med hull på gulvbelegg i stue/kjøkken. Fuktskadet veggplater i kjellerbod.
- Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn - Det er registrert symptom på sopp/råte. Synlig/utildekket isopor under betongdekke i kjellerbod, samt her også råteskadet lekter montert under etasjeskillet. Info: Dekke over kjellerbod er støpt skjevt, hvorpå det er stor høydeforskjell i rommet.
- Våtrom, bad - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Tekniske installasjoner, branntekniske forhold - Pulverapparat eldre enn 10 år. Røykvarsler demontert (ukjent om defekt).

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
- Utvendig, takkonstruksjon/loft - Loftsluke uten tilgjengelig stige, hvorpå kryploft ikke kunne inspiseres.
- Utvendig, vinduer - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Vinduer bærer generelt preg av slitasje og manglende vedlikehold, og er dels fraglidd ved hjørnesammenføyning på glassramme. Defekt barnesikring på vinduer. Vanskelig å åpne/lukke pga. hard vrider.
- Innvendig, overflater - Sprukket himling i stue/kjøkken. Hull/åpent inn i vegg på våtrom, og her noe mangelfullt isolert.
- Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn - Det ble registrert høyt fuktinnhold i betonggulv mot grunn, noe som kan skyldes manglende dampsperre mot grunn.
- Kjøkken, innredning - Innredning bærer noe preg av elde/slitasje.
- Tekniske installasjoner, vannledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Hovedstoppekran var vanskelig tilgjengelig, og i tillegg vanskelig å stenge.
- Tekniske installasjoner, avløpsrør - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
- Tekniske installasjoner, varmtvannstank - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år VVB står plassert i kjøkkenskap, med begrenset tilkomst for kontroll.
- Tomteforhold, drenering - Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det ble registrert saltutslag samt høye fuktvariasjoner på innside av grunnmur i bod i underetg. Det ble også registrert fuktskadet veggplater i kjellerbod.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
- Litt fukt i bod i kjelleren.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Leiligheten ligger i Liknes sentrum. Fra Fv 465 tar man av til Elvevegen. Boligen er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i Meierigården Sameie som består av 25 seksjoner, hvorav 2 seksjoner brukes til næringsvirksomhet og resterende til boligformål. Sentral beliggenhet i Kvinesdal sentrum med gangavstand til alle fasiliteter som skoler, bakeri, butikker, Kvinabadet, Kvinaparken m.m. Leiligheten ligger like ved lakseelven Kvina. Flott golfanlegg ca. 6 km unna.

Tomt

Areal: 1 675 kvm, Eierform: Fellestomt
Tomt er flat og opparbeidet med asfalt.

Parkering

Det er gateparkering.
Sameiet har parkeringsplasser til disposisjon som det må søkes om jfr. § 3 i vedtektene.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 19.10.88. Ferdigattesten gjelder nybygg boliger. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det gjøres oppmerksom på at i enkelte oppholdsrom er dagslysflate mindre enn dagens krav på 10% av rommets gulvareal (uspesifisert krav i Byggeforskrift 1987).

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under reguleringsbestemmelser for Liknes sentrum, sist datert 22.05.13, og ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

I hht. reguleringsplanen for Liknes sentrum er området markert med sone for fare for flom. Det har vært vann i kjelleren på bygget i senere tid.

Det gjøres oppmerksom på at det diskuteres om det skal etableres bobilplasser også på sentrumsiden av elven og kan bli vis-à-vis Meierigården Sameie.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

I prospektet ligger ved grunnboksutskriften som viser alle heftelser som er registrert på eiendommen, og som vil medfølge eiendommen videre.

Heftelser fra før 1988 er ikke innhentet, da de anser å ha liten/ingen betydning for eiendommen.

1992/3643-2/41 FREDNINGSVEDTAK
For å bevare en sjelden typeskog.

2009/44623-3/200 BEST. OM ADKOMSTRETT
Rett til veiadkomst fra kommunal vei.

Overnevnte heftelser kan fås ved henvendelse av megler.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen.

Registrering:
1988/3755-2/41  Seksjonering 30.11.1988 
opprettet seksjoner: snr: 17 formål: Bolig
sameiebrøk: 36/2097

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne med mindre dette er begrenset i vedtekter eller husordensregler.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er ikke tillatt i henhold til husordensregler.

Rettigheter og forpliktelser

Ved bruk av strøm i kjellerbod må dette meldes fra om til styret som fastsetter pris hvert år.

Plikt til å være med i vasketurnus for inngangsparti og oppgang.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling er vedlagt og må leses før budgivning.

Forretningsfører

Morten Rynning

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-)) 28 120,- (Omkostninger totalt) 678 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 11 036 pr. år pr. 2022.
Det er fellesmåler med flere leiligheter. Det belastes for 7,69 % av totalt vannforbruk, som i 2020 var på 1377 m3.
Avgiften vil variere avhengig av forbruk.

Eiendomsskatt

Det er pr. d.d. ikke eiendomsskatt i Kvinesdal kommune.

Felleskostnader

Kr. 600,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Ytre vedlikehold, forsikring av bygget og utgifter til forretningsfører.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesformue kr. 9 707 pr. 31.12.21

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Elvevegen 20F, Gnr. 104 Bnr. 198 Snr. 17 i Kvinesdal kommune. Sameiebrøk: 36/2097

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

NB: For eiendommer hvor handel kommer i stand etter 01.01.2022 gjelder følgende:

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-21-0165

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-21-0165. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 490) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.4 500) Totalt kr. (Kr.74 575)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055816